ĐỀ KT TOÁN 4 CHKI

Đăng ngày 12/11/2017 10:46:04 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Minh Phạm Thị | Lần tải: 207 | Lần xem: 82 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

 


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 4

 

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1.Đọc, viết, so sánh các số có nhiều chữ số

Số câu

  1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Số điểm

  1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

2.Thực hiện đúng các phép tính với số tự nhiên có nhiều chữ số

Số câu

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

Số điểm

1

 

1

 

 

0,5

 

 

 

 

3.Các đơn vị đo đại lượng

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4. Giải toán: Trung bình cộng, Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số

Số câu

 

 

1

 

 

1

1

1

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

2

1

1

 

 

Tổng

Số câu

2

 

3

 

1

2

1

1

 

 

Số điểm

2

 

3

 

0,5

2,5

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC I - MÔN TOÁN LỚP 4

   Năm học: 2017 - 2018

  (Thời gian làm bài:  40 phút)

                              Họ và tên: .................................................................. Lớp 4...............

                            Trường Tiểu học Thanh Tùng

Nhận xét của giáo viên:..........................................................................................................

I-PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6,5 ĐIỂM)

Câu 1:  1điểm (M1)

Số năm trăm sáu mươi triệu bảy trăm linh năm nghìn viết là

 1. 560705
 1. 560 705 000
 1. 506 705 000

Câu 2: 1 điểm(M1)

Giá trị biểu thức : 567 x 34 – 75 x 11 là

 1. 18453
 1. 18456

C.19875

Câu 3:1 điểm ( M2)

Thương của 4002 và 69 là .....................................................................................................

Câu 4 : 1 điểm : M2 Điền số hoặc chữ thích hợp vào chô chấm

a)     4500 kg = 45.....

b)    45m26dm2= ........... dm2

Câu 5 : 1 điểm : M2

Trung bình cộng của hai số là 45. Biết một số là 34. Số còn lại là

 1. 56
 1. 12
 1. 43

Câu 6 : 0,5 điểm : M3

Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là ..............................................................................................

Câu 7 : 1 điểm : M3 

Hai lớp có 62 học sinh, trong đó lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

 1. 30 học sinh và 32 học sinh
 2. 4A: 32 học sinh, 4B: 30 học sinh
 3. 4A: 30 học sinh, 4B : 32 học sinh

II.PHẦN TỰ LUẬN : 3,5 điểm


Câu 8 : 2 điểm M3

Mảnh vườn hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là 65m . Bớt chiều dài 7 m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 9 ( 0,5 điểm) M3 Tính bằng cách thuận tiện

( 56 x 49) : 7

 

 

 

 

Câu 10 ( 1 điểm) M4

Trung bình cộng của ba số là số bé nhất có 3 chữ số. Tổng của hai số đầu là 123. Tìm số thứ ba.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN – MÔN TOÁN  LỚP

 

 

Câu 1( 1đ)

Câu 2( 1đ)

Câu 3( 1đ)

Câu 4( 1đ)

Câu 5( 1đ)

Câu 6

( 0,5đ)

Câu 7( 1đ)

B

A

58

a) Tạ b)4506

A

9998

B

Câu 8

Tóm tắt : 0,25 điểm

Chiều dài mảnh vườn là : 0,25 đ

(65+7) : 2 = 36 (m) : 0,25 đ

Chiều rộng mảnh vườn : 0,25 đ

65 – 36 = 29 ( m) : 0,25 đ

Diện tích mảnh vườn : 0,25 đ

36 x 29 = 1044 (m2) : 0,5 đ

Đáp số : Không cho điểm, nếu sai trừ 0,25đ

Câu 9 : 0, 5 đ . Tính đúng nhưng không thuận tiện không cho điểm

Câu 10 : 1 điểm

Số bé nhất có 3 chữ số là 100: 0,25 đ

Tổng 3 số là : 100 x 3 = 300 : 0,5 đ


Số thứ ba là 300 – 123 = 177 ; 0,25

Đáp số : Không cho điểm, nếu sai trừ 0,25đ

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc