Đề Thi Tiếng Anh 7 Thí Điểm:Đề Kiểm Tra Kì 1 Lớp 7 Hot

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 7 Tiếng Anh 7 (Sách mới)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ioux0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-16 16:32:11
Loại file
doc
Dung lượng
3.17 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng GD&ĐT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018 Thành phố Môn: Tiếng Anh - Chương trình thí điểm – Thời gian: 45 phút Họ và tên: ..........................................................

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phòng GD&ĐT
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thành phố
Môn: Tiếng Anh - Chương trình thí điểm – Thời gian: 45 phút
 
Họ và tên: ...................................................................... Lớp 7............Trường THCS ..................................................  
 
Số báo danh
Họ tên, chữ ký người coi thi
Số phách
 
Số 1:
Số 2:
 
 
 
 
Điểm bài thi (bằng số)
Họ tên, chữ ký người chấm thi
Số phách
 
Số 1:
Số 2:
 
 
PART 1: LISTENING
Question 1: Listen to the passage about Picasso and tick( )  the world  you hear. (5 points)
1. artists  2. training  3. picture  4.drawing  
5. portrait  6. music  7. paintings  8. actress
 
Question 2:  Listen to the conversation. Write True ( T) or False ( F). (5 points)
1. Picasso was born in 1681.
 2.He received artistic training from his father at seven.
 3.He produced 50.000 works of art.
4.His works of art include 1.885 paintings.
 5.He died in Barcelona.    
Question 3:  Listen and  tick  ( ) the box. (5 points)
1. Where did Jane go on holiday?
 
 
 
 
 
 
      
   A.     B.              C.
 
2. What did Kim’s dad buy for her ?

           A.     B.                  C.
 
1

 


3. Which one is Sally?
 
 
 
 
 
 
           A.     B.              C.
4. What did Tom give Jill?
 
 
 
 
 
 
         
A.     B.              C.
5. What are they having for supper?
 
 
 
 
 
 
         
A.     B.              C.
 
PART 2: READING
Question 1: Read the passage and fill each gap with a suitable word/ phrase from the box. (6 points)
 (Em hãy đọc đoạn văn sau và tìm từ điền vào chỗ trống thích hợp)
   bought  competition        singing        there              on          English 
Mary’s ho
y is singing. She enjoys (1) …………… very much. When her
other (2) ……………… a karaoke set last month, Mary was so glad that she sang every day after dinner. She likes to sing only (3) ………………… songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) ……………… the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke(5) ………………… organized by the RC Center this Saturday. Her family is going (6) ………… to support her.
Answers:
1. ………………………  2. ………………………  3. ………………………
4. ………………………  5. ………………………  6. ………………………
 
1

 


Question 2: Read the passage and answer the questions. (4 points)
                      (Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.)
My father has unusual ho
y, carving eggshells. As everyone knows, carving eggshells is very difficult, eggshells are very fragile. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells. It’s amazing. He started the ho
y five years ago after a trip to the US where he saw some carved eggshells in an art gallery. My father did not go to class to learn how to carve. He learned everything from the Internet.
What is the ho
y of writer’s father?
………………………………………..……………………………………………
When did he start the ho
y?
……………………………………………………………………………………
Why is carving eggshells difficult ?
……………………………………………………………………………………
Did he go to class to learn how to carve?
……………………………………………………………………………………
 
PART 3: WRITING
Question 1 : Complete each sentence so it means the same as the sentence above.
( 5 points)
1. I didn't go to school because I was sick.
I was sick, so .............................................................................................................
2. I am interested in watching TV in the evening
 I enjoy........................................................................................................................
3. I think that learning English is important.
I find ...........................................................................................................................
4.Charles Dickens’ novels attract a lot of children.
A lot of children …………………………………………………………………….
5. We have learned English for 3 years.
We stared …………………………………………………………………………..
Question 2: Use the words/ phrases below to write complete sentences (5 points).
(Em hãy dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh.)
 
              Eat/ fresh fruit/ be/ better / you/ than/ glass/ fruit juice.
…………………………………………………………………………………………
              My friends/ like/ watch / water puppetry/ show/ and/ I/ too.
…………………………………………………………………………………………
              Hoa’s  sisters/ be/ very different/ Hoa.
…………………………………………………………………………………………
              Listen/ music/ in/ free/ time/ be / my/ favourite/ ho
y.
…………………………………………………………………………………………
5. It/ easy / get / flu/
…………………………………………………………………………………………
1

 


 
Question 3.Write a paragraph  about your ho
y, depending on the suggestions below.( 5 points)
           ( Em hãy viết một đoạn văn về sở thích của em sử dụng gợi ý bên dưới )
-         Name of the ho
y.
-         When you started it.
-         Who do you share it with.
-         How you do this ho
y.
-         Feelings about the ho
y.
My ho
y is ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
The end
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_kiem_tra_ki_1_anh_7_thi_diem_hot.doc[3.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT
  Tiếng Anh 7 Thí điểm
  ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2017

  Xem: 1

 • ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT
  Tiếng Anh 7 Thí điểm
  ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 130