Đe kiem tra hk1 tieng anh 8 (co đap an)

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 8 Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2010-12-10 19:36:02 Tác giả Việt Nguyễn Văn loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD & ĐT AN MINH TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG 2 ----------o0o--------- ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2010 – 2011) MÔN: TIẾNG ANH 8 THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT PHẦN I: MA TRẬN Chủ đề Nhận

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GD & ĐT AN MINH
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG 2
----------o0o---------
 
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2010 – 2011)
MÔN: TIẾNG ANH 8
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
 
PHẦN I: MA TRẬN
 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
A.Grammar & vocabulary
8
         2
 
4
         1
 
 
 
12
            3
B. Speaking
 
 
8
           2
 
 
 
8
            2
C. Reading
 
 
 
5
         2.5
 
 
5
            2.5
D. Writing
 
 
 
 
 
5
         2.5
5
            2.5
Tổng
8
         2
 
12
         3       
5
         2.5
 
5
         2.5
30
            10
 
 
 
PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ THI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GD & ĐT AN MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Đông Hưng 2                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Năm học: 2010 - 2011
MÔN THI: TIẾNG ANH 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên thí sinh:……………………………………..Lớp:……………
 
Giám thị 1
Giám thị 2
Số phách
 
 
 
 
 
 
Điểm
(Bằng số)
Điểm
(Bằng chữ)
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số phách
 
 
 
 
 
 
 
A. GRAMMAR AND VOCABULARY
I/. Choose one best answer from A, B, C or D (2 ms)
I don’t enjoy……………………. a letter.
A. to write  B. write  C. writes  D. writing
2. In the past, farmers used to…………………….
A. walk   B. walks  C. walking  D. walked
3. Nam is not…………………….to be in my class.
A. very old  B. old enough C. too old  D. enough old
4. Can I…………………….to Hanh, please?
A. talk   B. say   C. speak  D. tell
5. …………………….time can we meet?
A. What   B. When  C. How  D. Which
6. I’ll come and pick you up …………………….6:30 this evening, OK?
A. in   B. at   C. on   D. to
7. My younger
other…………………….stamps for 5 years.
A. collects  B. has collected C. have collected D. collected
8. English is…………………….Japanese.
A. same   B the same  C. different from D. quite different
II/. Give the co
ect form of the ve
s in the
ackets (1m)
She likes…………………….(stay) at home.
I…………………….(not see) him since yesterday afternoon.
Children ought to…………………….(cross) the street carefully.
The sun never…………………….(rise) in the west.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. SPEAKING
Put the dialogue in the co
ect order (2ms)
Yes, certainly. Hold on a minute.
Fine, thanks. And you?
I’m OK. I am going to see a very interesting film this evening. Would you like to go with me?
Bye, Lan.
It’s Nga speaking. May I speak to Lan, please?
I’d love to. When can we meet?
That’s fine. See you at 7:30. Bye.
Hello Nga. How are you?
At 7:30, OK?
    e  -  ………………………………………………………………….
READING 
Read. Then answer the questions (2.5ms):
 Ho Chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to 30 years of age. The Youth Union builds good character, love for the nation, and encourages good citizenship, soft skills and personal fitness.
the Youth Union was found on March 26th 1931 by the beloved President Ho Chi Minh. It had different names over the years. One of its first names was “ Vietnam Communist Youth Union”. In December 1976, it was officially named as it is called today: Ho Chi Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name “ The Youth Union” for short.
 The Youth Union, together with other organizations such as The Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar
movements. These activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ever since the Youth Union was founded, its aims and principles, established by President Ho Chi Minh have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomo
ow.
Answer the questions:
At what age can one join the Youth Union?
………………………………………………………………………………………..
When was the Youth Union founded?
………………………………………………………………………………………..
What is the complete name of the Youth Union?
......................................................................................................................................
What do social activities of the Youth Union aim to help?
………………………………………………………………………………………..
Who established the guidelines for the Vietnamese youth?
………………………………………………………………………………………..
WRITING: Write sentences, using the words given (2.5ms)
 1. This / be / Hoa
=>  …................................................................................................................
2. She / like / learn English
=>  ….................................................................................................................
3. She / learn / this language /since 2008
=>  …................................................................................................................
4. She / always / want / improve her English
     => …..................................................................................................................
5. She / buy / an English -Vietnamese dictionary/ last week 
=>  …...............................................................................................................

 
PHẦN III: ĐÁP ÁN ANH 8
GRAMMAR AND VOCABULARY:
I/. (2 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
A
B
C
A
B
B
C

II/. (1 điểm)
1. staying  2. haven’t seen  3. cross       4. rises
B. SPEAKING: (2 điểm)
   e – a – h – b – c – f – i – g – d
C. READING: (2.5 điểm)
1. Any Vietnamese from 15 to 30 years of age can join the Youth Union.
2. The Youth Union was founded on March 26th 1931.
3. The complete name of the Youth Union is Ho Chi Minh Communist Youth Union .
4. These activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.
5. President Ho Chi Minh established the guidelines for the Vietnamese youth.
D. WRITING: (2.5 điểm)
1. This is Hoa.
2. She likes learning English.
3. She has learned this language since 2008.
4. She always wants to improve her English.
5. She bought an English -Vietnamese dictionary last week. 

Nguồn:Việt Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đe kiem tra hk1 tieng anh 8 (co đap an)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngkiem_tra_hk_1_tieng_anh_8.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
0bldwq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2010-12-10 19:36:02
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi Đe kiem tra hk1 tieng anh 8 (co đap an)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU