Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 1.     Ma trận đề kiểm tra:

      Cấp độ

 

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1. Định lí Talet trong tam giác

Nêu được hệ quả của định lí Talet

 

Vận dụng định lí Talet để tìm độ dài đoạn thẳng

 

 

Số câu

1

 

2

 

   3

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

 

2

20%

 

   3  

30%

2. Đường phân giác của tam giác

 

Vận dụng tính chất đường phân giác để giải bài tập

 

 

 

Số câu

 

2

 

 

2

Số điểm

Tỉ lệ %

 

2

20%

 

 

2   

20%

3. Các trường hợp đồng dạng của tam giác

 

 

Vận dụng tam giác đồng dạng để tính diện tích của tam giác

Chứng minh được một hệ thức cho trước

 

Số câu

 

 

1

1

2

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

1

10%

1

10%

2

10%

4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

 

 

Chứng minh được hai tam giác vuông đồng dạng

 

 

Số câu

 

 

1

 

1

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

3

20%

 

2

20%

Tổng số câu

1

2

4

1

8

Tổng điểm

Tỉ lệ

1

10%

2

20%

6       

60%

1       

10%

10 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên : ................................          BÀI KIỂM TRA SỐ 2

Lớp : 8.....                                          MÔN : HÌNH HỌC (45phút)

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

§Ò bµi :

Câu 1: ( 4đ) Nêu hệ quả của định lí Talet?

 Áp dụng: Tìm x trong hình sau

             

Câu 2:( 3đ) Cho tam giác MNP có MD là tia phân giác của góc , MN = 8 cm,

MP = 12 cm

 a, Tính tí số      

           b, Tính DP biết DN = 6 cm

Câu 3: (3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH.

 a, Chứng minh rằng:

 b, Biết AB=3, AC=4, . Tính diện tích của tam giác HBA

BÀI LÀM :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài

Đáp án

Điểm

1

a, Phát biểu hệ quả

b, Ta có

             

1

1

 

2

2

a, Ta có MD là phân giác của góc M nên ta có

b, Ta có

 

1

 

 

 

 

2

3

Vẽ hình, ghi GT KL

GT   , ,

KL    a,

     b,

     c, Biết BH = 4, CH= 5. Tính

 

a, Ta có =>

               =>

b, Ta có

 

 

0.5

 

 

 

 

1

 

 

1

0.5

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

de kt toan 8

Đăng ngày 2/25/2017 6:27:57 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 49 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi de kt toan 8, Đại số. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện de kt toan 8 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu de kt toan 8 thuộc chủ đề Đại số được chia sẽ bởi bạn tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Đại số , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 8 Đại số ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  1, kế tiếp là Định lí Talet trong tam giác Nêu được hệ quả của định lí Talet Vận dụng định lí Talet để tìm độ dài đoạn thẳng  Số câu 1 2  3 Số điểm Tỉ lệ % 1 10% 2 20%  3 30% 2, nói thêm là Đường phân giác của tam giác Vận dụng thuộc tính đường phân giác để giải bài tập   Số câu 2 

https://nslide.com/de-thi/de-kt-toan-8.ch6r0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số


Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Định lí Talet trong tam giác
Nêu được hệ quả của định lí Talet

Vận dụng định lí Talet để tìm độ dài đoạn thẳngSố câu
1

2

 3

Số điểm
Tỉ lệ %
1
10%

2
20%

 3
30%

2. Đường phân giác của tam giác

Vận dụng tính chất đường phân giác để giải bài tập
Số câu

2


2

Số điểm
Tỉ lệ %

2
20%


2
20%

3. Các trường hợp đồng dạng của tam giác


Vận dụng tam giác đồng dạng để tính diện tích của tam giác
Chứng minh được một hệ thức cho trước


Số câu


1
1
2

Số điểm
Tỉ lệ %


1
10%
1
10%
2
10%

4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông


Chứng minh được hai tam giác vuông đồng dạngSố câu


1

1

Số điểm
Tỉ lệ %


3
20%

2
20%

Tổng số câu
1
2
4
1
8

Tổng điểm
Tỉ lệ
1
10%
2
20%
6
60%
1
10%
10
100%Họ và tên : ................................ BÀI KIỂM TRA SỐ 2
Lớp : 8..... MÔN : HÌNH HỌC (45phút)
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài :
Câu 1: ( 4đ) Nêu hệ quả của định lí Talet?
Áp dụng: Tìm x trong hình sau
/
Câu 2:( 3đ) Cho tam giác MNP có MD là tia phân giác của góc , MN = 8 cm,
MP = 12 cm
a, Tính tí số 
b, Tính DP biết DN = 6 cm
Câu 3: (3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH.
a, Chứng minh rằng: 
b, Biết AB=3, AC=4, . Tính diện tích của tam giác HBA
BÀI LÀM :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài
Đáp án
Điểm

1
a, Phát biểu hệ quả
b, Ta có 

1
1

2

2
a, Ta có MD là phân giác của góc M nên ta có

b, Ta có 

1
2

3
Vẽ hình, ghi GT KL
GT , , 
KL a, 
b, 
c, Biết BH = 4, CH= 5. Tính 

a, Ta có => 
 => 
b, Ta có 


0.5
1


1
0.5

Sponsor Documents