Đề KT Tiếng Việt cuối Kì 1 lớp 5

đề thi Tập đọc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1001       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
cerx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/12/2017 5:06:08 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
1001
File đã kiểm duyệt an toàn

BẢNG MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I LỚP 5B Tên các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức. Các mức độ nhận thức TỔNG  Mức 1 Nhận biết Mức 2 Thông hiểu Mức 3 Vận dụng Mức 4 VD nâng cao  TN ,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề KT Tiếng Việt cuối Kì 1 lớp 5, Đề Thi Tập Đọc 5 , Đề thi Đề KT Tiếng Việt cuối Kì 1 lớp 5, doc, 1 trang, 0.10 M, Tập đọc 5 chia sẽ bởi Tiến Nguyễn Văn đã có 1001 download

 
LINK DOWNLOAD

De-KT-Tieng-Viet-cuoi-Ki-1-lop-5.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

BẢNG MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I LỚP 5B
Tên các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức.
Các mức độ nhận thức
TỔNG


Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
VD nâng caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đọc, hiểu văn bản
Số câu

2

1
1
1


1
4
2


Số điểm
1

0,5
0,5
1


1
2,5
1,5


Câu số
1,2

3
7
6


8
1,2,3,6
7,8

Kiến thức Tiếng Việt
Số câu
1

1
1

1


2
2


Số điểm
0,5

0,5
1

1


1
2


Câu số
4

5
10

9


4,5
9,10

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
3

2
2
1
1


6
4


Số điểm

1,5

1
1,5
1
1

1
3,5
3,5


Câu số
1,2,4

3,5
7,10
6
9


1,2,3,4,5,6
7,8,9,10


Tỉ lệ %
30

20
20
10
10

10
50
50


PHÒNG GD KRÔNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I –LỚP 5B
Năm học: 2017 – 2018
Môn : Tiếng Việt
(Thời gian: 40 phút)
A. ĐỀ BÀI
*PHẦN ĐỌC- HIỂU: ( 10 điểm)
Cho văn bản sau:
Những người bạn tốt
A-ri-ôn là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hi Lạp cổ. Trong một cuộc thi ca hát ở đảo Xi- xin, ông đoạt giải nhất với nhiều tặng vật quý giá. Trên đường trở về kinh đô, đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên chiếc tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết A- ri-ôn. Nghệ sĩ xin được hát bài ông yêu thích trước khi chết. Bọn cướp đồng ý, A-ri-ôn đứng trên boong tàu cất tiếng hát, đến đoạn mê say nhất ông nhảy xuống biển. Bọn cướp cho rằng A-ri-ôn đã chết liền dong buồm trở về đất liền.
Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn. Chúng đưa ông trở vế đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp. A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.
Hai hôm sau, bọn cướp mới về tới đất liền. Vua cho gọi chúng vào gặng hỏi về cuộc hành trình. Chúng bịa chuyện A-ri-ôn ở lại đảo. Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra. Đám thủy thủ sửng sốt, không tin vào mắt mình. Vua truyền lệnh trị tội bọn cướp và trả tự do cho A-ri-ôn.
Sau câu chuyện kì lạ ấy, ở nhiều thành phố Hi Lạp và La Mã đã xuất hiện những đồng tiền khắc hình một con cá heo cõng người trên lưng. Có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh.


I/ Đọc thành tiếng: (3 điểm)
Học sinh đọc một đoạn trong văn bản trên và trả lời một câu hỏi.
II/ Đọc thầm và làm bài tập ( 7 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở các câu 1,2,3,4,5.
Câu 1: Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? (M1)
A. Đánh rơi đàn.
B. Vì bọn cướp đòi giết ông. 
C. Vì ông đánh nhau với thủy thủ.
D. Vì tàu của ông bị đắm
Câu 2: Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát

 


BẢNG MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I LỚP 5B

 

Tên các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức.

Các mức độ nhận thức

TỔNG

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Mức 4

VD nâng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc, hiểu văn bản

Số câu

 

2

 

1

1

1

 

 

1

4

 

2

Số điểm

1

 

0,5

0,5

1

 

 

1

2,5

1,5

Câu số

1,2

 

3

7

6

 

 

8

1,2,3,6

7,8

Kiến thức Tiếng Việt

Số câu

1

 

1

1

 

1

 

 

2

 

2

Số điểm

0,5

 

0,5

1

 

1

 

 

1

 

2

 

Câu số

4

 

5

10

 

9

 

 

4,5

9,10

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu

3

 

2

2

1

1

 

 

6

4

Số điểm

 

1,5

 

1

1,5

1

1

 

1

3,5

3,5

Câu số

1,2,4

 

3,5

7,10

6

9

 

 

1,2,3,4,5,6

7,8,9,10

Tỉ lệ %

30

 

20

20

10

10

 

10

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GD KRÔNG NĂNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I –LỚP 5B

Năm học: 2017 2018

Môn : Tiếng Việt

(Thời gian: 40 phút)

A. ĐỀ BÀI

*PHẦN ĐỌC- HIỂU: ( 10 điểm)

Cho văn bản sau:        

Những người bạn tốt

A-ri-ôn là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hi Lạp cổ. Trong một cuộc thi ca hát ở đảo Xi- xin, ông đoạt giải nhất với nhiều tặng vật quý giá. Trên đường trở về kinh đô, đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên chiếc tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết A- ri-ôn. Nghệ sĩ xin được hát bài ông yêu thích trước khi chết. Bọn cướp đồng ý, A-ri-ôn đứng trên boong tàu cất tiếng hát, đến đoạn mê say nhất ông nhảy xuống biển. Bọn cướp cho rằng A-ri-ôn đã chết liền dong buồm trở về đất liền.

Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn. Chúng đưa ông trở vế đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp. A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.

Hai hôm sau, bọn cướp mới về tới đất liền. Vua cho gọi chúng vào gặng hỏi về cuộc hành trình. Chúng bịa chuyện A-ri-ôn ở lại đảo. Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra. Đám thủy thủ sửng sốt, không tin vào mắt mình. Vua truyền lệnh trị tội bọn cướp và trả tự do cho A-ri-ôn.

Sau câu chuyện kì lạ ấy, ở nhiều thành phố Hi Lạp và La Mã đã xuất hiện những đồng tiền khắc hình một con cá heo cõng người trên lưng. Có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh.

 

I/ Đọc thành tiếng: (3 điểm)

Học sinh đọc một đoạn trong văn bản trên và trả lời một câu hỏi.

II/ Đọc thầm và làm bài tập ( 7 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở các câu 1,2,3,4,5.

Câu 1: Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? (M1)

A. Đánh rơi đàn.

B. Vì bọn cướp đòi giết ông. 

C. Vì ông đánh nhau với thủy thủ.

D. Vì tàu của ông bị đắm

Câu 2: Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời ? (M1)

A. Đàn cá heo đã ăn thịt ông.

B. Đàn cá heo đã bỏ chạy đi mất.

C. Đàn cá heo đã nhấn chìm ông xuống biển. 

D. Đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu.

Câu 3. Theo em, vì sao ở nhiều thành phố Hi Lạp và La Mã đã xuất hiện những đồng tiền khắc hình một con cá heo cõng người trên lưng . (M2)


A. Để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá heo

B. Để trang trí đồng tiền cho đẹp hơn

C. Để thống nhất hình ảnh in trên đồng tiền

D. Để tuyên truyền bảo vệ cá heo.

Câu 4. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “thông minh” (M1)

A. Nhanh chóng

B . Lười biếng

C . Sáng dạ

D . Chậm chạp

Câu 5. Trong câu ( “A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.” ) có mấy quan hệ từ?.(M2)

A. 1 quan hệ từ             B. 2 quan hệ từ                  C. 3 quan hệ từ             D. 4 quan hệ từ

Câu 6. Nối cột A với cột B để được câu trả lời đúng

                        A                                                                               B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7. Theo em đám thuỷ thủ trên tàu là những người như thế nào? (M2)

Viết câu trả lời của em:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 8. Em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào? (M4)

Viết câu trả lời của em: ………………….………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………Câu 9. Trong câu: “Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra” Bộ phận nào là chủ ngữ ? (M3)

Viết câu trả lời của em:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Tìm từ trái nghĩa với từ “ phá hoại” và đặt câu với từ vừa tìm được. (M2)

Viết câu trả lời của em:………………………………………………………………….

