đề thi công nghệ 9 hk 1 2012 2013

Đăng ngày 12/13/2012 3:28:22 PM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Bình Nguyễn Thanh | Lần tải: 523 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

TIẾT 18: KIỂM TRA HỌC KỲ I
(LÝ THUYÊT VÀ THỰC HÀNH)

I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : Đánh giá được kết quả học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên.
Kỹ năng : Giáo dục ý thức tự giác của học sinh, tính hệ thống tổng hợp trong nhận thức.
Thái độ : Rút kinh nghiệm cách dạy của giáo viên và cách học của học sinh để có biện pháp cải tiến phù hợp.
II MA TRẬN HAI CHIỀU
Chủ đề kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1.Một số vấn đề chung về cây ăn quả
4


1,75


2. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
11

3. Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi
1


0.25
1


24.Thực hành : Ghép1


5


Tổng
5

2
1

1
2

78

10

III.ĐỀ BÀI
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) (Thời gian 15 phút)
Hãy chọn ý đúng từ câu 1 đến câu 4 (1. điểm)
Câu 1: Ghép cành gồm các kiểu ghép:
A. ghép áp, ghép nêm, ghép chẻ bên B. ghép cửa sổ, ghép áp, ghép đoạn cành
C. ghép cửa sổ, ghép chữ T, ghép áp D. ghép đoạn cành, ghép cửa sổ, ghép nêm
Câu 2: Quy trình trồng cây ăn quả không có bầu đất:
A. đào hố -> lấp đất -> tưới nước B. đào hố -> bốc vỏ bầu -> lấp đất -> tưới nước
C. đào hố -> đặt cây vào hố ->lấp đất -> tưới nước D. đào hố -> tưới nước -> đặt cây vào hố
Câu 3: Tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây non gọi là:
A. đốn phục hồi B. đốn tạo quả
C. đốn tạo cành D. đốn tạo hình
Câu 4: Khu cây giống trong vườm ươm cây ăn quả dùng để:
A. lấy cây giống đem trồng và làm gốc ghép B. trồng các cây mẹ lấy hạt gieo thành cây con
C. ra ngôi cây gốc ghép, cành chiết, cành giâm D. trồng các cây rau, cây họ đậu
Câu 5: (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Trước khi trồng khoảng (1)……………………………. phải đào hố trồng. Kích thước của hố (2)…………………… tùy theo từng loại cây. Khi (3)……………. phải để riêng lớp đất mặt và lớp đất dưới đáy hố. Trộn (4) …………………….. với phân bón rồi cho vào hố và lấp đất
Câu 6: (1 điểm) Ghép các cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng:
Cột A
Cột B
Ghép câu

1. Bón phân thúc
A. bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con
1+….

2. Giâm cành là phương pháp nhân giống
B. bằng phân hữu cơ, phân lân

2+….

3. Thời vụ trồng cây ăn quả có múi ở các tỉnh phía Nam
C. đầu mùa mưa (từ tháng 4 - 5)

3+….

4. Bón phân lót

D. dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành (hoặc các đoạn rễ) đã cắt rời khỏi cây mẹ
4+….


E. theo mép tán cây


Câu 7: (2 điểm)
Em hãy trình bày yêu cầu kĩ thuật của việc trồng cây ăn quả có múi.
B. PHẦN THỰC HÀNH : (5 điểm) (Thời gian 30 phút) ( Thực hành theo nhóm)
Hãy thực hành chiết và ghép chữ T trên một cành
IV.ĐÁP ÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
Mỗi ý trả lời đúng được 0.25 điểm
Câu 1: A
Câu 2: C
Câu 3: D
Câu 4: B
Câu 5: (1): 15 – 30 ngày, (2): khác nhau, (3) đào hố : (4): lớp đất mặt
Câu 6: 1+E, 2+