Đề KS vào lớp 7 CLC năm 2014

đề thi Toán học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
p6600q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
9/9/2014 10:56:17 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
1
Lần tải
5
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN   ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH VÀO LỚP 7 CLC Năm học 2014 – 2015 Môn: Toán Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)   Câu 1: (4,0 điểm) Thực hiện các phép tính theo cá,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề KS vào lớp 7 CLC năm 2014, Đề Thi Toán Học 7 , Đề thi Đề KS vào lớp 7 CLC năm 2014, doc, 1 trang, 0.16 M, Toán học 7 chia sẽ bởi Hùng Cao Xuân đã có 5 download

 
LINK DOWNLOAD

De-KS-vao-lop-7-CLC-nam-2014.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN


ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH VÀO LỚP 7 CLC
Năm học 2014 – 2015
Môn: Toán
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (4,0 điểm) Thực hiện các phép tính theo cách hợp lý nhất:
a. 
b. 
c. 
d. 
Câu 2: (4,0 điểm) Tìm x , biết :
a. 
b. Tìm x ( Z sao cho: 
Câu 3: (2,0 điểm) Chứng minh rằng : Nếu (19 khi và chỉ khi ( a + 2b) (19
Câu 4: (3,0 điểm)
Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XX vừa kết thúc tháng 5 năm 2014. Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức cho tất cả học sinh đạt giải trong hội thi đi nghỉ mát tại biển Cửa Lò. Khi đoàn học sinh ra biển chơi thì có một số em xuống biển tắm và một số em ở trên bờ. Biết rằng số em ở trên bờ bằng  số em ở dưới nước. Khi có 3 em ở dưới nước bước lên bờ thì số học sinh trên bờ lúc này bằng  số học sinh ở dưới nước. Hỏi cả Hội thi Tin học trẻ Nghệ An có bao nhiêu em đạt giải?
Câu 5: (7,0 điểm)
a. Cho góc xOy có số đo bằng 200. Vẽ tia Oz sao cho góc yOz có số đo bằng 800. Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo góc xOt?
b. Trên một mặt phẳng cho 2014 điểm, trong đó có 2004 điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm người ta kẻ được một đường thẳng. Hãy tính xem kẻ được bao nhiêu đường thẳng từ 2014 điểm đã cho ở trên.
--------------Hết---------------
Họ tên thí sinh : ......................................................Số báo danh :.......................
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm). HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 7
Chú ý: Thí sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
Chiết điểm đến 0,25 không làm tròn thêm
Câu

Nội dung
Điểm

Câu
1

a.
 =
 =


0,5
0,5.
N=1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + …+ 97 + 98 – 99 - 100
= (1+2) - (3+4) + (5+6) – (7+8) + …+ (97+98) - (99+100)
= 3 – 7 + 11 – 15 + … -4023 + 4027
= (3 +11 + 19 + … + 195) – ( 7 + 15 + 23 + … + 199)
(có số) (có số)
= (206.12+3) – (206.12+7)
= 2475 – 2479 = -4

0,5
0,5c.
Ta có: 
Do đó: 
0,5
0,5d.
 
0,5
0,5

Câu
2.

a.
Ta có


1,0
1,0.
Ta có: 


Vậy x=1 hoặc x=2.

0,5
0,5
0,5
0,5

Câu
3.

= 10a + b =19a -9a +19b -18b =19a + 19b -9(a + 2b)
Nếu (a + 2b) ( 19 thì ( 19
Ngược lại, nếu ( 19 ( 9(a + 2b) (19 ; mà 9 và 19 là hai số nguyên tố cùng nhau , nên (a + 2b) (19
0,5
0,5
0,5
0,5


Câu
4.

 Lúc đầu, số em ở trên bờ bằng  số em ở dưới nước nên suy ra số em ở trên bờ bằng  tổng số em đạt giải.
Sau khi thêm 3 em bước lên bờ thì số em ở trên bờ bằng  số em ở dưới nước nên suy ra số em ở trên bờ bằng  tổng số em đạt giải.
Số em trên bờ lúc sau nhiều hơn so với lúc đầu là:


 


 

PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN

 

 

 

 

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH VÀO LỚP 7 CLC

Năm học 2014 – 2015

Môn: Toán

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

 

Câu 1:  (4,0 điểm) Thực hiện các phép tính theo cách hợp lý nhất:

   a.