Đặt câu:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

PHẦN VIẾT: ( 10 điểm)

I. Chính tả:  ( Nghe viết: 2 điểm. thời gian 15 phút)

Nội tôi


       Ba rước nội lên Sài Gòn để phụng dưỡng. Nội tôi vui lắm. Ba làm ở Bạch Hổ, tháng về một lần. Mẹ dạy ở Cần Giờ, tuần về một bữa. Tôi học sáng, chiều anh văn, tối vi tính, bà chèo queo một mình. Thức ăn đầy tủ lạnh kể cả trầu cau.

 Một hôm nội xoa đầu tôi và bảo: “Trên này ăn lạnh, uống lạnh, ngủ lạnh, trầu cau cũng lạnh. Nội nhớ cái nóng dưới quê lắm. Nội phải về thôi!”.

     Tôi năn nỉ nội tôi hết lời nhưng vô hiệu.

                                                                                     (Diệp Quang)

II. Tập làm văn: ( 8 điểm. thời gian 35 phút  )

Viết bài văn ngắn tả một người than trong gia đình mà em yêu quý nhất.

***********************

B/ GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5B

 

PHẦN ĐỌC - HIỂU: (10 điểm)

   I/. ĐỌC THÀNH TIẾNG : (3 điểm)

Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm  đọc thành tiếng dựa vào những yêu cầu sau:

    1. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút): 0,5 điểm

(Đọc từ trên 1 phút – 2 phút: 0,25 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm)

    2. Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát: 1 điểm

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm )

    3. Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

   4. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1điểm

(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm ; trả lời sai hoặc không trả lời được : 0 điểm )

II . Đọc hiểu: (7 điểm )

   Câu 1

Câu 2

  Câu 3

   Câu 4

Câu 5

 

B

0,5đ

        D

  0,5 đ

        A

   0,5 đ

          C

  0,5 đ

       B

   0,5 đ

 Câu 6: Nối cột A với cột B để được câu trả lời đúng (1đ)

                        A                                                                               B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7: Tham lam, độc ác, không có tính người (0,5đ)

Câu 8: Cá heo thông minh, tốt bụng, biết cứu người. (1đ)

Câu 9: A-ri-ôn 1(đ)

Câu 10: Bảo vệ, giữ gìn,… (1đ)

B. Kiểm tra viết: ( 10 điểm )

1.Chính tả nghe - viết  (2 điểm) (20 phút)

Viết và trình bài bài chính tả đúng quy định, chữ viết đều nét, ghi dấu thanh đúng quy tắc trong đoạn văn ( 2 điểm)

      Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh; không viết hoa đúng quy định), trừ 0,25 điểm.
* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,.. trừ 0,5 điểm toàn bài.

2.Tập làm văn (8 điểm) (35 phút)

a. Yêu cầu của đề:

- Thể loại: Văn tả người .

b. Thang điểm:

* Mở bài:(1 điểm): Giới thiệu người mình định tả :(1 điểm):

* Thân bài:(4 điểm):

*Kết bài: (1 điểm):

CHÚ Ý: +Bài viết có hình ảnh, dùng từ đặt câu hay, có cảm xúc, các đoạn văn phải gắn kết với nhau. Biết liên kết câu trong đoạn.(0.5 điểm)

        + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.(0.5 điểm)

        +Bài viết có sáng tạo. (1 điểm)

*Lưu ý : Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt hoặc chữ viết … (có thể cho các mức dưới 8;  7,5 ; 6;….)

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề KT Tiếng Việt cuối Kì 1 lớp 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

 • Đề KT Tiếng Việt cuối Kì 1 lớp 5
  Tập đọc 5
 • Đề KT cuối kì 1 Tiếng Việt lớp 5 (Theo Ma trận)
  Tập đọc 5

  Đề KT cuối kì 1 Tiếng Việt lớp 5 (Theo Ma trận)

  Đề thi Tập đọc 5

  TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học : 2016 - 2017 Lớp: 5. . . .Môn: Tiếng Việt (phần đọc) Thời gian: 25 phút A. PHẦN ĐỌC: a. Đọc thành tiếng: (mức 1- hình thức khác) Học sinh bốc thăm đọc một trong các đoạn văn sau (thời gian đọc..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN