ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 6 HOT

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách mới)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       15      0
Ngày đăng 2017-12-15 11:47:27 Tác giả Cương Trịnh Văn loại .docx kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017-2018 Môn thi : Tiếng Anh 6 ( Chương trình Thí điểm ) Thời gian : 45 phút Full name : …………………………………………. Question I.Find the

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
              THÀNH PHỐ                                                   NĂM HỌC 2017-2018
                                                                         Môn thi : Tiếng Anh 6 ( Chương trình Thí điểm )
        Thời gian : 45 phút
 
Full name : ………………………………………….
 
Question I.Find the word which has different sound in the part underlined.1.  A. advice  B. price  C. nice  D. police
2.  A. teachers  B. desks  C. ru
ers  D. rulers
3.  A. couches  B. boxes  C. houses  D. tables
4.  A. lunch  B. computer  C. calculator  D. uniform
5.  A. great   B. cheap   C. peace  D. meal
Question II. Choose the co
ect answer A, B, C or D to finish the sentences:
1. We ………….in a house in the countryside.
A. live  B. living  C. lives  D. are live
2. Listen! …………he singing in the bathroom?
A. Does  B. Is   C. Do   D. Are
3. Where are you, Hoa? – I’m downstairs. I ……………..to music.
A. to listen  B. listen  C. am listening D. listens
4. What do you usually …………………….for
eakfast?
    A. to have  B. have  C. having  D. has
5. My friend, Nga is very hard-working. She ………………..most of her time studying last year.
   A. to spend  B. spends  C. spending  D. spent
6. Mount Everest is …………………….mountain in the world.
   A. higher  B. highest  C. the highest  D. more high
7. Going by car is ………….. than going by bike.
   A. expensive B. more expensive C. most expensive D. expensiver
8. This street is ………………..than that one
   A. noisier  B. more noisy C. more noisier D. noisy
9. In ________ lessons, we learn about writers, poems and write essays.
   A. History   B. Literature   C. Science   D. Geography
10. My classroom is ________ the second floor.
   A. in   B. at    C. behind   D. on
Question III. Read the passage and choose the best option (A,B or C) to each statement.
Da Nang is one of the most peaceful cities in Viet Nam with a lot of beautiful beaches. This is a wonderful place for those who love seas and enjoy fresh air. Life here is not so busy as that in Ho Chi Minh City. It is not only a beautiful city but also a safe place to live in. Every evening, after work, you can easily catch the sight of families riding to the beach, leaving their moto
ikes on the seaside and jumping into the water. They are not afraid of losing their moto
ikes. They believe that their vehicles will still be there when they come back. There is no beggar here and the air is fresh. Another good thing is the food. If you love seafood, Da Nang will be the right choice. The food here is very fresh and the price is cheaper than that in Ho Chi Minh City.

1.Da Nang is a good place for sea lovers.
A. Right   B. Wrong  C. Doesn’t say
2. The life in Da Nang is busier than in Ho Chi Minh City.
A. Right   B. Wrong  C. Doesn’t say
3. There are beautiful mountains in Da Nang.
A. Right   B. Wrong  C. Doesn’t say
4. It is not expensive to buy seafood in Da Nang city.
A. Right   B. Wrong  C. Doesn’t say
5. Da Nang is not only peaceful but also beautiful.
A. Right   B. Wrong  C. Doesn’t say
Question IV: Read the passage and write T/ F
 David lives in the countryside in Canada. He usually gets up early and does morning exercises with his bike. He rides around his area. After
eakfast, he takes a bus to school. He has lessons from 9am to 1.pm. He often has lunch in the school canteen and then he has a short rest. In the afternoon, he has lesson in the li
ary or PE in the gym. After school, he often goes to the sports center near his house and plays basketball or table tennis. In the evening, he often does his homework. Sometimes he surfs the Internet for his school projects. He often goes to bed early.
David lives in the countryside in Canada.  
He often rides a bike in the morning
His classes starts at 1 o’clock in the afternoon
In the afternoon, he continues with his lessons at school
He plays basketball or tennis in the school gym
Question V : Rewrite these sentences, beginning with the words given.
1.Nam is taller than Long.
 Long …………………………………………………….………………………………
2. My house is smaller than your house.
Your house ………………………………………………………………………
3.This car is cheaper than that one.
That car ………………………….……………………………………………….
 4.The Mekong river is longer than the Red river
The Red river ……………………………………………..……………………..
5.There are five hundred students in my school.
My school ……………………………………………………………………….
Question VI. Write about 5 sentences to describe your best friends.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                  THE END

Nguồn:Cương Trịnh Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 6 HOT
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngBAI__KIEM_TRA_HOC_KY_I_ANH_6_SACH_THI_DIEM.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
wvtx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-15 11:47:27
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
15
đề thi ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 6 HOT

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan