Đề ôn tập nâng cao toán 5 dạng trắc nghiệm

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       19      0
Ngày đăng 2019-04-04 10:27:44 Tác giả Long Phan loại .doc kích thước 0.17 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỀ BÀI ĐÁP SỐ Câu 1: Tìm số dư trong phép chia 45,67 : 18 (thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân). Câu 2: Tìm một số thập phân, biết nếu dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang trái một hàng thì ta được số mới kém số phải tìm là 116,775. Câu 3: Tổng của số thập phân và số tự nhiên bằng 37,97. Khi cộng hai số này, một bạn quên dấu phẩy ở số thập phân nên kết quả tìm được là 332. Vậy số thập phân đó là: …... Câu 4: Tổng của 2 số là 212,4. Tìm số lớn biết số lớn bằng 1,25 lần số bé. Số lớn là: …….. Câu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
ĐỀ BÀI
 
 
ĐÁP SỐ
Câu 1:    Tìm số dư trong phép chia 45,67 : 18 (thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân).
 
Câu 2: Tìm một số thập phân, biết nếu dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang trái một hàng thì ta được số mới kém số phải tìm là 116,775.
 
Câu 3: Tổng của số thập phân và số tự nhiên bằng 37,97. Khi cộng hai số này, một bạn quên dấu phẩy ở số thập phân nên kết quả tìm được là 332. Vậy số thập phân đó là: …...
 
Câu 4: Tổng của 2 số là 212,4. Tìm số lớn biết số lớn bằng 1,25 lần số bé. Số lớn là: ……..
 
 
Câu 5: Tìm hiệu của hai số chẵn mà giữa chúng có 90 số chẵn khác.
 
 
Câu 6: Để đánh số trang một cuốn sách, người ta đã dùng tất cả 300 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
 
Câu 7: Hiệu hai số bằng 5 lần số bé. Tìm hiệu hai số biết tổng của chúng bằng 784. 
 
Câu 8: Thửa ruộng thứ nhất hình vuông có cạnh 24m. Thửa ruộng thứ hai hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài và chiều dài chung với cạnh thửa ruộng hình vuông. Tính hiệu chu vi hai thửa ruộng trên.
 
 
 
Câu 9: Cho: A = 3 23 43 63 ….. 343 363.  Chữ số tận cùng của A là:
 
Câu 10: Tích các số tự nhiên liên tiếp từ 25 đến 60 có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0? 
 
Câu 11: Với các chữ số 1, 3, 4, 5 ta lập được bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 5?
 
Câu 12: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 28m, tăng chiều rộng thêm 10m thì khu vườn đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn ban đầu. 
 
Câu 13: Khối 5 có hai tủ sách. Tủ thứ nhất có 1246 quyển, tủ thứ hai có 832 quyển. Nếu bớt ở mỗi tủ đi cùng một số sách để luân chuyển cho khối khác mượn thì số sách còn lại ở tủ thứ hai bằng số sách còn lại ở tủ thứ nhất. Số sách khối 5 đã cho mượn bao nhiêu  quyển?
 
Câu 14: Bạn Minh làm bài kiểm tra gồm 40 câu trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 2 điểm. Sau khi làm bài, bạn Minh được tất cả 102 điểm. Hỏi bạn Minh đã làm đúng bao nhiêu câu?
 
Câu 15: Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi của bé An năm ngoái (năm 2018). Hỏi bé An sinh năm nào? 
 
Câu 16: Tìm số biết số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 4 và chia hết cho 9. 
 

Câu 17: Tổng của ba số bằng 120. Sau khi chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 8 đơn vị, sang số thứ ba 10 đơn vị và chuyển từ số thứ hai sang số thứ nhất 15 đơn vị thì số thứ hai gấp rưỡi số thứ nhất và bằng số thứ ba. Tìm số thứ hai.
 
Câu 18: Tìm một số tự nhiên có ba chữ số , biết rằng thêm chữ số 4 vào bên trái của số đó thì được số mới gấp 6 lần số phải tìm.
 
Câu 19: Hiện nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm thì số tuổi của anh gấp 4 lần tuổi em?
 
Câu 20: Một đội công nhân có 18 người dự định hoàn thành một công việc trong 25 ngày. Sau khi làm được 5 ngày thì đội được bổ sung thêm 6 công nhân nữa. Hỏi đội công nhân hoàn thành công việc đó sớm hơn mấy ngày so với dự định?
 
Câu 21: Tổng độ dài chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật gấp 5 lần hiệu độ dài hai cạnh đó. Tính chu vi hình chữ nhật, biết diện tích của nó là 600m­2
 
 
 
Câu22: Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số chỉ có duy nhất một chữ số 4.
Đáp số: ........................................
Câu23: Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu xoá chữ số hàng đơn vị của nó đi thì ta được số mới kém số phải tìm 1799 đơn vị.
Đáp số: ........................................
Câu24: Một bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ cho 120 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn hết một nửa số gạo đó bếp ăn nhận thêm một số người nên số gạo còn lại chỉ đủ cho bếp ăn trong 12 ngày nữa (mức ăn của mỗi người không thay đổi). Hỏi bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu người nữa?
Đáp số: ........................................
Câu 25: An làm một phép chia, sau đó An đem số bị chia chia cho hai lần số chia thì được thương là 7,25. Nếu đem số bị chia chia cho hai lần số thương thì được 18. Tìm số bị chia trong phép chia mà An làm.
Đáp số: ........................................
Câu 27: Một dãy phố có 50 nhà. Số nhà của 50 ngôi nhà đó được đánh bằng các số chẵn liên tiếp, tổng của 50 số nhà của dãy phố đó bằng 4950. Tìm số nhà đầu tiên.
Đáp số: ........................................
Câu 28: Cho biết tích A gồm 2013 thừa số 2013. Hỏi A có tận cùng là chữ số nào?

Đáp số: ........................................
Câu 29: Chị năm nay 27 tuổi, trước đây khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì  tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?
Đáp số: ........................................
Câu 30: Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếu chiều dài tăng thêm 20% số đo chiều dài, chiều rộng giảm 20% số đo chiều rộng thì diện tích giảm 30m2.
Đáp số: ........................................
Câu 31: Hai chị em đứng cách nhau 400 m, cùng một lúc 2 người chạy lại để gặp nhau cùng với vận tốc 2m/s. Cùng lúc đó 1 chú chó bắt đầu chạy với vận tốc 3m/s từ chỗ chị đến chỗ người em rồi từ chỗ người em lại quay về phía người chị, cứ như vậy cho đến khi 2 người gặp nhau. Tính quãng đường chú chó đã chạy.
Đáp số: ........................................
Câu 32: Đội văn nghệ của trường Tiểu học Ba Đình có 60 % là nữ. Trong một lần luyện tập có 5 bạn nam vắng mặt nên số bạn nữ chiếm 64% số người của đội lúc đó. Hỏi đội văn nghệ của trường có bao nhiêu bạn?
Đáp số: ........................................
Câu 33: Hai người cùng làm một công việc thì mất 48 ngày sẽ xong. Vẫn công việc ấy người A làm 63 ngày rồi người B làm tiếp 28 ngày mới xong. Hỏi nếu người A làm một mình thì mất mấy ngày mới xong?
Đáp số: ........................................
Câu 34: Một vận động viên tập bắn. Mỗi viên trúng đích được 10 điểm, mỗi viên trượt đích trừ 5 điểm. Sau khi bắn 50 viên, vận động viên đó được 440 điểm. Hỏi có bao nhiêu viên bắn trúng đích ?
Đáp số: ........................................
Câu 35:        Tính nhanh: 0,1 + 0,2 + 0,3 + … + 0,9 + 0,10 + 0,11 + 0,12 + … + 0,19 + 0,20.
Đáp số: .............................................
Câu 36:          Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 3024.
Đáp số: .............................................
Câu 37:   Học kì I, lớp 5A có số HS giỏi chiếm 1/5 số HS cả lớp. Đến cuối học kì II, nếu có thêm 4 HS giỏi nữa thì số HS giỏi của lớp 5A sẽ bằng 1/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?
Đáp số: .............................................
Câu 38: Tìm số nhỏ nhất mà khi chia số đó cho 5 thì dư 2; chia cho 7 thì dư 6.
Đáp số: .............................................

Câu 39: Khi mới thu hoạch, lượng nước trong hạt cà phê là 25%. Sau khi phơi khô, trong hạt cà phê, nước chỉ chiếm 4%. Hỏi để có 200kg hạt cà phê khô, phải phơi bao nhiêu kg hạt cà phê tươi.
Đáp số: .............................................
Câu 40: Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5.
Đáp số: .............................................
Câu 41: Trong giỏ đựng một số quả cam. Lần thứ nhất lấy ra 50% số cam rồi bớt lại 6 quả vào giỏ. Lần thứ hai lấy ra 40% số cam còn lại và lấy thêm 4 quả nữa. Số cam còn lại trong giỏ là 8 quả. Hỏi lúc đầu trong giỏ có bao nhiêu quả cam?
Đáp số: .............................................
Câu 42: Trên một đoạn đường dài 3km, người ta trồng cây hai bên đường theo thứ tự một cây phi lao, một cây phi lao nữa, một cây bạch đàn rồi đến một cây xoan. Biết rằng cứ cách 20m lại trồng một cây và có trồng cây ở hai đầu đường. Hỏi đã trồng bao nhiêu cây bạch đàn trên đoạn đường đó?
Đáp số: .............................................
Câu 43: Một người thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12m thành những đoạn dài 15dm. Mỗi lần cưa hết 6 phút. Thời gian nghỉ tay giữa hai lần cưa là 2 phút. Hỏi người ấy cưa xong cây gỗ hết bao lâu?
Đáp số: .............................................
Câu 44: Hà mua một quyển vở và một quyển truyện hết 18500 đồng. Hoa cũng mua quyển truyện đó và một cái bút hết 33000 đồng. Tính giá tiền của một cái bút , biết rằng nếu mua một cái bút và một quyển vở cùng loại sẽ hết 27500 đồng?
Đáp số: .............................................
Câu 45: Bạn Tùng tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, ở vòng Vượt chướng ngại vật, thí sinh phải trả lời 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 5 điểm. Sau khi trả lời hết 20 câu Tùng được 95 điểm. Hỏi Tùng trả lời đúng bao nhiêu câu?
Đáp số: .............................................
Câu 46: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Con chó xuất phát cùng người đi xe đạp với vận tốc 20km/giờ. Khi chạy tới B, chó quay lại đón chủ và khi gặp chủ nó quay lại B ... Cứ như vậy nó chạy đi chạy lại cho đến khi dẫn chủ về tới đích. Biết quãng đường AB dài 6 km. Hỏi Con chó đã chạy tổng cộng bao nhiêu km?
Đáp số: .............................................
Câu 47: Tích sau đây có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?
                   85 x 86 x 87 x ......x 94.  
                                                            Đáp số: ………..
Câu 48: Cho dãy số 1; 5; 9; 13....
      Tính tổng 50 số hạng đầu tiên của dãy?

                                                            Đáp số: …………….
Câu 49: Tính tổng dãy số sau:
                                         C =   +   +   +   + . 
                                                             Đáp số: ………
Câu 50: Tính giá trị biểu thức sau:
                                            
                      Đáp số: ……….
Câu 51: Một cửa hàng bán xúc xích gồm 2 loại: loại to gồm 10 cái trong 1 túi. Loại nhỏ gồm 4 cái trong 1 túi. Có tất cả 200 túi và gồm cả thảy 1400 cái xúc xích. Hỏi loại to có tất cả bao nhiêu túi?                                  
                                                                                       Đáp sô :………..
Câu 52: Tìm một phân số, biết nếu thêm 2 đơn vị vào tử số và giữ nguyên mẫu số thì phân số có giá trị bằng 1. Nếu chuyển 5 đơn vị từ tử số xuống mẫu số thì phân số  đó có giá trị bằng .                                          Đáp số :………….
Câu 53: Có 28 đội,mỗi đội có 10 em tham gia giao lưu toán tuổi thơ. Khi gặp nhau, mỗi em đều phải bắt tay tất cả các bạn không thuộc đội của mình.Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay ?
                                                                                        Đáp số: ………………..
Câu 54: Hiện tại tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?               Đáp số: ……………….Câu 55: Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ. Một ô tô khác đi từ B đến A hết 9 giờ. Hỏi nếu 2 ô tô cùng khởi hành lúc 7giờ 15 phút thì găp nhau lúc mấy giờ?
                                                                          Đáp số:………………..
Câu 56: Thể tích hình lập phương tăng bao nhiêu phần trăm nếu số đo mỗi cạnh của nó tăng 10% ?  
                                                                                         Đáp số:…………
 
   Câu 57:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hình trên có bao nhiêu hình chữ nhật ?    
                                                                                               Đáp số : ……………

   Câu 58: Tổ 1 làm xong một công việc trong 6 ngày. Tổ 2 làm xong công việc đó trong 15 ngày. Lúc đầu chỉ một mình tổ 1 làm rồi nghỉ, tổ 2 làm tiếp cho đến khi xong. Nếu cả 2 tổ cùng làm thì mất tất cả 9 ngày. Hỏi tổ 2 làm một mình trong thời gian bao lâu thì xong công việc đó?                                  
                                                                                               Đáp sô:………………..
Bài 59: Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau?     
Bài 60: Cho là số tự nhiên có hai chữ số biết rằng số chia hết cho 9, chia cho 5 dư 3. Tìm các chữ số a, b.      
Bài 61: Nhân dịp khai trương cửa hàng điện máy, cửa hàng bán mỗi máy giặt hạ giá 10%. Tuy nhiên cửa hàng vẫn còn lãi 8% so với giá nhập vào. Hỏi, nếu cửa hàng bán đúng giá máy giặt thì được lãi bao nhiêu phần trăm?   
Bài 62: Với ba mảnh bìa trên đó viết các số 23, 79, và , người ta ghép chúng thành các số có sáu chữ số khác nhau có thể được. Rồi tính tổng của tất cả các số này được 2 989 896. Tìm .
Bài 63: Mua 2 quả trứng gà và 3 quả trứng vịt hết 16 000 đồng. Mua 5 quả trứng gà và 6 quả trứng vịt hết 35 500 đồng. Tính giá tiền mỗi quả trứng gà và mỗi quả trứng vịt.
Bài 64: Một chồng ống nước bằng nhựa xếp thành hình tam giác. Hãy tính tổng số ống nước đã xếp biết rằng hàng ống nước cuối cùng là 20 ống.
Bài 65: Cúp Tiger 98 có 4 đội lọt vào vòng bán kết : Việt Nam, Singapor, Thái Lan và Inđônêxia. Trước khi vào đấu vòng bán kết ba bạn Dũng, Quang, Tuấn dự đoán như sau
 Dũng : Singapor nhì, còn Thái Lan ba.
 Quang : Việt Nam nhì, còn Thái Lan tư.
 Tuấn : Singapor nhất và Inđônêxia nhì.
       Kết quả mỗi bạn dự đoán đúng một đội và sai một đội. Hỏi mỗi đội đã đạt giải mấy ?
Bài 66: Có bao nhiêu số có bốn chữ số, trong đó mỗi số không có hai chữ số nào giống nhau ?
Bài 67: Cho dãy số: 1945,1946,1947,…, 1999, 2000.Hỏi:
     - Dãy số đó có bao nhiêu số chẵn?
     - Dãy số đó có bao nhiêu số không có chữ số 5?                                                                                                                
Bài 68: : Cho hình thang ABCD ( đáy lớn DC, đáy nhỏ AB), đường cao 3,6 m, diện tích 29,34 m2 và đáy lớn hơn đáy nhỏ 7,5m.
a.Tính độ dài mỗi đáy của hình thang    
b.Kéo dài hai cạnh DA, CB cắt nhau tại E. Biết AD = DE .Tính diện tích tam giác EAB?                                                                                                                                                                                                      
Bài 69: Để phục vụ cho hội nghị quốc tế, ban tổ chức đã huy động 30 cán bộ phiên dịch tiếng Anh, 25 cán bộ phiên dịch tiếng Pháp, trong đó 12 cán bộ phiên dịch được cả 2 thứ tiếng Anh và Pháp. Hỏi Ban tổ chức đã huy động tất cả bao nhiêu cán bộ phiên dịch cho hội nghị đó. 
Bài 70:   Trong cuộc thi đố vui để học về An toàn giao thông, nếu trả lời đúng một câu tính 10 điểm, trả lời sai trừ 15 điểm. Kết quả bạn Huy trả lời hết 20 câu hỏi, đạt đ­ược 50 điểm. Hỏi bạn Huy đã trả lời đư­ợc bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai ?  

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi đây:
 
Câu 71: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 25 m. Trên bản đồ tỷ lệ 1 : 500 thì sân trường đó có diện tích là:
a. 2 cm2  
b. 200 000 cm2 
c. 2000 cm2  
d. 40 cm2
Câu 72: Hình thang có diện tích 8,1 m2 và trung bình cộng độ dài hai đáy bằng m. Chiều cao của hình thang đó là:
a. 6 m  
b. 6,1 m  
c. 6,2 m  
d. 6,3 m
Câu 73: Mua một cuốn sách được giảm giá 25% giá bìa thì phải trả 13 200 đồng. Giá bìa quyển sách là:
a. 16 000 đồng 
b. 16 600 đồng 
c. 17 600 đồng 
d. 18 600 đồng
Câu 74: Kích thước hai đường chéo của một hình thoi lần lượt là 50 cm và 100 cm. Để một hình vuông có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó thì cạnh của hình vuông phải có kích thước là:
a. 40 cm  
b. 45 cm  
c. 50 cm  
d. 55 cm
Câu 75: Bán kính của một hình tròn bằng độ dài cạnh của một hình vuông. Tỉ số phần trăm giữa chu vi hình tròn và chu vi hình vuông là:
a. 150%
b. 125%
c. 157%
d. 50%
Câu 76: Giá của một lít xăng A92 tăng từ 12 000 đồng lên 15 000 đồng. Vậy, giá của một lít xăng A92 đó tăng là:
a. 15% 
b. 20%                  
c. 25%                  
d. 27%
Câu 77: Hình chữ nhật ABCD được chia thành 6 hình vuông bằng nhau như hình vẽ. Biết mỗi hình vuông có chu vi là 28cm. Vậy chu vi hình chữ nhật ABCD là:

a. 65cm               
b. 70cm                
c. 75cm                      
d. 80cm
 
Câu 78:  Tìm x biết:     ( × x - ) × =
a.  x =                          
b.  x =                 
c.  x =                          
d.  x =
Câu 79:  Diện tích phần tô đậm ở hình chữ nhật ABCD có AE = AB là:
a. 460 cm2
b. 500 cm2
c. 480 cm2
d. 520 cm2
 
 
Câu 80: Một người đi bộ được 1 giờ 45 phút. Để tính quãng đường đó đi, người đó lấy vận tốc (km/giờ) nhân với 1,45 và với cách tính đó thì quãng đường đó sai mất 2,4km. Vậy, người đó đi với vận tốc là:
a. 8km/giờ
b. 3,48km/giờ
c. 3,85km/giờ 
d. 5,3 km/giờ
Câu 81: Trong một tháng nào đó có ngày đầu tháng và ngày cuối tháng đều là ngày chủ nhật. Vậy, tháng đó là:
a. Tháng Hai
b. Tháng Ba
c. Tháng Tư  
d. Tháng Mười hai
Câu 82: Nếu tăng chiều dài một hình chữ nhật thêm 25% và muốn diện tích hình chữ nhật đó không thay đổi thì chiều rộng phải:
a. Không thay đổi 
b. Tăng 20% 
c. Giảm 20%  
d. Giảm 25%
Câu 83:  m2  = …........ dm2 .  Số thích hợp để điền vào chỗ “ …........ ” là:
a. 40

b. 4
c. 400
d. 0,4
Câu 84: Số hình chữ nhật ở hình dưới là:
a. 22 hình
b. 19 hình
c. 18 hình
d. 20 hình
Câu 85: Lúc mẹ 26 tuổi thì sinh bé Lan. Đến năm 2008  tổng số tuổi của hai mẹ con là 42. Vậy mẹ sinh bé Lan vào năm:
a. 2000
b. 1999
c. 1998
d. 2001
Câu 86: Một người cưa một khúc gỗ dài 60 dm thành những đoạn dài 15dm, mỗi lần cưa mất 6 phút, thời gian nghỉ giữa hai lần cưa là 2 phút. Vậy, thời gian người ấy cưa xong khúc gỗ là:
a. 22 phút
b. 24phút
c. 30phút
d. 32phút
 
 
Câu 87: Cho các bánh xe truyền động lắp đặt như hình dưới đây. Biết bán kính bánh xe (1) là 4 m, bán kính bánh xe (2) là 1 m. Khi bánh xe số (1) quay được 1,5 vòng thì bánh xe số (2) phải quay là:
 
a. 5,5 vòng
b. 5 vòng
c. 6 vòng
d. 4,5 vòng                                                                           
                 
                        
 
 
Câu 88:  Hai người cùng khởi hành một lúc, đi từ  A và B cách nhau 600m, đi hướng về phía nhau. Vận tốc người đi từ A gấp đôi người đi từ B. Chỗ gặp nhau cách B là :
a. 200 m
b. 400 m
c. 100 m
d. 300 m
Câu 89:  Bán kính hình tròn lớn gấp 5 lần bán kính hình tròn bé. Vậy, diện tích hình tròn lớn gấp diện tích hình tròn bé là:
a. 5 lần
b. 10 lần
c. 20 lần
d. 25 lần
Câu 90: Người ta viết liên tiếp ĐOANKETĐOANKETĐOAN....thì chữ cái thứ 975 là :
a. Đ

b. O
c. A
d. K
Câu 91: Tích sau tận cùng bằng chữ số nào ?
                               192939495969798999
Câu 92 : Tính giá trị của biểu thức :
  (1+
Câu 93 : Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2010 đồng thời không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5 ?
Câu 94: Tìm chữ số x
   x0x04 + 40x0x + x040x =10101112
Câu 95: Có 15 quả bóng được chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm gồm một số quả bóng khác nhau. Nhóm lớn nhất phải gồm ít nhất bao nhiêu quả bóng ?
Câu 96 : Hai người thợ làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ làm xong. Sau khi làm được ba giờ thì người thợ cả có việc riêng phải nghỉ  làm chỉ còn người thứ hai phải một mình làm nốt công việc đó trong 6 giờ . Hỏi mỗi người thợ làm một mình thì sau mấy giờ mới xong công việc đó .
Câu 97: Lớp 5A có 43 học sinh . Trong một bài kiểm tra cả lớp đều đạt 9 hoặc 10 . Tổng số điểm của cả lớp là 406 điểm. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 9 bao nhiêu bạn đạt điểm 10 ?
Câu 98: Cho dãy số : 3; 6; 11; 18; 27; 38; ... ; 83; ... Tìm số hạng thứ 100 của dãy số đó ?         
Câu 99: đàn ong đậu trên hoa nhài. đàn ong ấy đậu trên hoa phong lan. 3 lần hiệu của hai số ong đó đậu trên hoa hồng. Còn lại 1 con ong đang bay qua bay lại. Hỏi đàn ong có bao nhiêu con ?
Câu 100: Một người mua 10 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết tất cả 33000 đồng. Tính giá tiền mỗi quả trứng gà và mỗi quả trứng vịt, biết rằng tiền mua 5 quả trứng gà nhiều hơn 2 quả trứng vịt là 7500 đồng.
Câu 101: An và Bình đi xe đạp cùng lúc từ A đến B, An đi với vận tốc 12km/giờ, Bình đi với vận tốc 10km/giờ . Đi được 1,5 giờ, để đợi Bình, An giảm vận tốc xuống còn 7km/giờ. Tính quãng đường AB, biết rằng lúc gặp nhau cũng là lúc An và Bình cùng đến B.
Câu 102: Tính tuổi hai anh em biết 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi.
Câu 103: Cho số a= 123456789101112131415…được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp. Số a có tận cùng là chữ số nào, biết a có 103 chữ số? 
 Đáp số: ………………………………………………………………………….

Câu 104: Một phép chia có thương là 6 và số dư là 3, tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 195. Tìm số bị chia và số chia?
 Đáp số: ………………………………………………………………………….
Câu 105: Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên trái một hàng thì được số mới kém số phải tìm 77,58 đơn vị .
 Đáp số: ………………………………………………………………………….
Câu 106: Tìm số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất.
                          C= (a - 30) (a - 29) … (a - 1)
 Đáp số: ………………………………………………………………………….
Câu 107: Một vườn cây có 165 cây vừa nhãn, vừa vải, vừa xoài. Số cây theo thứ tự đó tỉ lệ với 3, 5, 7. Tìm số cây mỗi loại?
 Đáp số: ………………………………………………………………………….
Câu 108: Ba tổ công nhân sửa xong một quãng đường được trả tiền công tất cả là
4 700 000 đồng. Số ngày công tổ 1,2,3 làm được tỉ lệ nghịch với 5,4,3.  Tính tiền công trả cho mỗi tổ?
 Đáp số: ………………………………………………………………………….
Câu 109: Lượng nước trong cỏ tươi là 55% trong cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100kg cỏ tươi ta được bao nhiêu kg cỏ khô?
 Đáp số: ………………………………………………………………………….
Câu 110: Người thứ nhất mua 3,5m vải hoa và 4,3m lụa hết 40600 đồng. Người thứ hai mua 1,4m vải hoa và 3,5m lụa hết 28700 đồng. Tính giá tiền 1m vải hoa và 1m lụa?
 Đáp số: ………………………………………………………………………….
Câu 111: An tham gia đấu cờ và đã đấu 20 ván. Mỗi ván thắng được 10 điểm. Mỗi ván thua bị mất 15 điểm. Sau đợt thi An được 150 điểm. Hỏi An đã thắng bao nhiêu ván?
 Đáp số: ………………………………………………………………………….
 
Câu 112: Một cái đồng hồ cứ 45 phút lại nhanh lên 3 giây. Buổi sáng lúc 6 giờ để đồng hồ theo giờ đúng, vậy buổi chiều lúc 6 giờ (giờ đúng)đúng đồng hồ này chỉ mấy giờ?
 Đáp số: ………………………………………………………………………….
Câu 113:     Trung bình cộng số dầu ở 3 thùng là 20 lít. Biết số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng   số lít dầu ở thùng thứ hai, số lít dầu ở thùng thứ ba gấp đôi số lít dầu ở thùng thứ nhất. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu ?

Nguồn:Long Phan

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề ôn tập nâng cao toán 5 dạng trắc nghiệm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBai_tap_trac_nghiem_tong_hop.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
dq740q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-04 10:27:44
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
19
đề thi Đề ôn tập nâng cao toán 5 dạng trắc nghiệm

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Đề ôn tập nâng cao toán 5 dạng trắc nghiệm
  Toán học 5
  Đề ôn tập nâng cao toán 5 dạng trắc nghiệm

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2019

  Xem: 1

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO
  Đề thi
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2015

  Xem: 0

 • bài tập trắc nghiệm nâng cao
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  bài tập trắc nghiệm nâng cao

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2016

  Xem: 16

 • ôn tập trắc nghiệm 12 nâng cao
  Ngữ văn
  ôn tập trắc nghiệm 12 nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2009

  Xem: 19

 • TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO
  Toán học 12
  TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 1

 • TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO
  Toán học 12
  TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 1

 • TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO
  Giải tích 12 Nâng cao
  TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 3

 • TRAC NGHIEM NANG CAO
  Hóa học 12
  TRAC NGHIEM NANG CAO

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2010

  Xem: 13

 • TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO
  Toán học 12
  TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 1

 • TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO
  Toán học 12
  TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 1