Đề Thi Tập Đọc 2:Đề Thi Cuối Năm Lớp 2

đề thi Tiểu Học Lớp 2 Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 21       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
9n2u0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-08-09 13:58:55
Loại file
doc
Dung lượng
0.24 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
21
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN Ma trận đề kiểm tra định kì học kì II Năm học : 2016 - 2017 Môn : Toán – Lớp 21 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL T

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN
Ma trận đề kiểm tra định kì học kì II
Năm học : 2016 - 2017
                                 Môn : Toán – Lớp  21
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Số và phép tính  cộng, trừ  trong phạm vi 1000.
Số câu
3
 
 
2
1
 
 
 
4
2
Số điểm
1,5
 
 
3,0
1,0
 
 
 
2,5
3,0
Đại lượng và đo đại lượng: xăng -ti-mét.
Số câu
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
Số điểm
 
 
0,5
 
 
 
 
 
0,5
 
Yếu tố hình học: hình tứ giác.
Số câu
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
Số điểm
 
 
 
 
1,0
 
 
 
1,0
 
Giải bài toán đơn về nhiều hơn, ít hơn.
Số câu
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
Số điểm
 
 
 
 
 
2,0
 
1,0
 
3,0
Tổng
Số câu
3
 
1
2
2
1
 
1
6
4
Số điểm
1,5
 
0,5
3,0
2,0
2,0
 
1,0
4,0
6,0
 
TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng
Đại lượng và đo đại lượng: xăng -ti-mét
Số câu
3
3
1
 
7
Câu số
1,2,5
3,7, 6,8
 
 
 
Yếu tố hình học: hình tứ giác.
Số câu
 
1
 
 
1
Câu số
 
3
 
 
 
Giải bài toán đơn về nhiều hơn, ít hơn
Số câu
 
 
1
1
2
Câu số
 
 
9
10
10

Tổng
 
 
3
4
2
1
10
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP PLEIKU
TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016 - 2017
Môn: Toán – Lớp 2
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: ..../...../  2017
 
Họ và tên: ............................................................................Lớp:............................
 
Phòng số
Số báo danh
Họ, tên và chữ ký giám thị.
1/........................................
2/........................................
Họ, tên và chữ ký giám khảo.
1/..................................
2/..................................
 
 
Điểm
 
 
Bằng chữ
Nhận xét bài làm của học sinh.
………………………………………………………..
………………………………………………………..
 
I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất:
Câu 1. Kết quả của phép tính 4 x 5 =
A. 9          B. 20        C. 25           D. 15     (mức 1)
Câu 2. Kết quả của phép tính 0 x 2 = 
A. x = 1               B. x = 2                  C. x = 0                   D. x = 4 (mức 1)
 
Câu 3. Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:
            A. 900 cm             B. 600cm             C. 700cm             D. 800cm (mức 2)
Câu 4. Kết quả của phép tính : 30 + 4 x 5 =
           A. 16             B. 26           C. 50               D. 30  (mức 3)
 
Câu 5. Số 203 đọc là:
A. Hai không ba             B. Hai mươi ba           C. Hai trăm linh ba              D. Ba không hai (mức 1)
  Câu 6: Số? (M2)
     1m = .....cm
A. 10             B. 20        C. 100               D. 1000
II. Tự luận: (6 điểm) Hoàn thành các bài tập sau:

Câu 7. Đặt tính rồi tính: 
           a) 273 + 124             b)  503 + 456              c)  406 - 203            d)   961 – 650   (mức 2)
 
 
 
 
 
 
Câu 8. Tìm x:
          a)  5  x  X = 25                                                           b)   x : 4 = 4  (mức 2)
 
 
 
 
Câu 9. Cuộn dây điện xanh  dài 325 m, cuộn dây điện đỏ ngắn hơn dây điện xanh 112 m. Hỏi cuộn dây điện màu đỏ dài bao nhiêu mét?  (mức 3)
Bài giải
 
 
 
 
 
 Câu 10 : Nam  có 20  chiếc kẹo Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Nam gồm có bố, mẹ, chị, Nam và em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo? (mức 4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN
Đáp án kiểm tra định kì học kì II
 Năm học  2016 - 2017
Môn : Toán -  Lớp 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất:
Câu 1. (0,5đ) Kết quả của phép tính 4 x 5 =
        B. 20   
Câu 2. (0,5đ) Kết quả của phép tính 0 x 2 = 
 C. x = 0                  
 
Câu 3. (1đ) Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:
            A. 900 cm            
Câu 4. (1đ)Kết quả của phép tính :  30 + 4 x 5 =
         C. 50              
 
Câu 5. (0,5đ) Số 203 đọc là:        
C. Hai trăm linh ba             
    Câu 6:  (0,5đ) 
  C. 100 cm
 
II. Tự luận: (6 điểm) Hoàn thành các bài tập sau:
Câu 7. Đặt tính rồi tính:  (2đ)
           a) 273 + 124             b)  503 + 456              c)  406 - 203            d)   961 – 650   (mức 2)
 
 
         273                 
         124
         397
 
         503                 
         456
         959
 
         406                
         203
         203
 
         961                
         650
         311
 
 
Câu 10 : Nam  có 20  chiếc kẹo Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Nam gồm có bố, mẹ, chị, Nam và em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo? (mức 4)
Câu 8. Tìm x: (1đ)
          a)  5  x  x  = 25                                                           b)   x : 4 = 4  (mức 2)
                       X = 25 :5 x = 4 x 4
                       X = 5 x  = 16
Câu 9. (2 đ)
Bài giải
                                       Cuộn dây điện màu đỏ dài là:
 325 – 112 = 213 (m)
 Đáp số: 213 m
Câu 10: (1đ)
Bài giải
Số chiếc kẹọ mỗi người có là :        
20 : 5 = 4 (cái kẹo)
Đáp số : 4 cái kẹo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma trận đề kiểm tra định  kì học kì II – Năm học : 2016 - 2017
Môn : Tiếng Việt – Lớp  2/ 1
 
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
KQ
TL
HTK
TN
KQ
TL
HT
K
TN
KQ
TL
HT
K
TN
KQ
TL
HT
K
TN
KQ
TL
HT khác
1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
Số câu
3
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
4
3
 

 
Số điểm
2,0
 
 
1,0
2,0
 
 
 
 
 
 1,0
 
3,0
3,0
 
2. Đọc
a) Đọc thành tiếng
Số câu
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số điểm
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Đọc hiểu
Số câu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Viết
a) Chính tả
Số câu
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
Số điểm
 
 
 
 
 
 
 
4,0
 
 
 
 
 
4,0
 
b) Đoạn, bài
(viết văn)
Số câu
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
Số điểm
 
 
 
 
 
 
 
6,0
 
 
 
 
 
 
6,0
4.
Nghe - nói
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết hợp trong đọc và viết chính tả.
Tổng
Số câu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt cuối học kì II
                     Năm học: 2016 – 2017– Lớp 2.1
 
STT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng
1
1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
Số câu
1
2
2
 
5
Câu số
1,3,5
2,4,7
 
1
 


2
a) Đọc thành tiếng
Số câu
 
 
 
 
 
Câu số
 
 
 
 
 
b) Đọc hiểu
Số câu
 
 
 
 
 
Câu số
 
 
 
 
 
3
a) Chính tả
Số câu
 
 
1
 
1
Câu số
 
 
8
 
 
b) Đoạn, bài (viết văn)
Số câu
 
 
 
1
1
Câu số
 
 
 
9
 
Tổng số câu
3
3
1
2
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP PLEIKU
TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN
 
 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016 - 2017
Môn: Tiếng Việt– Lớp 2
Ngày kiểm tra: ..../...../  2017

 
Họ và tên: ............................................................................Lớp:............................
 
Phòng số
Số báo danh
Họ, tên và chữ ký giám thị.
1/........................................
2/........................................
Họ, tên và chữ ký giám khảo.
1/..................................
2/..................................
 
 
Điểm
 
 
Bằng chữ
Nhận xét bài làm của học sinh.
………………………………………………………..
………………………………………………………..
 
I. Đọc thầm bài: Cây và hoa bên lăng Bác
  Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi. Cây và hoa khắp miềm đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc tỏa ngát hương thơm.
   Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng băng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Trắc nghiệm: Dựa vào nội dung bài đọc thầm trên, em hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây: (6 điểm)             
Câu 1. Em hãy kể tên những loại cây và hoa được trồng trước lăng Bác ?  (M1)
a. Cây vạn tuế, cây dầu, hoa ban, hoa đào, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu.
b. Cây vạn tuế, cây dầu, hoa ban, hoa lan
c. Cây vạn tuế, cây dầu, hoa ban, hoa đào,hoa bưởi.
d. Cây vạn tuế, cây dầu, hoa ban, hoa đào, hao dạ hương, hoa mai.
Câu 2. Em hãy điền những từ còn thiếu trong câu văn dưới đây ?  (M2)
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng …………………….theo đoàn người vào lăng viếng Bác.
Câu 3. Bộ phận in đậm trong câu:  “Tháng sáu, chúng em được nghỉ hè” trả lời cho câu hỏi nào?(              M1)
a. Vì sao?    b. Để làm gì?         c. Khi nào?         d. Ở đâu?
Câu 4. Các cặp từ sau, đâu là cặp từ trái nghĩa?(M2)
        a. nặng quá - nặng nề              b. hốt hoảng - bình tĩnh
        c. kéo dài - yên lặng            d. tự tin – tự trọng
Câu 5. Hãy chọn tên cho con vật thích hợp để điền vào chỗ trống dưới đây?(M1)
 Nhanh như …….. 
        a. Thỏ                   b. Rùa           c. Voi         d. Khỉ
II. Tự luận: Hoàn thành các bài tập sau: (M4)
Câu 6. Em Phải làm gì để tỏ lòng biết ơn Bác Hồ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
Câu 7. Đặt 1 câu với cụm từ Để làm gì? (M2)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
8. Chính tả (nghe viết): 4 điểm (Thời gian 15 phút)
Bài : Bóp nát quả cam
Thấy giặc âm mưu đến chiếm nước ta, Quốc Toản liều chết gặp vua xin đánh. Vua thấy Quốc Toản còn nhỏ đã biết lo cho nước nên tha tội và thưởng cho quả cam. Quốc Toản ấm ức vì bị xem như trẻ con, lại căm giận lũ giặc, nên nghiến răng, xiết chặt bàn tay, làm nát quả cam quý.
 
 
9. Tập làm văn: (6 điểm) Viết đoạn văn (Thời gian 25 phút)
  Đề bài: Viết một đoạn văn từ 4 đến 5 câu nói về mùa mà em yêu thích nhất.
- Bạn thích nhất mùa nào?(1đ)
- Mùa đó vào những tháng nào?(1đ)
- Thời tiết mùa đó như thế nào?(1đ)
- Mùa đó có những loại hoa hoặc quả gì? (1đ)
- Bạn thường làm gì vào mùa đó? (2đ)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP PLEIKU
TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN
 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016 - 2017
Môn: Tiếng Việt– Lớp 2
 
 
KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)
                               (Đọc 3 điểm, Trả lời câu hỏi do giáo viên nêu: 1 điểm)
-  Giáo viên coi kiểm tra cho học sinh bốc thăm chọn 1 trong 6 đề sau, đọc một đoạn văn khoảng 50 tiếng/1 phút của bài tập đọc, sau đó trả lời câu hỏi của đề bài học sinh vừa đọc.
ĐỀ 1.
Bài Kho báu  (TLHT Tiếng Việt lớp 2/ tập 2B, trang 4)
+ Đoạn: “Nhưng rồi.....đào lên mà dùng”
+ Câu hỏi: Trước khi qua đời, ông lão dặn hai con điều gì?
 
ĐỀ 2.
Bài Những quả đào (TLHT Tiếng Việt lớp 2/tập 2B, Trang 18)
+ Đoạn:  “Sau một chuyến....có ngon không?” 
+ Câu hỏi: Người ông đã chia quả đào cho những ai?
 
ĐỀ 3.
Bài  Ai ngoan sẽ được thưởng  (TLHT Tiếng Việt lớp 2/tập 2B, Trang 32) 
+ Đoạn:  “Một buổi sáng...nơi tắm rửa”
+ Câu hỏi: Bác Hồ đi thăm những nơi nào?
 
ĐỀ 4.
Bài Bóp nát quả cam (TLHT Tiếng Việt lớp 2/tập 2B, Trang 70)
+ Đoạn:  “Giặc Nguyên.....giữ ta lại”
+ Câu hỏi: Giặc Nguyên cho sứ thần sang nước ta để làm gì?
 
ĐỀ 5.
Bài Cây và hoa bên lăng Bác (TLHT Tiếng Việt lớp 2/tập 2B, Trang 53)
+ Đoạn “Sau lăng....viếng Bác”
+ Câu hỏi: Tìm câu văn cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác?
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi đề thi cuối năm lớp 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_THI_CUOI_NAM_LOP_2_TT_22.doc[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • đề thi cuối năm lớp 2
  Tập đọc 2
  đề thi cuối năm lớp 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2017

  Xem: 21

 • De thi cuoi nam lop 2
  Toán học 2
  De thi cuoi nam lop 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 8

 • đe thi cuối năm lớp 2
  Toán học 2
  đe thi cuối năm lớp 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2015

  Xem: 1

 • Đề thi cuối năm lớp 2
  Tập đọc 3
  Đề thi cuối năm lớp 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2016

  Xem: 0

 • de thi cuoi năm lóp 2
  Đề thi khác
  de thi cuoi năm lóp 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2016

  Xem: 0

 • đề thi cuối năm lớp 2
  Toán học 4
  đề thi cuối năm lớp 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2011

  Xem: 0

 • ĐỀ THI CUOI NĂM LỚP 2
  Tập đọc 2
  ĐỀ THI CUOI NĂM LỚP 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2017

  Xem: 0

 • Đề thi cuối năm lớp 2
  Toán học 2
  Đề thi cuối năm lớp 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2013

  Xem: 0

 • đề thi lớp 2 cuối năm
  Tập đọc 2
  đề thi lớp 2 cuối năm

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2015

  Xem: 7

 • de thi cuoi nam lop 2 co ma tran
  Toán học 2
  de thi cuoi nam lop 2 co ma tran

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2015

  Xem: 0