DE THI DAP AN MON VAT LI TAT CA CAC MA DE 2010

Đăng ngày 7/4/2010 11:01:18 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: Lợi Lê Gia | Lần tải: 56 | Lần xem: 360 | Page: 1 | Kích thước: 1.03 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi DE THI DAP AN MON VAT LI TAT CA CAC MA DE 2010, Vật lý 12. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện DE THI DAP AN MON VAT LI TAT CA CAC MA DE 2010 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , đề thi DE THI DAP AN MON VAT LI TAT CA CAC MA DE 2010 trong chuyên mục Vật lý 12 được giới thiệu bởi thành viên Lợi Lê Gia tới các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Vật lý 12 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Vật lí Vật lí 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem ý giải môn Lý kì thi Đại học 2010 khối A STT 927 136 485 716 357 642   A C D B A C   B C A D B A   D C C D B C   D C B D B C   D C D A C A   D A A B B D   A A B A A C   D D D B D B https://nslide.com/de-thi/de-thi-dap-an-mon-vat-li-tat-ca-cac-ma-de-2010.52rtvq.html

Nội dung

ý giải môn Lý kì thi Đại học 2010 khối A
STT
927
136
485
716
357
642


A
C
D
B
A
C


B
C
A
D
B
A


D
C
C
D
B
C


D
C
B
D
B
C


D
C
D
A
C
A


D
A
A
B
B
D


A
A
B
A
A
C


D
D
D
B
D
B


B
B
C
C
C
B


B
A
B
B
D
C


C
A
B
A
C
B


B
B
B
B
C
D


C
D
B
D
C
B


B
D
B
A
B
A


B
B
D
D
D
D


C
D
A
B
D
D


C
D
B
A
C
C


C
A
D
A
D
A


C
A
A
C
A
C


A
B
B
C
C
C


D
C
D
C
A
B


C
B
A
C
A
A


B
C
C
A
A
A


D
A
D
B
B
A


C
A
C
C
A
A


A
D
C
A
D
B


A
A
B
B
B
C


A
A
A
D
D
A


A
D
B
B
C
B


A
A
A
D
C
A


B
A
D
A
A
D


B
C
A
A
D
A


D
C
D
C
D
C


B
D
B
D
A
D


D
B
A
B
B
A


D
B
D
A
B
C


A
B
D
B
B
B


A
A
D
A
B
D


A
B
C
D
D
C


D
C
C
B
C
C


D
B
A
A
B
B


A
B
C
B
C
A


B
D
C
D
D
D


B
B
D
A
A
C


A
B
A
C
B
B


C
C
C
B
C
B


C
B
A
A
C
B


B
B
C
A
B
B


A
D
B
C
D
D


B
A
C
C
C
B


A
C
C
A
A
A


C
A
B
C
D
A


C
D
A
D
A
C


D
C
C
D
A
C


D
A
B
D
C
D


B
D
D
A
D
D


B
D
B
C
A
C


C
C
A
A
D
D


D
C
B
B
B
C


C
D
A
A
A
C