De kiem tra (Toi Toi Van La)

Đăng ngày 7/7/2017 11:20:15 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Toi Toi Van La | Lần tải: 22 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


Họ và tên: …………………………………………………………….

 

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

Bài 1: Tính nhẩm:

3 + 7 + 12  = ......                 87 – 80 + 10 = .....                  55 – 45 + 5 = .....

4 + 13 + 20 = ......                30 + 30 + 33 = .....                  79 – 29 – 40 = .....

Bài 2:

a. Khoanh vào số nhất: 60; 75; 8; 32; 58; 7; 10

 

b. Khoanh vào số lớn nhất: 10; 24; 99; 9; 11; 90; 78

 

Bài 3:  làm được 8 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài giải:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 4: Số?

25 - ...... = 20                                      ...... + 13 = 15

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

6 + 22

87  84 

14 + 14

55  35 

10  8 

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

Bài 5: Viết các số 84, 15, 6, 12, 48, 80, 55 theo thứ tự:

 

a. Từ đến lớn: ......................................................................................................

b. Từ lớn đến : .....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐỀ BÀI DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI

Câu 1: Lớp em 38 bạn, trong đó 2 chục bạn nữ. Hỏi lớp em bao nhiêu bạn nam?

Tóm tắt

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài giải:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

Câu 2: Cho hình vẽ:

Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2

- …… hình vuông.

- …… hình tam giác.

Câu 3 Viết tất cả các số hai chữ số sao cho số chục cộng với số đơn vị bằng 5

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 4: Tìm một số biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 30 thì được 20.

 

……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………….

 

Câu 5: Dũng một số viên bi, Dũng cho Khánh 14 viên bi. Dũng còn lại 15 viên bi. Hỏi lúc đầu Dũng bao nhiêu viên bi ?

……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….


 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi De kiem tra, Toán học 2. . Chúng tôi chia sẽ đến bạn đọc đề thi De kiem tra .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu De kiem tra trong chủ đề Toán học 2 được chia sẽ bởi bạn Toi Toi Van La đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào mục Toán học 2 , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Họ và tên: ……………………………………………………………, cho biết thêm BÀI KIỂM TRA SỐ 1 Bài 1: Tính nhẩm: 3 + 7 + 12 = , bên cạnh đó 87 – 80 + 10 = , thêm nữa 55 – 45 + 5 = , nói thêm 4 + 13 + 20 = , cho biết thêm 30 + 30 + 33 = , thêm nữa 79 – 29 – 40 = , nói thêm Bài 2: a, ngoài ra Khoanh vào số bé nhất: 60; 75; 8; 32; 58; 7; 10 b, bên cạnh đó Khoanh vào số lớn nhất: 10; 24; 99; 9; 11; 90; 78 Bài 3: Hà làm được 8 bông hoa, https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra.jitu0q.html