Đề thi HK II Lịch sử 8 - 2017-2018.

đề thi Lịch sử Lịch sử 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2018-05-12 16:19:15 Tác giả Hiệp Trần Quang loại .doc kích thước 0.08 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ngày soạn: 25/4/2018 Ngày kiểm tra: /5/2018 Tuần: 36 – Tiết PPCT: 54 KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: LỊCH SỬ 8 Thời gian làm bài: 45 phút 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: Giúp HS củng cố và khắc sâu kiến thức: -

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn: 25/4/2018                                                        Ngày kiểm tra:   /5/2018 Tuần: 36  – Tiết PPCT: 54  KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức: Giúp HS củng cố và khắc sâu kiến thức:
- Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
- Kháng chiến lang rộng ra toàn quốc
- Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
- Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam
- Phong trào yêu nước chống từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
b. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra .Giáo dục ý thức học tập tự giác, sáng tạo
c. Về thái độ: Qua bài kiểm tra thấy được những ưu điểm và hạn chế của HS từ đó có sự điều chỉnh hợp lý, kịp thời trong học năm học tới
2. Chuẩn bị: 
a. Chuẩn bị của học sinh: học bài, viết, thước….
b. Chuẩn bị của giáo viên: Ma trận, đề kiểm tra, đáp án thang điểm
+ Ma trận đề:
Chủ đề (nội dung, chương trình)
 
Nhận biết
 
Thông hiểu
 
Vận dụng
 
Tổng
Cấp độ  thấp
Cấp độ
cao
Chủ đề 1: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC(1858 – 1884)
- Trình bày được diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873 (C2)
- Giải thích được vì sao thực dân Pháp xâm lược nước ta (C1)
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Số câu: 1 (C2)
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
Số câu: 1 (C1)
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
 
 
Số câu: 2
Số điểm:3
Tỉ lệ: 30%
Chủ đề 2:
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
 
- Hiểu được cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương (C3)
 
 
 

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
 
Số câu:1(C3)
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%
 
 
Số câu:1
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%
Chủ đề 3:
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX
 
 
- Nêu được chính sách của thực dân Pháp và mục đích của các chính sách đó. (C4)
 
 
 
 
 
 
Số câu:
Số điểm:  
Tỉ lệ: %
Sốcâu:1 (C4)
Số điểm: 3 
Tỉ lệ: 30%
 
 
 
Số câu: 1
Số điểm: 3 Tỉ lệ: 30%
Chủ đề 4: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
 
- Biết được nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (C5)
 
- Con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó (C5)
 
 
 
Số câu
 
Số điểm
Tỉ lệ 
Sốcâu: 0,5 (C5)
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%
 
Sốcâu: 0,5 (C5)
Số điểm: 2 
Tỉ lệ: 20%
 
Số câu: 1
 
Số điểm: 3 
Tỉ lệ: 30%
Tổng số câu
 
Tổng số điểm
Tỉ lệ
Số câu: 2,5 (C2+C4+C5)
Số điểm: 5,5
  
Tỉ lệ: 55%
Số câu: 2 (C1+C3)
Số điểm: 2,5
 
Tỉ lệ: 25%
Sốcâu: 0,5 (C5)
Số điểm: 2
 
Tỉ lệ: 20%
 
Số câu: 5
 
Số điểm: 10 
Tỉ lệ:100%
+ Đề kiểm tra:

Câu 1: (1,5 điểm) Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?
Câu 2: (1,5 điểm) Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.
Câu 3: (1 điểm) Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
Câu 4: (3 điểm) Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, công, thương nghiệp, giao thong vận tải và tài chính. Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?
Câu 5: (3 điểm) Cho biết nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Theo em con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó?
 
+ Đáp án và biểu điểm: 
Câu
 Đáp án
Biểu điểm
1
- Nguyên nhân sâu xa: + CNTB phát triển mạnh nên có nhu cầu tìm kiếm thị trường + Phương Đông là nơi có thị trường rộng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến già cỗi - Nguyên nhân trực tiếp : + Pháp lấy cớ bảo vệ đạo Giatô
 
0,5 đ
0,5 đ
 
 
0,5 đ
 
 
2
 
 
Diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873:
- Ngày 21-12-1873, khi quân Pháp đánh ra Cầu Giấy, chúng đã bị đội quân của Hoàng Tá Viêm phối hợp với quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích.
- Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính bị giết tại trận
 
1,0 đ
 
 
0,5 đ
3
- Là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, trình độ tổ chức cao nhất, diễn ra trong thời gin dài nhất.
- Phan Đình Phùng và Cao Thắng là những tấm gương tiêu biểu nhất  của phong trào Cần Vương
0,5 đ
 
0,5 đ
4
Chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp,công, thương nghiệp, giao thong vận tải và tài chính:
* Nông nghiệp: - Đẩy mạnh chiếm đoạt ruộng đất - Bóc lột theo hình thức phát canh thu tô * Công nghiệp  - Tập trung khai thác mỏ - Đẩy mạnh các ngành sản xuất * GTVT  - Tăng cường mở rộng, nâng cấp hệ thống đường GT * Thương nghiệp - Độc chiếm thị trường - Đánh thuế nặng các mặt hàng
* Tài chính: Cạn kiệt
* Mục đích: Vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương
 
 
 
0,5 đ
 
 
0,5 đ
 
 
0,25 đ
 
0,5 đ
 
0,25đ
 

 
 
1,0 đ
5
* Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì: Cách mang VN bị bế tắc về đường lối, nhiều chíến sĩ ra đi tìm đường cứu nước đều thất bại
* Con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có mới so với những nhà yêu nước trước đó là: Người không sang phương Đông tìm đường cứu nước mà Người sang phương Tây vì muốn tìm hiểu thực chất tự do, bình đẳng, bác ái của cách mạng Pháp.
1,0 đ
 
 
2,0 đ
 3. Tiến trình tổ chức kiểm tra:
a. Ổn định lớp: KT sĩ số, ổn định trật tự, nề nếp tác phong, vệ sinh 
b. Tổ chức kiểm tra:
    GV phát đề cho HS-->thu bài kiểm tra
c. Dặn dò:  
d. Rút kinh nghiệm và bổ sung ý kiến đồng nghiệp hoặc cá nhân (qua góp ý): ……………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………................................................................................................................................
 
Tổ trưởng
Giáo viên ra đề
 
 
Nguyễn Thị Thu Xuân

 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Phòng GD&ĐT Hòn Đất KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017 – 2018
              Trường THCS Bình Giang  Môn: Lịch Sử        Khối: 8
Lớp: 8/ …  Thời gian 45 phút (không kể giao đề)
 
Họ và tên: ....................................
 
Điểm
Lời nhận xét
 
 
 
 
Đề bài
Câu 1: (1,5 điểm) Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?
Câu 2: (1,5 điểm) Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.
Câu 3: (1 điểm) Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
Câu 4: (3 điểm) Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, công, thương nghiệp, giao thong vận tải và tài chính. Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?
Câu 5: (3 điểm) Cho biết nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Theo em con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó?
Bài làm
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................

.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................

GIỚI HẠN KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ 8
Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Bài 25: Kháng chiến lang rộng ra toàn quốc
Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam
Bài 30: Phong trào yêu nước chống từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
 
 
 Người giới hạn
 
                                                                                      Nguyễn Thị Thu Xuân

Nguồn:Hiệp Trần Quang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi HK II Lịch sử 8 - 2017-2018.
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngSU_8_HKII_20172018.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
thj00q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-12 16:19:15
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
đề thi Đề thi HK II Lịch sử 8 - 2017-2018.

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan