ĐỀ THI ĐỊA LÍ 8 HKI

đề thi Địa lí Địa lí 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2017-11-30 20:19:39 Tác giả phuong nguyễn kim loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

MA TRẬN ĐỀ 2 chủ đề (nội dung chương)/ mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp thấp Cấp cao Câu 1: Cho biết đặc điểm vị trí địa lí của khu vực Tây Nam Á? (2 điểm) Biết đặc điểm vị trí địa l

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
 
MA TRẬN ĐỀ 2
 
chủ đề (nội dung chương)/ mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp thấp
Cấp cao
Câu 1: Cho biết đặc điểm vị trí địa lí của khu vực Tây Nam Á? (2 điểm)
Biết đặc điểm vị trí địa lí,
 
- ý nghĩa vị trí
 
 
20%TSĐ = 2điểm
10%TSĐ = 1 điểm
10%TSĐ = 1 điểm
 
 
Câu 2: : Cho biết  tình hình phân bố dân cư  trong khu vực Nam Á ? vì sao có sự phân bố đó. (2 điểm)
Biết  tình hình phân bố dân cư  trong khu vực Nam Á
 
 
- Giải thích vì sao có sự phân bố đó.
 
20%TSĐ = 2điểm
10%TSĐ=1điểm
 
10%TSĐ=1điểm
 
Câu 3: Cho biết giá trị kinh tế sông ngòi Tây Ninh? (2 điểm)
 
 
giá trị sông ngòi
 
 
20%TSĐ =2 điểm
 
20%TSĐ = 2 điểm
 
 
 Câu 4:: (4điểm)
các đới khí hậu châu Á
Biết vị trí các đới
 
trình bày của các đới
Các kiểu khí hậu
40%TSĐ = 4 điểm
10%TSĐ=1điểm
 
20%TSĐ=2điểm
10%TSĐ =1điểm
TSĐ = 10 điểm
30%TSĐ = 3 điểm
30%TSĐ=3điểm
30%TSĐ =3điểm
10%TSĐ = 1điểm
 Thái Bình, ngày 28/11/2017
 
Tổ Trưởng  GVBM
 
 
 
Phạm Thị Oanh         Nguyễn Kim Phương
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN : Địa Lí  8
Thời gian: 45 phút
 
 
 
 
Câu 1: Cho biết đặc điểm vị trí địa lí của khu vực Tây Nam Á? (2 điểm)
Câu 2: : Cho biết  tình hình phân bố dân cư  trong khu vực Nam Á ? Vì sao có sự phân bố đó. (2 điểm)
Câu 3: Cho biết giá trị kinh tế sông ngòi Tây Ninh? (2 điểm)
Câu 4: Châu Á có mấy  đới khí hậu kể ra? Kể tên các kiểu khí hậu ở mỗi đới(4điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thái Bình, ngày 28/11/2017
 
Tổ Trưởng  GVBM
 
 
 
Phạm Thị Oanh         Nguyễn Kim Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ĐÁP ÁN
 
 
Câu 1:Nằm ở ngã ba của ba châu lục Á, Âu, Phi thuộc đới nóng và cận nhiệt, có một số biển và vịnh bao bọc.
+ Vị trí có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế.
Câu 2:Là một trong những khu vực đông dân nhất ở Châu Á
+ Khu vực nam Á có mật độ dân số cao nhất trong các khu vực Châu Á.
+ Dân cư phân bố không đều.
+ Tập trung các vùng đồng bằng và nơi có nhiều mưa.
Câu 3:sông ngòi Tây Ninh có giá trị kinh tế:
+ Giao thông vận tải
+ Nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, du lịch, cung cấp nước cho sản xuất phục vụ đời sống cho nhân dân, điều hoà khí hậu…
Câu 4: Có năm đới khí hậu
- Đới khí hậu cực và cận cực
-Đới khí hậu ôn đới:kiểu ôn đới lục địa, gió mùa, hải dương
- Đới khí hậu cận nhiệt:kiểu cận nhiệt địa trung hải, kiểu cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt lục địa, kiểu núi cao
- Đới khí hậu nhiệt đới:kiểu nhiệt đới khô,nhiệt đới gió mùa
- Đới khí hậu xích đạo
 
 
 
 
 
 Thái Bình, ngày 28/11/2017
 
Tổ Trưởng  GVBM
 
 
 
Phạm Thị Oanh         Nguyễn Kim Phương
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MA TRẬN ĐẾ 1
chủ đề (nội dung chương)/ mức độ nhận thức
nhận biết
thông hiểu
Vận dụng
Cấp thấp
Cấp cao
Câu 1: Vị trí địa lí và đặc điểm địa hình có ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu và sông ngòi của châu Á ?(3điểm)
Biết vị trí địa lí và kích thước, đặc điểm về địa hình của Châu Á
 
 
 
 
30%TSĐ = 3điểm
30%TSĐ = 3điểm
 
 
 
Câu 2: Hãy trình bày và giải thích một số đặc điểm kinh tế của các nước ở châu Á.(2 điểm)
 
- Trình bày
 
giải thích
20%TSĐ = 2 điểm
 
10%TSĐ=1điểm
 
10%TSĐ = 1 điểm
Câu 3: nêu vị trí địa lí và địa hình Nam Á: .(2 điểm)
.
 
