ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

  Đánh giá    Viết đánh giá
 194       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ioux0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/16/2017 4:32:11 PM
Loại file
doc
Dung lượng
3.17 M
Lần xem
0
Lần tải
194

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Phòng GD&ĐT
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thành phố
Môn: Tiếng Anh - Chương trình thí điểm – Thời gian: 45 phút


Họ và tên: ...................................................................... Lớp 7............Trường THCS ..................................................


Số báo danh
Họ tên, chữ ký người coi thi
Số phách


Số 1:
Số 2:

Điểm bài thi (bằng số)
Họ tên, chữ ký người chấm thi
Số phách


Số 1:
Số 2:PART 1: LISTENING
Question 1: Listen to the passage about Picasso and tick( () the world you hear. (5 points)
1. artists 2. training 3. picture 4.drawing
5. portrait 6. music 7. paintings 8. actress

Question 2: Listen to the conversation. Write True ( T) or False ( F). (5 points)
1. Picasso was born in 1681.
2.He received artistic training from his father at seven.
3.He produced 50.000 works of art.
4.His works of art include 1.885 paintings.
5.He died in Barcelona.
Question 3: Listen and tick ( () the box. (5 points)
1. Where did Jane go on holiday?A. B. C.

2. What did Kim’s dad buy for her ?

A. B. C.


3. Which one is Sally?


A. B. C.
4. What did Tom give Jill?A. B. C.
5. What are they having for supper?A. B. C.

PART 2: READING
Question 1: Read the passage and fill each gap with a suitable word/ phrase from the box. (6 points)
(Em hãy đọc đoạn văn sau và tìm từ điền vào chỗ trống thích hợp)
bought competition singing there on English

Mary’s hobby is singing. She enjoys (1) …………… very much. When her brother (2) ……………… a karaoke set last month, Mary was so glad that she sang every day after dinner. She likes to sing only (3) ………………… songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) ……………… the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke(5) ………………… organized by the RC Center this Saturday. Her family is going (6) ………… to support her.
Answers:
1. ……………………… 2. ……………………… 3. ………………………
4. ……………………… 5. ……………………… 6. ………………………


Question 2: Read the passage and answer the questions. (4 points)
(Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.)
My father has unusual hobby, carving eggshells. As everyone knows, carving eggshells is very difficult, eggshells are very fragile. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells. It’s amazing. He started the hobby five years ago after a trip to the US where he saw some carved eggshells in an art gallery. My father did not go to class to learn how to carve. He learned everything from the Internet.
What is the hobby of writer’s father?
………………………………………..……………………………………………
When did he start the hobby?
……………………………………………………………………………………
Why is carving eggshells difficult ?
……………………………………………………………………………………
Did he go to class to learn how to carve?
……………………………………………………………………………………

PART 3: WRITING
Question 1 : Complete each sentence so it means the same as the sentence above.
( 5 points)
1. I didn`t go to school because I was sick.
(I was sick, so .............................................................................................................
2. I am interested in watching TV in the evening
( I enjoy........................................................................................................................
3. I think that learning English is important.
(I find ...........................................................................................................................
4.Charles Dickens’ novels attract a lot of children.
(A lot of children …………………………………………………………………….
5. We have learned English for 3 years.
(We stared …………………………………………………………………………..
Question 2: Use the words/ phrases below to write complete sentences (5 points).
(Em hãy dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh.)

Eat/ fresh fruit/ be/ better / you/ than/ glass/ fruit juice.
…………………………………………………………………………………………
My friends/ like/ watch / water puppetry/
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

DE-KIEM-TRA-KI-1-LoP-7-HOT.doc[3.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)