De thi chuyen BN 2013-2014 tat ca cac mon-co dap an chi tiet

Đăng ngày 6/25/2013 8:17:40 AM | Thể loại: Toán học 10 | Chia sẽ bởi: Xá Nguyễn Văn | Lần tải: 33 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 7.12 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi De thi chuyen BN 2013-2014 tat ca cac mon-co dap an chi tiet, Toán học 10. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn tài liệu De thi chuyen BN 2013-2014 tat ca cac mon-co dap an chi tiet .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu De thi chuyen BN 2013-2014 tat ca cac mon-co dap an chi tiet trong chuyên mục Toán học 10 được chia sẽ bởi user Xá Nguyễn Văn tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Toán học 10 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 10 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2013- 2014 Môn thi: TOÁN (không chuyên) Thời gian làm bài: 120 phút Ngày thi 19 tháng 6 năm 2013 Đề thi gồm : 01 trang  Câu I (2,0 điểm) 1) Giải phương trình (2x + 1)2 + (x – 3)2 = 10 2) Xác định những hệ số m và n biết hệ phương trình  https://nslide.com/de-thi/de-thi-chuyen-bn-2013-2014-tat-ca-cac-mon-co-dap-an-chi-tiet.hv88yq.html

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG


KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2013- 2014
Môn thi: TOÁN (không chuyên)
Thời gian làm bài: 120 phút
Ngày thi 19 tháng 6 năm 2013
Đề thi gồm : 01 trang

Câu I (2,0 điểm)
1) Giải phương trình (2x + 1)2 + (x – 3)2 = 10
2) Xác định các hệ số m và n biết hệ phương trình  có nghiệm (1; -2)
Câu II ( 2,0 điểm)
Rút gọn biểu thức  với 
Hai người thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 6 ngày xong
việc. Nếu họ làm riêng thì người thợ thứ nhất hoàn thành công việc chậm hơn người thợ thứ hai là 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người thợ phải làm trong bao nhiêu ngày để xong việc.
Câu III (2,0 điểm)
Cho phương trình 
Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm x1; x2 với mọi m.
Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn điều kiện:

Câu IV (3,0 điểm)
Cho ba điểm A, B, C cố định và thẳng hàng theo thứ tự đó. Đường tròn (O; R) thay đổi đi qua B và C sao cho O không thuộc BC. Từ điểm A vẽ hai tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (O). Gọi I là trung điểm của BC, E là giao điểm của MN và BC, H là giao điểm của đường thẳng OI và đường thẳng MN.
1) Chứng minh bốn điểm M, N, O, I cùng thuộc một đường tròn.
2) Chứng minh OI.OH = R2.
3) Chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.
Câu V ( 1,0 điểm)
Cho tam giác ABC có chu vi bằng 2. Ký hiệu a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .


----------------------- Hết ----------------------
Họ và tên thí sinh : ................................................ Số báo danh .....................................
Chữ ký của giám thị 1 ........................................... Chữ ký của giám thị 2 ..........................Hướng dẫn câu III:
2) phương trình có hai nghiệm x1; x2 nên

Theo định lí Vi-et ta có : 
Theo bài ra ta có :


Hướng dẫn câu IVc :
+ g-g) 
+ g-g) 
AB.AC = AI.AE (*)
Do A, B, C cố định nên trung điểm I của BC cố định
nên từ (*) suy ra E cố định.
Vậy đường thẳng MN luôn đi qua điểm E cố địnhHướng dẫn giải câu V:
Với a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác có chu vi bằng 2 nên .
Đặt  do a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác nên .
Suy ra  (do ) và .
Khi đó 

Ta có: 


 Dấu “=” xảy ra khi
 
Khi đó:  vuông
Vậy   vuông .SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NGUYỄN BÌNH
NĂM HỌC 2013-2014

MÔN : TOÁN
(Dùng cho mọi thí sinh)
Ngày thi : 14/6/2013
Thời gian làm bài : 120 phút
(Không kể thời gian giao bài)

(Đề thi này có 1 trang)
Câu I(2,0 điểm)
Cho biểu thức:  với x ≥ 0 và x ≠ 1
a.Rút gọn biểu thức P
b.Tìm  để P đạt giá trị nguyên.
Câu II(2,5 điểm)
1.Cho phương trình ẩn x: 
Tìm m và n biết phương trình có hai nghiệm là -2 và 3.
Cho m = 5. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất để phương trình có nghiệm dương
2. Cho phương trình : x2 – 2mx + m2 – m + 1 = 0
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn: 

Câu III (1,0 điểm) : Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:
Khoảng cách giữa hai bến sống A và B là 50km. Một ca nô đi từ bến A đến bến B, nghỉ 20 phút ở bến B rồi quay lại bến A. Kể từ lúc khởi hành đến khi về tới bến A hết tất cả là 7 giờ. Hãy tìm vận