de kt toan 8 đề thi Đại số

Đăng ngày 2/25/2017 6:27:57 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 49 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

Ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  1. Định lí Talet trong tam giác Nêu được hệ quả của định lí Talet Vận dụng định lí Talet để tìm độ dài đoạn thẳng  Số câu 1 2  3 Số điểm Tỉ lệ % 1 10% 2 20%  3..

Bình luận

Nội dung

Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Định lí Talet trong tam giác
Nêu được hệ quả của định lí Talet

Vận dụng định lí Talet để tìm độ dài đoạn thẳngSố câu
1

2

 3

Số điểm
Tỉ lệ %
1
10%

2
20%

 3
30%

2. Đường phân giác của tam giác

Vận dụng tính chất đường phân giác để giải bài tập
Số câu

2


2

Số điểm
Tỉ lệ %

2
20%


2
20%

3. Các trường hợp đồng dạng của tam giác


Vận dụng tam giác đồng dạng để tính diện tích của tam giác
Chứng minh được một hệ thức cho trước


Số câu


1
1
2

Số điểm
Tỉ lệ %


1
10%
1
10%
2
10%

4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông


Chứng minh được hai tam giác vuông đồng dạngSố câu


1

1

Số điểm
Tỉ lệ %


3
20%

2
20%

Tổng số câu
1
2
4
1
8

Tổng điểm
Tỉ lệ
1
10%
2
20%
6
60%
1
10%
10
100%Họ và tên : ................................ BÀI KIỂM TRA SỐ 2
Lớp : 8..... MÔN : HÌNH HỌC (45phút)
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài :
Câu 1: ( 4đ) Nêu hệ quả của định lí Talet?
Áp dụng: Tìm x trong hình sau
/
Câu 2:( 3đ) Cho tam giác MNP có MD là tia phân giác của góc , MN = 8 cm,
MP = 12 cm
a, Tính tí số 
b, Tính DP biết DN = 6 cm
Câu 3: (3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH.
a, Chứng minh rằng: 
b, Biết AB=3, AC=4, . Tính diện tích của tam giác HBA
BÀI LÀM :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài
Đáp án
Điểm

1
a, Phát biểu hệ quả
b, Ta có 

1
1

2

2
a, Ta có MD là phân giác của góc M nên ta có

b, Ta có 

1
2

3
Vẽ hình, ghi GT KL
GT , , 
KL a, 
b, 
c, Biết BH = 4, CH= 5. Tính 

a, Ta có => 
 => 
b, Ta có 


0.5
1


1
0.5

Sponsor Documents