   b.

   c

   d

Câu 2: (4,0 điểmTìm x , biết :

            a.  

   b.  Tìm x Z sao cho:

Câu 3: (2,0 điểm)  Chng minh rng : Nếu 19  khi và ch khi ( a + 2b) 19

Câu 4: (3,0 điểm) 

      Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XX vừa kết thúc tháng 5 năm 2014. Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức cho tất cả học sinh đạt giải trong hội thi đi nghỉ mát tại biển Cửa Lò. Khi đoàn học sinh ra biển chơi thì có một số em xuống biển tắm và một số em ở trên bờ. Biết rằng số em ở trên bờ bằng số em ở dưới nước. Khi có 3 em ở dưới nước bước lên bờ thì số học sinh trên bờ lúc này bằng số học sinh ở dưới nước. Hỏi cả Hội thi Tin học trẻ Nghệ An có bao nhiêu em đạt giải?

Câu 5: (7,0 điểm) 

          a. Cho góc xOy có số đo bằng 200. Vẽ tia Oz sao cho góc yOz có số đo bằng 800. Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo góc xOt?

             b. Trên một mặt phẳng cho 2014 điểm, trong đó có 2004 điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm người ta kẻ được một đường thẳng. Hãy tính xem kẻ được bao nhiêu đường thẳng từ 2014 điểm đã cho trên.

--------------Hết---------------

Họ tên thí sinh : ......................................................Số báo danh :.......................

 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

1

 


HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 7

Chú ý: Thí sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Chiết điểm đến 0,25 không làm tròn thêm

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

Câu

1

 

 

 

a.

=

     =

  

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

b.

N=1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8  + …+ 97 + 98 – 99 - 100

= (1+2) - (3+4) + (5+6) – (7+8) + …+ (97+98) - (99+100)

= 3 – 7 + 11 – 15 + … -4023 + 4027

= (3 +11 + 19 + … + 195) – ( 7 + 15 + 23 + … + 199)

    (có  số)          (có  số)

= (206.12+3) – (206.12+7)

= 2475 – 2479 = -4

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

c.

Ta có:

Do đó:

0,5

 

 

0,5

 

 

d.

 

   

  

   

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

Câu

2.

 

 

a.

Ta có

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

b.

Ta có: 

 

 

0,5

 

 

0,5

1

 


 

 

Vậy x=1 hoặc x=2.

0,5

 

 

 

0,5

Câu

3.

 

= 10a + b =19a -9a +19b -18b =19a + 19b -9(a + 2b)

Nếu (a + 2b) 19 thì 19

Ngược lại, nếu 19 9(a + 2b) 19 ; mà 9 và 19 là hai s nguyên t cùng nhau , nên    (a + 2b) 19

0,5

0,5

0,5

 

0,5

 

 

 

Câu

4.

 

  Lúc đầu, số em ở trên bờ bằng số em ở dưới nước nên suy ra số em ở trên bờ bằng tổng số em đạt giải.

Sau khi thêm 3 em bước lên bờ thì số em ở trên bờ bằng số em ở dưới nước nên suy ra số em ở trên bờ bằng tổng số em đạt giải.

Số em trên bờ lúc sau nhiều hơn so với lúc đầu là:

Tổng số em đạt giải.

Vậy tổng số em đạt giải chính là 3 em.

Vậy tổng số em đạt giải là: 3: = 36 em.

0,75

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

Câu

5

 

 

 

 

 

 

a.

Trường hợp 1: xOt

Trường hợp 2: xOt

 

 

Vẽ hình 1,0

 

 

 

 

 

 

1,5

 

1,5

 

 

 

b.

Qua 2004 điểm thẳng hàng ta kẻ được 1 đường thẳng.

Số điểm không thẳng hàng là 10 điểm, giả sử là A1, A2, A3, ... A10.

0,5

 

1,0

 

 

1

 


 

 

Qua 10 điểm này kẻ được đường thẳng.

Từ điểm A1 ta kẻ được 2004 đường thẳng đến 2004 điểm thẳng hàng. Vậy 10 điểm ta sẽ kẻ được 10.2004 = 20040 đường thẳng.

Vậy tổng số đường thẳng là: 1 + 45+20040 = 20086 đường thẳng.

 

1,0

 

 

0,5

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề KS vào lớp 7 CLC năm 2014
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU