de thi hk1 tin

đề thi Trồng cây ăn quả
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
cxi8zq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/10/2015 1:27:01 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
7
File đã kiểm duyệt an toàn

MA TRẬN ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 9 ĐỀ 1 NĂM HỌC: 2014 – 2015 Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số   TN TL TN TL TN TL   Phần I Một số vấn đềchung về cây ăn quả  Biết kỹ thuật đào h,xem chi tiết và tải về Đề thi de thi hk1 tin, Đề Thi Trồng Cây Ăn Quả , Đề thi de thi hk1 tin, doc, 1 trang, 0.10 M, Trồng cây ăn quả chia sẽ bởi Tin Nguyễn Thị đã có 7 download

 
LINK DOWNLOAD

de-thi-hk1-tin.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

MA TRẬN ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 9 ĐỀ 1
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Phần I
Một số vấn đềchung về cây ăn quả
 Biết kỹ thuật đào hố trồng


Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
3 câu
1,5 điểm


1 câu
2 điểm


4 câu
3.5 điểm
35%

Phần II
Các phương pháp nhân giống cây ăn quả


Hiểu được phương pháp giâm cành, thời vụ,bón phân


Nêu được quy trình ghép chữ T


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ


1 câu
1điểm


1câu
3điểm
2câu
4 điểm
40 %

Phần III
Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi
Biết được giống cây , công việc sửu cành
Biết được
kỹ thuật trồng và chăm sóc


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2 câu
0,5điểm
1 câu
2 điểm
3câu
2.5 điểm
25 %

 Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ phần %
6 câu
4 điểm
40 %
2 câu
3 điểm
30 %

1câu
3 điểm
30%

9 câu
10 điểm
Tỉ lệ 100%


PHÒNG GD&ĐT BÙ ĐĂNG THI KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MÔN: CÔNG NGHỆ – KHỐI 9
HỌ VÀ TÊN: ................................................ THỜI GIAN 45 Phút (Không kể thời gian phát đề)
LỚP : .................

.....................................................................................................................................................................
Điểm bài thi
Số tờ
CHỮ KÝ GIÁM THỊ
CHỮ KÝ GIÁM KHẢO
SỐ PHÁCH

Bằng số
Bằng chữ


ĐỀ THI:
Phần I : Trắc nghiệm ( 3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 4:
Câu1.Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giông bằng cách:
A. Chiết cành. C. Gieo hạt.
B. Giâm cành. D. Ghép cành .
Câu 2: Xoài là loại cây ăn quả:
A. nhiệt đới B. á nhiệt đới
C. ôn đới D. hàn đới
Câu 3: Tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây non gọi là:
A. đốn phục hồi B. đốn tạo quả
C. đốn tạo cành D. đốn tạo hình
Câu 4: Khu cây giống trong vườm ươm cây ăn quả dùng để:
A. lấy cây giống đem trồng và làm gốc ghép B. trồng các cây mẹ lấy hạt gieo thành cây con
C. ra ngôi cây gốc ghép, cành chiết, cành giâm D. trồng các cây rau, cây họ đậu
Câu 5: (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Trước khi trồng khoảng ……………………………. phải đào hố trồng. Kích thước của hố ………………… tùy theo từng loại cây. Khi đào hố phải để riêng lớp ..................... ..........và lớp đất dưới đáy hố. Trộn lớp đất mặt với .......................... rồi cho vào hố và lấp đất
Câu 6: (1 điểm) Ghép các cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng:
Cột A
Cột B
Ghép câu

1. Bón phân thúc
A. bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con
1+….

2. Giâm cành là phương pháp nhân giống
B. bằng phân hữu cơ, phân lân
2+….

3. Thời vụ trồng cây ăn quả có múi ở các tỉnh phía Nam
C. đầu mùa mưa (từ tháng 4 - 5)
3+….

4. Bón phân lót
D. dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành (hoặc các đoạn rễ) đã cắt rời khỏi cây mẹ
4+….


E. theo mép tán cây


II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 7: (2 điểm)
Em hãy trình bày yêu cầu kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi.
Câu 8: (3 điểm)
Em hãy trình bày quy trình ghép chữ T.
Câu 9: (2 điểm)

MA TRẬN ĐỀ THI  CÔNG NGHỆ 9 ĐỀ 1

NĂM HỌC: 2014 – 2015

 

Tên chủ đề

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng số

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

Phần I

Một số vấn đềchung về cây ăn quả  

 

 

 

 Biết  kỹ thuật đào hố trồng

 

 

 

Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

3 câu

1,5 điểm

 

 

1 câu

2 điểm

 

 

4 câu

3.5 điểm

35%

 

Phần II

Các phương pháp nhân giống cây ăn quả 

 

 

 

 

 

Hiểu được phương pháp giâm cành, thời vụ,bón phân

 

 

Nêu được quy trình ghép chữ T

 

Số câu

Số điểm

   Tỉ lệ

 

 

1 câu

1điểm

 

 

1câu

3điểm

 

2câu

4 điểm

 

40 %

 

 

Phần III

Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi 

 

Biết được giống cây , công việc sửu cành

Biết được

kỹ thuật trồng và chăm sóc

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

   Tỉ lệ

2 câu

0,5điểm

1 câu

2 điểm

 

 

 

 

3câu

2.5 điểm

 

25 %

 

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ phần %

 

6 câu

 

4 điểm

 

40  %

 

2 câu

 

3 điểm

30 %

 

1câu

 

3 điểm

 

30%

 

 

 

 

9 câu

 

10 điểm

Tỉ lệ 100%

 

 

 

       

PHÒNG GD&ĐT BÙ ĐĂNG                              THI KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ                 MÔN: CÔNG NGHỆ  – KHỐI 9

HỌ VÀ TÊN: ................................................                  THỜI GIAN 45 Phút (Không kể thời gian phát đề)

LỚP : .................

 

 

.....................................................................................................................................................................

Điểm bài thi

Số tờ

CHỮ KÝ GIÁM THỊ

CHỮ KÝ GIÁM KHẢO

SỐ PHÁCH

Bằng số

Bằng chữ

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI:

Phần I : Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời  đúng từ câu 1 đến câu 4:

Câu1.Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giông bằng cách:

A. Chiết cành.   C. Gieo hạt.

B. Giâm cành.             D. Ghép cành .

Câu 2: Xoài là loại cây ăn quả:

A. nhiệt đới      B. á nhiệt đới

C. ôn đới      D. hàn đới

Câu 3: Tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây non gọi là:

A. đốn phục hồi     B. đốn tạo quả

C. đốn tạo cành     D. đốn tạo hình

Câu 4: Khu cây giống trong vườm ươm cây ăn quả dùng để:

A. lấy cây giống đem trồng và làm gốc ghép  B. trồng các cây mẹ lấy hạt gieo thành cây con

C. ra ngôi cây gốc ghép, cành chiết, cành giâm D. trồng các cây rau, cây họ đậu

Câu 5: (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Trước khi trồng khoảng ……………………………. phải đào hố trồng. Kích thước của hố ………………… tùy theo từng loại cây. Khi đào hố phải để riêng lớp ..................... ..........và lớp đất dưới đáy hố. Trộn lớp đất mặt với .......................... rồi cho vào hố và lấp đất

Câu 6: (1 điểm) Ghép các cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng:

Cột A

Cột B

Ghép câu

1. Bón phân thúc

A. bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con

1+….

2. Giâm cành là phương pháp nhân giống

B. bằng phân hữu cơ, phân lân

 

2+….

3. Thời vụ trồng cây ăn quả có múi ở các tỉnh phía Nam

C. đầu mùa mưa (từ tháng 4 - 5)

 

3+….

4. Bón phân lót

 

D. dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành (hoặc các đoạn rễ) đã cắt rời khỏi cây mẹ

4+….

 

E. theo mép tán cây

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7: (2 điểm)

Em hãy trình bày yêu cầu kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi.

 

 

Câu 8: (3 điểm)

Em hãy trình bày quy trình ghép chữ T.

Câu 9: (2 điểm)

Em hãy nêu giá trị của việc trồng cây ăn quả đối với con người và môi trường.

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 9 ĐỀ 1

I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:

Mỗi ý trả lời đúng được 0.25 điểm

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: (1): 15 – 30 ngày, (2): khác nhau, (3): lớp đất mặt,(4)phân bón

Câu 6: 1+E, 2+D, 3+C, 4+B

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7: (2 điểm)

Yêu cầu kĩ thuật của việc trồng cây ăn quả có múi:

 - Thời vụ:

 + Các tỉnh phía Bắc: trồng vào vụ xuân (tháng 2 - 4), vụ thu (tháng 8 - 10)  

 + Các tỉnh phía Nam: trồng vào đầu mùa mưa (tháng 4 -5)    

 - Khoảng cách trồng: tùy vào từng loại cây, loại đất     

 +  Cam: 6m x 5m, 6m x 4m, 5m x 4m      

 + Chanh: 4m x 3m, 3m x 3m        

 + Bưởi: 6m x 7m, 7m x 7m   

 - Đào hố, bón phân lót:

 + Đào hố: rộng 60 – 80cm, sâu 40 – 60cm tùy theo địa hình    

 + Bón phân lót: 30 kg phân chuồng + 0.2 – 0.5 kg phân lân + 0.1 – 0.2 kg kali

            - Các công việc chắm sóc :

 + Làm cỏ,vun xới

 + Bón phân thúc

 + Tưới Nước

 +Tạo hình , Sửa cành

 +Phòng trừ sâu, bệnh . 

Câu 8: (3điểm)

Quy trình ghép chữ T:

- Bước 1: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép      

 + Chọn chỗ thân thẳng, nhẵn, cách mặt đất 15 – 20cm    

 + Dùng dao sắc rạch 1 đường ngang dài 1cm, đường vuông góc dài 2cm ở giữa tạo thành hình chữ T, tách dọc theo chiều dọc chữ T, mở 1 cửa vừa đủ để đưa mắt ghép vào                           

- Bước 2: Cắt mắt ghép         

Cắt 1 miếng vỏ hình thoi dài 1.5 – 2cm, có 1 ít gỗ và mầm ngủ   

- Bước 3: Ghép mắt          

 + Gài mắt ghép dọc chữ T đã mở trên gốc ghép rồi đẩy nhẹ cuống lá trên mắt ghép cho xuống chặt                                                                                                                                                         

 + Quấn dây nilon cố định mắt ghép       

- Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép        

 + Sau ghép 15 – 20 ngày, mở dây buộc kiểm tra

 + Tháo dây buộc được 7 – 10 ngày thì cắt phần ngọn của gốc ghép ở phía trên mắt ghép khoảng 1.5 – 2cm                                                                                                                                           

Câu 9: ( 2 điểm )

* Giá trị của việc trồng cây ăn quả

-Giá trị dinh dưỡng cao:chứa nhiều chất đạm,chất béo,chất khoáng,vitamin…

- Có khả năng chữa một số bệnh (huyết áp cao, suy nhược thần kinh...)        

- Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến bánh kẹo, đồ hộp, rượu,...Là mặt hàng xuất khẩu kinh tế cao.                                                                                        

- Có tác dụng đến bảo vệ môi trường sinh thái. Làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, làm đẹp cảnh quan,...                                                                                        

MA TRẬN ĐỀ THI  CÔNG NGHỆ 9 ĐỀ 2

NĂM HỌC: 2014 – 2015

 

Tên chủ đề

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng số

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

Phần I

Một số vấn đềchung về cây ăn quả  

 

 

 

 

 

 

 

Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

 

 

 

1 câu

2 điểm

 

 

1 câu

2 điểm

20%

 

Phần II

Các phương pháp nhân giống cây ăn quả 

 

 

 

Biết   phương pháp hữu tính , đất vườn ươm

 

 

Hiểu được phương pháp ghép,chiết cành, thời vụ, 

 

 

Nêu được quy trình ghép chữ T

 

Số câu

Số điểm

   Tỉ lệ

2 câu

0,5 điểm

 

1 câu

1điểm

 

 

1câu

3điểm

 

4câu

4.5 điểm

 

45 %

 

 

Phần III

Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi 

 

Biết được giá trị ding dưỡng, lượng mưa

Biết yêu cầu ngoại cảnh

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

   Tỉ lệ

3câu

1.5 điểm

1 câu

2 điểm

 

 

 

 

4câu

3.5 điểm

 

35 %

 

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ phần %

 

6 câu

 

4 điểm

 

40  %

 

2 câu

 

3 điểm

30 %

 

1câu

 

3 điểm

 

30%

 

 

 

 

9 câu

 

10 điểm

Tỉ lệ 100%

 

 

 

        PHÒNG GD&ĐT BÙ ĐĂNG                              THI KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ                 MÔN: CÔNG NGHỆ  – KHỐI 9

HỌ VÀ TÊN: ................................................                  THỜI GIAN 45 Phút (Không kể thời gian phát đề)

LỚP : .................

 

 

.....................................................................................................................................................................

Điểm bài thi

Số tờ

CHỮ KÝ GIÁM THỊ

CHỮ KÝ GIÁM KHẢO

SỐ PHÁCH

Bằng số

Bằng chữ

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI:

Phần I : Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời  đúng từ câu 1 đến câu 4:

Câu 1.Loại đất thích hợp với vườn ươm cây ăn quả :

                  A. Đất đồi .               C. Đất sét.

                  B. Đất phù xa.     D. Đất cát.

Câu 2. Nhiệt độ thích hợp để cây ăn quả có múi phát triển là:

                   A. 20ºC- 25º C.     C. 21ºc - 27ºc.

B. 25ºC - 27ºC.     D. 24ºC - 30ºC.

Câu3.Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giông bằng cách:

A. Chiết cành.   C. Gieo hạt.

B. Giâm cành.             D. Ghép cành .

Câu 4. Khi chiết cành, mép vỏ phần nào ra rễ.

A. Phần trên.     C. Có phần trên và phần dưới.

B. Phần dưới.     D. Tất cả đều sai.

 Câu 5 . Ghi Đ vào đầu câu có nhận định đúng, S vào đầu câu có nhận định sai: (1 điểm)

    Khi chọn và cắt cành ghép nên chọn cành già, có lá mầm ngủ to ở giữa tầng tán cây.

    Khoảng 30-60 ngày, khi thấy rễ xuất hiện có màu vàng ngà cắt cành chiết đem trồng.

  Cùi nhãn chứa đường, các chất hữu cơ, vitamin B1,B2,C,K.

  Lượng mưa cây ăn quả có múi từ 1000- 2000mm/ năm.

Câu 6. Điền từ vào chỗ trống để có kiến thức đúng nhất: (1 điểm)

- Trong thịt quả của cây ăn quả có múi chứa …………….. đường, vitamin từ …….........../ 100g quả tươi; axit hữa cơ ……………cùng với một số……………… ………... khác.

B.TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 7:Trình bày những yêu cầu ngoại cảnh cần thiết để cây ăn quả có múi phát triển tốt.

Câu 8: (3 điểm)Em hãy trình bày quy trình ghép chữ T.

Câu 9:Trình bày giá trị của việc trồng cây ăn quả. Cho ví dụ minh hoạ.

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

ĐÁP ÁN CÔNG NGHỆ 9 ĐỀ 2

A.TRẮC NGHIỆM  (4 điểm)

I. Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu đúng nhất (2 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm.

 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

C

A

 

II.  Nhận định đúng sai: (1 điểm). Mỗi câu đúng 0.25 điểm.

 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

S

Đ

S

Đ

 III. Điền từ, mỗi câu đúng  0.25 điểm:

  1. 6 – 12 % ; 40-90 mg; 0.4-1.2% ; khoáng chất.

B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu7:  ( 2 điểm)

              Yêu cầu ngoại cảnh ( mỗi ý 0.5điểm) :

     Nhiệt độ: 25 -27ºC.

     Lượng mưa: 1000 - 2000mm/ năm; A0 : 70-80%.

     Ánh sáng: đủ ánh sáng.

     Đất: phù sa tốt nhất.

Câu 8: (3điểm)

Quy trình ghép chữ T:

- Bước 1: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép      

 + Chọn chỗ thân thẳng, nhẵn, cách mặt đất 15 – 20cm    

 + Dùng dao sắc rạch 1 đường ngang dài 1cm, đường vuông góc dài 2cm ở giữa tạo thành hình chữ T, tách dọc theo chiều dọc chữ T, mở 1 cửa vừa đủ để đưa mắt ghép vào                           

- Bước 2: Cắt mắt ghép         

Cắt 1 miếng vỏ hình thoi dài 1.5 – 2cm, có 1 ít gỗ và mầm ngủ   

- Bước 3: Ghép mắt          

 + Gài mắt ghép dọc chữ T đã mở trên gốc ghép rồi đẩy nhẹ cuống lá trên mắt ghép cho xuống chặt                                                                                                                                                         

 + Quấn dây nilon cố định mắt ghép       

- Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép        

 + Sau ghép 15 – 20 ngày, mở dây buộc kiểm tra

 + Tháo dây buộc được 7 – 10 ngày thì cắt phần ngọn của gốc ghép ở phía trên mắt ghép khoảng 1.5 – 2cm                                                       

Câu 9: ( 2 điểm )

* Giá trị của việc trồng cây ăn quả

-Giá trị dinh dưỡng cao:chứa nhiều chất đạm,chất béo,chất khoáng,vitamin…

- Có khả năng chữa một số bệnh (huyết áp cao, suy nhược thần kinh...)        

- Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến bánh kẹo, đồ hộp, rượu,...Là mặt hàng xuất khẩu kinh tế cao.                                                                                        

- Có tác dụng đến bảo vệ môi trường sinh thái. Làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, làm đẹp cảnh quan,...                                                                                         

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về de thi hk1 tin
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU