Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


PHÒNG GD & ĐT CƯ JUT                              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ                                         Năm học 2017-2018.

                                                                               MÔN:  TOÁN

                             Thời gian : 40 phút ( không kể thời gian phát đề )

                             Họ tên : ………………………………………………Lớp 4…

                             Ngày kiểm tra: ngày ……..….tháng ……….năm 2017

 

Điểm

Lời phê của thầy () giáo

 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

 

Phần I: Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Số 47 032 đọc là:

  1. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi.
  2. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai
  3. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai
  4. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai

Câu 2: (0,5 điểm) Trong  số 6 783 872 chữ số 6 ở hàng ……, lớp……

A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

B. Hàng triệu, lớp triệu

C. Hàng nghìn, lớp nghìn

D. Hàng trăm triệu, lớp triệu

Câu 3: (1 điểm)  Viết số thích hợp vào chỗ chấm của:

        5 tạ 8kg =…..kg

A. 508                                       B.500

C.580                                        D.518

Câu 4: (1 điểm)   2 phút 10 giây =………giây

A. 110                                       B. 120

C. 140                                       D.130

Câu 5: (1 điểm) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

    A. XVIII                        B. XIX   

    C. XX                D. XXI

Phần II: Tự luận (6 điểm)

 

Câu 6: (1 điểm) Tìm x

a)    x – 425 = 625                                                   1200 – x = 666

…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

    Câu 7: Đặt tính rồi tính :  (2 điểm)

         769564 + 40526                                                      62975 – 24138


…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

 

     Câu 8: (2 điểm) Trong thư viện 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (1 điểm): Tìm số trung bình cộng của các số sau bằng cách nhanh nhất:

302; 308; 314; 320; 326; 332; 338; 344

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- MÔN TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm:

Câu 1: (0,5 điểm): C

Câu 2: (0,5 điểm): B

Câu 3: (1 điểm):   A

Câu 4: (1 điểm):   D

Câu 5: (1 điểm):  D

Câu 6: (1 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x – 425 = 625                                                   1200 – x = 666

x           = 625 + 425                                                    x = 1200 – 666

x           = 1050                                                             x = 534

 

Câu 7: (2 điểm): Mỗi phép tính đúng được 1 điểm

    769564                                                  62975

+    40526                                               - 24138

   

    774090                                                  38837

Câu 8: (2 điểm): Bài giải:

Số sách giáo khoa :

(1800 + 1000): 2 =1400 (cuốn)

Số sách đọc thêm :

1800 – 1400 = 400 (cuốn)

Đáp số: Sách giáo khoa 1400 cuốn

             Sách đọc thêm 400 cuốn

Câu 9: (1 điểm):

(302 + 344) : 2 =323

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

đề KT toán lớp 4- giữa HKI- năm học 2017-2018

Đăng ngày 10/28/2017 7:51:48 PM | Thể loại: Toán học 4 | Lần tải: 43 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi đề KT toán lớp 4- giữa HKI- năm học 2017-2018, Toán học 4. . nslide trân trọng giới thiệu đến các bạn đề thi đề KT toán lớp 4- giữa HKI- năm học 2017-2018 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu đề KT toán lớp 4- giữa HKI- năm học 2017-2018 thuộc chủ đề Toán học 4 được chia sẽ bởi bạn Linh Lê Trúc Yến đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Toán học 4 , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiểu học Lớp 4 Toán học 4 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem PHÒNG GD & ĐT CƯ JUT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ Nămhọc 2017-2018, bên cạnh đó MÔN: TOÁN Thờigian : 40 phút ( khôngkểthờigianphátđề ) Họvàtên : ………………………………………………Lớp4… Ngàykiểmtra: ngày……, ngoài ra …, cho biết thêm tháng ………, bên cạnh đó năm 2017 Điểm Lờiphêcủathầy (cô) giáo    ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………, tiếp theo là   Phần I:Trắcnghiệm:(4điểm) Khoanhtrònvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng, bên cạnh đó Câu 1: (0,5 điểm)Số 47032 đọc là: Bốnmươibảynghìnhaitrămbamươi, thêm nữa Bốnmươibảynghìnbatrămlinhhai Bốnmươibảynghìnkhôngtrămbamươihai Bốnmươibảynghìnbatrămkhôngmươihai Câu 2: (0,5 điểm)Trongsố 6783872chữsố 6 ở hàng ……, lớp……

https://nslide.com/de-thi/de-kt-toan-lop-4-giua-hki-nam-hoc-2017-2018.cehw0q.html