Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


Họ và tên: …………………………………………………………….

 

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

Bài 1: Tính nhẩm:

3 + 7 + 12  = ......                 87 – 80 + 10 = .....                  55 – 45 + 5 = .....

4 + 13 + 20 = ......                30 + 30 + 33 = .....                  79 – 29 – 40 = .....

Bài 2:

a. Khoanh vào số nhất: 60; 75; 8; 32; 58; 7; 10

 

b. Khoanh vào số lớn nhất: 10; 24; 99; 9; 11; 90; 78

 

Bài 3:  làm được 8 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài giải:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 4: Số?

25 - ...... = 20                                      ...... + 13 = 15

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

6 + 22

87  84 

14 + 14

55  35 

10  8 

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

Bài 5: Viết các số 84, 15, 6, 12, 48, 80, 55 theo thứ tự:

 

a. Từ đến lớn: ......................................................................................................

b. Từ lớn đến : .....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐỀ BÀI DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI

Câu 1: Lớp em 38 bạn, trong đó 2 chục bạn nữ. Hỏi lớp em bao nhiêu bạn nam?

Tóm tắt

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài giải:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

Câu 2: Cho hình vẽ:

Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2

- …… hình vuông.

- …… hình tam giác.

Câu 3 Viết tất cả các số hai chữ số sao cho số chục cộng với số đơn vị bằng 5

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 4: Tìm một số biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 30 thì được 20.

 

……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………….

 

Câu 5: Dũng một số viên bi, Dũng cho Khánh 14 viên bi. Dũng còn lại 15 viên bi. Hỏi lúc đầu Dũng bao nhiêu viên bi ?

……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….


 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

De kiem tra

Đăng ngày 7/7/2017 11:20:15 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 22 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi De kiem tra, Toán học 2. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả thư viện De kiem tra .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu De kiem tra thuộc chuyên mục Toán học 2 được chia sẽ bởi user Toi Toi Van La đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Toán học 2 , có 1 trang, thuộc file .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Họ và tên: ……………………………………………………………, cho biết thêm BÀI KIỂM TRA SỐ 1 Bài 1: Tính nhẩm: 3 + 7 + 12 = , bên cạnh đó 87 – 80 + 10 = , nói thêm là 55 – 45 + 5 = ,còn cho biết thêm 4 + 13 + 20 = , tiếp theo là 30 + 30 + 33 = , tiếp theo là 79 – 29 – 40 = , thêm nữa Bài 2: a, nói thêm là Khoanh vào số bé nhất: 60; 75; 8; 32; 58; 7; 10 b, cho biết thêm Khoanh vào số lớn nhất: 10; 24; 99; 9; 11; 90; 78 Bài 3: Hà làm được 8 bông

https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra.jitu0q.html

Sponsor Documents