Đề thi giữa hki môn toán lớp 4

Đăng ngày 12/17/2017 10:01:48 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: hằng lê thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 24 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHÚC

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

GIỮA HỌC KÌ I- MÔN: TOÁN LỚP 4

NĂM HỌC 2017- 2018

 

Họ tên học sinh:……………………………………………Lớp: 4B

Thời gian:   ……    phút

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 

 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 trong số 71 608 là:

    A.70000                     B.7000000                C.700         D. 7000

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 79 217;  79 257;  79 381; 79 831.

     A. 79 217             B. 79 257           C. 79 381                  D. 79 831

Câu 3:Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 8 m . Diện tích hình vuông là:

     A. 32m2                 B. 64m2                  C. 16m2

Câu 4: 1/4 giờ = ........ phút. Số thích hợp vào chỗ chấm là:

      A. 10                   B. 15                    C. 20                        D. 25

Câu 5: Cho 2m 7cm = ..................... cm.   Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

        A. 27                  B. 207               C. 207 cm                 D. 270cm

Câu 6: 3 tấn 72 kg = ............kg.

        A.    372            B. 3027              C. 3072                    D. 3070             

Câu 7: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

      A. 720 cm2                   B. 36 cm2                C. 144cm2           D. 72 cm2

Câu 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

          3; 5; 7 ; 9 ; ...... ; ...... ; ....... ; .........;

PHẦN II: TỰ LUẬN:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

     a,    465238 + 242905                        b,  349084 –  16932

             ............................                           ..............................

             ...........................                            ..............................

             …………………                           …………………..

            150287 + 4995                             80000 – 48765

             ...........................                                .............................


             ............................                                ..............................

             ...........................                                 ..............................

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

    a.364 + 257 + 136 + 243                                        b. 921 + 142 + 1079

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

Câu 3: Một cửa hành bán gạo, hai ngày đầu trung bình mỗi ngày bán 120 kg gao. Ba ngày sau trung bình mỗi ngày bán 165 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM TOÁN 4

Phần I.Trắc nghiệm( 4 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

    A

C

B

B

B

C

D

  11; 13; 15; 17

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2điểm).  Đúng mỗi bài được 0,5 điểm

              a ,   708143                           b,  332152

 

              c,     155282                            d,  31235

Bài 2:  (2 điểm)      Mỗi bài đúng 1 điểm

       a.364 + 257 + 136 + 243  =(364 + 136)  + (257 +243)

                                                    =         500       +       500

                                                    =                1000                  

      b.921 + 142 + 2079 = (921+ 1079) + 142

                              =2000 + 142  = 2142


Bài 3: (2điểm)

Bài giải

                                   Hai ngày đầu bán được số kg gạo là: ( 0,5đ)

120 x 2 = 240(kg)

         Ba ngày sau bán được số kg gạo là: (  0,5đ)

165 x 3 = 495(kg)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số kg gạo là: ( 1đ)                                       (240 + 495) : 5 = 147 (kg)

Đáp số: 147kg.

( Hs giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi giữa hki môn toán lớp 4, Toán học. . https://nslide.com/de-thi/de-thi-giua-hki-mon-toan-lop-4.wbvx0q.html