 
- Nam Á gồm 7 quốc gia.
- Nam Á là bộ phân nằm rìa phía nam lục địa
- Địa hình chia thành 3 miền:
. Phía Bắc dãy Himalaya
. Ở giữa là đồng bằng Ấn hằng rộng thấp.
. Phía Nam là sơn nguyên Đề-can.
 
20%TSĐ =2 điểm
 
10%TSĐ = 1 điểm
10%TSĐ = 1 điểm
 
Câu 4: Cho biết giá trị kinh tế sông ngòi Tây Ninh? .(3 điểm)
 
 
- sông ngòi Tây Ninh có giá trị kinh tế:
 
+ Giao thông vận tải
+ Nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, du lịch, cung cấp  nước  …
 
30%TSĐ = 3 điểm
 
10%TSĐ = 1 điểm
20%TSĐ=2điểm
 
TSĐ = 10 điểm
30%TSĐ = 3điểm
30%TSĐ=3điểm
30%TSĐ=3điểm
10%TSĐ =1điểm
 Thái Bình, ngày 28/11/2017
 
Tổ Trưởng  GVBM
Phạm Thị Oanh  Nguyễn Kim Phương

 
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN : Địa Lí  8 ( Đề 1)
Thời gian: 45 phút
 
Câu 1: Vị trí địa lí và đặc điểm địa hình có ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu và sông ngòi của châu Á ? (3 điểm)
Câu 2: Hãy trình bày và giải thích một số đặc điểm kinh tế của các nước ở châu Á.(2 điểm)
Câu 3: nêu vị trí địa lí và địa hình Nam Á: .(2 điểm)
Câu 4: Cho biết giá trị kinh tế sông ngòi Tây Ninh? .(3 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thái Bình, ngày 28/11/2017
 
Tổ Trưởng  GVBM
 
 
Phạm Thị Oanh  Nguyễn Kim Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN
 
Câu 1:
-         Châu Á nằm ở nữa cầu Bắc, là một bộ phận lục địa Á - Âu, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo. Là lục địa rộng nhất thế giới.
-         Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ tập trung ở trung tâm; nhiều đồng bằng rộng lớn.
-         Với vị trí địa lí vá địa hình đã làm cho châu Á có:
+   Khí hậu mang tính chất phức tạp, đa dạng, phân hoá thành nhiều đới (5 đới), nhiều kiểu khí hậu khác nhau
+   Các sông có chế nước không đều và có chế độ nước phức tạp…
Bắc Á: mùa xuân nước đóng băng , mùa xuân có lũ do băng tan
Khu vực Đông Á, Đông  Nam Á  và Nam Á sông có lượng nước lớn  vào mùa mưa.
Tây Nam Á và Trung Á : nguồn nước ở các dòng sông do băng tan từ núi cao cung cấp
Câu 2:
 _ Đặc điểm phát triển kinh tế  các nước Châu Á.
 + Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nền kinh tế các nước đều bị kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
 + Nửa cuối thế kĩ xx, nền kinh tế các nước có sự biến đổi mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
 + Tuy nhiên, trình độ phát triển kinh tế chưa đều giữa các nước và các vùng lãnh thổ.
 - Nguyên nhân: chế độ phong kiến và thực dân kìm hãm, nền kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài.
Câu 3:
-Nêu vị trí địa lí và địa hình Nam Á:
- Nam Á gồm 7 quốc gia.
- Nam Á là bộ phân nằm rìa phía nam lục địa.
- Địa hình chia thành 3 miền:
. Phía Bắc dãy Himalaya
. Ở giữa là đồng bằng Ấn hằng rộng thấp.
. Phía Nam là sơn nguyên Đề-can.
Câu 5: Cho biết giá trị kinh tế sông ngòi Tây Ninh?
- sông ngòi Tây Ninh có giá trị kinh tế:
+ Giao thông vận tải
+ Nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, du lịch, cung cấp  nước  cho sản  xuất  phục  vụ  đời sống  cho nhân dân, điều hoà khí hậu…
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:phuong nguyễn kim

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI ĐỊA LÍ 8 HKI
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_THI_HKI_DIA_8_1.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
63gx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-30 20:19:39
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi ĐỀ THI ĐỊA LÍ 8 HKI

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU