đe thi cuối kì 1

đề thi Tiểu Học Lớp 2 Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2017-12-10 14:27:41 Tác giả Anh Lê Thị loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD TP BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I KHỐI 2 NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN : TIẾNG VIỆT GIÁO VIÊN : LÊ THỊ ANH I . Đọc thầm và làm bài tập: (3điểm) Cho văn bản sau: Câu chuyện

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

 PHÒNG GD TP BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU
                                               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I KHỐI 2
                                                     NĂM HỌC 2017 – 2018
                                                     MÔN : TIẾNG VIỆT
              GIÁO VIÊN : LÊ THỊ ANH
I . Đọc thầm và làm bài tập: (3điểm)
  Cho văn bản sau:
Câu chuyện bó đũa
 
1. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm.                                                                                                               
2. Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:                                                                                                 
- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.  
Bốn người con lần lượt bẻ  bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.                                                                                                                              
3. Thấy vậy, bốn người con cùng nói:     
- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì ?   
Người cha liền bảo:       
- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.
                                                                             ( Theo Ngụ Ngôn Việt Nam)
     * Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng ở các câu 1,2,3,4,5,6 dưới đây.
           1. Khi lớn lên, những người con của ông cụ trong câu chuyện sống với nhau như thế nào ?                                                                                   
A. Sống hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
B. Hay va chạm, mất đoàn kết, không quan tâm đến nhau.   
C. Mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm.
2. Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa?
A. Tại vì họ chưa dùng hết sức để bẻ.
B. Tại vì không ai muốn bẻ cả.
C. Tại vì họ cầm cả bó đũa mà bẻ.
3. Vì sao người cha lại đố các con bẻ cả bó đũa ? 
A. Vì ông không muốn mất túi tiền cho các con.  
B. Vì ông muốn các con tự thấy rõ đoàn kết là sức mạnh.   

 

C. Vì ông muốn thử trí thông minh của các con.
          4. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? A. Ông cởi bó đũa ra rồi bẻ gãy từng chiếc một.  B. Ông dùng cả hai tay bẻ gãy cả bó đũa. C. Ông dùng sức mạnh bẻ gãy cả bó đũa.            5. Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ người ?
A. Người cha, trai, gái, thương yêu.       
B. Người cha, trai, gái, dâu, rể.        
C. Người cha, dâu, rể, va chạm.
6. Câu: “Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa” thuộc kiểu câu nào
A. Ai là gì?
B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?
        7.Câu chuyện muốn khuyên các con điều gì?
 II. Chính tả nghe - viết (4 điểm)
        Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết (15 phút)
Giúp bà
Hôm nay bà đau lưng, không dậy được như mọi ngày. Em trở dậy mới hiểu mọi      việc còn nguyên. Em làm dần từng việc: quét nhà, cho gà, lợn ăn. Mặt trời vừa lên cao, nắng bắt đầu chói chang, em phơi quần áo, rải rơm ra sân phơi. Xong việc ngoài sân, em vào nhóm bếp, nấu cháo cho bà. Mùi rơm cháy thơm thơm. Em thấy trong lòng rộn ràng một niềm vui.
III. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4-5 câu để kể về gia đình của em theo gợi ý sau:
Câu hỏi gợi ý:
- Gia đình của em gồm có mấy người? Đó là những ai?
- Công việc của mọi người thế nào?
- Lúc rảnh rỗi, mọi người trong gia đình em thường làm gì?
- Cuối tuần, gia đình em sẽ làm gì?
- Em cảm thấy như thế nào khi được sống trong gia đình của mình?
 
 
 
 
 

 

ĐÁP ÁN
I. Đọc thầm và làm bài tập :(3điểm)
Câu 1 (0,5 điểm): B
Câu 2 ( 0,5 điểm): C.
Câu 3 ( 1 điểm): B.
Câu 4 (1 điểm): A
Câu 5( 1 điểm) B. Người cha, trai, gái, dâu, rể.
Câu 6 ( 1 điểm)  B. Ai làm gì?
Câu 7(1điểm)
 Anh em phải biết đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh.
II. Phần viết chính tả:
Học sinh viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp: 2 điểm.
Học sinh viết sai chính tả, trình bày chưa sạch đẹp, ... : trừ 0,25 điểm/4 lỗi
III. Tập làm văn ( 3 điểm)
Kể đầy đủ tên các thành viên trong gia đình: 1 điểm.
Kể được công việc của một vài thành viên trong gia đình: 0,5 điểm.
Kể được lúc rảnh rỗi hoặc giờ nghỉ ngơi và ngày nghỉ gia đình mình làm gì?: 0,5 điểm.
Nói được câu về tình cảm của học sinh đối với mọi người trong gia đình: 0,5 điểm.
Học sinh viết đúng câu, câu văn có sáng tạo, logic, có câu văn hay chứa cảm xúc: 0,5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PHÒNG GD TP BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU
                                                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I KHỐI 2
                                                     NĂM HỌC 2017 – 2018
                                                     MÔN  : TOÁN
              GIÁO VIÊN : LÊ THỊ ANH
 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm):
 Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1: Tìm x , biết   9 + x = 14    
A. x = 5
B. x = 8
C. x = 6                  
Câu 2:  Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?
A. 55 + 35
B. 23 + 76
C. 69 + 31
 Câu 3:  Kết quả tính 13 - 3 - 4 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?
A. 12 – 8
B. 12 – 6
C. 12 – 7
  Câu 4: 1 dm = .....cm
A/  10 cm                   B/ 1 cm                   B/  100cm                     C/  11 cm
Câu 5:  Số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số là:
A/ 99                    B/ 98                       C/ 100                     D/ 90
 
Câu 6:  Hình sau có                                      
A. 3 tứ giác
B. 4 tứ giác
C. 5 tứ giác
 
 
 
 
 
 
 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 4 đ)
Bài 1 (1 điểm):  Đặt tính rồi tính
60 – 32
26 + 39
73 + 17
100 – 58
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 2 (1 điểm) : Tìm X:
  a.   X + 37  = 82                                              b.      X  - 34 = 46
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 3: (1 điểm) Mảnh vải màu xanh dài 35 dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 17 dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề - xi – mét?
Bài giải
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 4  (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.
Bài giải
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN TOÁN
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (6 điểm)
Khoanh đúng mỗi phần cho 1 điểm
  Câu 1:  A      Câu 2:  C       Câu 3:   B   Câu 4:   A   Câu 5:  C     Câu 6:  A
B/ PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1:  (1 điểm)  Tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm
Đ/s: 28; 65; 90; 42
Bài 2:  (1 điểm)  Tìm đúng mỗi  số (0,5 điểm)
a.   X= 45
b;. X= 80
Bài 3:  (1 điểm)  - Viết đúng câu lời giải (0,25 điểm)  Mảnh vải tím dài là:
                  - Viết phép tính đúng ( 0,5 điểm)                        34 - 17  = 17 ( dm)
                  - Viết đáp số đúng (0,25 điểm)                             Đ/s: 17 dm
Bài 4:  (1 điểm)  - Tìm đúng số bị trừ cho 0,25 điểm     Số bị trừ là 99
 - Viết đúng câu lời giải (0,25 điểm)                              Ta có phép tính:
 - Viết phép tính đúng (0,25 điểm)                                  99 – 90 = 9
          - Viết đáp số đúng (0, 25 điểm)                                            Đ/s : 9

Nguồn:Anh Lê Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi đe thi cuối kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngDE_THI_CUOI_KI_1_LOP_2_CHINH__SUA.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
enpx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-10 14:27:41
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi đe thi cuối kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • đề thi cuối học kì 1
  Toán học 5
  đề thi cuối học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2012

  Xem: 0

 • de thi cuoi ki 1
  Tập đọc 2
  de thi cuoi ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2012

  Xem: 0

 • đe thi cuối kì 1
  Tập đọc 2
  đe thi cuối kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 1

 • Đề thi cuối kì 1
  Tập đọc 4
  Đề thi cuối kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2011

  Xem: 0

 • De thi Toan cuoi ki 1
  Tập đọc 4
  De thi Toan cuoi ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2014

  Xem: 0

 • de thi t.v cuoi ki 1
  Tập đọc 4
  de thi t.v cuoi ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2010

  Xem: 3

 • đề thi cuối học kì 1
  Toán học 5
  đề thi cuối học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2015

  Xem: 9

 • de thi lop3 cuoi kì 1
  Tiếng Anh 5
  de thi lop3 cuoi kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2011

  Xem: 0

 • de thi cuoi ki 1
  Tiếng Anh 4
  de thi cuoi ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2010

  Xem: 0

 • Đề thi cuối kì 1
  Tập đọc 2
  Đề thi cuối kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2014

  Xem: 20

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU