Trường: Tiểu học Krông Búk                 Thứ ……., ngày ……, tháng 05, năm 2019

Tên      : …………………………….    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Lớp      : 4 …             Năm học 2018 – 2019

        Môn : Lịch sử   Thời gian : 45 phút

 

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ) Khoanh vào chữ cái đăt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Vào thế kỉ XVI – XVII, ở nước ta có thành thị lớn nào?

A. Thăng Long, Phố hiến.     C. Thăng Long, Hội An, Cố Đô Huế.

B. Phố Hiến, Hội An.       D.  Thăng Long, Phố Hiến , Hội An.

Câu 2. Cuộc kháng chiến của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?

A. Mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 bị chia cắt.

B. Ca ngợi lòng quyết tâm đánh giặc và sự mưu trí của Nguyễn Huệ.

C. Ca ngợi tinh thần đoàn kết một lòng chống giặc của nhân dân.

D. Giữ vững nền độc lập của nước nhà, đem lại niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh dân tộc.

Câu 3. Ai là người lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn chống lại quân Minh?

A. Hồ Quý Ly   B. Lê Đại Hành  C. Lê Lợi  D. Quang Trung

Câu 4. Ý nào KHÔNG phản ánh đúng kết quả của cuộc khai hoang ở đàng trong vào thế kỉ XVI ?

A. Ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển.

B. Mở đầu việc thống nhất đất nước, đời sống nhân dân ấm no.

C. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền vững.

D. Mở rộng diện tích canh tác ở những vùng hoang vắng.

Câu 5. Sau khi Hồ Quý Ly lên ngôi vua (năm 1400), ông đã thực hiện cải cách gì được coi là tiến bộ?

A. Những năm có nạn đói, nhà giàu phải bán thóc và chữa bệnh cho dân.

B. Thay thế các quan lại cao cấp nhà Trần bằng những người thực sự tài giỏi.

C. Các quan phải thường xuyên thăm dân và quy định lại số ruộng, nô tỳ cho quan lại, quý tộc.

D. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 6. Em hãy điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau để hoàn thành đoạn văn mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể Kinh thành Huế:

    Kinh thành Huế là một………………………………, dài hơn 2km đã mọc lên bên bờ sông Hương, đây là tòa thành đồ sộ và đẹp nhất nước ta thời đó. Thành có 10 cửa chính ra vào. Ở cửa Nam có cột cờ cao 37m, ở đó có thể nhìn thấy cửa biển Thuận An. Nằm giữa kinh thành Huế là …………………... Cửa chính vào Hoàng thành gọi là Ngọ Môn. Ngoài ra còn có Điện Thái Hòa – là nơi ………………………., quanh điện Thái Hòa là hệ thống cung điện dành riêng cho…………………………... Các nhà vua còn cho xây dựng rất nhiều lăng tẩm bao quanh các công trình kiến trúc. Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày…………….

Câu 7. Hãy nối các ý cở cột A, B, C với nhau sao cho phù hợp nhất:

 

A

(Chính sách)

 

B

(Nội dung chính sách)

 

C

(Tác dụng chính sách)

Về kinh tế

Dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm và chữ nôm làm chữ chính thức của quốc gia.

Khuyến khích nhân dân học tập, phát triển trình độ dân trí và bảo tồn văn hóa dân tộc.

Về văn hóa - giáo dục

Ban hành “chiếu khuyến nông” và đúc đồng tiền mới.

Thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, mùa màng tươi tốt.

Về ngoại giao

Yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới để dân 2 nước tự do trao đổi hàng hóa.

Hàng hóa không bị ứ động, đồng thời làm lợi cho sức tiêu dùng của nhân dân.

 

Câu 8. Ranh giới phân tranh giữa hai dòng họ Trịnh- Nguyễn là:

A. Sông bến Hải            B. Sông Gianh                                          C. Sông Nhật Lệ                         D. Sông Bạch Đằng


Câu 9. Thời Hậu Lê, vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn Bộ luật Hồng Đức nhằm mục đích gì?

A. Để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

B. Để bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ, phụ nữ.

C. Để bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, đề cao địa vị của quan lại.

D. Để khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Câu 10. Trong các câu dưới đây:

(1) Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên nhà Nguyễn.

(2) Năm 1533, chiến tranh Nam - Bắc triều chấm dứt.

(3) Năm 1786, Nguyễn Huệ lật dổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất đất nước.

(4) Ngày 11/12/1993, Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Số câu sai là:  A. 4   B. 3   C. 2   D. 1

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1 (2đ). Tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê ( trường học, người được đi học, nội dung học, nền nếp thi cử) được thực hiện như thế nào?

Câu 2 (2đ). Trình bày diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa do Quang Trung lãnh đạo chống quân Thanh ?

Câu 3 (1đ). Vì sao các vua thời nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………