đề KT toán lớp 4- giữa HKI- năm học 2017-2018

Đăng ngày 10/28/2017 7:51:48 PM | Thể loại: Toán học 4 | Chia sẽ bởi: Linh Lê Trúc Yến | Lần tải: 43 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


PHÒNG GD & ĐT CƯ JUT                              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ                                         Năm học 2017-2018.

                                                                               MÔN:  TOÁN

                             Thời gian : 40 phút ( không kể thời gian phát đề )

                             Họ tên : ………………………………………………Lớp 4…

                             Ngày kiểm tra: ngày ……..….tháng ……….năm 2017

 

Điểm

Lời phê của thầy () giáo

 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

 

Phần I: Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Số 47 032 đọc là:

  1. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi.
  2. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai
  3. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai
  4. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai

Câu 2: (0,5 điểm) Trong  số 6 783 872 chữ số 6 ở hàng ……, lớp……

A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

B. Hàng triệu, lớp triệu

C. Hàng nghìn, lớp nghìn

D. Hàng trăm triệu, lớp triệu

Câu 3: (1 điểm)  Viết số thích hợp vào chỗ chấm của:

        5 tạ 8kg =…..kg

A. 508                                       B.500

C.580                                        D.518

Câu 4: (1 điểm)   2 phút 10 giây =………giây

A. 110                                       B. 120

C. 140                                       D.130

Câu 5: (1 điểm) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

    A. XVIII                        B. XIX   

    C. XX                D. XXI

Phần II: Tự luận (6 điểm)

 

Câu 6: (1 điểm) Tìm x

a)    x – 425 = 625                                                   1200 – x = 666

…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

    Câu 7: Đặt tính rồi tính :  (2 điểm)

         769564 + 40526                                                      62975 – 24138


…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

 

     Câu 8: (2 điểm) Trong thư viện 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (1 điểm): Tìm số trung bình cộng của các số sau bằng cách nhanh nhất:

302; 308; 314; 320; 326; 332; 338; 344

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- MÔN TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm:

Câu 1: (0,5 điểm): C

Câu 2: (0,5 điểm): B

Câu 3: (1 điểm):   A

Câu 4: (1 điểm):   D

Câu 5: (1 điểm):  D

Câu 6: (1 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x – 425 = 625                                                   1200 – x = 666

x           = 625 + 425                                                    x = 1200 – 666

x           = 1050                                                             x = 534

 

Câu 7: (2 điểm): Mỗi phép tính đúng được 1 điểm

    769564                                                  62975

+    40526                                               - 24138

   

    774090                                                  38837

Câu 8: (2 điểm): Bài giải:

Số sách giáo khoa :

(1800 + 1000): 2 =1400 (cuốn)

Số sách đọc thêm :

1800 – 1400 = 400 (cuốn)

Đáp số: Sách giáo khoa 1400 cuốn

             Sách đọc thêm 400 cuốn

Câu 9: (1 điểm):

(302 + 344) : 2 =323

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi đề KT toán lớp 4- giữa HKI- năm học 2017-2018, Toán học 4. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu đề KT toán lớp 4- giữa HKI- năm học 2017-2018 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện đề KT toán lớp 4- giữa HKI- năm học 2017-2018 trong chủ đề Toán học 4 được giới thiệu bởi user Linh Lê Trúc Yến tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Toán học 4 , có 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập PHÒNG GD & ĐT CƯ JUT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ Nămhọc 2017-2018,còn cho biết thêm MÔN: TOÁN Thờigian : 40 phút ( khôngkểthờigianphátđề ) Họvàtên : ………………………………………………Lớp4… Ngàykiểmtra: ngày……, cho biết thêm …, thêm nữa tháng ………,còn cho biết thêm năm 2017 Điểm Lờiphêcủathầy (cô) giáo    ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………, bên cạnh đó   Phần I:Trắcnghiệm:(4điểm) Khoanhtrònvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng,còn cho biết thêm Câu 1: (0,5 điểm)Số 47032 đọc là: Bốnmươibảynghìnhaitrămbamươi, thêm nữa Bốnmươibảynghìnbatrămlinhhai Bốnmươibảynghìnkhôngtrămbamươihai Bốnmươibảynghìnbatrămkhôngmươihai Câu 2: (0,5 điểm)Trongsố https://nslide.com/de-thi/de-kt-toan-lop-4-giua-hki-nam-hoc-2017-2018.cehw0q.html