ĐỀ KT45' HÌNH HỌC 7 (cả năm)

Đăng ngày 9/23/2009 6:50:06 PM | Thể loại: Hình học 7 | Chia sẽ bởi: Dũng Đặng Quốc | Lần tải: 282 | Lần xem: 1104 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ KT45' HÌNH HỌC 7 (cả năm), Hình học 7. . nslide chia sẽ tới các bạn tài liệu ĐỀ KT45' HÌNH HỌC 7 (cả năm) .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu ĐỀ KT45' HÌNH HỌC 7 (cả năm) thuộc chuyên mục Hình học 7 được chia sẽ bởi bạn Dũng Đặng Quốc tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào thể loại Hình học 7 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 7 Hình học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Trường THCS …………, nói thêm KIỂM TRA CHƯƠNG II Họ và tên: ………………………………, thêm nữa MÔN: HÌNH HỌC Lớp: 7………, bên cạnh đó (Thời gian: 45’) Điểm: Lời phê của giáo viên:   A/ Trắc nghiệm: I/ (2,5đ) Hãy điền vào chổ trống trong mỗi câu sau cho thích hợp: Tổng ba góc của một tam giác bằng……………………………………………… Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của ………, ngoài ra trung bình ko kề với nó, thêm nữa Nếu ∆ABC và ∆DEF có AB = DE , BC = EF , AC = DF thì ∆ABC = ……………… Nếu ∆ABC và ∆DEF có AB https://nslide.com/de-thi/de-kt45-hinh-hoc-7-ca-nam.a00uuq.html

Nội dung

Trường THCS …………. KIỂM TRA CHƯƠNG II
Họ và tên: ………………………………. MÔN: HÌNH HỌC
Lớp: 7……….. (Thời gian: 45’)

Điểm:
Lời phê của giáo viên:A/ Trắc nghiệm:

I/ (2,5đ) Hãy điền vào chổ trống trong mỗi câu sau cho thích hợp:
Tổng ba góc của một tam giác bằng………………………………………………
Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của ………...trung bình không kề với nó.
Nếu ∆ABC và ∆DEF có AB = DE , BC = EF , AC = DF thì ∆ABC = ………………
Nếu ∆ABC và ∆DEF có AB = DE , BC = EF , = ………………thì ∆ABC = ∆DEF.
Nếu ∆ABC và ∆DEF có , =, …………………………..thì ∆ABC = ∆DEF.
Tam giác cân là tam giác có…………………………………….bằng nhau.
Tam giác đều là tam giác có…………………………………….bằng nhau.
Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 450 thì tam giác đó là tam giác……...
Trong một tam giác vuông, bình phương của …………………………….. bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.
Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương của…….. …………. kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

II/ (1,5đ) Điền dấu (x) vào chổ trống (…….) một cách thích hợp:

CÂU
ĐÚNG
SAI

1) Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn.
…………….
………….

2) Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.
…………….
………….

3) Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù.
……………
…………..

4) Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.
…………….
…………..

5) Nếu  là góc ở đáy của một tam gíc cân thì  < 900.
…………….
………….

6) Nếu  là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì  < 900.
……………
………….


B/ Tự luận:

III/ (6đ) Cho tam giác ABC có CA = CB = 10cm, AB = 12cm. Kẻ CI  AB (IAB).
Chứng minh rằng IA = IB.
Tính độ dài IC.
Kẻ IH AC (HAC), kẻ IK BC (KBC). So sánh các độ dài IH và IK.