ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II SINH HỌC 6 (2017-2018) HAY

đề thi Sinh học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
s9tz0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/30/2018 2:05:50 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

MA TRẬN ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: SINH HỌC 6 NỘI DUNG CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC   NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO  QUẢ VÀ HẠT  Nêu được những điều kiện,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II SINH HỌC 6 (2017-2018) HAY, Đề Thi Sinh Học 6 , Đề thi ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II SINH HỌC 6 (2017-2018) HAY, doc, 1 trang, 0.05 M, Sinh học 6 chia sẽ bởi San Lê Đình đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-KIEM-TRA-HoC-KY-II-SINH-HoC-6-2017-2018-HAY.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

MA TRẬN ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: SINH HỌC 6
NỘI DUNG
CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC


NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG THẤP
VẬN DỤNG CAO

QUẢ VÀ HẠT

Nêu được những điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt
1 đ
Giải thích vận dụng vào sản xuất.
1 đ


CÁC NHÓM THỰC VẬT
Kể được tên các ngành của thực vật theo thứ tự từ thấp lên cao
1,25 đ
Nêu được đặc điểm chính của từng ngành
1,25đ
So sánh được cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của thông và dương xỉ.
3,5đ


VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT


Học sinh nêu được những biện pháp nhằm bảo vệ cây xanhTÔNG ĐIỂM
TỈ LỆ%
1,25đ
12,5%
2,25đ
22,5%
6,5đ
65 %MÔ TẢ: ĐỀ LÀM BẰNG HÌNH THỨC TỰ LUẬN 100%
Nhận biết: 12,5%.
Thông hiểu: 22,5%
Vận dụng thấp: 65%
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI
TRƯỜNG TH&THCS HỒNG THỦY
ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: SINH HỌC 6


Câu 1. Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào? Vì sao sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, đất bị ngập úng thì phải tháo hết nước?(2 đ)
Câu 2: Kể tên các ngành thực vật đã học (từ thấp đến cao)? Nêu đặc điểm chính của mỗi ngành.( 2,5 đ)
Câu 3: so sánh cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây thông và cây dương xỉ. (3,5đ).
Câu 4: Từ những hiểu biết của mình về tác dụng của thực vật đối với con người và động vật. là học sinh em cần làm gì để bảo vệ cây xanh? (2đ)
Duyệt TCM Giáo viên ra đề

Lê Đình San


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: SINH HỌC 6
Câu 1: - điều kiện bên ngoài để hạt nảy mầm: có độ ẩm thích hợp, thoáng khí, nhiệt độ phù hợp. ( 0,5đ).
Điều kiện bên trong : chất lượng hạt giống phải đảm bảo. ( 0,5đ).
Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to phải tháo nước ngay vì hạt ngập trong nước sẽ thiếu ô xi để hô hấp nên hạt sẽ bị thối.( 1đ)
Câu 2: 2,5 đ
Ngành tảo: thực vật bậc thấp chưa có rễ, thân, lá, sống dưới nước. ( 0,5đ).
Ngành Rêu: Thực vật bậc cao, có than, có lá, có rễ giả, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. ( 0,5đ).
Ngành Dương xỉ: có rễ thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. ( 0,5đ).
Ngành Hạt trần: Rễ, than, lá phát triển, có mạch dẫn, cơ quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt, hạt nằm trên lá noãn hở. ( 0,5đ).
Ngành Hạt kín: rễ, than lá, phát triển đa dạng, có hoa, có quả, hạt, hạt nằm trong quả, nên hạt được bảo vệ tốt. ( 0,5đ).
Câu 3: A, cơ quan sinh dưỡng: (3,5đ)
Giống nhau:
Thân đều có mạch dẫn. (0,5đ)
Khác nhau: lập được bảng so sánh mỗi ý (0,25 đ)
thân
Lá
Rễ

Cây thông
Thân gỗ
Hình kim
Rễ cọc, dài, khỏe

Cây dương xỉ
Thân rễ
Lá già và lá non
Rễ cọc ngắn

B, Cơ quan sinh sản:
Giống nhau:
Chưa có hoa, quả. (0,5đ)
Khác nhau: lập được bảng so sánh mỗi ý (0,25 đ)
Cơ quan sinh sản
Sinh sản bằng

Cây thông
nón
Hạt

Cây dương xỉ
Túi bào tử
Bào tử


Câu 4: Tùy theo nhận thức và cách trình bày ý tưởng giáo viên có thể chấm tối đa 2 điểm cho câu trả lời.

 


MA TRẬN ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: SINH HỌC 6

NỘI DUNG

CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG THẤP

VẬN DỤNG CAO

QUẢ VÀ HẠT

 

Nêu được những  điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt

1 đ

Giải thích vận dụng vào sản xuất.

 

 

1 đ

 

CÁC NHÓM THỰC VẬT

Kể được tên các ngành của thực vật theo thứ tự từ thấp lên cao

1,25 đ

Nêu được đặc điểm chính của từng ngành

 

1,25đ

So sánh được  cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của thông và dương xỉ.

3,5đ

 

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

 

 

Học sinh nêu được những biện pháp nhằm bảo vệ cây xanh

 

TÔNG ĐIỂM

TỈ LỆ%

1,25đ

12,5%

2,25đ

22,5%

6,5đ

65 %

 

 

 

 

MÔ TẢ: ĐỀ LÀM BẰNG HÌNH THỨC TỰ LUẬN 100%

Nhận biết:  12,5%.

Thông  hiểu: 22,5%

Vận dụng thấp: 65%


 

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI

TRƯỜNG TH&THCS HỒNG THỦY

ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: SINH HỌC 6

 

Câu 1. Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào? Vì sao sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, đất bị ngập úng thì phải tháo hết nước?(2 đ)

Câu 2: Kể tên các ngành thực vật đã học (từ thấp đến cao)? Nêu đặc điểm chính của mỗi ngành.( 2,5 đ)

Câu 3: so sánh cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây thông và cây dương xỉ. (3,5đ).

Câu 4: Từ những hiểu biết của mình về tác dụng của thực vật đối với con người và động  vật.  là học sinh em cần làm gì để bảo vệ cây xanh? (2đ)

 

Duyệt TCM                                      Giáo viên ra đề

          

 

 Lê Đình San

 

         


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: SINH HỌC 6

Câu 1:  - điều kiện bên ngoài để hạt nảy mầm: có độ ẩm thích hợp, thoáng khí, nhiệt độ phù hợp. ( 0,5đ).

-                            Điều kiện bên trong : chất lượng hạt giống phải đảm bảo. ( 0,5đ).

-                            Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to phải tháo nước ngay vì hạt ngập trong nước sẽ thiếu ô xi để hô hấp nên hạt sẽ bị thối.( 1đ)

Câu 2: 2,5 đ

-                            Ngành tảo: thực vật bậc thấp chưa có rễ, thân, lá, sống dưới nước. ( 0,5đ).

-                            Ngành Rêu: Thực vật bậc cao, có than, có lá, có rễ giả, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. ( 0,5đ).

-                            Ngành Dương xỉ: có rễ thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. ( 0,5đ).

-                            Ngành Hạt trần: Rễ, than, lá phát triển, có mạch dẫn, cơ quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt, hạt nằm trên lá noãn hở. ( 0,5đ).

-                            Ngành Hạt kín: rễ, than lá, phát triển đa dạng, có hoa, có quả, hạt, hạt nằm trong quả, nên hạt được bảo vệ tốt. ( 0,5đ).

Câu 3: A, cơ quan sinh dưỡng: (3,5đ)

  •            Giống nhau:

-         Thân  đều có mạch dẫn. (0,5đ)

  •            Khác nhau: lập được bảng so sánh mỗi ý (0,25 đ)

 

thân

Rễ

Cây thông

Thân gỗ

Hình kim

Rễ cọc, dài, khỏe

Cây dương xỉ

Thân rễ

Lá già và lá non

Rễ cọc ngắn

B, Cơ quan sinh sản:

  •            Giống nhau:

-                            Chưa có hoa, quả. (0,5đ)

  •            Khác nhau: lập được bảng so sánh mỗi ý (0,25 đ)

 

Cơ quan sinh sản

Sinh sản bằng

Cây thông

nón

Hạt

Cây dương xỉ

Túi bào tử

Bào tử


Câu 4: Tùy theo nhận thức và cách trình bày ý tưởng giáo viên có thể chấm tối  đa 2 điểm cho câu trả lời.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II SINH HỌC 6 (2017-2018) HAY
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU