PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ

TRƯỜNG THCS ĐỒNG QUẾ

ĐỀ THI HSG KHTN

 

 

MÔN: SINH HỌC

ĐỀ BÀI:

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

 Chọn phương án trả lời đúng.

Câu 1: Động vật nguyên sinh có cấu tạo từ:
A. 1 tế bào     B. 2 tế bào     C. 3 tế bào  
Câu 2: Động vật nguyên sinh có vai trò thực tiễn.
  A.Hoàn toàn có lợi cho người và động vật.    B.Hoàn toàn có hại cho người và động vật
  C. Vừa có lợi vừa có hại cho người và động vật.
Câu 3: Động vật nguyên sinh sống ký sinh có đặc điểm.
A. Cơ quan di chuyển thường tiêu giảm hay kém phát triển, sinh sản vô tính với tốc độ rất nhanh.
B. Cơ quan di chuyển tiêu giảm, dinh dưỡng kiểu tự dưỡng, sinh sản vô tính với tốc độ chậm.
C. Cơ quan di chuyển thường tiêu giảm hay kém phát triển, dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng, sinh sản với tốc độ rất nhanh.
Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời để khẳng dịnh phát biểu sau đây là đúng.
A. Động vật nguyên sinh sống tự do hay ký sinh đều có đặc điểm chung về cấu tạo cơ thể là một tế bào nhưng về chức năng là một cơ thể sống.
B. Động vật nguyên sinh sống tự do hay ký sinh đều có đặc điểm chung về cấu tạo là một hoặc hai tế bào nhưng về chức năng là một cơ thể độc lập.
câu 5: Trùng giày di chuyển được là nhờ:
A. Nhờ có roi.  B. Có vây bơi.  C. Lông bơi phủ khắp cơ thể.
Câu 6: Cấu tạo tế bào cơ thể trùng roi có?
A. 1 nhân   B. 2 nhân  C.3 nhân
Câu 7: Cách sinh sản của trùng roi:
A. Phân đôi theo chiều dọc cơ thể.   B.Phân đôi theo chiều ngang cơ thể.   C.Tiếp hợp
Câu 8: Tập đoàn trùng roi là?
A. Nhiều tế bào liên kết lại.      B. Một cơ thể thống nhất   C. Một tế bào.
Câu 9: Môi trường sống của trùng roi xanh là:
A. Ao hồ          B. Biển               C. Đầm ruộng.                  D. Cơ thể sống.
Câu 10: Sự trao đổi khí của trùng roi với môi trường qua bộ phận:
A. Màng cơ thể  B. Nhân.  C. Điểm mắt. D.Hạt dự trữ.
Câu 11: Trùng roi di chuyển bằng cách?
A. Xoáy roi vào nước  B. Sâu đo  C. Uốn lượn
Câu 12: Động vật nguyên sinh sống kí sinh trong cơ thể người và động vật là:
A. Trùng roi  B.Trùng kiết lị C.Trùng giày D. Tất cả đều đúng
Câu 13: Động vật nguyên sinh di chuyển bằng chân giả là:
A. Trùng roi   B. Tập đoàn vôn vốc  C. Trùng biến hình.
Câu 14: Nơi kí sinh của trùng sốt rét là:
A. Phổi người.     B. Ruột động vật.   C. Máu người  D. Khắp mọi nơi trong cơ thể.
Câu 15: Nơi kí sinh của trùng kiết lị là:
A. Bạch cầu    B. Ruột người       C. Hồng cầu        D. Máu
Câu 16: Hình thức sinh sản của trùng biến hình là:
A. Phân đôi theo chiều ngang.     B. Phân đôi.   


                    C.Tiếp hợp.
Câu 17: Thức ăn của trùng giày là:
A. Vi khuẩn, vụn chất hữu cơ  B. Tảo  C. Cá

Câu 18: Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ?
A. Có di chuyển tích cực.  B. Hình thành bào xác.  C. Có chân giả
Câu 19: Biểu hiện nào cho biết triệu chứng bệnh sốt rét?
A. Đau bụng.  B. Nhức đầu.
C. Sốt liên miên hoặc từng cơn. Mặt đỏ ra nhiều mồ hôi đau toàn bộ cơ thể.
Câu 20: Trùng sốt rét có lối sống:
A. Bắt mồi.  B. Tự dưỡng.    C. Kí sinh.  D. Tự dưỡng và bắt mồi.
 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Trình bày thí nghiệm về tính hướng sáng của trùng roi?

Câu 2: (2 điểm) Nêu đặc điểm chung của động vật? Kể tên các nghành động vật trong chương trình sinh 7?

 

MÔN: VẬT LÝ

ĐỀ BÀI:

 

Câu 1:Một thỏi nhôm đặc hình trụ cao 20cm, bán kính đáy 2cm. Tính khối lượng của thỏi nhôm? Biết khối lượng riêng của nhôm là 2,7g/ cm3

Một vật khác có kích thước đúng bằng thỏi nhôm được treo vào một lực kế, lực kế chỉ 19,6N. Tính khối lượng riêng của vật liệu dùng làm vật đó?

Bài 3: Hãy thiết kế một hệ thống ròng rọc sao cho

Có số ròng rọc ít nhất, để khi kéo vật có trọng lượng là P lên cao thì chỉ cần sử dụng lực kéo là

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM:

MÔN: SINH HỌC

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

 Mỗi đáp án đúng được 0.1d

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

C

C

A

C

A

A

A

A

A

A

B

C

C

B

B

A

B

C

C

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Mỗi ý 0.25đ

- Đặt bình chứa trên bậc cửa sổ

- Dùng giấy đen che nửa bình

- Qua vài ngày bỏ giấy và quan sát

- Phía ánh sáng nước màu xanh, phía tối nước trong suốt

Câu 2: (2điểm): Mỗi ý 1đ

- Đặc điểm chung:

+ có hệ thần kinh và giác quan

+ có khả năng di chuyển

+ tự dưỡng

- Có 6 ngành

 

MÔN: VẬT LÝ

Câu 1

-Thỏi nhôm đặc hình trụ cao h = 20cm, bán kính R = 2 cm, D1 = 2,7g/cm3

-Khối lượng thỏi nhôm là: m1= V.D1 =  = 3.14. 22.20.2,7 = 678,24g

- Vật có kích thước bằng thỏi nhôm được treo vào lực kế, lực kế chỉ 19,6N. Đó là trọng lượng của vật P2. Vật có khối lượng m2 là:

M2 = = = 1,95 kg= 1950g 

- Khối lượng riêng của vật này là:

 D2 = = 7,76g/ cm3 7,8. g/ cm3

 

Bài 3(3 đ): Hệ thống ròng rọc được thiết kế như hình vẽ


 

 

 

( cho 1,5 điểm)

+ Khi trọng lượng P của vật nặng tác dụng vào ròng

Rọc phía dưới. lực này được chia đều cho các sợi dây

Mỗi sợi dây chịu 1 lực là P/3 ( 1 đ)

Vậy lực kéo vật là P/3  ( 0,5 đ)