Đề kt tập trung đây đề thi Ngữ văn 9

Đăng ngày 10/26/2016 1:25:59 PM | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 24 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Lớp: 9a…………………………… Kiểm tra tập trung Môn: Ngữ văn 9  Họ và tên:………………………… Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 27/10/2016 Số tờ: ………………………   Điểm Lời phê của giáo viên   ……../ 10đ …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………  I/ Trắc nghiệm (2..

Bình luận

Nội dung

Lớp: 9a……………………………
Kiểm tra tập trung
Môn: Ngữ văn 9

Họ và tên:…………………………
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 27/10/2016
Số tờ: ………………………


Điểm
Lời phê của giáo viên


……../ 10đ
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

I/ Trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1: Hãy cho biết câu thơ sau nằm ở bài nào?
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yếu anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Chị em Thúy Kiều
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Cảnh ngày xuân
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
Câu 2: Hãy cho biết tác phẩm “Lục Vân Tiên” ra đời năm mấy?
Khoảng đầu những năm 40 của thế kỉ XX
Khoảng đầu những năm 50 của thế kỉ XIX
Khoảng cuối những năm 60 của thế kỉ XX
Khoảng cuối những năm 70 của thế kỉ XIX.
Câu 3: Hãy cho biết Nguyễn Du sinh và mất năm mấy?
Sinh năm 1765, mất năm 1820
Sinh năm 1769, mất năm 1830
Sinh năm 1822, mất năm 1888
Sinh năm 1892, mất năm 1918.
Câu 4: Em hãy chọn đáp án nào sau đây là không đúng:
Vũ Nương là một người vợ đảm đang, yêu thương mẹ, chồng, con.
Vũ nương chết là do bị oan.
Qua tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí ta thấy được người dân ta toàn là tham sống sợ chết, để mất nước vào tay giặc.
Lục Vân Tiên là người có cách cư xử đạo đức, luôn tôn trọng và nhận hậu với Kiều Nguyệt Nga.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1: Hãy điền những câu thơ còn thiếu trong đoạn trích sau: (1 điểm)
Vân Tiên ghé lại bên đàng
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Phong Lai mặt đỏ phừng phừng
“…………………………………………...
Trước gây việc dữ tại mầy
Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng.
a. Sau khi điền xong câu thơ, em hãy cho biết câu thơ đó được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? (1 điểm)
Câu 2: Hãy trình bày ý nghĩa của tác phẩm “ Chị em Thúy Kiều ”? (1 điểm)
Câu 3: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 3-4 câu) trình bày suy nghĩ của mình về tác phẩm “Kiều ở lầu Ngưng Bích “. (2 điểm)
Câu 4: Qua tác phẩm “ Chuyện người con gái Nam Xương” em hãy cho biết số phận của người phụ nữ trong thời phong kiến như thế nào? Đồng thời em hãy nêu lên một số thế mạnh của người phụ nữ ngày nay. Viết một đoạn văn trình bày. (3 điểm)

*Lưu ý: Trong khi kiểm tra thí sinh không được lật tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sponsor Documents