DE THI HK1 - CO FILE NGHE

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 7 Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       7      0
Ngày đăng 2015-12-21 16:09:21 Tác giả Tâm Nguyễn loại .docx kích thước 0.36 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016Môn: TiếngAnh 7Thờigian: 45 phútkhôngkểthờigiangiaođề(Đềgồm 02 trang)I. You will hear some information about a language school. Listen and complete questions 1

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Môn: TiếngAnh 7
Thờigian: 45 phútkhôngkểthờigiangiaođề


(Đềgồm 02 trang)

I. You will hear some information about a language school. Listen and complete questions 1-5.
Star Language School
First Floor:
Library You can borrow reading books and / for 2 weeks.  You cannot borrow /

Second Floor:
Computer Room The booking form is on the /

Basement:
/

Saturday Trip:
Visit a / in Warwick.


II. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the others: (1.0)
1. A. lazy B. famous C. essay D. swap
2. A. party B. lovely C. my D. empty
3. A. hard B. hour C. house D. help
4. A. music B. run C. sun D. fun
III. Choose the best options A, B, C or D to complete each sentence. (2.0)
1. Schools in Viet Nam are different ……… those in the USA.
A. far B. at C. in D. from
2. We have English ……… Friday.
A. on B. in C. next D. at
3. He likes ……… football after school.
A. play B. playing C. to play D. plays
4. In ………, we learn about books and write essays.
A. History B. Geography C. Literature D. Math
5. ……… recess, Vietnamese students often play blind man’s bluff.
A. At B. in C. on D. from
6. They often ......... badminton after school.
A. to play B. play C. plays D. playing
7. She should ......... up early.
A. to get B. gets C. get D. getting
8. We enjoy ......... Math at school.
A. to learn B. learn C. learns D. learning
IV. Underline one mistake in each sentence. Then write the correct sentences. (1.0)
1. What a awful day!
.......................................................................
2. He is interested on watching TV.
……………………………………………..
3. I am do my math homework now.
………………………………………………....
4. What do you have in Monday?
…………………………………………………
V. Read then choose the best option to answer questions (1.0)
Lan and Nga want to make a small survey of their friends’ favorite leisure activities. They are asking their friends about what they like to do in their free time. Many of their friends say that they usually eat and drink as well as chat with their friends.They lkie to talk about many things around them such as their teachers, their friends, their families as well as their favorite musicians, singers, fottballers and movie stars.
At home, many friends say they like watching TV, listening to music or playing video games. They rarely go to the movies. Some girls like shopping. A few like collecting stamps or coins. Very few take part in football or music clubs. Many don’t often attend youth organiztions.

1. What do Nga and Lan want to do?
A. take a rest B. do home work C. make a survey D. play soccer
2. What do their friends usually do in their free time?
A. eat, drink, chat B. run, swim, jump C. talk D. sit
3. What do many friends like at home?
A. shopping B. collect stamps C. play football D. watch TV
4. Do many of their friends often attend youth organiztions?
A. Yes, they do B. No, they don’t C. No, they aren’t D. Yes, they are

VI. Read the passage and answer the questions below it. (1.0)
Students nowadays have more chances to take part in after-school activities. Some students stay at school and play sports such as football, badminton and table tennis. These sports help them relax. Other students listen to music or go to drama clubs. They practise playing musical instruments or rehearse for a play. They feel happy when they take part in these activities.
1. Do students have more chances to take part in after-school activities nowadays?
.....................................................................................................................................
2. Which

Nguồn:Tâm Nguyễn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi DE THI HK1 - CO FILE NGHE
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.png7K105 - CO NGHE/De KTHKI Anh 7 2015DAMT.docx[0.36 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
2e2g0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2015-12-21 16:09:21
Loại file
docx
Dung lượng
0.36 M
Trang
1
Lần tải
3
Lần xem
7
đề thi DE THI HK1 - CO FILE NGHE

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU