de kt toan 8

Đăng ngày 2/25/2017 6:27:57 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: | Lần tải: 49 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

 1.     Ma trận đề kiểm tra:

      Cấp độ

 

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1. Định lí Talet trong tam giác

Nêu được hệ quả của định lí Talet

 

Vận dụng định lí Talet để tìm độ dài đoạn thẳng

 

 

Số câu

1

 

2

 

   3

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

 

2

20%

 

   3  

30%

2. Đường phân giác của tam giác

 

Vận dụng tính chất đường phân giác để giải bài tập

 

 

 

Số câu

 

2

 

 

2

Số điểm

Tỉ lệ %

 

2

20%

 

 

2   

20%

3. Các trường hợp đồng dạng của tam giác

 

 

Vận dụng tam giác đồng dạng để tính diện tích của tam giác

Chứng minh được một hệ thức cho trước

 

Số câu

 

 

1

1

2

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

1

10%

1

10%

2

10%

4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

 

 

Chứng minh được hai tam giác vuông đồng dạng

 

 

Số câu

 

 

1

 

1

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

3

20%

 

2

20%

Tổng số câu

1

2

4

1

8

Tổng điểm

Tỉ lệ

1

10%

2

20%

6       

60%

1       

10%

10 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên : ................................          BÀI KIỂM TRA SỐ 2

Lớp : 8.....                                          MÔN : HÌNH HỌC (45phút)

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

§Ò bµi :

Câu 1: ( 4đ) Nêu hệ quả của định lí Talet?

 Áp dụng: Tìm x trong hình sau

             

Câu 2:( 3đ) Cho tam giác MNP có MD là tia phân giác của góc , MN = 8 cm,

MP = 12 cm

 a, Tính tí số      

           b, Tính DP biết DN = 6 cm

Câu 3: (3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH.

 a, Chứng minh rằng:

 b, Biết AB=3, AC=4, . Tính diện tích của tam giác HBA

BÀI LÀM :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài

Đáp án

Điểm

1

a, Phát biểu hệ quả

b, Ta có

             

1

1

 

2

2

a, Ta có MD là phân giác của góc M nên ta có

b, Ta có

 

1

 

 

 

 

2

3

Vẽ hình, ghi GT KL

GT   , ,

KL    a,

     b,

     c, Biết BH = 4, CH= 5. Tính

 

a, Ta có =>

               =>

b, Ta có

 

 

0.5

 

 

 

 

1

 

 

1

0.5

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi de kt toan 8, Đại số 8. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện de kt toan 8 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu de kt toan 8 thuộc chủ đề Đại số 8 được chia sẽ bởi bạn đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Đại số 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 8 Đại số 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  1, kế tiếp là Định lí Talet trong tam giác Nêu được hệ quả của định lí Talet Vận dụng định lí Talet để tìm độ dài đoạn thẳng  Số câu 1 2  3 Số điểm Tỉ lệ % 1 10% 2 20%  3 30% 2, kế tiếp là Đường phân giác của tam giác Vận dụng thuộc tính đường phân giác để giải bài https://nslide.com/de-thi/de-kt-toan-8.ch6r0q.html