De Thi HK1-2018

đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       13      0
Ngày đăng 2017-12-11 16:32:46 Tác giả Sắc Nguyễn Quốc loại .doc kích thước 1.01 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT SÓC SƠN (Đề có 7 trang) THI HKI - NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 50 câu) 1 5 3 Họ tên :...................................................... Số báo danh : ............... Câu 1: Cho mặt cầu tâm Đường thẳng cắt mặt cầu này tại hai điểm Biết rằng và khoảng cách từ đến bằng 5. Tính diện tích của hình cầu đã cho A. B. C. D. Câu 2: Số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng là A. B. C. D. Câu 3: Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN
 
 
(Đề có 7 trang)
THI HKI - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN HỌC
 Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 50 câu)
 
1   5   3


 
Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............
 
                                                                                                                                         
 
Câu 1: Cho mặt cầu tâm Đường thẳng cắt mặt cầu này tại hai điểm Biết rằng và khoảng cách từ đến bằng 5. Tính diện tích của hình cầu đã cho
 A.                                                                                                                                                                                                                             
 B.
 C.
 D.
Câu 2: Số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng là
 A.  B.  C.  D.
Câu 3: Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

 A.  B.  C.  D.
Câu 4: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ . Khi đó có hệ số góc là
 A.  B.  C.  D.
Câu 5: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm có tọa độ
 A.  B.  C.  D.
Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật có , . Tính diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy là hai đường tròn ngoại tiếp hai hình chữ nhật và
 A.  B.      C.  D.
Câu 7: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại B, . vuông góc với đáy và . Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
 A.
 B.
 C.
 D.                                                                                                                                                                                                                             
Câu 8: Cho là các số thực dương khác 1. Biết , . Tính
Trang 1/7 - Mã đề 153
 


 A.  B.  C.  D.
Câu 9: Cho hàm số có đồ thị . Khẳng định nào sau đây sai?
 A. Đồ thị có trục đối xứng là trục
 B. Đồ thị không có tiệm cận
 C. Đồ thị có trục đối xứng là trục
 D. Đồ thị có 3 điểm cực trị
Câu 10: Cho hàm số có đồ thị . Khẳng định nào sau đây đúng?
 A. Đồ thị có 3 điểm cực trị B. Đồ thị có 2 điểm cực trị
 C. Đồ thị không có điểm cực trị D. Đồ thị có 1 điểm cực trị
Câu 11: Cho là hai số thực dương và là hai số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây sai?
 A.  B.  C.  D.
Câu 12: Cho khối tứ diện . lần lượt là trung điểm của và . Mặt phẳng chia khối tứ diện thành
 A. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác
 B. Hai khối tứ diện
 C. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác
 D. Hai khối chóp tứ giác
Câu 13: Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành.
 A.  B.  C.  D.
Câu 14: Đạo hàm của hàm số   là
 A.  B.  C.  D.
Câu 15: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a. vuông góc với đáy. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy bằng . Gọi lần lượt là trung điểm của và . Tính thể tích của khối chóp
 A.                                                                                                                                                                                                                             
 B.
 C.
 D.
Câu 16: Rút gọn biểu thức
 A.  B.  C.  D.
Câu 17: Thể tích của khối cầu có bán kính là
Trang 1/7 - Mã đề 153
 


 A.
 B.
 C.                                                                                                                                                                                                                             
 D.
Câu 18: Đạo hàm của hàm số là
 A.  B.  C.  D.
Câu 19: Tập nghiệm của phương trình là
 A.  B.  C.  D.
Câu 20: Một người gửi 15 triệu đồng với lãi suất /năm và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì bao nhiêu năm người đó thu được tổng số tiền 28 triệu đồng (biết rằng lãi suất không thay đồi)
 A. năm B. năm C. năm D. năm
Câu 21: Cho hàm số liên tục trên có đạo hàm . Đồ thị của hàm số như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của đồ thị hàm số ?

 A.  B.  C.  D.
Câu 22: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có ba nghiệm phân biệt
 A.  B.  C.  D.
Câu 23: Cho đồ thị hàm số , (như hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng?

 A.    B.  C. và  D. và
Câu 24: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là
 A.  B.  C.  D.
Câu 25: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại , , . vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp bằng . Tính chiều cao của khối chóp đã cho
Trang 1/7 - Mã đề 153
 


 A.
 B.
 C.                                                                                                                                                                                                                             
 D.
Câu 26: Cho . Tính giá trị của biểu thức
 A.  B.  C.  D.
Câu 27: Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Gọi là bán kính đáy thì thể tích khối nón đã cho theo là
 A.
 B.
 C.
 D.                                                                                                                                                                                                                             
Câu 28: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng . Tính thể tích của khối chóp đã cho
 A.  B.  C.  D.
Câu 29: Tập xác định của hàm số là
 A.  B.  C.  D.
Câu 30: Cho hình nón có bán kính đáy và độ dài đường sinh . Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho
 A.
 B.
 C.                                                                                                                                                                                                                             
 D.
Câu 31: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có tập xác định ?
 A.  B.  C.  D.
Câu 32: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau
Trang 1/7 - Mã đề 153
  A.  B.  C.  D.
Câu 33: Đạo hàm của hàm số là
 A.  B.  C.  D.
Câu 34: Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng . vuông góc với đáy và . Tính thể tích của khối chóp
 A.  B.  C.  D.
Câu 35: Hàm số đạt cực đại tại
 A.  B.  C.  D.
Câu 36: Khi đặt , phương trình trở thành phương trình nào sau đây?
 A.  B.  C.  D.
Câu 37: Hàm số đồng biến trên khoảng nào?
 A.  B.  C.  D.
Câu 38: Trong một chiếc hộp hình trụ, người ta bỏ vào ba quả banh tenis, biết đáy của hình trụ bằng hình tròn lớn trên quả banh và chiều cao của hình trụ bằng 3 lần đường kính của quả banh. Gọi là tổng diện tích của 3 quả banh và là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số bằng
 A.
 B.                                                                                                                                                                                                                             
 C.
 D.
Câu 39: Phương trình có hai nghiệm . Khi đó bằng
 A.  B.  C.  D.
Câu 40: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là
 A.  B.  C.  D.
Câu 41: Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
Trang 1/7 - Mã đề 153
  A.  B.  C.  D.
Câu 42: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân tại có , . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.
 A.
 B.
 C.
 D.                                                                                                                                                                                                                             
Câu 43: Cho hàm số (là tham số thực) thỏa mãn giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 A.  B.  C.  D.
Câu 44: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại có ,. Hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng đáy là trung điểm của . Tính khoảng cách từ điểm đến mp()
 A.
 B.
 C.                                                                                                                                                                                                                             
 D.
Câu 45: Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng?
 A.  B.  C.  D.
Câu 46: Cho hàm số liên tục trên và có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây:


 

 

 

 


  

Khẳng định nào sau đây đúng?
 A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  
 B. Hàm số đồng biến trên khoảng   
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng   
 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
Câu 47: Số nghiệm của phương trình là
 A.  B.  C.  D.
Câu 48: Nghiệm của phương trình
Trang 1/7 - Mã đề 153
 


 A.  B.  C.  D.
Câu 49: Nếu với thì bằng
 A.  B.  C.  D.
Câu 50: Cho hình trụ có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích của khối trụ đã cho
 A.  B.      C.  D.
 
------ HẾT ------
Trang 1/7 - Mã đề 153
 


Nguồn:Sắc Nguyễn Quốc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi De Thi HK1-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_HK1_Toan_12_nam_hoc_2017__2018_truong_THPT_Soc_Son__Kien_Giang.doc[1.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
fmqx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-11 16:32:46
Loại file
doc
Dung lượng
1.01 M
Trang
1
Lần tải
2
Lần xem
13
đề thi De Thi HK1-2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • De Thi HK1-2018
  Giải tích 12
  De Thi HK1-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 2

 • de thi hk1 2017-2018
  CT Bộ GDĐT 4
  de thi hk1 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • de thi cn7-hk1-2018
  Công nghệ 7
  de thi cn7-hk1-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2018

  Xem: 0

 • đề thi hk1 sinh 2017-2018
  Sinh học 9
  đề thi hk1 sinh 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2017

  Xem: 1

 • thi hk1 2017-2018
  Công nghệ 12
  thi hk1 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 1

 • Đề kiểm tra HK1 (2018-2019)
  Toán học 7
  Đề kiểm tra HK1 (2018-2019)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2019

  Xem: 0

 • Đề kiểm tra HK1 (2018-2019)
  Toán học 7
  Đề kiểm tra HK1 (2018-2019)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2019

  Xem: 0

 • Dề kiểm tra HK1 (2018-2019)
  Toán học 6
  Dề kiểm tra HK1 (2018-2019)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2019

  Xem: 0

 • Đề kiểm tra HK1 (2018-2019)
  Toán học 8
  Đề kiểm tra HK1 (2018-2019)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2019

  Xem: 0

 • De HK1 toan 10 (2017-2018)
  Đại số
  De HK1 toan 10 (2017-2018)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 16