đề kT Lớp 10 - 2017

Đăng ngày 6/30/2017 11:44:36 AM | Thể loại: Đại số | Chia sẽ bởi: Quốc Nguyễn Vương | Lần tải: 13 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: docx

 


<NB>Tập nghiệm của bất phương trình là:

<$>

<$>

<$>

<$>

<TH> Tập nghiệm của bất phương trình là:

<$>

<$> 

<$>  

<$>

<TH>Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

<$>

<$>

<$>

<$> 

<TH> Tập nghiệm của bất phương trình

<$>

<$>


 <$>

<$>

 

<NB>Biễu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình là:

<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).

<TH>Gọi là điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình . Giá trị lớn nhất của   là:

<$> -1

<$> 1

<$>2

<$>-2

<NB>Tập xác định của hàm số   là:

<$>

<$>

<$>

<$>


<NB>Tập nghiệm của bất phương trình

<$>

<$>

<$>

<$>

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi đề kT Lớp 10 - 2017, Đại số. . nslide trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu đề kT Lớp 10 - 2017 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi đề kT Lớp 10 - 2017 trong chuyên mục Đại số được chia sẽ bởi bạn Quốc Nguyễn Vương tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào mục Đại số , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 10 Đại số ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Tập nghiệm của bất phương trình là:     Tập nghiệm của bất phương trình là:     Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là: Tập nghiệm của bất phương trình  là     Biễu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình  là: Nửa mặt phẳng ko chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)), kế tiếp là Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d):  (không bao gồm đường thẳng (d)),còn cho biết thêm Nửa https://nslide.com/de-thi/de-kt-lop-10-2017.rbru0q.html