Đề thi HK I Vật lí 7 -2017-2018

đề thi Vật lí Vật lí 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2017-12-20 15:56:57 Tác giả Hiệp Trần Quang loại .doc kích thước 0.11 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ngày soạn: 22/11/2017 Ngày dạy /12/2017 Tuần 18; Tiết PPCT: 18 KIỂM TRA: HỌC KÌ I Môn: Vật lí - Khối 7 Thời gian làm bài: 45 phút(không kể giao đề) 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức về - Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu phẳng. - Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi, gương phẳng. - Biên độ giao động. - Tần số dao động, đơn vị của tần số dao động. - Định luật phản xạ ánh sáng. - Mối liên hệ giữa độ to của âm và biên độ dao động. - Tiếng vang. b. Về kĩ năng: - Kiểm tra kĩ năng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn: 22/11/2017
Ngày dạy     /12/2017
Tuần 18; Tiết PPCT: 18
KIỂM TRA: HỌC KÌ I
Môn: Vật lí - Khối 7
Thời gian làm bài: 45 phút(không kể giao đề)
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức về
-  Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu phẳng.
- Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi, gương phẳng.
- Biên độ giao động.
- Tần số dao động, đơn vị của tần số dao động.
- Định luật phản xạ ánh sáng.
- Mối liên hệ giữa độ to của âm và biên độ dao động.
- Tiếng vang.
b. Về kĩ năng:
- Kiểm tra kĩ năng vẽ ảnh của một vật đặt trước gương phẳng
- Xác định được vùng nhìn thấy ảnh của vật đặt trước gương phẳng
- Giải thích nguyên nhân có tiếng vang ở một số trường hợp cụ thể
c. Về thái độ:
- HS: Kiểm tra ý thức, thái độ, động cơ học tập , rút kinh nghiệm phương pháp học tập;
- GV: Rút kinh nghiệm giảng dạy.
2. Chuẩn bị:
a. Chuẩn bị của HS: Ôn tập kiến thức, rèn kĩ năng theo đề cương; dụng cụ học tập.
b. Chuẩn bị của GV:
+ Bảng trọng số nội dung điểm kiểm tra theo PPCT
Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Tỉ lệ
Trọng số của bài kiểm tra
số câu
Điểm số
Tổng số câu
LT
VD
LT(%)
VD(%)
LT
VD
Quang học
8
7
4,9
3,1
35
22,14
2,1
2
1,32
1,5
57,14
5,5
3,43
3,5
Âm học
6
6
4,2
1,8
30
12,85
1,8
2
0,77
0,5
42,85
4,5
2,57
2,5
Tổng
14
13
9,1
4,9
65
35
3,9
4
2,1
2
100
10
6
 
+ Ma trận đề:
         Cấp độ
 
  Chương
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chương I. Quang học.
 
- Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.
- So sánh được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và vùng nhìn thấy của gương phẳng
Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng .Vẽ được hình minh họa.(câu 2)
Vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng (Câu 5a)
Xác định được vùng nhìn thấy ảnh của vật đặt trước gương phẳng
 
 

 
(câu 1)
 
 
(Câu 5b)
 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 câu
2  điểm
36,36%
1 câu
1,5 điểm
27,27%
0,5 câu
1 điểm
18,18%
 
0,5 câu
1 điểm
18,18%
3 câu
5,5điểm
55%
Chương II. Âm học.
- Nêu được khái niệm biên độ dao động.
- Nêu được mối liên hệ giữa độ to của âm và biên độ dao động (câu 3)
Phát biểu được khái niệm về tần số. Nêu được đơn vị của tần số
(câu 4)
Giải thích được nguyên nhân có tiếng vang ở một số trường hợp cụ thể (câu 6)
 
 
 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 câu
2 điểm
44,44%
1 câu
1điểm
22,22%
1 câu
1,5điểm
33,33%
 
3 câu
4,5 điểm
45%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2 câu
4 điểm
40%
2 câu
2,5 điểm
25%
1,5 câu
2,5điểm
25%
0,5 câu
1 điểm
10%
6 câu
10 điểm
100%
+ Đề kiểm tra:
Câu 1 (2 điểm). Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và vùng nhìn thấy của gương phẳng?
Câu 2 (1,5điểm). Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng Vẽ hình minh họa.
Câu 3 (2 điểm). Thế nào là biên độ dao động ? Nêu mối liên hệ giữa độ to của âm và biên độ dao động?
Câu 4 (1 điểm). Tần số dao động là gì? Nêu đơn vị của tần số.
Câu 5 (2 điểm). Cho hình vẽ bên
a)     Vẽ ảnh của vật AB
b)     Xác định vùng nhìn thấy hoàn toàn ảnh của vật AB?
Câu 6 (1,5 điểm). Khi nào thì tai ta có thể nghe được âm to nhất ?
+ Đáp án – Thang điểm:
 
Câu
Đáp án
T.Điểm
1
- Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
+ Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn
0,5đ
+ Ảnh lớn bằng vật.
0,5đ
- Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
1 đ
2
- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến ở điểm tới.
0,5đ
-  Góc phản xạ bằng góc tới.
0,5đ

 

0,5đ
3
- Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động.
1 đ
- Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn.

4
- số dao động trong 1 giây gọi là tần số.
0,5 đ
- Đơn vị tần số là héc, kí hiệu là Hz.
0,5 đ
5
a) A’B’ là ảnh của vật AB


b) Vùng nhìn thấy hoàn toàn ảnh A’B’là phần giới hạn bởi tia IR, I’R’ và đoạn II’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Phòng GD&ĐT Hòn Đất KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2017 – 2018
              Trường THCS Bình Giang  Môn: Vật lí   Khối: 7
Lớp 6/ …  Thời gian 45 phút (không kể giao đề)
 
Họ và tên: ........................................
 
Điểm
Lời nhận xét
 
 
 
 
Đề bài
Câu 1 (2 điểm). Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và vùng nhìn thấy của gương phẳng?
Câu 2 (1,5điểm). Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng Vẽ hình minh họa.
Câu 3 (2 điểm). Thế nào là biên độ dao động ? Nêu mối liên hệ giữa độ to của âm và biên độ dao động?
Câu 4 (1 điểm). Tần số dao động là gì? Nêu đơn vị của tần số.
Câu 5 (2 điểm). Cho hình vẽ bên
a)     Vẽ ảnh của vật AB
b)     Xác định vùng nhìn thấy hoàn toàn ảnh của vật AB?
Câu 6 (1,5 điểm). Khi nào thì tai ta có thể nghe được âm to nhất ?
 
Bài làm
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
..........................................................
.........................................................
GIỚI HẠN ÔN TẬP
1. Định luật phản xạ ánh sáng.
2. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.
3. Gương cầu lồi.
4. Độ cao của âm.
5. Độ to của âm.
6. Môi trường truyền âm.
7. Phản xạ âm - Tiếng vang.

Nguồn:Hiệp Trần Quang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi HK I Vật lí 7 -2017-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngVAT_LI_7_HKI_20172018.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
b3wx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-20 15:56:57
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi Đề thi HK I Vật lí 7 -2017-2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan