Đề KS vào lớp 9 CLC năm 2014

đề thi Toán học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
d6600q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
9/9/2014 10:57:54 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.13 M
Lần xem
1
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN  ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH VÀO LỚP 9 CLC Năm học 2014 – 2015 Môn: Toán Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)   Câu 1: (6.0 điểm) Cho a, b, c là các số thực thoả,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề KS vào lớp 9 CLC năm 2014, Đề Thi Toán Học 9 , Đề thi Đề KS vào lớp 9 CLC năm 2014, doc, 1 trang, 0.13 M, Toán học 9 chia sẽ bởi Hùng Cao Xuân đã có 6 download

 
LINK DOWNLOAD

De-KS-vao-lop-9-CLC-nam-2014.doc[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH VÀO LỚP 9 CLC
Năm học 2014 – 2015
Môn: Toán
Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (6.0 điểm)
Cho a, b, c là các số thực thoả mãn điều kiện
 và 
Chứng minh rằng trong ba số a, b, c phải có một số bằng 2014.
) Cho số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 7.
Chứng minh rằng : Hiệu các lập phương của hai chữ số của số đó chia hết cho 7.
c) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: xy + 3x + y = 12
Câu 2: (3.0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 6x2 – x – 1
b) ab(a + b) – bc(b + c) + ac(a – c)
Câu 3: (4.0 điểm)
a) Chứng minh rằng với mọi a, b dương ta có : 
) Cho a, b là các số dương thỏa mãn: . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
Câu 4: (7.0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có B, C cố định, BC = 2a, A
chuyển động. Gọi H là hình chiếu của A trên BC. E, D lần lượt là hình chiếu của H trên AC, AB.
a) Chứng minh rằng: AE.AC = AD.AB.
) Chứng minh rằng: Đường thẳng qua A vuông góc với DE luôn đi qua một điểm cố định khi A di chuyển.
c) Tìm vị trí của A để diện tích tam giác EAD đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó?
--------------Hết---------------
Họ tên thí sinh : ......................................................Số báo danh :.......................
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 8
Câu

Nội dung
Điểm

Câu 1
6.0
a 2.0
Từ :  và . Suy ra

Suy ra: a+b = 0 hoặc b+c = 0 hoặc c+a = 0
Từ đó suy ra a = 2014 hoặc b = 2014 hoặc c = 2014

0.5
0.5
0.5
0.52.0
Giả sử


0.5
0.5
0.25

0.25
0.52.0
 Ta có: xy + 3x + y = 12


Vì x,y nguyên dương nên 
Từ đó ta có: 
Vậy: phương trình có nghiệm nguyên dương x = 2, y = 2

0.5
0.5
0.5
0.25
0.25

Câu 2 4.0
a
2.0
6x2 – x – 1
= 6x2 – 3x + 2x – 1
= 3x(2x – 1) + (2x – 1)
= (2x – 1)(3x + 1)

0.5
0.5
1.02.0
ab(a + b) – bc(b + c) + ac(a – c)
= a2b + ab2 – b2c – bc2 + ac(a – c)
= b(a2 – c2) + b2(a – c) + ac(a – c)
= (a – c)(ab + bc + b2 + ac)
=(a – c)(a+b)(b + c)

0.5
0.5
0.5
0.5

Câu 3 4.0
a
1.5
Ta có : 
Do  với mọi a.b dương nên 
Vậy; Dấu “=” xảy ra khi a =

0.25
0.5
0.5
0.252.5
Ta có :

Chứng minh được 
Theo câu (a) ta có: .
Do đó

Dấu bằng xảy ra khi a = b = 1
Vậy P đạt GTNN bằng  khi a = b = 1

0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25

Câu 4 6.0


 


PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN

 

 

 

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH VÀO LỚP 9 CLC

Năm học 2014 – 2015

Môn: Toán

Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)

 

Câu 1: (6.0 điểm)

a)     Cho a, b, c là các số thực thoả mãn điều kiện

                 

Chứng minh rằng trong ba số a, b, c phải có một số bằng 2014.

b) Cho số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 7.

Chứng minh  rằng : Hiệu các lập phương của hai  chữ  số của số đó chia  hết cho 7.

 c) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: xy + 3x + y  = 12

Câu 2: (3.0 điểm)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 6x2 – x – 1

 b) ab(a + b) – bc(b + c) + ac(a – c)

Câu 3: (4.0  điểm)

a) Chứng minh rằng với mọi a, b dương ta  có :

b) Cho a, b là các số dương thỏa mãn: . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Câu 4: (7.0 điểm)  Cho tam giác ABC vuông tại A có B, C cố định, BC = 2a, A

chuyển động. Gọi H là hình chiếu của A trên BC. E, D lần lượt là hình chiếu của H trên AC, AB.

a) Chứng minh rằng: AE.AC = AD.AB.

b) Chứng minh rằng: Đường thẳng qua A vuông góc với DE luôn đi qua một điểm cố định khi A di chuyển.

c) Tìm vị trí của A để diện tích tam giác EAD đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó?

--------------Hết---------------

 

Họ tên thí sinh : ......................................................Số báo danh :.......................

 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

 


HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 8

 

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

Câu 1

6.0

a  2.0

Từ : . Suy ra

Suy ra: a+b = 0 hoặc b+c = 0 hoặc c+a = 0

Từ đó suy ra a = 2014 hoặc b = 2014 hoặc c = 2014

 

 

 

0.5

0.5

0.5

   0.5

b

2.0

Giả sử

 

 

0.5

0.5

   0.25

 

 0.25

   0.5

b

2.0

Ta có: xy + 3x  + y  = 12

Vì x,y nguyên dương nên 

Từ đó ta có:

Vậy: phương trình có nghiệm nguyên dương x = 2, y = 2

 

0.5

 

0.5

0.5

0.25

 

0.25

Câu 2 4.0

a

2.0

6x2 – x – 1

= 6x2 – 3x + 2x – 1

= 3x(2x – 1) + (2x – 1)

= (2x – 1)(3x + 1)

 

0.5

0.5

1.0

b

2.0

ab(a + b) – bc(b + c) + ac(a – c)

= a2b + ab2 – b2c – bc2 + ac(a – c)

= b(a2 – c2) + b2(a – c) + ac(a – c)

 = (a – c)(ab + bc + b2 + ac)

=(a – c)(a+b)(b + c)

 

0.5

0.5

0.5

0.5

Câu 3 4.0

a

1.5

Ta có :

Do với mọi a.b dương nên

Vậy; Dấu “=” xảy ra khi a = b

 

0.25

 

0.5

 

0.5

 

 

0.25

 

 


 

b

2.5

Ta có :

 

Chứng minh được

Theo câu (a) ta có: .

Do đó

 

Dấu bằng xảy ra khi a = b = 1

Vậy P đạt GTNN bằng khi a = b1

 

 

 

0.5

0.25

 

0.25

 

 

0.25

 

 

 

 

0.25

 

0.5

 

0.25

 

0.25

Câu 4 6.0

\

 

a

2.0

Tứ giác ADHE có . Suy ra tứ giác ADHE là hình chữ nhật. Gọi I là giao điểm của AH và DE, . Mà ( cùng phụ với góc B)

0.25

 

 

0.5

0.25

0.25

0.25

0.5

b

2.0

Gọi O là trung điểm của cạnh BC, Ta có:

 

 

0.5

 

0.25


 

 

Vì B, C cố định, nên O cố định. Vậy đường thẳng qua A vuông góc với DE luôn đi qua điểm cố định O

0.5

 

 

0.5

0.25

c

2.0

Chứng minh được

Khi tam giác ABC vuông cân tại A. Khi đó A là giao điểm của đường trung trực BC và đường thẳng song song với BC và cách BC một khoảng bằng a

 

 

0.25  0.25

 

 

0.25

0.75

 

0.25

 

 

0.25

 

Chú ý: Thí sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Chiết điểm đến 0,25 không làm tròn thêm

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề KS vào lớp 9 CLC năm 2014
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU