de thi cn7-hk1-2018

đề thi Công nghệ Công nghệ 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-12-06 11:41:22 Tác giả Giang Lưu Bình loại .doc kích thước 0.10 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TN TL TN TL Thấp Cao TN TL TN TL 1. Biện pháp cải tạo đất và bảo vệ đất 1-Nhiệm vụ và khó khăn của ngành trồng tr

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ
          Cấp độ
 
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
Thấp
Cao
 
TN
TL
TN
TL
1. Biện pháp cải tạo đất và bảo vệ đất
 
 
1-Nhiệm vụ và khó khăn của ngành trồng trọt.
 
 
 
Số câu
 
Số điẻm
Tỉ lệ
 
 
 
1
C1-1

 
    1
 
  2đ
 
2.Vai trò của giống-Sản xuất và bảo quản hạt giống
1- Cách xử lý hạt giống.
 
 
 
 
 
Số câu
 
Số điẻm
Tỉ lệ
1
C1-4
0,25đ
 
 
 
 
 
   1
 
0.25đ
 
3. Sâu bệnh hại cây trồng
2.Biết được giai đoạn biến thái của côn trùng
3.Các dấu hiệu khi cây bị bệnh
 
 
 
Số câu
 
Số điẻm
 
1
C2-1
0,25đ
 
 
1
C3-2
0,25đ
 
 
   2
 
  0,5đ
 
4. Làm đất
 
4. Hiểu được các công việc làm đất,cải tạo đất.
 
 
 
 
Số câu
 
Số điẻm
 
 
 
 
1
C4-2

 
 
 
 
   1
 
  2đ
 
5. Chăm sóc và thu hoạch nông sản,xen canh ,tăng vụ.
5- Thời vụ gieo trồng.
 
 
 
2.Ý nghĩa của thu hoạch và bảo quản nông sản,phân biệt được sự giống và khác nhau giữa chúng.
 
Số câu
 
Số điẻm
 
1
C5-1
0,25đ
 
 
 
 
 
1
C2-2

 
    2
 
  2,25đ
 
6.Trồng rừng.-Chăn nuôi
 
 
3.Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi..
4.Liên hệ Ở địa phương về nhiệm vụ trồng rừng và nêu được ý nghĩa về kinh tế.
 
Số câu
Số điẻm
 
 
 
 
 
1
C3-3

 
 
1
C4-4

      2
 
     3đ
Tổng số câu
Tổng số điểm
 
3
0,75đ
 
     2
   2,25đ
 
2                                          4đ
 
2

 
     9
    10đ
 
 
 
 
 
 
 
 
PGD&ĐT DẦU TIẾNG             KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI:2018-2019
TR THCS MINH TÂN                          MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP: 7
                                                               Thời gian: 60 phút
                                                               Ngày thi:     /12/2018
 
I.Trắc nghiệm : (3đ)
    1/ Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ý em cho là đúng nhất:
Câu 1: Giai đoạn  biến thái hoàn toàn của côn trùng là:
A. Trứng, sâu non, sâu trưởng thành   
B. Trứng, sâu non, sâu trưởng thành, nhộng.
C. Trứng, sâu, nhộng, bướm
D. Trứng, sâu non, bướm
Câu 2: Có mấy dấu hiệu khi cây bị bệnh:

A.5   B. 6          C. 7         D. 8
Câu 3: Để xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa vào các yếu tố nào?
A. Khí hậu  B. Số cây trồng        C. Thời tiết        D. Phân bón
Câu 4:  Có mấy cách xử lý hạt giống.
A. 1 cách  B. 2 cách         C. 3 cách        D. 4 cách
2/. Hoàn thành nội dung vào bảng sau:( 1điểm)
Biện pháp cải tạo đất
Mục đích
Áp dụng cho loại đất
- Cầy sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.
- Làm ruộng bậc thang:
- Trồng xen cây nông nghiệp với các cây phân xanh.
- Bón vôi:
…………………………
 
…………………………
…………………………
 
 
…………………………
………………………..
 
………………………..
………………………..
 
 
…………………………
 
 II/.Tự Luận: (7đ )
Câu 1: Trình bày vai trò của ngành trồng trọt ở nước ta ? Cho biết trong trồng trọt thường gặp những khó khăn gì ?                                                         ( 2 điểm)
 
Câu 2: Thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản ? Bảo quản và chế
biến có gì giống và khác nhau?                                                                    (2đ)
Câu 3: Thế nào là giống vật nuôi?Nêu vai trò của giống vật nuôi trong phát triển nông nghiệp.                                                                                                 ( 2 đ)
 Câu 4: Ở địa phương em nhiệm vụ trồng rừng nào là chủ yếu? Vì sao?    ( 1 đ)
 
 
     ====HẾT====
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN
I.Trắc nghiệm: (3 điểm)
1.Chọn câu đúng nhất:(1điểm) Học sinh nêu đúng mỗi câu 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
Phương án đúng
B
B
A
B
2 . Hoàn thành bảng sau:(2 điểm). Học sinh trả lời đúng mỗi ý: 0,25 điểm.
Biện pháp cải tạo đất
Mục đích
Áp dụng cho loại đất
- Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.
 
- Làm ruộng bậc thang:
- Tăng bề dày lớp đất trồng.
- Hạn chế xói mòn, rửa trôi.
- có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng.
- Vùng đất dốc lớn, đồi núi.

 
- Trồng xen cây nông nghiệp với các cây phân xanh.
- Bón vôi:
- Tăng độ che phủ đất.
- Khử phèn
- Đất đồi có độ dốc nhỏ.
- Đối với đất phèn.
II. Tự luận: (7điểm)
Câu 1: ( 2đ)
  * Vai trò của trồng trọt :
- Lương thực, thực phẩm cho con người, cho chăn nuôi.                                             (0,5đ)
- Nguyên liệu cho các nhà máy.                                                                                    (0,25đ)
- Nông sản cho xuất khẩu.                                                                                             (0,25đ)
 *Khó khăn trong trồng trọt :
+ Sâu bệnh phá hoại cây trồng                                                                                    (0,25 đ)
+ Thời tiết thất thường như rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến cây trồng.                     (0,25 đ)
+ Hạn hán, lũ lụt.                                                                                                         (0,25 đ)
+ Giá thành nông sản.                                                                                                 (0,25 đ)
Câu 2: (2đ)
* Ảnh hưởng của thu hoạch đến việc bảo quản:
- Thu hoạch đạt yêu cầu kỹ thuật tạo thuận lợi cho bảo quản.                             (0,5 đ)
- Thu hoạch không đạt yêu cầu sẽ khó hoặc không bảo quản được.                   (0,5 đ)
* Giống nhau:
- Bảo quản và chế biến giống nhau cùng một mục đích.: giữ cho sản phẩm được  sử dụng lâu dài.                                                                                                     ( 0,5 đ)
* Khác nhau:
- Bảo quản khác chế biến là giữ nguyên trạng thái sản phẩm.                          (0,25 đ)
- Chế biến là biến đổi sản phẩm khác trạng thái ban đầu, tăng giá trị sử dụng.(0,25 đ)
Câu 3:   Nh÷ng vËt nu«i cã chung nguån gèc, cã ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh vµ søc s¶n xuÊt gièng nhau vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã đư­­îc truyÒn l¹i cho ®êi sau.                                            (1đ)
Giống vật nuôi quyết định:
-          Sản phẩm chăn nuôi.                                                                                 (0,5đ)
-          Chiến lược sản phẩm chăn nuôi.                                                              (0,5đ)
Câu 4:
- Ở địa phương em nhiệm vụ trồng rừng sản xuất là chủ yếu: rừng cao su.        (0,5đ)
- Mủ cao su là nguyên liệu cho các ngành công nghiệp,có giá trị xuất khẩu cao được ví như là “vàng trắng” trong chiến lược kinh tế của việt nam.                                           (0,5 đ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Giang Lưu Bình

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi de thi cn7-hk1-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngde_thi_cn7hk12019d1.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
klk30q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-12-06 11:41:22
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
đề thi de thi cn7-hk1-2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • de thi cn7-hk1-2018
  Công nghệ 7
  de thi cn7-hk1-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2018

  Xem: 0

 • kt1t-cn7-hk1-2018
  Công nghệ 7
  kt1t-cn7-hk1-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HK1-CN7
  Công nghệ 7
  Đề thi HK1-CN7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2011

  Xem: 7

 • Đề thi HK1-CN7
  Công nghệ 7
  Đề thi HK1-CN7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2011

  Xem: 0

 • Đề thi HK1-CN7
  Công nghệ 7
  Đề thi HK1-CN7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2011

  Xem: 0

 • Đề thi HK1-CN7
  Công nghệ 7
  Đề thi HK1-CN7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2011

  Xem: 24

 • dề thi cn7-hk1
  Công nghệ 7
  dề thi cn7-hk1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2015

  Xem: 0

 • cn7 thi hk1
  Công nghệ 7
  cn7 thi hk1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2011

  Xem: 0

 • thi cn7-k1-2018
  Công nghệ 7
  thi cn7-k1-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2018

  Xem: 0

 • de thi cn7-hk1-2017
  Công nghệ 7
  de thi cn7-hk1-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2016

  Xem: 0