Đề Thi Ct Bộ Gdđt 4:De Lop 4 Hki

đề thi Tiểu Học Lớp 4 Tiếng Anh 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
btqx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-11 19:46:10
Loại file
doc
Dung lượng
0.43 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT KIM THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HOÀ (§Ò chÝnh thøc) BµI kiÓm tra häc kú II Năm học: 2015 - 2016 M«n: TiÕng Anh Full name: ……………………………………………………. Class: 4……. Marks: Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC  CỘNG HOÀ
(§Ò chÝnh thøc)
BµI kiÓm tra häc kú II
Năm học:  2015 - 2016
M«n: TiÕng Anh
 
Full name: ……………………………………………………. Class: 4…….
 
Marks:
 
 
 
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
 
 
 
 
 
 
LISTENING (20’)
Question 1: Listen and number (1pt)

 

 

 

 

 
                    A
 
            B
 
               C
 
                 D
 
             E
0
 
Question 2: Listen and match (1pt)
0
 
A

 
1.
 
B

 
2.
C

 
3.
 
D

 
4.
 
E

 
 
 
 
Question 3 : Listen and colour (1pt)

           1                                       2                                     3                                           4
 
Question 4: Listen and tick (  ) (1pt) 
 

 
 
0 a.

 
b.

 
1a.

 
b.
 

 
2a.

 
b.
 

 
3a.

 
b.
 

   
4 a.

 
b.
 
Question 5: Listen and write the missing words or numbers (1pt)
0. My name is Anna.
1. What time is it? It’s …………………………………………………………………………………..        
2. Let’s go to the .……………………………………………………………………………..…………..
3. What does your mother do? She’s a ………………………………………………………….
4.  I like bears because they are ……………………………………………………………….……
_______________________________________________________________________________________
Họ và tên giáo viên coi:   ……………………………………................…………………………………………..…
Họ và tên giáo viên chấm:   ………………………………...........………………………………………………..…
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC  CỘNG HOÀ
(§Ò chÝnh thøc)
BµI kiÓm tra häc kú II
Năm học:  2015 - 2016
M«n: TiÕng Anh
Full name: ……………………………………………………. Class: 4…….
 
Marks:
 
 
 
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Speaking
READING AND WRITING
Questions 1: Look and read. Put the tick (    )  or cross(  X  ) in the box   (1pt)
0.
 
This is a dress.
 
1.
 
 
We go to school in the morning.
 
 
2.
 
 
I am hungry. Let’s go to the supermarket.
 
 
 
 
3.
150,000dong
 
 
How much is the jacket?
It’s 150,000dong.
 
 
4.
 
 
I’m going to Da Nang this summer.
 
 
Question 2:  Read and complete the sentences (1pt)

 
1. He’s an astronaut.
 
 
2. Would you like to see a ……………………..……………...?

 
 
3. She is ……………………………………….……………………………….
 
4. What do you do at Tet?
I ……………………………………………………………………….…………...

 
 
5. The gray ............................................................... is very nice.

Question 3: Look at the picture and the letters , write the words (1 pt)

 
 
cire
 
 
rice
1  
 
regit
 
...............................................................
2
 
fisingh
 
................................................................
3
 

eza
 
................................................................
4
 
foadseo
 
...............................................................
Question 4: Complete the passage (1pts)
 
student      Lan    sports         beautiful       skipping
 
A: That’s my (0) Lan .
B: Who? Is she (1) ................................ over there?
A: Yes, she is. She likes (2) ................................ .
B: What does she do?
A: She’s a (3) ............................
B: What does she look like?
A: She’s tall and (4) ............................
_______________________________________________________________________________________
Speaking: ……………………..
Họ và tên giáo viên coi:   ……………………………………................…………………………………………..…
Họ và tên giáo viên chấm:   ………………………………...........………………………………………………..…
 
 
 
 

Tapescript for listening. Grade 4
Question 1: Listen and number (1pt)
1. Would you like some
ead?
No, thanks.
2. Where’s the Ha Noi?
It’s in the north Viet Nam.
3. What time do you get up?
I get up at 8.00
4. Let’s go to the zoo.
I want to see elephants.
Question 2: Listen and match (1pt)
1. I like kangaroos because they are fast.
2. Would you like some vegetables? Yes, please.
3. When is Christmas?
It’s on the twenty-fifth of December.
4. What is it? It’s a T-shirt.
Question 3 : Listen and colour (1pt)
1. A green cap.
2. It’s a yellow flower.
3. I have a plane. It’s red.
4. It’s a blue skirt.
Question 4: Listen and tick (  ) (1pt) 
1. I am hungry. I would like some noodles.
2. I want some books. Let’s go to the bookshop.
3. I don’t like crocodiles because they are scary.
4. How much is this coat?
It’s 300,000 dong.
Question 5: Listen and write the missing words or numbers (1pt)
0. My name is Anna.
1. What time is it? It’s  7.15        
2. Let’s go to the school.
3. What does your mother do? She’s a farmer.
4.  I like bears because they are big.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSWER KEYS 4
Question 1: Listen and number (1pt)
B.1
D.2
C.4
A.3
0.25 point/each
Question 1: Listen and match (1pt)
1.E
2.A
3.B
4.D
0.25 point/each
Question 3 : Listen and colour (1pt)
1. green
2. yellow
3. red
4. blue
0.25 point/each
Question 4: Listen and tick (  ) (1pt) 
1. b
2. a
3. a
4. b
0.25 point/each
Question 5: Listen and write the missing words or numbers (1pt)
1.  7.15
(seven fifteen)
2.  school
3. farmer
4. big
0.25 point/each
__________________________________________________________________
Questions 1: Look and read. Put the tick (    )  or cross(  X  ) in the box   (1pt)
1.
2. X
3.
4.
0.25 point/each
Question 2:  Read and complete the sentences (1pt)
1.monkey
2. old
3. make banh chung
4. jumper
0.25 point/each
Question 3: Look at the picture and the letters , write the words (1 pt)
1.tiger
2. fishing
3. ze
a
4. seafood
0.25 point/each
Question 4: Complete the passage (1pts)
1.skipping
2. sports
3. student
4. beautiful
0.25 point/each
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi DE LOP 4 HKI
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_LOP_4_NAM_HOC___2015__2016.doc[0.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • DE LOP 4 HKI
  CT Bộ GDĐT 4
  DE LOP 4 HKI

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 26

 • De lop 4 HKI
  Tiếng Anh 5
  De lop 4 HKI

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2010

  Xem: 128

 • đe đề xuat hki lớp 4
  Vật lý
  đe đề xuat hki lớp 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2015

  Xem: 0

 • Đề KT giữa HKI - Lớp 4
  Công nghệ
  Đề KT giữa HKI - Lớp 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2013

  Xem: 7

 • ĐỀ THi lớp 4 HKI
  Đề thi khác
  ĐỀ THi lớp 4 HKI

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2016

  Xem: 2

 • ĐỀ THI HKI lop 4
  Tập 2
  ĐỀ THI HKI lop 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2016

  Xem: 0

 • ĐỀ THI TOÁN LỚP 4 HKI
  Tập đọc 4
  ĐỀ THI TOÁN LỚP 4 HKI

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2012

  Xem: 10

 • DE THI HKI LOP 4
  Tập đọc 4
  DE THI HKI LOP 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2009

  Xem: 740

 • de thi hki lop 4
  Toán học 4
  de thi hki lop 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2013

  Xem: 0

 • bộ đề thi HKI lớp 4
  Ngữ văn
  bộ đề thi HKI lớp 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2013

  Xem: 0