Đề thi HK II Sinh học 6 - 2017-2018.

đề thi Sinh học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
rgj00q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/12/2018 4:13:44 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
11
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 14/4/2018 Ngày kiểm tra: ..../5/2018 Tuần: 35 Tiết PPCT: 70 KIỂM TRA: HỌC KÌ II MÔN: SINH HỌC - KHỐI 6 Thời gian làm bài: 45 phút 1. Mục tiêu a. Về kiến thức Chương VI: Hoa và sinh sản hữu ,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi HK II Sinh học 6 - 2017-2018., Đề Thi Sinh Học 6 , Đề thi Đề thi HK II Sinh học 6 - 2017-2018., doc, 1 trang, 0.10 M, Sinh học 6 chia sẽ bởi Hiệp Trần Quang đã có 11 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-HK-II-Sinh-hoc-6-2017-2018..doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 14/4/2018
Ngày kiểm tra: ..../5/2018
Tuần: 35 Tiết PPCT: 70
KIỂM TRA: HỌC KÌ II
MÔN: SINH HỌC - KHỐI 6
Thời gian làm bài: 45 phút
1. Mục tiêu
a. Về kiến thức
Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính
- Khái niệm thụ tinh.
- Sự biến đổi của noãn sau khi thụ tinh.
Chương VII: Quả và hạt
- Những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.
Chương VIII: Các nhóm thực vật
- Cơ quan sinh sản của thông và cấu tạo của nó.
- Sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại, nguyên nhân dẫn đến điểm khác nhau đó, cho một ví dụ cụ thể.
Chương IX: Vai trò của thực vật
- Khái niệm đa dạng thực vật.
- Nguyên nhân khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút.
- Vai trò làm giảm ô nhiễm môi trường của thực vật.
Chương X: Vi khuẩn - Nấm - Địa y
- Vai trò của vi khuẩn trong nông nghiệp và công nghiệp.
. Về kỹ năng:
Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
c. Về thái độ:
Giáo dục học sinh tự giác làm bài, trung thực trong kiểm tra
2. Chuẩn bị
a. Chuẩn bị của học sinh:
Ôn lại kiến thức các chương.
. Chuẩn bị của giáo viên:
MA TRẬN ĐỀ
Tên Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Chương VI:
Hoa và sinh sản hữu tính
(2 tiết)
1 điểm = 10%
- Nêu được khái niệm thụ tinh.
- Biết được noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt.

Câu 1
100% = 1 điểm
Chương VII:
Quả và hạt
(5 tiết)
2 điểm = 20%

So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

Câu 4
100% = 2 điểmChương VIII:
Các nhóm thực vật
( 9 tiết)
4 điểm = 40%
Nêu được cơ quan sinh sản của thông và cấu tạo của nó.
Phân biệt được cây trồng với cây dại. Nguyên nhân của sự khác nhau đó. Cho một vài ví dụ cụ thể.
Câu 2a
50% = 2 điểm
Câu 2
50% = 2 điểmChương IX:
Vai trò của thực vật
( 4 tiết)
2 điểm = 20%
Nêu được khái niệm đa dạng thực vật và nguyên nhân khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút.

Giải thích được tại sao nói thực vật có vai trò làm giảm ô nhiễm môi trường.Câu 3a
50% = 1 điểm

Câu 3
50% = 1 điểm


Chương X:
Vi khuẩn - Nấm - Địa y
( 3 tiết)
1 điểm = 10%Vai trò của vi khuẩn trong nông nghiệp và công nghiệp.

Câu 5
100% = 1 điểm

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2 câu
4 điểm
(40%)
1.5 câu
4 điểm
(40%)
0.5 câu
1 điểm
(10%)
1 câu
1 điểm
(10%)

ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: (1 điểm)
Thụ tinh là gì? Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt?
Câu 2: (4 điểm)
a. Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?
. Cây trồng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho 1 ví dụ cụ thể.
Câu 3: (2 điểm)
a. Đa dạng thực vật là gì? Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?
b. Tại sao nói thực vật có vai trò làm giảm ô nhiễm môi trường?
Câu 4: (2 điểm)
Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.
Câu 5: (1 điểm)
Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung
Điểm

1
* Khái niệm thụ tinh:
- Thụ tinh l�

 


Ngày soạn: 14/4/2018

Ngày kiểm tra: ..../5/2018

Tuần: 35   Tiết PPCT: 70

 KIỂM TRA: HỌC KÌ II

        MÔN: SINH HỌC - KHỐI 6

    Thời gian làm bài: 45 phút

1. Mục tiêu

a. Về kiến thức

Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính

- Khái niệm thụ tinh.

- Sự biến đổi của noãn sau khi thụ tinh.

Chương VII: Quả và hạt

- Những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

Chương VIII: Các nhóm thực vật

 - Cơ quan sinh sản của thông và cấu tạo của nó.

- Sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại, nguyên nhân dẫn đến điểm khác nhau đó, cho một ví dụ cụ thể.

Chương IX: Vai trò của thực vật

- Khái niệm đa dạng thực vật.

- Nguyên nhân khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút.

- Vai trò làm giảm ô nhiễm môi trường của thực vật.

Chương X: Vi khuẩn - Nấm - Địa y

 - Vai trò của vi khuẩn trong nông nghiệp và công nghiệp.

b. Về kỹ năng:

Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.

c. Về thái độ:

Giáo dục học sinh tự giác làm bài, trung thực trong kiểm tra

2. Chuẩn bị

a. Chuẩn bị của học sinh:

Ôn lại kiến thức các chương.

b. Chuẩn bị của giáo viên:

MA TRẬN ĐỀ

Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chương VI:

Hoa và sinh sản hữu tính

(2 tiết)

1 điểm = 10%

- Nêu được khái niệm thụ tinh.

- Biết được noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt.

 

 

 

Câu 1

100% = 1 điểm

 

 

 

Chương VII:

 

So sánh được sự

 

 


Quả và hạt

(5 tiết)

2 điểm = 20%

 

giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

 

 

 

Câu 4

100% = 2 điểm

 

 

Chương VIII:

Các nhóm thực vật

( 9 tiết)

4 điểm = 40%

Nêu được cơ quan sinh sản của thông và cấu tạo của nó.

Phân biệt được cây trồng với cây dại. Nguyên nhân của sự khác nhau đó. Cho một vài ví dụ cụ thể.

 

 

Câu 2a

50% = 2 điểm

Câu 2b

50% = 2 điểm

 

 

Chương IX:

Vai trò của thực vật

( 4 tiết)

2 điểm = 20%

Nêu được khái niệm đa dạng thực vật và nguyên nhân khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút.

 

Giải thích được tại sao nói thực vật có vai trò làm giảm ô nhiễm môi trường.

 

 

Câu 3a

50% = 1 điểm

 

Câu 3b

50% = 1 điểm

 

Chương X:

Vi khuẩn - Nấm - Địa y

( 3 tiết)

1 điểm = 10%

 

 

 

Vai trò của vi khuẩn trong nông nghiệp và công nghiệp.

 

 

 

Câu 5

100% = 1 điểm

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2 câu

4 điểm

(40%)

1.5 câu

4 điểm

(40%)

0.5 câu

1 điểm

(10%)

1 câu

1 điểm

(10%)

ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1: (1 điểm)

Thụ tinh là gì? Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt?

Câu 2: (4 điểm)


a. Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?

b. Cây trồng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho 1 ví dụ cụ thể.

Câu 3: (2 điểm)

 a. Đa dạng thực vật là gì? Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?

 b. Tại sao nói thực vật có vai trò làm giảm ô nhiễm môi trường?

Câu 4: (2 điểm)

Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

Câu 5: (1 điểm)

 Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp?

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu

Nội dung

Điểm

1

* Khái niệm thụ tinh:

- Thụ tinh là quá trình kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

* Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận:

- Tế bào hợp tử phân chia rất nhanh và phát triển thành phôi.

- Vỏ noãn thành vỏ hạt.

- Phần còn lại phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt.

 

0.25 điểm

 

 

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

2

a. Cơ quan sinh sản của thông và cấu tạo ra của nó:

- Cơ quan sinh sản của thông là nón.

- Có 2 loại nón:

Nón đực

Nón cái

Trục nón

Trục nón

Vảy (nhị) mang túi phấn

Vảy (lá noãn)

Túi phấn chứa các hạt phấn

Noãn

b. Cây trồng khác cây dại:

- Cây trồng có nhiều loại cây phong phú, đa dạng. Còn cây dại thì không.

- Bộ phận của cây trồng được con người sử dụng có phẩm chất tốt. Còn cây dại thì không.

- Nguyên nhân: Do con người tác động theo hướng phục vụ nhu cầu của con người.

- Học sinh tự cho 1 ví dụ đúng.

 

0.5 điểm

 

 

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

 

0.5 điểm

 

0.5 điểm

 

0.5 điểm

 

0.5 điểm

3

a. Đa dạng thực vật:

- Tính đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.

b. Thực vật có vai trò làm giảm ô nhiễm môi trường:

 

0.5 điểm

 

 


 

- Lá cây có thể ngăn bụi và khí độc giúp không khí trong sạch.

- Một số loài cây có thể tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh.

- Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường trong khu vực.

0.5 điểm

0.5 điểm

 

0.5 điểm

4

* Giống nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm:

- Hạt gồm vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

- Phôi đều gồm: lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm.

* Khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm:

- Hạt một lá mầm: Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở phôi nhũ, phôi của hạt có 1 lá mầm.

- Hạt hai lá mầm: Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở hai lá mầm, phôi của hạt có 2 lá mầm.

 

0.5 điểm

0.5 điểm

 

0.5 điểm

 

0.5 điểm

5

* Vai trò của vi khuẩn trong nông nghiệp:

+ Bổ sung được nguồn đạm cho đất: Nhờ vi khuẩn cộng sinh ở nốt sần cây họ Đậu.

+ Làm phân bón xanh: Nhờ vi khuẩn cộng sinh với bèo hoa dâu chuyển nitơ tự do thành muối.

- Vai trò của vi khuẩn trong công nghiệp:

+ Chế biến thực phẩm: Làm dấm, làm sữa chua,...

+ Có vai trò trong công nghệ sinh học: Sản xuất prôtêin, vitamin,...

 

0.25 điểm

 

0.25 điểm

 

 

0.25 điểm

0.25 điểm

 

                  Tổ duyệt                                                                  Người ra đ

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị Thu Hường


Phòng GD&ĐT Hòn Đất KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017 – 2018

              Trường THCS Bình Giang  Môn: Sinh học      Khối: 6

Lớp 6/ …  Thời gian 45 phút (không kể giao đề)

 

Họ và tên: ..............................................

 

Điểm

Lời nhận xét

 

 

 

 

Đề bài

Câu 1: (1 điểm)

Thụ tinh là gì? Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt?

Câu 2: (4 điểm)

a. Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?

b. Cây trồng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho 1 ví dụ cụ thể.

Câu 3: (2 điểm)

 a. Đa dạng thực vật là gì? Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?

 b. Tại sao nói thực vật có vai trò làm giảm ô nhiễm môi trường?

Câu 4: (2 điểm)

Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm

Câu 5: (1 điểm)

 Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp?

Bài làm

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................             

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................


.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................             

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................             

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................             

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................             

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

 

Bài

Câu - Nội dung

Trang

31

Khái niệm thụ tinh

Kết hạt và tạo quả

103

33

1 - 2

109

38

3 - 4

127

40

1 - 2

134

45

2 - 3

145

46

Vai trò làm giảm ô nhiễm môi trường của thực vật

147

49

Khái niệm đa dạng thực vật

1 - 2

157

159

50

2 - 3

164

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi HK II Sinh học 6 - 2017-2018.
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự