Đề KT Văn học trung đại đề thi Ngữ văn 9

Đăng ngày 10/2/2012 11:32:35 AM | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 251 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tiết 48: KIỂM TRA TRUYỆN TRUNG ĐẠI
I. Mục tiêu đề kiểm tra:
- Kiến thức:
- Giúp HS ôn tập, nắm được hệ thống ( về tác giả, già trị nghệ thuật, nội dung ) của các tác phẩm văn học Trung Đại đã tìm hiểu từ đầu năm
- Kĩ năng:
- Tổng hợp, phân tích các tác phẩm theo hệ thống, hoàn thành tốt bài kiểm tra
3 - Thái độ:
- Nhận thấy tầm quan trọng của dòng Văn học Trung Đại đối với nền văn học Việt Nam. Từ đó có ý thức tìm hiểu và giữ gìn
II. Hình thức kiểm tra:
- Hình thức tự luận.
- Cách tổ chức kiểm tra: Cho học sinh làm bài kiểm tra phần tự luận trong 45 phút.
III. Thiết lập ma trận:
- Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của phần đọc – hiểu văn bản từ đầu năm học.
- Chọn các nội dung chính để đánh giá học sinh và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.
- Xác định khung ma trận.
Khung ma trận đề kiểm tra truyện trung đại
Mã đề : 01

Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
 Vận dụng
Cộng
Thấp
Cao


1:Chuyện người con gái Nam XươngPhân tích bi kịch và vẻ đẹp của người phụ nữ


Số câu

Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Sốđiểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu: 1
Số điểm:2
Số điểm tỉ lệ% : 20

2:Truyện Kiều của Nguyễn Du


Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện
Số câu

Số câu:
Số điểm:
Số câu: 1
Sốđiểm:4
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu: 1
Số điểm: 4
Số điểm tỉ lệ% : 40

3: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Chép thuộc đoạn thơ Trình bày nội dung chính của đoạn thơ

Số câu

Số câu: 1
Số điểm: 4
Số câu:
Số điểm:Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu: 1
Số điểm: 4
Số điểm tỉ lệ% : 40

 Tổng số câu:
Tổng sốđiểm:
- Tỉ lệ%
Số câu: 1
Sốđiểm: 4
Tỉ lệ : 40
Số câu: 1
Sốđiểm:4
Tỉ lệ : 40
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :
Số câu: 1
Số điểm:2
Tỉ lệ : 20
Số câu: 3
Số điểm:10
Tỉ lệ : 100

 Biên soạn câu hỏi theo ma trận
Mã đề : 01

Câu 1: ( 2 điểm)
Phân tích bi kịch và vẻ đẹp của người phụ nữ qua văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương” ?

Câu 2: (4 điểm)
Em hãy nêu giá trị nội dung và nghệ thuật truyện Kiều của Nguyễn Du ?
Câu 3: (4 điểm)
Chép thuộc lòng theo trí nhớ đoạn thơ 1 của bài : Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Và trình bày nội dung chính của đoạn thơ đó ?


Đáp án và Hướng dẫn chấm
Mã đề : 01
Câu 1: ( 2 điểm)
- Số phận bi kịch: (1đ)
+ Đau khổ, bất hạnh, oan khuất, tài hoa, hồng nhan đa truân. (0,5đ)
+ Không được sum họp vợ chồng hạnh phúc, một mình nuôi mẹ già, dạy trẻ, bị chồng nghi oan, phải tìm đến cái chết, vĩnh viễn không thể đoàn tụ với chồng con. (1đ)
- Vẻ đẹp: (1đ)
+ Tài sắc vẹn toàn, chung thủy son sắt. (1đ)
Câu 2: (4 điểm) * Giá trị nội dung:
- Truyện Kiều có hai giá trị lớn là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo.(0,5điểm)
- Truyện Kiều là bức tranh hiện thực về một xã hội bất công , tàn bạo là tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch của con người, tiếng nói lên án ,tố cáo những thế lực xấu xa.(0,75điểm)
- Tiếng nói khẳng định , đề cao tài năng , nhân phẩm và những khát vọng chân chính của con người như khát vọng về quyền sống , khát vọng tự do ,công lí khát vọng tình yêu,hạnh phúc(0,75điểm)

Sponsor Documents