de kt tv lop 2 cuoi nam lop 2 - huong

đề thi Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1924       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
bbtt0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/27/2017 8:05:41 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
1
Lần tải
1924
File đã kiểm duyệt an toàn

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT HỌC KÌ II- LỚP 2.5 Năm học : 2016 – 2017 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4    TN TL HT khác TN TL HT khác TN TL HT khác ,xem chi tiết và tải về Đề thi de kt tv lop 2 cuoi nam lop 2 - huong, Đề Thi Tập Đọc 2 , Đề thi de kt tv lop 2 cuoi nam lop 2 - huong, doc, 1 trang, 0.08 M, Tập đọc 2 chia sẽ bởi Hương Nguyễn Thị đã có 1924 download

 
LINK DOWNLOAD

de-kt-tv-lop-2-cuoi-nam-lop-2-huong.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT HỌC KÌ II- LỚP 2.5
Năm học : 2016 – 2017
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4TN
TL
HT
khác
TN
TL
HT
khác
TN
TL
HT
khác
TN
TL
HT
khác


1. Kiến thức tiếng Việt,
Số câu
1


21


1Số điểm
0,5


1,01,0


1,0


2.
Đọc
a) Đọc thành tiếng
Số câu

1

Số điểm

3,0
b) Đọc hiểu
Số câu
5


Số điểm
2,5
3.
Viết
a) Chính tả
Số câu


1
Số điểm


4b)
TL
Văn
Số câu
1


Số điểm
6,0

Tổng
Số câu
6

1
2

1

1
1

1Số điểm
3

4,0
1

3,0

1
6,0

1,0PHÒNG GD & ĐT TP PLEIKU
TrườngTH
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016-2017
Môn: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Thời gian : 30 phút ( Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên :……………………………………………..lớp………………………..

Đọc Đọc tiếng hiểu
Điểm đọc

Họ và tên chữ ký giám khảo
1/ …………………………………………..
2/…………………………………………….
A. Kiểm tra đọc ( 10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm )
2. Kiểm tra đọc hiểu văn bản và kiến thức Tiếng Việt ( 6 điểm )
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi
Cây đa quê hương
Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là một tòa cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười nói.
Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới bóng chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.
Theo Nguyễn Khắc Viện.
II. Dựa vào bài tập dọc trên, hãy trả lời các câu hỏi bên dưới
Khoanh vào trước ý trả lời đúng trong các câu 1,2.3,4,5,6,7.8
Câu 1 : Những câu văn nào cho biết cây đa sống lâu? ( MĐ 1 - 0,5đ )
a. Cây đa nghìn năm gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi
. Cây đa đã trồng được một năm
c. Ngọn chót vót giữa trời xanh
Câu 2: Cành cây được tả bằng những hình ảnh nào? ( MĐ1 - 0,5đ )
a. Chót vót giữa trời xanh
. Lớn hơn cột đình
c. Là một tòa nhà cổ kính
Câu 3: Rễ cây được tả bằng những từ ngữ nào ?( MĐ 1- 0,5đ )
a. Nổi lên cuồn cuộn trên mặt đất
. Rễ cây nổi lên ngoằn ngoèo
c. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ
Câu 4: Ngồi hóng mát ở gốc cây Tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương ? ( MĐ 1- 0,5đ )
a. Lúa vàng gợn sóng
b. Đàn trâu lững thững ra về
c. Lúa vàng gợn sóng . Xa xa giữa cánh đồng , đàn trâu ra

 


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT HỌC KÌ II- LỚP 2.5

Năm học : 2016 – 2017

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

TN

TL

HT

khác

TN

 

TL

HT

khác

TN

 

TL

HT

khác

TN

 

TL

HT

khác

 

1. Kiến thức tiếng Việt,

Số câu

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

Số điểm

0,5

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

1,0

 

2.

Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

b) Đọc hiểu

Số câu

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Viết

a) Chính tả

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

TL

Văn

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

     Tổng

Số câu

6

 

1

2

 

1

 

1

1

 

1

 

Số điểm

3

 

4,0

1

 

3,0

 

1

6,0

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD & ĐT TP PLEIKU

TrườngTH  

 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2016-2017

                          Môn: TIẾNG VIỆT   -     LỚP 2

       Thời gian : 30 phút  ( Không kể thời gian phát đề)

 

  Họ và tên :……………………………………………..lớp………………………..

 

 

Đọc       Đọc tiếng       hiểu

 

Điểm đọc

 

Họ và tên chữ ký giám khảo

1/   …………………………………………..

2/…………………………………………….

 

 

 

A. Kiểm tra đọc ( 10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm )

2. Kiểm tra đọc hiểu văn bản và kiến thức Tiếng Việt ( 6 điểm )

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi

Cây đa quê hương

 

        Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là một tòa cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé  chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên  mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười  nói.

       Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới bóng chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.

 

                                                                                          Theo Nguyễn Khắc Viện.

II. Dựa vào bài tập dọc trên, hãy trả lời các câu hỏi bên dưới

Khoanh vào ch tröôùc yù traû lôøi ñuùng trong các câu 1,2.3,4,5,6,7.8

 

Câu 1 : Những câu  văn nào cho biết cây đa sống lâu?  ( MĐ 1 - 0,5đ )

 

a.  Cây đa nghìn năm gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi

b.  Cây đa đã trồng được một năm

c. Ngọn chót vót giữa trời xanh


Câu 2: Cành cây được tả bằng những hình ảnh nào? ( MĐ1 - 0,5đ )

           a.  Chót vót giữa trời xanh

b.  Lớn hơn cột đình

c.  Là một tòa nhà cổ kính

Câu 3: Rễ cây được tả bằng những từ ngữ nào ?( MĐ 1- 0,5đ )

           a.  Nổi lên cuồn cuộn trên mặt đất

b. Rễ cây nổi lên ngoằn ngoèo

c. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ

Câu 4: Ngồi hóng mát ở gốc cây Tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê  hương ? ( MĐ 1- 0,5đ )

  a.  Lúa vàng gợn sóng

  b. Đàn trâu lững thững  ra về

  c.  Lúa vàng gợn sóng . Xa xa giữa cánh đồng , đàn  trâu  ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.

 Câu 5: Qua bài văn em thấy tình cảm của tác giả đối với quê hương như thế nào ?  ( MĐ 1 - 0,5đ )

  a.  Tác giả yêu cây đa, yêu quê hương, luôn nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu gắn liền với cây đa quê hương

  b.  Tác giả rất yêu mến cây đa

  c.  Tác giả nhớ đến những kỉ niệm  thời thơ ấu

Câu 6 :  Cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa ? (MĐ 1- 0,5đ )

           A .   mập- béo

           B .   chăm chỉ- lười biếng

           C .   yêu quý -  thương yêu

Câu 7: Bộ phận in đậm trong câu trả lời cho câu hỏi nào ?( MĐ 2- 0,5đ )

 Cành cây  lớn hơn cột đình.

a. Làm gì?


b. Như thế nào?

           c.  Là gì ?

Câu 8 : Bộ phần in đậm ở câu sau :Chủ nhật tới , cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú” trả lời cho câu hỏi nào : ( MĐ 2- 0,5đ )

A.Vì sao ?                     B. Như thế nào ?                   C . Khi nào?

Câu 9 Gạch  một gạch dưới bộ phận trả lời cho hỏi Ai? Hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì ? ( MĐ 4- 1đ )

 

                           Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

Câu 10 : ( MĐ 4 - ) Hãy viết một câu nói về tình cảm của Thiếu nhi đối với thiếu nhi.

……………………………………………………………………………………….

 

KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2016-2017

TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP 2

 

PHẦN VIẾT: 10 điểm

 

Chính Tả ( Nghe viết ) ( MĐ 1- 4 điểm)

Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy kiểm tra trong thời gian 15 phút

Bài viết: Sông Hương

    Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày  thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

       Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

                                                            Theo Đất nước ngàn năm

B/ Tập làm văn: ( MĐ 3- 6 điểm)

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu)  nói về một con vật mà em yêu thích.

Gợi ý:

a/ Đó là con gì ? Ở đâu ?


b/ Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật ?

c/ Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu ?

                                ------------------------------------------------------------

 

 

     HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CUỐI KỲ II

                                        NĂM HỌC : 2016 -2017

I. Điểm đọc: 10 điểm

PHẦN ĐỌC HIỂU: 6 điểm; mỗi câu đúng cho ( 0,5 điểm ) 2 câu sau mỗi câu 1 điểm

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

a

b

c

c

a

b

b

c

TL

TL

Điểm

0.5

0,5

0.5

0,5

0.5

0,5

0.5

0,5

1,0

1,0

 

Câu 9. Gạch  một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai? Hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi làm gì ? ( MĐ 4- 1đ )

 

Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

 

Câu 10 : Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi

 

PHẦN VIẾT: 10 điểm

1. Chính Tả ( Nghe viết ) ( 4 điểm)

- Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû, chöõ vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên ( 2 ñieåm

- Moãi loãi chính taû trong baøi vieát ( sai phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn, thanh, khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh) tröø 0,25 ñieåm.

- Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao, khoaûng caùch, kieåu chöõ hoaëc trình baøy baån...  bò tröø 0,25 ñieåm toaøn baøi.

Nhiều lỗi sai giống nhau chỉ trừ một lần.

 

II..Tập làm văn: (6điểm )

*  Đảm bảo các yêu cầu sau thì được 6 đ:


+ Viết được 4-5 câu đủ ý, đúng theo nội dung yêu cầu ( nói về một con vật mà em thích.)

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ .

*  Những trường hợp còn lại GV dựa theo mức độ sai sót về nội dung, câu, từ, ý diễn  đạt, chữ viết,…  để giáo viên linh động cho điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về de kt tv lop 2 cuoi nam lop 2 - huong
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN