Đề thi- Đáp án- Ma trận Sinh 9 HK2 ( Tập huấn- Tham Khảo )

Đăng ngày 4/27/2011 12:52:32 PM | Thể loại: Sinh học 9 | Chia sẽ bởi: Kiểu Hoàng Ngọc | Lần tải: 521 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN – SINH 9

Thời gian làm bài : 45  phút

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1.ng dụng di truyền học(8 tiết)

Nêu được  nguyên nhân thoái hoá giống và ưu thế lai

 

Vì sao ưu thế lai cao nhất F1 sau đó giảm dần qua các thế h

 

Số câu : 1 câu

T luận  1,5đ

15%=1,5 điểm

 

 

TL 1 câu -100%=1,5điểm

 

2. Sinh vật và môi trường(6 tiết)

 

Nhận biết được các nhân t sinh thái

 

 

 

Số câu : 1 câu

TN 1 câu-0,5đ

5%=0,5điểm

TN 1 Câu -100%

 

 

 

3. H Sinh Thái(6 tiết)

 

Phát biểu các khái niệm quần th,quần xã,h sinh và tìm ví d

 

 

Số câu : 4 câu

TN 3 Câu-1,5đ

TL 1 Câu-3đ

45%=4,5điểm

TN 3 câu

33,3%=1,5đ

TL 1 câu

66,7%=3,0đ

 

 

4.Con người,dân s và môi trường(5 tiết)

Nêu vai trò của thực vật

 

 

Phân tích các tác động của con người tới môi trường

Số câu : 2 câu

TN 1 câu 0,5đ

TL 1 câu  2đ

25%=2,5điểm

TN1câu

20%- 0,5điểm

 

 

TL-1 câu

80%-2,0điểm

5.Bảo v môi tr

 

 

Đề xuất các bi

 


ường(6 tiết)

 

 

ện pháp bảo v thiên nhiên

 

S câu:1 câu

TN 1 câu-0,5đ

TL 1 câu -1 đ

15%=1,5điểm

 

 

100%=1,5điểm

 

Tổng số câu : 6 câu

Tổng số điểm  :

100% = 10điểm

TN  5 câu

25%=2,5đ

TL 1câu

30%=3 điểm

T N 1câu -TL2câu

30%=3 điểm

TL -1 câu

15%=1,5điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 9

Thời gian làm bài 45 phút

Phần I :Trắc nghiệm

Em hãy khoanh vào đáp án đúng

1 Nhân tố sinh thái bao gồm

A.Khí hậu,nhiệt độ,ánh sáng,động vật

b.nước,con người,động vật,thực vật

c.Nhân tố vô sinh,nhân tố hữu sinh và con người

d.Vi khuẩn,đất,ánh sáng,rừng cây

2.Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về:

a.Nguồn gốc

b.Dinh dưỡng

c.cạnh tranh

d.Hợp tác

3.Vai trò của thực vật trong thiên nhiên

a.Điều hoà khí hậu

b.Chống xói mòn và sụt lỡ đất,hạn chế lũ lụt và hạn hán.

c.Cung cấp thức ăn,nơi ở,nơi sinh sản,ô xi cho quá trình hô hấp của động vật

d.Cả a,b,c đều đúng

4.Nhiệm vụ của người học sinh đối với việc sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên :

a. Trồng cây xanh,trồng rừng,bảo vệ rừng

b.Chống khai thác bừa bãi tài nguyên khoán sản,chặt phá rừng...

c.Tuyên truyền,vận động nhân dân bảo vệ và trồng rừng.

d.cả a,b,c,d.đều đúng

5 Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể

a.Mật độ

b.Cấu trúc tuổi

c.Độ đa dạng

d.Tỷ lệ đực cái

6 khi bạn đang ăn một miếng bánh mì kẹp thịt,bạn là:

a.Sinh vật tiêu thụ cấp 1

b.Sinh vật sản xuất

c.Sinh vật phân giải

d.Sinh vật tiêu thụ cấp 2

Phần II: Phần Tự luận

Câu 1:Vì sao ưu thế lai cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ (1đ)

Câu2:Nêu khái niệm quần thể,quần xã,hệ sinh thái .Lấy ví dụ minh họa cho mỗi khái niệm (3đ)

Câu 3: Phân tích các hoạt động của con người có hại đến môi trường (2đ)

Câu 4:Em hãy đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường (1đ)

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011

Phần 1 Trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

a

b

d

d

c

d

Mỗi đáp án đúng chấm 0,5 đ

Phần 2 Tự luận

Câu1

-Do sự tập trung các gen trội có lợi vào cơ thể lai F1  (0,75đ)

-Qua các thế hệ tự thụ phấn bắt buộc  ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật tạo điều kiện cho các gen lặn có hại gặp nhau gây ra hiện tượng thoái hoá giống ->ưu thế lai giảm dần (0,75đ)

Câu 2

-Mỗi khái niệm đúng Chấm 0,75đ

-Mỗi Ví dụ đúng chấm 0,25

Câu 3

Các hoạt động của con người có hại đến môi trường

-Phá huỷ thảm thực vật thông qua các hoạt động(1đ)

+Đốt rừng làm nương rẫy,làm bãi chăn thả gia súc

+Chặt phá rừng

+Chiến tranh tàn phá

+Khai thác khoáng sản

....>Rừng bị thu hẹp,hạn hán,lượng õi không khí giảm,đất trồng bị xói mòn,khí hậu ngày một xấu đi,mất cân bằng sinh thái...

-Tác hại tới môi trường đất (hs phân tích )  Chấm 0,5đ

-Tác hại tới môi trường không khí(hs phân tích) Chấm 0,5đ

Câu 4

Các biện pháp bảo vệ môi trường

-Không vứt rác bừa bãi

-Trồng cây xanh

-Tuyên truyền,nâng cao nhận thức của con người

-Tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch

Mỗi ý đúng chấm 0,25đ (học sinh có thể đề xuất các biện pháp khác đúng vẫn chấm điểm)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi- Đáp án- Ma trận Sinh 9 HK2 ( Tập huấn- Tham Khảo), Sinh học 9. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới các bạn đề thi Đề thi- Đáp án- Ma trận Sinh 9 HK2 ( Tập huấn- Tham Khảo) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , đề thi Đề thi- Đáp án- Ma trận Sinh 9 HK2 ( Tập huấn- Tham Khảo) trong danh mục Sinh học 9 được giới thiệu bởi bạn Kiểu Hoàng Ngọc tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Sinh học 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Sinh học Sinh học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN – SINH 9 Thời gian làm bài : 45 phút Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao  1, nói thêm Ứng dụng di truyền học(8 tiết) Nêu được lý do thoái hoá giống và ưu thế lai  Vì sao ưu thế lai cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua những thế hệ   Số câu : 1 https://nslide.com/de-thi/de-thi-dap-an-ma-tran-sinh-9-hk2-tap-huan-tham-khao.jybywq.html