de kt tv lop 2 cuoi nam lop 2 - huong

Đăng ngày 4/27/2017 8:05:41 PM | Thể loại: Tập đọc 2 | Chia sẽ bởi: Hương Nguyễn Thị | Lần tải: 1924 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

 


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT HỌC KÌ II- LỚP 2.5

Năm học : 2016 – 2017

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

TN

TL

HT

khác

TN

 

TL

HT

khác

TN

 

TL

HT

khác

TN

 

TL

HT

khác

 

1. Kiến thức tiếng Việt,

Số câu

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

Số điểm

0,5

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

1,0

 

2.

Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

b) Đọc hiểu

Số câu

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Viết

a) Chính tả

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

TL

Văn

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

     Tổng

Số câu

6

 

1

2

 

1

 

1

1

 

1

 

Số điểm

3

 

4,0

1

 

3,0

 

1

6,0

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD & ĐT TP PLEIKU

TrườngTH  

 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2016-2017

                          Môn: TIẾNG VIỆT   -     LỚP 2

       Thời gian : 30 phút  ( Không kể thời gian phát đề)

 

  Họ và tên :……………………………………………..lớp………………………..

 

 

Đọc       Đọc tiếng       hiểu

 

Điểm đọc

 

Họ và tên chữ ký giám khảo

1/   …………………………………………..

2/…………………………………………….

 

 

 

A. Kiểm tra đọc ( 10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm )

2. Kiểm tra đọc hiểu văn bản và kiến thức Tiếng Việt ( 6 điểm )

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi

Cây đa quê hương

 

        Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là một tòa cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé  chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên  mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười  nói.

       Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới bóng chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.

 

                                                                                          Theo Nguyễn Khắc Viện.

II. Dựa vào bài tập dọc trên, hãy trả lời các câu hỏi bên dưới

Khoanh vào ch tröôùc yù traû lôøi ñuùng trong các câu 1,2.3,4,5,6,7.8

 

Câu 1 : Những câu  văn nào cho biết cây đa sống lâu?  ( MĐ 1 - 0,5đ )

 

a.  Cây đa nghìn năm gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi

b.  Cây đa đã trồng được một năm

c. Ngọn chót vót giữa trời xanh


Câu 2: Cành cây được tả bằng những hình ảnh nào? ( MĐ1 - 0,5đ )

           a.  Chót vót giữa trời xanh

b.  Lớn hơn cột đình

c.  Là một tòa nhà cổ kính

Câu 3: Rễ cây được tả bằng những từ ngữ nào ?( MĐ 1- 0,5đ )

           a.  Nổi lên cuồn cuộn trên mặt đất

b. Rễ cây nổi lên ngoằn ngoèo

c. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ

Câu 4: Ngồi hóng mát ở gốc cây Tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê  hương ? ( MĐ 1- 0,5đ )

  a.  Lúa vàng gợn sóng

  b. Đàn trâu lững thững  ra về

  c.  Lúa vàng gợn sóng . Xa xa giữa cánh đồng , đàn  trâu  ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.

 Câu 5: Qua bài văn em thấy tình cảm của tác giả đối với quê hương như thế nào ?  ( MĐ 1 - 0,5đ )

  a.  Tác giả yêu cây đa, yêu quê hương, luôn nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu gắn liền với cây đa quê hương

  b.  Tác giả rất yêu mến cây đa

  c.  Tác giả nhớ đến những kỉ niệm  thời thơ ấu

Câu 6 :  Cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa ? (MĐ 1- 0,5đ )

           A .   mập- béo

           B .   chăm chỉ- lười biếng

           C .   yêu quý -  thương yêu

Câu 7: Bộ phận in đậm trong câu trả lời cho câu hỏi nào ?( MĐ 2- 0,5đ )

 Cành cây  lớn hơn cột đình.

a. Làm gì?


b. Như thế nào?

           c.  Là gì ?

Câu 8 : Bộ phần in đậm ở câu sau :Chủ nhật tới , cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú” trả lời cho câu hỏi nào : ( MĐ 2- 0,5đ )

A.Vì sao ?                     B. Như thế nào ?                   C . Khi nào?

Câu 9 Gạch  một gạch dưới bộ phận trả lời cho hỏi Ai? Hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì ? ( MĐ 4- 1đ )

 

                           Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

Câu 10 : ( MĐ 4 - ) Hãy viết một câu nói về tình cảm của Thiếu nhi đối với thiếu nhi.

……………………………………………………………………………………….

 

KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2016-2017

TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP 2

 

PHẦN VIẾT: 10 điểm

 

Chính Tả ( Nghe viết ) ( MĐ 1- 4 điểm)

Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy kiểm tra trong thời gian 15 phút

Bài viết: Sông Hương

    Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày  thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

       Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

                                                            Theo Đất nước ngàn năm

B/ Tập làm văn: ( MĐ 3- 6 điểm)

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu)  nói về một con vật mà em yêu thích.

Gợi ý:

a/ Đó là con gì ? Ở đâu ?


b/ Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật ?

c/ Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu ?

                                ------------------------------------------------------------

 

 

     HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CUỐI KỲ II

                                        NĂM HỌC : 2016 -2017

I. Điểm đọc: 10 điểm

PHẦN ĐỌC HIỂU: 6 điểm; mỗi câu đúng cho ( 0,5 điểm ) 2 câu sau mỗi câu 1 điểm

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

a

b

c

c

a

b

b

c

TL

TL

Điểm

0.5

0,5

0.5

0,5

0.5

0,5

0.5

0,5

1,0

1,0

 

Câu 9. Gạch  một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai? Hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi làm gì ? ( MĐ 4- 1đ )

 

Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

 

Câu 10 : Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi

 

PHẦN VIẾT: 10 điểm

1. Chính Tả ( Nghe viết ) ( 4 điểm)

- Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû, chöõ vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên ( 2 ñieåm

- Moãi loãi chính taû trong baøi vieát ( sai phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn, thanh, khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh) tröø 0,25 ñieåm.

- Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao, khoaûng caùch, kieåu chöõ hoaëc trình baøy baån...  bò tröø 0,25 ñieåm toaøn baøi.

Nhiều lỗi sai giống nhau chỉ trừ một lần.

 

II..Tập làm văn: (6điểm )

*  Đảm bảo các yêu cầu sau thì được 6 đ:


+ Viết được 4-5 câu đủ ý, đúng theo nội dung yêu cầu ( nói về một con vật mà em thích.)

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ .

*  Những trường hợp còn lại GV dựa theo mức độ sai sót về nội dung, câu, từ, ý diễn  đạt, chữ viết,…  để giáo viên linh động cho điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc