ĐỀ ôn tập thi HK1 khối 11

đề thi Toán học Toán học 11 Đại số và Giải tích 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 128       10      0
Ngày đăng 2017-12-17 22:05:14 Tác giả Chương Nguyễn Van loại .doc kích thước 0.95 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề ôn tập HK1- Khối 11- 0708 ĐỀ 1 TRẮC NGHIỆM: Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số . A. B. C. D. Câu 2. Tìm GTLN M và GTNN m của hàm số . . B. C. D. Câu 3. Giải phương trình . . B. . C. . D. . Câu 4. Giải phương trình sau . . B. . C. D. . Câu 5. Giải phương trình . . B. .C. .D. . Câu 6. Giải phương trình B. C. D. Câu 7. Có 10 cây bút bi xanh và 12 cây bút bi đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 cây bút để viết? 22 B. C. D. Câu 8. Có 2 con đường đi từ A đến B và có 4 con đường đi từ B đến C . Hỏi có b

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Đề ôn tập HK1- Khối 11- 0708

ĐỀ 1
TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số .
A.     B.
C.  D.
Câu 2. Tìm GTLN M và GTNN m của hàm số .
. B.  C.  D.
Câu 3. Giải phương trình .
. B. . C. . D. .
Câu 4. Giải phương trình sau .
.  B. . C.   D. .
Câu 5. Giải phương trình .
. B. .C. .D. .
Câu 6. Giải phương trình
  B.   C.   D.
Câu 7. Có 10 cây bút bi xanh và 12 cây bút bi đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 cây bút để viết?
22   B.    C.    D.
Câu 8. Có 2 con đường đi từ A đến B và có 4 con đường đi từ B đến C . Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C.
22   B.    C.    D.
Câu 9. Viết khai triển theo thứ tự số mũ tăng dần . Tìm hệ số của số hạng thứ 4.
  B.   C.   D.
Câu 10. Từ một bộ bài Tú lơ khơ . Chọn ngẫu nhiên 2 con bài. Số phần tử không gian mẫu là
1327   B. 1326  C. 1325  D. 1324.
Câu 11. Có 5 lọ hoa khác nhau và 2 bông hoa khác màu. Hỏi có bao nhiêu cách cắm 2 hoa vào 2 lọ sao cho mỗi lọ có 1 hoa.
18   B. 19   C. 20   D. 21.
Câu 12. Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số ?
420   B. 360   C. 300   D. 540.
Câu 13. Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chăn gồm 4 chữ số khác nhau.
106   B. 120   C. 96   D. 100.
Câu 14. Một đa giác lồi có n đỉnh. Biết số đường chéo của đa giác bằng 90. Tính n
   B.    C.    D.
Câu 15. Trong một hộp chứa 2 bi đỏ, 3 bi vàng và 4 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 bi .Tính xác suất để 3 bi được chọn có đúng 2 màu
   B.    C.    D.
Câu 16. Tìm dãy số tăng trong các dãy số sau.
  B.   C.   D.
GV: Nguyễn Ngọc Chương-THPT Lê Quý Đôn                 1
 


Đề ôn tập HK1- Khối 11- 0708

Câu 17. Trong các dãy số dưới đây dãy nào là cấp số cộng.
  B.   C.   D. .
Câu 18. Trong các dãy sau dãy nào là dãy số giảm.
  B.   C.   D. .
Câu 19. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng .
  B.  C.  D. .
Câu 20. Ba góc của tam giác vuông lập thành cấp số cộng. Góc nhỏ nhất của tam giác đó có số đo là
   B.   C.   D. .
Câu 21. Ba góc của một tam giác tạo thành CSC, biết góc lớn nhất gấp đôi góc bé nhất. Số đo góc lớn nhất của tam giác đó là
   B.   C.   D. .
Câu 22. Một tứ giác có các góc lập thành CSC có công sai bằng . Tính số đo góc nhỏ nhất của tứ giác đó.
   B.   C.   D. .
Câu 23. Tìm tọa độ điểm là  ảnh của điểm qua phép tịnh tiến véc tơ .
  B.   C.   D. .
Câu 24. Tìm tọa độ điểm là ảnh của điểm qua phép vị tự tâm O hệ số vị tự .
  B.   C.   D. .
Câu 25. Tìm tọa độ điểm là ảnh của điểm qua phép vị tự tâm hệ số vị tự
  B.  C.   D. .
Câu 26. Tìm ảnh   của đường thẳng qua phép tịnh tiến véc tơ .
    B.  C.  D. .
Câu 27. Tìm ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm   tỉ số
    B.  
C.    D. .
Câu 28. Giả sử là véc tơ  tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng . Tìm véc tơ sao cho độ dài véc tơ  tịnh tiến là ngắn nhất.
  B.  C.  D. .
Câu 29. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.
Ba mặt phẳng phân biệt cắt nhau theo 3 giao tuyến phân biệt thì song song hoặc đồng quy
Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.
Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung
Đường thẳng a song song với mp thì a song song với 1 đường thẳng nào đó trong .
Câu 30. Cho tứ diện ABCD . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và CD. Giao tuyến của hai mp và là
đường thẳng MN.      B. đường thẳng AM
C.đường thẳng BG (G là trọng tâm tam giác ACD) .
D.đường thẳng AH (H là trực tâm tam giác ACD).
Câu 31. Cho tứ diện ABCD . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Tìm giao tuyến của hai mp (AMN) và (ABD).
Đường thẳng AD. B. Đường thẳng AB 
C.Đường thẳng qua A và song song với BD.        D.Đường thẳng qua C và song song với BD.
Câu 32. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . Gọi I là trung điểm của SA. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mp (IBC) là
Tam giác IBC.   B. Hình thang IBCJ (J là trung điểm của SD).
GV: Nguyễn Ngọc Chương-THPT Lê Quý Đôn                 1
 


Đề ôn tập HK1- Khối 11- 0708

C.Hình thang IGBC (G là trung điểm của SB). D. Tứ giác IBCD.
Câu 33. Cho tứ diện ABCD có AC=2a, BD= 3a  . Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của BC, CD và AD. Thiết diện của tứ diện cắt bởi mp (MNP) là tứ giác MNPQ. Tính chu vi tứ giác MNPQ.
5a   B. 6a    C. 7a    D. 8a
B.TỰ LUẬN:
Bài 1. Giải các phương trình
a)        b)  c)  .
Bài 2. Giải các phương trình sau:
a)       b)   c) .
Bài 3. Giải các phương trình sau:
a)      . b)  c) .
Bài 4. Để kiểm định chất lượng sữa của một công ty gồm có 5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa nho và 3 hộp sữa dâu. Người kiểm định chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để kiểm định.
a)      Tính xác suất để chọn được mỗi loại 1 hộp sữa.
b)     Tính xác suất để 3 hộp được chọn có ít nhất 1 hộp sữa cam.
Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, CD, SA.
a)      Tìm gt của các cặp mặt phẳng: (SAC) và (SBD); (SAB) và (SCD).
b)     Chứng minh MN// (SBC); SB//(MNP); SC//(MNP).
c)      Gọi I, J lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và SBC. Chứng minh IJ// (SAB).
d)     Tìm giao điểm của SD và mp (MNP).
 
ĐỀ 2 (Trắc nghiệm)
Câu 1. Phương trình có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng .
    A.          B.              C.                D.
Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số .
   A.         B.  C.  D.
Câu 3: Phương trình có tập nghiệm là :
    A.        B.              C.             D.
Câu 4 : Tập xác định của hàm số là
 A. B. C.  D.
Câu 5: Số nghiệm của phương trình trên khoảng là  A. 0       B. 1    C. 2     D. 3
Câu 6: Phương trình tương đương với phương trình
A.          B.         C.      D.
Câu 7. Họ nghiệm của phương trình là
 A. B. C. D.
Câu 8. Trong khai triển , số hạng thứ tính từ trái sang phải của khai triển theo mũ tăng dần của a là   A. .                   B. .              C. .              D. .
Câu 9: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.                    
  A. 100                 B. 14                             C. 150            D. 120
Câu 10: Cho các chữ số 1, 2, 3,., 9. Từ các chữ số đó có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không vượt quá 2017.
 A. 168 B. 170 C. 164 D. 172
GV: Nguyễn Ngọc Chương-THPT Lê Quý Đôn                 1
 


Đề ôn tập HK1- Khối 11- 0708

Câu 11: Giải bóng chuyền VTV Cup có đội tham gia trong đó có đội nước ngoài và đội củaViệt nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành bảng đấu ,, mỗi bảng đội. Xác suất để đội Việt nam nằm ở bảng đấu là
A. . B. . C. . D.
Câu 12: Một bình đựng quả cầu xanh và quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên quả cầu. Xác suất để được quả cầu toàn màu xanh là: A. .              B. .         C. .              D. .
Câu 13: Trong các dãy số sau, dãy số nào là CSC.
A.   B.    C.    D.
Câu 14: Cho các dãy số sau : ,   và .Khẳng định nào sau đây là sai?
A.Dãy số là dãy giảm, là dãy tăng                 B. Dãy là dãy giảm, dãy tăng.
C.Dãy tăng, không tăng, không giảm.         D.Dãy là dãy giảm không tăng, không giảm.
Câu 15: Cho cấp số cộng có n số hạng, biết Hỏi cấp số cộng có bao nhiêu số hạng?  A..                            B..                            C..                            D..
Câu 16. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết và thỏa .
A.  B.  C.   D.
Câu 17. Ba góc của tam giác lập thành CSC có công sai . Tổng góc lớn nhất và bé nhất của tam giác đó là .               A.                             B.                             C.               D.
Câu 18: Ảnh của qua là:
A.  B.  
C.  D.
Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy cho M(0;2);   N(2;5);   =(1;2).   Ảnh của M, N  qua T lần lượt  biến  thành  M’, N’ thì độ dài M’N’  là A.                     B.                                C.                  D. .
Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng Phép vị tự tâm tỉ số biến thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
 A.              B.              C.            D.
Câu 21: Hãy Chọn khẳng định sai.
Ba điểm không thẳng hàng xác định duy nhất 1 mặt phẳng.
Tồn tại 4 điểm không cùng nằm trong mặt phẳng.
Trong không gian cho hai điểm A, B phân biệt. Có nhiều hơn một đường thẳng đi qua hai điểm A, B.
Hai đường thẳng cắt nhau xác định duy nhất một mặt phẳng.
Câu 22: Cho tứ diện. Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh.
Mệnh đề nào sau đây sai?
A. và . B. và.
C. là hình bình hành. D. và chéo nhau.
Câu 23: Cho tứ diện . Gọi và lần lượt là trọng tâm các tam giác và .
Chọn mệnh đề sai :
A. . B. .      C. , và đồng qui D. .
 
GV: Nguyễn Ngọc Chương-THPT Lê Quý Đôn                 1
 


Đề ôn tập HK1- Khối 11- 0708

 
Phần 2. Tự luận (5.0đ)
Bài 1. Giải phương trình  a)  b)
Bài 2. Tìm hệ số của trong khai triển .
Bài 3. Có hai hộp đựng các viên bi. Hộp thứ nhất đựng 2 bi đen, 3 bi trắng. Hộp thứ hai đựng 4 bi đen, 5 bi trắng. Lấy mỗi hộp ra 1 viên bi. Tính xác suất để được 2 bi trắng.
Bài 4. Có 2 phụ nữ, 1 em bé, 3 người đàn ông.
a). Có bao nhiêu cách xếp 6 người vào 1 hàng dọc.
b). Có bao nhiêu cách xếp 6 người vào một hàng ngang sao cho em bé ngồi giữa 2 người phụ nữ.
Bài 5. Tìm và công sai của cấp số cộng biết:
Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của BC. Điểm P thuộc cạnh SA sao cho AP = 2 PS.
a. Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).
b. Tìm giao điểm của PM và (SBD). Chứng minh rằng SC //(DMP).
c. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (DPM).
ĐỀ 3
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0đ)
Câu 1. Tập xác định của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
Câu 2.  Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ?
 A.   B.  C.  D.
Câu 3. Nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 4. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là:
 A.    B.   C.    D.
Câu 5. Tập nghiệm của phương trình , là:
 A.   B. C. D.
Câu 6. Tập nghiệm của phương trình là:
A.    B.  
C.     D.
GV: Nguyễn Ngọc Chương-THPT Lê Quý Đôn                 1
 


Đề ôn tập HK1- Khối 11- 0708

Câu 7. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau ?
 A. 504 số  B. 900 số  C. 999 số  D. 648 số  
Câu 8. Một đa giác lồi có 12 đỉnh thì có bao nhiêu đường chéo ?
 A.   B.    C. 18   D.
Câu 9. Hệ số của trong khai triển là:
 A. 60   B. –60   C. 240   D. –240
Câu 10. Trong một túi có 5 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ; lấy ngẫu nhiên từ đó ra 2 viên bi. Khi đó xác suất để lấy được ít nhất một viên bi xanh là:
 A.    B.    C.    D.
Câu 11. Một lô hàng có 100 sản phẩm, biết rằng trong đó có 8 sản phẩm hỏng. Người kiểm định lấy ra ngẫu nhiên từ đó 5 sản phẩm. Tính xác suất của biến cố A: “ Người đó lấy được đúng 2 sản phẩm hỏng” ?
 A.  B.  C.  D.
Câu 12. Gieo một đồng tiến cân đối đồng chất 3 lần. Số phần tử của không gian mẫu là:
 A. 3  B. 6  C. 8  D.  1
Câu 13. Trong các dãy số sau đây dãy số nào là cấp số cộng
A.  B.  C.    D.
Câu 14.Cho dãy số với . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây
A. số hạng thứ của dãy là .           B. Ba số hạng đầu tiên của dãy là 5;3;1.      
C. Tích của số hạng thứ 5 với số hạng thứ 4 bằng 3.         D. Số hạng thứ 4 của dãy là
Câu 15. Cho cấp số nhân có công bội q;  . Khi đó q là
A. .  B. . C..   D.
Câu 16: Cho cấp số cộng biết , (n>1). Tìm công sai của cấp số cộng.
A..  B. . C..   D.
Câu 17: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho phép tịnh tiến theo , biến đường tròn , thành đường tròn có phương trình:
 A.   B.
 C.   D.
Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng , ảnh d’ của đường thẳng d qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = 2017 là:
A. B. C. D.
Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm qua phép quay tâm O, góc quay là:
 A.   B.  C.    D.
Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm qua phép tịnh tiến theo là:
 A.   B.  C.   D.
Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, Cho đường tròn , phép vị tự tâm O, tỉ số k = -2 biến đường tròn thành đường tròn có phương trình:
GV: Nguyễn Ngọc Chương-THPT Lê Quý Đôn                 1
 


Đề ôn tập HK1- Khối 11- 0708

 A.   B.
 C.   D.
Câu 22. Trong không gian cho đường thẳng a và hai mặt phẳng phân biệt. Nếu  a //; thì
A. a //   B. a và chéo nhau.     C. a và trùng nhau   D. a và cắt nhau.
Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi, O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng qua O, song song với AB và SC là hình gì ?
 A. Hình vuông B. Hình bình hành  C. Hình chữ nhật  D. Hình thang
II: PHẦN TỰ LUẬN: (5.0 đ)
Bài 1:  Giải phương trình: 
Bài 2: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 30. Tính xác suất để số được chọn là số nguyên tố.
Bài 3:  Cho cấp số cộng  biết . Tìm công sai và số hạng thứ 25 của cấp số cộng.
Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB // CD; AB>CD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, BC.                                                        
a)      Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAN) và (SBD).
b)     Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mp(SBD)
c)      Chứng minh: MN // (SCD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Nguyễn Ngọc Chương-THPT Lê Quý Đôn                 1
 


Nguồn:Chương Nguyễn Van

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ ôn tập thi HK1 khối 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_on_tap_HK1__Khoi_11.doc[0.95 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xbvx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-17 22:05:14
Loại file
doc
Dung lượng
0.95 M
Trang
1
Lần tải
128
Lần xem
10
đề thi ĐỀ ôn tập thi HK1 khối 11

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Đề ôn tập HK1 Khối 11
  Vật lý 11
  Đề ôn tập HK1 Khối 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ ôn tập thi HK1 khối 11
  ĐS-GT 11
  ĐỀ ôn tập thi HK1 khối 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2017

  Xem: 128

 • ĐỀ ôn tập thi HK1 khối 11
  ĐS-GT 11
  ĐỀ ôn tập thi HK1 khối 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2017

  Xem: 60

 • bai tap on thi HK1 khoi 11
  Tiếng Anh
  bai tap on thi HK1 khoi 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2015

  Xem: 42

 • DE CUONG ON TAP HK1 KHOI 11
  Chuyên đề ôn thi
  DE CUONG ON TAP HK1 KHOI 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên đề ôn thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2011

  Xem: 0

 • DE CUONG ON TAP HK1 KHOI 11
  Toán học 11
  DE CUONG ON TAP HK1 KHOI 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2011

  Xem: 68

 • DE CUONG ON TAP HK1 KHOI 11
  Toán 11
  DE CUONG ON TAP HK1 KHOI 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2011

  Xem: 0

 • đề cương ôn tập sinh hk1 khối 11
  ĐỀ TOÁN HÀNG TUẦN
  đề cương ôn tập sinh hk1 khối 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử ĐỀ TOÁN HÀNG TUẦN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2014

  Xem: 0

 • on tap thi hk1 khoi 12
  Tiếng Anh 12
  on tap thi hk1 khoi 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2016

  Xem: 0

 • DE CUONG ON THI HK1 KHOI 11
  Toán 11
  DE CUONG ON THI HK1 KHOI 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2011

  Xem: 0