đề kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 11

Đăng ngày 2/26/2017 12:41:44 PM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Chia sẽ bởi: Quỳnh Phạm | Lần tải: 190 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 – LỚP 11

 1. ĐẠI SỐ

Câu 1. Giới hạn       bằng bao nhiêu?

A. 3                              B. 12                       C.                      D.

Câu 2. Giới hạn       bằng bao nhiêu?

A. 3                              B. 12                       C.                      D.

Câu 3. Giới hạn    bằng bao nhiêu?

A.2                              B. 0                      C.                      D.

Câu 4. Giới hạn     bằng bao nhiêu?

A.-1                              B. -2.                    C.0                      D. 2

Câu 5. Giới hạn     bằng bao nhiêu?

A.0                              B.                        C. .                      D.

Câu 6. Giới hạn       bằng bao nhiêu?

A.                               B.                        C.                      D.

Câu 7Tính giới hạn

 1. +∞ B. -∞  C. 0  D. -2

Câu 8Tính giới hạn

 1.   B. 3  C.   D. 0

Câu 9: Tính giới hạn      

A.0       B. 1   C. +     D. 2

Câu 10: Tính giới hạn     

A.     B. 2    C. 6      D. +

Câu 11: Tính giới hạn     

A.-1      B. -4    C. +     D. 4

Câu 12 : Tính tổng . Khi đó công thức của S(n) ?

A.                   B.              C.      D.

Câu 13: Trong các dãy ́ sau, dãy ́ nào bị chặn dưới?

 (I) ,  (II) , (III) , (IV)

 A. (I) và (II) B. (II) và (III) C. (I) , (III)  D. (II) và (IV)

Câu 14: Cho CSC  . Khi đó số hạng đầu tiên công sai

Câu 15: Trong các dãy số sau đây dãy số nào là CSC?

Câu 16: Một cấp số cộng u5 = 7 u10= 42 , công sai d của cấp số cộng này :

A.  7                          B.  5                             C.  3                         D.  10

Câu 17 : Cho cấp số cộng un = 5n-2 , biết Sn = 2576 , Tìm n ?

A.  30                        B. 31                        C.  32                             D.  33

Câu 18 : Độ dài 3 cạnh của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng . Nếu cạnh trung bình bằng 6 thì công sai của cấp số cộng này :

A.  7,5                       B.  4,5                      C.  0,5                             D.  Đáp án khác

Câu 19: Cho CSN  . Số số hạng thứ bao nhiêu?

A số hạng thứ 103       B số hạng thứ 104          C số hạng thứ 105        D Đáp án khác

Câu 20: Số hạng đầu và công bội q của cấp số nhân biết  là :

A/      B/      C/      D/

Câu 21: Cho dãy số . Số hạng tổng quát của dãy số trên

   A.     B.      C.    D.

 1. HÌNH HỌC

Câu 22:  Cho hình chóp SABC SA(ABC). Gọi H,K lần lượt trực tâm các tam giác SBC ABC. Mệnh đề nào sau đây sai            

 1. SB (CHK).
 2. BC (SAH).
 3. BC (SAB).
 4. HK (SBC).

Câu 23:Cho hình chóp SABCD với đáy ABCD hình thang vuông tại A D , AD=CD=a, AB=2a, SA(ABCD), E trung điểm của AB . Mệnh đề nào sau đây sai                               

 1. CE (SAB)
 2. CE (SDC)
 3. CB (SAB)
 4. SDC vuông ở C

Câu 24: cho hình chop S.ABC SA vuông góc với đáy tam giác ABC không vuông gọi H,K lần lượt trực tâm của tam giác ABC tam giác SBC. Tính số đó góc tạo bởi HK mặt phẳng (SBC)

 1. 45°  B. 65°  C. 90°  D.120°

Câu 25: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. gọi a góc giữa Ac’ (ABCD). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

 1. Tana =  B. a = 30° C. a =45° D. tana=

Câu 26. Cho hình chop S.ABCD đáy ABCD hình vuông. Mặt bên SAB tam giác đều đường cao AH vuông góc cới mp(ABCD). Gọi a góc giữa BD mp(SAD). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

 1. Cosa =  B. sina =   C. a = 60°  D. a = 30°

Cho hình chop S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, mặt bên SAB tam giác đều SC = a. Gọi H K lần lượt trung điểm của các cạnh AB AD

Câu 27: khẳng định nào sau đây đúng

 1. HK vuông góc với SC
 2. SH vuông góc với DC
 3. SK vuông góc với (ABCD)
 4. SK vuông góc với BC

Câu 28:khẳng định nào sau đây đúng

 1. AC vuông góc với SB
 2. SC vuông góc với DC
 3. AC vuông góc với (SHK)
 4. HK vuông góc với(SAD)

Câu 29: Số đo góc giữa SC mặt phẳng (SHD)

 1.  B.  C.  D.

Câu 30: cho hình chop S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy

SA = a . Tính góc giữa SC mặt phẳng (ABCD)

 1. 60°  B. 30°   C. 45°  D. 90°

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi đề kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 11, ĐS-GT 11. . nslide giới thiệu đến các bạn tài liệu đề kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 11 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện đề kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 11 thuộc chủ đề ĐS-GT 11 được giới thiệu bởi bạn Quỳnh Phạm tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục ĐS-GT 11 , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 11 ĐS-GT 11 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 – LỚP 11 ĐẠI SỐ Câu 1, nói thêm là Giớihạnbằngbaonhiêu? A, cho biết thêm 3 B, cho biết thêm 12 C, nói thêm là D, cho biết thêm Câu 2, bên cạnh đó Giớihạnbằngbaonhiêu? A, bên cạnh đó 3 B, thêm nữa 12 C, bên cạnh đó D, bên cạnh đó Câu 3, thêm nữa Giớihạnbằngbaonhiêu? A, nói thêm 2 B,còn cho biết thêm 0 C, nói thêm là D,còn cho biết thêm Câu 4, cho biết thêm Giớihạnbằngbaonhiêu? A, nói thêm -1 B, ngoài ra -2, cho biết thêm C, thêm nữa https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-giua-ky-2-lop-11.4w6r0q.html