Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Họ và tên: …………………………………………………………….

 

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

Bài 1: Tính nhẩm:

3 + 7 + 12  = ......                 87 – 80 + 10 = .....                  55 – 45 + 5 = .....

4 + 13 + 20 = ......                30 + 30 + 33 = .....                  79 – 29 – 40 = .....

Bài 2:

a. Khoanh vào số nhất: 60; 75; 8; 32; 58; 7; 10

 

b. Khoanh vào số lớn nhất: 10; 24; 99; 9; 11; 90; 78

 

Bài 3:  làm được 8 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài giải:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 4: Số?

25 - ...... = 20                                      ...... + 13 = 15

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

6 + 22

87  84 

14 + 14

55  35 

10  8 

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

Bài 5: Viết các số 84, 15, 6, 12, 48, 80, 55 theo thứ tự:

 

a. Từ đến lớn: ......................................................................................................

b. Từ lớn đến : .....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ BÀI DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI

Câu 1: Lớp em 38 bạn, trong đó 2 chục bạn nữ. Hỏi lớp em bao nhiêu bạn nam?

Tóm tắt

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài giải:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

Câu 2: Cho hình vẽ:

Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2

- …… hình vuông.

- …… hình tam giác.

Câu 3 Viết tất cả các số hai chữ số sao cho số chục cộng với số đơn vị bằng 5

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 4: Tìm một số biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 30 thì được 20.

 

……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………….

 

Câu 5: Dũng một số viên bi, Dũng cho Khánh 14 viên bi. Dũng còn lại 15 viên bi. Hỏi lúc đầu Dũng bao nhiêu viên bi ?

……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

De kiem tra

Đăng ngày 7/7/2017 11:20:15 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 22 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi De kiem tra, Toán học 2. . nslide giới thiệu đến cộng đồng đề thi De kiem tra .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu De kiem tra trong chủ đề Toán học 2 được chia sẽ bởi thành viên Toi Toi Van La tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào mục Toán học 2 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Họ và tên: ……………………………………………………………, tiếp theo là BÀI KIỂM TRA SỐ 1 Bài 1: Tính nhẩm: 3 + 7 + 12 = , bên cạnh đó 87 – 80 + 10 = , bên cạnh đó 55 – 45 + 5 = , cho biết thêm 4 + 13 + 20 = , kế tiếp là 30 + 30 + 33 = , nói thêm 79 – 29 – 40 = , nói thêm Bài 2: a, bên cạnh đó Khoanh vào số bé nhất: 60; 75; 8; 32; 58; 7; 10 b, thêm nữa Khoanh vào số lớn nhất: 10; 24; 99; 9; 11; 90; 78 Bài 3: Hà làm

https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra.jitu0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 2


Họ và tên: …………………………………………………………….

BÀI KIỂM TRA SỐ 1
Bài 1: Tính nhẩm:
3 + 7 + 12 = ......                 87 – 80 + 10 = .....                  55 – 45 + 5 = .....
4 + 13 + 20 = ......               30 + 30 + 33 = .....                  79 – 29 – 40 = .....
Bài 2:
a. Khoanh vào số bé nhất: 60; 75; 8; 32; 58; 7; 10

b. Khoanh vào số lớn nhất: 10; 24; 99; 9; 11; 90; 78

Bài 3: Hà làm được 8 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?
Tóm tắt
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài giải:
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài 4: Số?
25 - ...... = 20                                      ...... + 13 = 15
Bài 5: Đặt tính rồi tính:
6 + 22
87 – 84 
14 + 14
55 – 35 
10 – 8 

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………Bài 5: Viết các số 84, 15, 6, 12, 48, 80, 55 theo thứ tự:

a. Từ bé đến lớn: ......................................................................................................
b. Từ lớn đến bé: .....................................................................................................

ĐỀ BÀI DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI
Câu 1: Lớp em có 38 bạn, trong đó có 2 chục bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam?
Tóm tắt
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài giải:
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Câu 2: Cho hình vẽ:
/
- Có …… hình vuông.
- Có …… hình tam giác.
Câu 3 Viết tất cả các số có hai chữ số sao cho số chục cộng với số đơn vị bằng 5
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 4: Tìm một số biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 30 thì được 20.

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Câu 5: Dũng có một số viên bi, Dũng cho Khánh 14 viên bi. Dũng còn lại 15 viên bi. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi ?
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Sponsor Documents