đề kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 11 đề thi Đại số

Đăng ngày 2/26/2017 12:41:44 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 190 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 – LỚP 11 ĐẠI SỐ Câu 1.Giớihạnbằngbaonhiêu? A. 3 B. 12 C. D.  Câu 2.Giớihạnbằngbaonhiêu? A. 3 B. 12 C. D.  Câu 3.Giớihạnbằngbaonhiêu? A.2 B. 0 C. D.  Câu 4.Giớihạnbằngbaonhiêu? A.-1 B. -2. C.0 D. 2 Câu 5.Giớihạnbằngbaonhiêu? A.0 B.  C. . D.  Câu..

Bình luận

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 – LỚP 11
ĐẠI SỐ
Câu 1.Giớihạnbằngbaonhiêu?
A. 3 B. 12 C. D. 
Câu 2.Giớihạnbằngbaonhiêu?
A. 3 B. 12 C. D. 
Câu 3.Giớihạnbằngbaonhiêu?
A.2 B. 0 C. D. 
Câu 4.Giớihạnbằngbaonhiêu?
A.-1 B. -2. C.0 D. 2
Câu 5.Giớihạnbằngbaonhiêu?
A.0 B.  C. . D. 
Câu 6.Giớihạnbằngbaonhiêu?
A. B.  C. D. 
Câu 7: Tínhgiớihạn
lim
𝑥→0
1
𝑥
1
𝑥+1−1

+∞ B. -∞ C. 0 D. -2
Câu 8: Tínhgiớihạn
𝑙𝑖𝑚
1+2
2
3
2
𝑛
5
2𝑛+3+1


2
3
B. 3 C.
1
2
D. 0
Câu 9: Tínhgiớihạn
A.0 B. 1 C. D. 2
Câu 10: Tínhgiớihạn
A B. 2 C. 6 D.
Câu 11: Tínhgiớihạn
A.-1 B. -4 C. + D. 4
Câu12 :Tínhtổng/. KhiđócôngthứccủaS(n) là?
A. /B./C. / D. /
Câu 13: Trongcácdãysố /sau, dãysố nào bị chặndưới?
(I) / , (II) / , (III) / , (IV) /
A. (I) và (II) B. (II) và (III) C. (I) , (III) D. (II) và (IV)
Câu 14: Cho CSC có /. Khiđósốhạngđầutiênvàcôngsailà
/
Câu 15:Trongcácdãysốsauđâydãysốnào là CSC?
/
Câu 16: Mộtcấpsốcộngcó u5 = 7 và u10= 42 ,côngsai d củacấpsốcộngnàylà :
A. 7 B. 5 C. 3 D. 10
Câu17 :Cho cấpsốcộng un = 5n-2 , biếtSn= 2576 , Tìm n ?
A. 30 B. 31 C. 32 D. 33
Câu18 :Độdài 3 cạnhcủamột tam giácvuônglậpthànhmộtcấpsốcộng . Nếucạnhtrungbìnhbằng 6 thìcôngsaicủacấpsốcộngnàylà :
A. 7,5 B. 4,5 C. 0,5 D. Đápánkhác
Câu 19: Cho CSN có /. Số/làsốhạngthứbaonhiêu?
A sốhạngthứ 103 B sốhạngthứ 104 C sốhạngthứ 105 D Đápánkhác
Câu 20: Số hạng đầu / và công bội q của cấp số nhân / biết / là :
A/ / B/ / C/ / D/ /
Câu 21: Cho dãysố. Sốhạngtổngquátcủadãysốtrênlà
A.  B. C. D.
HÌNH HỌC
Câu 22:Cho hìnhchóp SABC cóSA((ABC).Gọi H,Klầnlượtlàtrựctâmcác tam giác SBC và ABC. Mệnhđềnàosauđâylàsai
SB ( (CHK).
BC ( (SAH).
BC ( (SAB).
HK ( (SBC).
Câu 23:Chohìnhchóp SABCD vớiđáy ABCD làhìnhthangvuôngtại A và D , có AD=CD=a, AB=2a, SA((ABCD), E làtrungđiểmcủa AB . Mệnhđềnàosauđâylàsai
CE ( (SAB)
CE ( (SDC)
CB ( (SAB)
∆SDC vuông ở C
Câu 24: chohình chop S.ABC có SA vuônggócvớiđáyvà tam giác ABC khôngvuônggọi H,Klầnlượtlàtrựctâmcủa tam giác ABC và tam giác SBC. Tínhsốđógóctạobởi HK vàmặtphẳng (SBC)
45° B. 65° C. 90° D.120°
Câu25: Cho hìnhlậpphương ABCD.A’B’C’D’. gọi a làgócgiữa Ac’ và (ABCD). Chọnkhẳngđịnhđúngtrongcáckhẳngđịnhsau
Tana =
1
2
B. a = 30° C. a =45° D. tana=
2
3

Câu26. Cho hình chop S.ABCD cóđáy ABCD làhìnhvuông. Mặtbên SAB là tam giácđềucóđườngcao AH vuônggóccớimp(ABCD). Gọi a làgócgiữa BD vàmp(SAD). Chọnkhẳngđịnhđúngtrongcáckhẳngđịnhsau
Cosa =
3
2
2
B. sina =
3
2
2
C. a = 60° D. a = 30°
Cho hình chop S.ABCD cóđáy ABCD làhìnhvuôngcạnh a, mặtbên SAB là tam giácđềuvà SC = a
2. Gọi H và K lầnlượtlàtrungđiểmcủacáccạnh AB và AD
Câu 27: khẳngđịnhnàosauđâyđúng
HK vuônggócvới SC
SH vuônggócvới DC
SK vuônggócvới (ABCD)
SK vuônggócvới BC
Câu 28:khẳngđịnhnàosauđâyđúng
AC vuônggócvới SB
SC vuônggócvới DC
AC vuônggócvới (SHK)
HK vuônggócvới(SAD)
Câu 29: Sốđogócgiữa SC vàmặtphẳng (SHD)

5
5
B.
3
5
C.
5
3

Sponsor Documents