De kiem tra

Đăng ngày 7/7/2017 11:20:15 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Toi Toi Van La | Lần tải: 22 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


Họ và tên: …………………………………………………………….

 

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

Bài 1: Tính nhẩm:

3 + 7 + 12  = ......                 87 – 80 + 10 = .....                  55 – 45 + 5 = .....

4 + 13 + 20 = ......                30 + 30 + 33 = .....                  79 – 29 – 40 = .....

Bài 2:

a. Khoanh vào số nhất: 60; 75; 8; 32; 58; 7; 10

 

b. Khoanh vào số lớn nhất: 10; 24; 99; 9; 11; 90; 78

 

Bài 3:  làm được 8 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài giải:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 4: Số?

25 - ...... = 20                                      ...... + 13 = 15

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

6 + 22

87  84 

14 + 14

55  35 

10  8 

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

Bài 5: Viết các số 84, 15, 6, 12, 48, 80, 55 theo thứ tự:

 

a. Từ đến lớn: ......................................................................................................

b. Từ lớn đến : .....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐỀ BÀI DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI

Câu 1: Lớp em 38 bạn, trong đó 2 chục bạn nữ. Hỏi lớp em bao nhiêu bạn nam?

Tóm tắt

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài giải:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

Câu 2: Cho hình vẽ:

Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2

- …… hình vuông.

- …… hình tam giác.

Câu 3 Viết tất cả các số hai chữ số sao cho số chục cộng với số đơn vị bằng 5

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 4: Tìm một số biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 30 thì được 20.

 

……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………….

 

Câu 5: Dũng một số viên bi, Dũng cho Khánh 14 viên bi. Dũng còn lại 15 viên bi. Hỏi lúc đầu Dũng bao nhiêu viên bi ?

……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….


 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx