Đề thi chọn HSG

đề thi Sinh học Sinh học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-11-27 20:05:17 Tác giả Thịnh Vũ Đình loại .doc kích thước 0.16 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ TRƯỜNG THCS ĐỒNG QUẾ ĐỀ THI HSG KHTN MÔN: SINH HỌC ĐỀ BÀI: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (1.5 điểm) Chọn phương án trả lời đúng. Câu 1. Môi trường sống của trùng roi xanh là: A. Ao, hồ, ruộng. B. Biển. C. Cơ thể người. D. Cơ thể động vật. Câu 2. Trùng roi xanh di chuyển bằng cách nào A. Cơ thể uốn lượn tạo áp lực để di chuyển B. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển C. Không bào co bóp hút và thải nước tạo áp lực cho cơ thể di chuyển D. Không

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ
TRƯỜNG THCS ĐỒNG QUẾ
ĐỀ THI HSG KHTN
 
 
MÔN: SINH HỌC
ĐỀ BÀI:
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (1.5 điểm)
 Chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1. Môi trường sống của trùng roi xanh là:
 A. Ao, hồ, ruộng.   B. Biển.
 C. Cơ thể người.   D. Cơ thể động vật.
Câu 2. Trùng roi xanh di chuyển bằng cách nào
 A. Cơ thể uốn lượn tạo áp lực để di chuyển
 B. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển
 C. Không bào co bóp hút và thải nước tạo áp lực cho cơ thể di chuyển
 D. Không bào co bóp và điểm mắt giúp cơ thể di chuyển
Câu 3: Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu?
A. Bạch cầu.        B. Hồng cầu. 
C. Tiểu cầu.        D. Cả A và C
Câu 4: Động vật cho biết mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào:
A.Trùng roi xanh         B. Trùng biến hình       
C. Trùng giày                 D.Tập đoàn trùng roi
Câu 5: Trùng biến hình di chuyển nhờ:
A. Roi bơi                                                 B. Lông bơi
C. Vây bơi                                                 D. Chân giả
Câu 6: Loài động vật nguyên sinh có hình thức sinh sản phân đôi và tiếp hợp là:
A. Trùng giày                                            B. Trùng biến hình
C. Trùng sốt rét                                         D. Trùng roi xanh
Câu 7 : Bệnh kiết lị do loại trùng nào gây nên?
A. Trùng biến hình                                    B. Trùng giày
C. Trùng kiết lị                                          D. Trùng sốt rét
Câu 8 : Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào  nào của máu?
A. Bạch cầu                                               B. Hồng cầu
C. Tiểu cầu                                                D. Bạch cầu và tiểu cầu
Câu 9 : Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào?
A. Qua ăn uống                                         B. Qua hô hấp
C. Qua máu                                               D. Qua da
Câu 10. Động vật nguyên sinh gây bệnh ở người là:
A. Trùng giày     B. Trùng kiết lị
C. Trùng biến hình     D. Trùng roi
        Câu 11.Trùng roi dinh dưỡng bằng cách nào?
         A.Tự dưỡng và dị dưỡng   B.Kí sinh hoặc dị dưỡng
        C.Cộng sinh hoặc dị dưỡng    D.Cộng sinh và kí sinh
        Câu 12.Cơ thể trùng roi có bào quan nào giúp nó nhận biết được nơi có ánh sáng?
        A.Nhân              B.Điểm mắt. 

        C.Chất nguyên sinh    D.Không bào co bóp
           Câu 13.Trùng biến hình sử dụng bào quan nào để di chuyển?
         A.Lông bơi   B.Roi bơi
         C.Chân giả   D.Không di chuyển
          Câu 14.Bệnh sốt rét do động vật nào gây ra?
            A.Trùng roi    B.Trùng sốt rét  
            C.Trùng kiết lị  D.Trùng giày
         Câu 15.Trùng sốt rét kí sinh ở:
             A.Khắp mọi nơi trong cơ thể người             B.Trong máu người
             C.Trong ống tiêu hóa người          D.Trong phổi người
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Trùng roi giống và khác thực vật ở điểm nào?
Câu 2: Trình bày đặc điểm chung và vai trò của ngành động vật nguyên sinh?
 

MÔN: VẬT LÝ
ĐỀ BÀI:
 
Câu 1.: Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D của một vật rắn biết rằng: khi thả nó vào một bình đầy nước thì khối lượng của cả bình tăng thêm là m1 = 21,75 gam, còn khi thả nó vào một bình đầy dầu thì khối lượng của cả bình tăng thêm là m2 = 51,75 gam (Trong cả hai trường hợp vật đều chìm hoàn toàn). Cho biết khối lượng riêng của nước là D1= 1g/cm3, của dầu là D2 = 0,9g/cm3.
Câu 2: (5 điểm)Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg.
a) Tính thể tích của 2 tấn cát.
b) Tính trọng lượng của một đống cát 6m3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM:
MÔN: SINH HỌC
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (1.5 điểm)
 Mỗi đáp án đúng được 0.1d
 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
A
B
B
D
D
A
C
B
A
B
A
B
C
B
B
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3.5 điểm)
Câu 1: (2 điểm): Mỗi ý 1đ
- Giống nhau: đều có diệp lục trong tế bào nên ở ngoài ánh sáng chúng đều có khả năng tự dưỡng.
- Khác nhau:
Thực vật
Trùng roi
- Thuộc giới thực vật
- Không có khả năng tự di chuyển
- Dinh dưỡng bằng hình thức tự dưỡng
- Thuộc giới động vật
- Có khả năng tự di chuyển
- Dinh dưỡng: tự dưỡng (ngoài ánh sáng), dị dưỡng (trong bóng tối)
Câu 2: (1,5 điểm):
- Đặc điểm chung ĐVNS (0.5đ)
+ Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhận mọi chức năng sống.
+ Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng.
+ Sinh sản vô tính và hữu tính. 
- Vai trò của ngành ĐVNS (1đ)
* Lợi ích:
- Trong tự nhiên:
+ Làm sạch môi trường nước.
+ Làm thức ăn cho động vật nước: giáp xác nhỏ, cá biển.
- Đối với con người:
+ Giúp xác định tuổi địa tầng, tìm mỏ dầu.
+ Nguyên liệu chế giấy giáp.
* Tác hại:
           - Gây bệnh cho động vật)
- Gây bệnh cho người
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÔN: VẬT LÝ
Câu 1.:
Gọi m, V, D lần lượt là khối lượng, thể tích, khối lượng riêng của vật.
Khi thả vật rắn vào bình đầy nước hoặc bình đầy dầu thì có một lượng nước hoặc một lượng dầu ( có cùng thể tích với vật ) tràn ra khỏi bình.
Độ tăng khối lượng của cả bình trong mỗi trường hợp:
m1 = m – D1V    (1)
m2 = m – D2V    (2)
Lấy (2) – (1) ta có: m2 – m1 = V(D1 – D2)

Thay giá trị của V vào (1) ta có :
Từ công thức
Câu 2:
- Tính thể tích của một tấn cát.
1lít = 1 dm3 =  m3 , tức là cứ  m3 cát nặng 15 kg.
- Khối lượng riêng của cát là: D =   = 1500kg/m3
- Vậy 1 tấn cát = 1000kg cát cã thể tích : V =   =  m3.
Thể tích 2 tấn cát là V’ =  m3
* Tính trọng lượng của 6 m3 cát:
- Khối lượng cát có trong 1m3 là 1500kg.
- Khối lượng cát có trong 6m3 là 6.1500 = 9000kg.
- Trọng lượng của 6m3 cát là 9000.10 = 90000N.
 
 

Nguồn:Thịnh Vũ Đình

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngde_KHTN_thang_9.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
b5i80q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-11-27 20:05:17
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi chọn HSG

đề thi có liên quan

 • Đề thi chọn HSG chọn lọc
  Toán 9
  Đề thi chọn HSG chọn lọc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/6/2009

  Xem: 125

 • Đề thi chọn HSG
  Sinh học 8
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2009

  Xem: 4

 • de thi chon HSG
  Toán học 8
  de thi chon HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2012

  Xem: 0

 • Đề thi chọn hsg
  Vật lý 8
  Đề thi chọn hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2009

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 7
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2009

  Xem: 13

 • De thi chon HSG
  Toán học
  De thi chon HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2009

  Xem: 12

 • Đề thi chon HSG
  Toán học 9
  Đề thi chon HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2009

  Xem: 4

 • ĐỀ THI CHỌN HSG
  Toán 6
  ĐỀ THI CHỌN HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2013

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 8
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 2

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 6
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 2