DE OLYMPIC TIENG ANH đề thi Tiếng Anh 4

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1336       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
vj5uxq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
2/19/2012 1:34:17 PM
Loại file
doc
Dung lượng
1.64 M
Lần xem
0
Lần tải
1336

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Phòng GD-ĐT Đức Trọng Hội thi Giao lưu Olympic Tiếng Anh tiểu học
Năm học 2010-2011
Chữ kí giám thị


1……..................
…………………
…………………
2……………….
…………………
…………………
………………….


SBD:

Số phách

Thời gian làm bài :40 phút không kể thời gian phát đề
Ngày thi:……………………………………………...
Họ và tên học sinh: ……………………………………
Ngày sinh: ……………………………………………
Nơi sinh: ……………………………………………..
Học sinh trường: ……………………………………...
Số phách


Điểm bài thi: bằng số: ……………. (bằng chữ……………………)
Chữ kí của hai người chấm thi:

1…………………………. 2 ……………………………..

Ghi chú: Thí sinh trả lời ngay vào đề thi này, nếu viết sai phải gạch bỏ rồi viết lại

Phần 1 : nghe hiểu :(10 điểm)
Bài 1 : Em hãy nghe đoạn văn sau và khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu trả lời A,B, hoặc C sau: ( 5 điểm )
1- Minh lives in the
A. country B. city C. town
2- His house is a store.
A. in front of B. behind C. next to
3- On the street, there is a restaurant, a ............., and a temple.
A. bookstore B. toy store C. drugstore
4- Minh’s father works in the ……………
A. hospital B. school C. factory
5- Minh’s mother works in the …………… .
A. hospital B. factory C. police station
Bài 2: Em hãy nghe đoạn hội thoại và đánh dấu ( vào cột đúng (T) hoặc sai vào cột (F):
( 5 điểm)
Statements
T
F

1. Lan is hungry and thirsty2. Lan wants some orange juice.3.Ba is tired.4.Ba wants some noodles.5.Ba wants a drink.Phần 2 : kiến thức ngôn ngữ : (10 điểm)
Bài 1 : Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ một từ khác với các từ còn lại : ( 2.5 điểm)
1. A. carrots B. potatoes C. oranges D. beans
2. A. beef B. tea C. meat D. chicken.
3. A. soda B. milk C. water D. fish
4. A. police station B. nurse C. worker D. farmer
5. A. zoo B. market C. bread D. toy store
Bài 2 : Em hãy hoàn thành các câu sau, sử dụng các tranh gợi ý ( 2.5 điểm)


1. On the weekend, My sister often goes to the ________________
2. I like flying a _________________


3. Do you like ___________________? – Yes.

4. He can _______________ a tree.
5. How do you feel?
I am _____________


Bài 3: Em hãy ghép các câu ở cột A với các câu phù hợp ở cột B. ( 2.5 điểm)
(Ghi kết quả ghép vào cột “Ghép cột A và cột B”)

A
B
Ghép cột A và cột B

1.Can I help you?
a. Listen to music
1 - ……

2.Would you like some noodles?
b. Yes. I’d like an apple, please
2 - ……

3.What are these?
c. Usually
3 - ……

4.How often do you watch TV?
d. No, thank you.
4 - ……

5.What does Lan usually do in her free time?
e. They are crayons
5 - ……


Bài 4 : Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn trong khung. ( 2.5 điểm)

should
can’t
the matter
have
go to school


A : Hi! Kate. What’s …( 1)……………..with you ?
B : I …(2)………………………….a headache.
A : Can you …(3)…………………?
B : No, I…(4)…………………………………
A : You …(5)…………………………take some medicine.
B : Thank you
Phần III : Đọc hiểu: (10 điểm)
Bài 1
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

DE-OLYMPIC-TIENG-ANH.doc[1.64 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN