Đề thi HK1_Địa 10_1314

đề thi Sưu tầm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 50       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
02u2zq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/28/2014 5:54:19 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
1
Lần tải
50
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013 - 2014 TRƯỜNG THPT MINH THUẬN MÔN: ĐỊA LÍ 10 Thời gian: 45 phút (không kể phát đề) Đề 1 Câu 1 (2 điểm): Thủy triều là gì? Nguyên nhân sinh ra thủy ,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi HK1_Địa 10_1314, Đề Thi Sưu Tầm , Đề thi Đề thi HK1_Địa 10_1314, doc, 1 trang, 0.08 M, Sưu tầm chia sẽ bởi Khoa Mai Văn đã có 50 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-HK1_Dia-10_1314.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG THPT MINH THUẬN MÔN: ĐỊA LÍ 10
Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)
Đề 1
Câu 1 (2 điểm): Thủy triều là gì? Nguyên nhân sinh ra thủy triều?
Câu 2 (2 điểm): Nêu ảnh hưởng của nhân tố đá mẹ và khí hậu tới sự hình thành đất.
Câu 3 (2 điểm): Trình bày biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
Câu 4 (4 điểm):
a.Hãy tính mật độ dân số các châu lục sau:
Châu lục
Số dân (triệu người)
Diện tích (triệu km2)

Châu Á
Châu Mỹ
3920
888
31,8
42,0


b. Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Pháp, năm 2000
Tên nước
Chia ra (%)


Khu vực I
Khu vực II
Khu vực III

Pháp
5,1
27,8
67,1

Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Pháp, năm 2000 và nhận xét.
SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG THPT MINH THUẬN MÔN: ĐỊA LÍ 10
Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)
Đề 2
Câu 1 (2 điểm): Sóng thần là gì? Nguyên nhân gây ra sóng thần. Tác hại của sóng thần.
Câu 2 (2 điểm): Nêu ảnh hưởng của nhân tố sinh vật tới sự phát triển và phân bố sinh vật.
Câu 3 (2 điểm): Trình bày biểu hiện của quy luật phi địa đới.
Câu 4 (4 điểm):
a.Hãy tính mật độ dân số các châu lục sau:
Châu lục
Số dân (triệu người)
Diện tích (triệu km2)

Châu Phi
Châu Âu
906
730
30,3
23,0

b. Cho bảng số liệu sau (3điểm)
Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Mê-hi-cô, năm 2000
Tên nước
Chia ra (%)


Khu vực I
Khu vực II
Khu vực III

Mê-hi-cô
28,0
24,0
48,0

 Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Mê-hi-cô, năm 2000 và nhận xét .
ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÍ 10
ĐỀ 1
Câu 1: Thủy triều là gì? Nguyên nhân sinh ra thủy triều
- Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên có chu kỳ của các khối nước trong các biển và đại dương. (1đ)
- Nguyên nhân: do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời (1đ)
Câu 2: Ảnh hưởng của nhân tố đá mẹ, khí hậu tới sự hình thành đất
- Đá mẹ: Là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới và ảnh hưởng trực tiếp tới tính chất lí, hóa của đất (1đ)
- Khí hậu: Nhiệt và ẩm, là các yếu tố khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất (1đ)
Câu 3: Biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí (2điểm)
- Biểu hiện: Trong tự nhiên bất cứ lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần tự nhiên ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau. Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.
Câu 4: (4điểm)
a. Tính mật độ dân số các quốc gia: (1 điểm)

Mật độ dân số = (người/km2)
Diện tích
Châu Á : 123 người/km2
Châu Mĩ: 21 người/km2
b. Vẽ biểu đồ và nhận xét.
- Vẽ đúng thứ tự khu vực, chia tỉ lệ tương đối chính xác, có ghi đơn vị từng khu vực, có chú giải, có tên biểu đồ (2,5đ)
(Thiếu tên - 0,5đ ; Thiếu chú giải -0,5đ; thiếu đơn vị từng khu vực -0,25đ; sai thứ tự khu
vực -0,25đ)
- Nhận xét: (0,5đ)
Cơ cấu lao động theo khu vực

     SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG               ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013 - 2014

TRƯỜNG THPT MINH THUẬN                       MÔN: ĐỊA LÍ 10

                                                      Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

 

Đề 1

Câu 1 (2 điểm): Thủy triều là gì? Nguyên nhân sinh ra thủy triều?

Câu 2 (2 điểm): Nêu ảnh hưởng của nhân tố đá mẹ và khí hậu tới sự hình thành đất.

Câu 3 (2 điểm): Trình bày biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Câu 4 (4 điểm):  

a.Hãy tính mật độ dân số các châu lục sau:

Châu lục

Số dân (triệu người)

Diện tích (triệu km2)

Châu Á

Châu  Mỹ

3920

888

31,8

42,0

 

 b. Cho bảng số liệu sau:

    Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Pháp, năm 2000

Tên nước

Chia ra (%)

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Pháp

5,1

27,8

67,1

Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Pháp, năm 2000 và nhận xét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG               ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013 - 2014

TRƯỜNG THPT MINH THUẬN                       MÔN: ĐỊA LÍ 10

                                                      Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

 

Đề 2

Câu 1 (2 điểm): Sóng thần là gì? Nguyên nhân gây ra sóng thần. Tác hại của sóng thần.

Câu 2 (2 điểm): Nêu ảnh hưởng  của nhân tố sinh vật tới sự phát triển và phân bố sinh vật.

Câu 3 (2 điểm): Trình bày biểu hiện của quy luật phi địa đới.

Câu 4 (4 điểm):

a.Hãy tính mật độ dân số các châu lục sau:

Châu lục

Số dân (triệu người)

Diện tích (triệu km2)

Châu Phi

Châu Âu

906

730

30,3

23,0

b. Cho bảng số liệu sau (3điểm)

   Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Mê-hi-cô, năm 2000

Tên nước

Chia ra (%)

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Mê-hi-cô

28,0

24,0

48,0

  Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Mê-hi-cô, năm 2000 và nhận xét                                                         .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÍ 10

ĐỀ 1

Câu 1: Thủy triều là gì? Nguyên nhân sinh ra thủy triều

- Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên có chu kỳ của các khối nước trong các biển và đại dương. (1đ)

- Nguyên nhân: do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời (1đ)

Câu 2: Ảnh hưởng  của nhân tố đá mẹ, khí hậu tới sự hình thành đất

- Đá mẹ: Là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần khoáng vật, thành  phần cơ giới và ảnh hưởng trực tiếp tới tính chất lí, hóa của đất (1đ)

- Khí hậu: Nhiệt và ẩm, là các yếu tố khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp đến sự  hình thành đất (1đ)

Câu 3: Biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí  (2điểm)

- Biểu hiện: Trong tự nhiên bất cứ lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần tự nhiên ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau. Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

Câu 4: (4điểm)

a. Tính mật độ dân số các quốc gia: (1 điểm)

                            

Mật độ dân số  =           (người/km2)   

                                  Diện tích

       Châu Á : 123 người/km2

Châu Mĩ: 21 người/km2

b. Vẽ biểu đồ và nhận xét.

  - Vẽ đúng thứ tự khu vực, chia tỉ lệ tương đối chính xác, có ghi đơn vị từng khu vực, có chú giải, có tên biểu đồ (2,5đ)

      (Thiếu tên  - 0,5đ ; Thiếu chú giải -0,5đ; thiếu đơn vị từng khu vực -0,25đ; sai thứ tự khu

vực -0,25đ)

    - Nhận xét: (0,5đ)

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Pháp: Khu vực III có tỉ trọng cao nhất: 67,1%;

Khu vực I thấp nhất: 5,1%

 

ĐỀ 2:

Câu 1: Sóng thần là gì? Nguyên nhân gây ra sóng thần

      - Sóng thần: là sóng có chiều cao khoảng 20 – 40m truyền theo chiều ngang với tốc độ 400 - 800km/h   (1đ)

      - Nguyên nhân: chủ yếu là do động đất, núi lửa phun ngầm dưới đáy biển, do bão. (0,5đ)

      - Tác hại của sóng thần: Gây thiệt hại lớn về người và của. (0,5đ)

Câu 2: Nhân tố sinh vật ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật: (2đ)

      - Động vật có mối quan hệ thực vật về nơi cư trú, và nguồn thức ăn, do đó thực vật ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố động vật. Nhiều loài động vật ăn thực vật là thức ăn của động vật ăn thịt. Vì thế chúng phải cùng sống  trong một môi trường sinh thái nhất định

Câu 3: Trình bày biểu hiện của quy luật phi địa đới

      - Quy luật đai cao: biểu hiện rõ nhất của quy luật đai cao là sự phân bố các vành đai đất và thực vật theo độ cao (1đ)

      - Quy luật địa ô: biểu hiện rõ nhất của quy luật địa ô là sự thay đổi các kiểu thảm thực vật theo kinh độ (1đ)

Câu 4: (4điểm)

Tính mật độ dân số các quốc gia

 

Mật độ dân số  =                             (người/km2)  

                                    Diện tích

- Châu Phi: 30 người/km2   - Châu Âu: 32 người/km2

b. Vẽ biểu đồ và nhận xét. 

   - Vẽ đúng thứ tự khu vực, chia tỉ lệ tương đối chính xác, có ghi đơn vị từng khu vực, có chú giải, có tên biểu đồ (2,5đ)

      (Thiếu tên  - 0,5đ ; Thiếu chú giải -0,5đ; thiếu đơn vị từng khu vực -0,25đ; sai thứ tự khu

vực -0,25đ)

    - Nhận xét: (0,5đ)

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của nước Mê-hi-cô: Khu vực III có tỉ trọng cao nhất: 48%; khu vực II thấp nhất: 24 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ 10

1. Xác định mục tiêu kiểm tra

- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS sau khi học xong các chủ đề của học kì I Địa lí 10.

- Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của HS trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện pháp dạy học phân hóa cho phù hợp;

- Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình GDPT phần nội dung học kì I; tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học; phát triển kĩ năng tự đánh giá cho HS;

- Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể

2. Xác định hình thức kiểm tra: Tự luận

3. Xây dựng ma trận đề kiểm tra:

Chủ đề (nội dung ) mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng cấp độ thấp

- Sóng. Thủy triều. Dòng biển

- Thổ nhưỡng quyễn. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.

- Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hửong tới sự phát triển và phân bố của sinh vật.

- Sóng thần. Nguyên nhân gây ra sóng thần

Hoặc

- Thủy triều. Nguyên nhân sinh ra thủy triều.

- Trình bày  nhân tố : Đá mẹ, khí hậu ảnh hưởng tới sự hình thành đất.

Hoặc

- Trình bày nhân tố: Sinh vật ảnh hưởng tới sự phá triển và phân bố sinh vật.

 

 

 

 

40% = 4 điểm

2 điểm

2 điểm

 

  Biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh, quy luật địa đới và phi địa đới của lớp vỏ địa lí

 

- Trình bày biểu hiện của quy luật

 thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

    Hoặc

- Trình bày biểu hiện của quy phi địa đới

 

 

20%= 2 điểm

2 điểm

 

 

 

Phân bố dân cư và đô thị hóa

 

 

 

- Tính mật độ dân số

- Vẽ biểu đồ tròn và nhận xét

40% = 4 điểm

 

 

4 điểm

Tổng số điểm:10 

Tổng số câu: 4

4 điểm

2 điểm

4 điểm

Chủ đề (nội dung ) mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng cấp độ thấp

- Sóng. Thủy triều. Dòng biển

- Thổ nhưỡng quyễn. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.

- Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hửong tới sự phát triển và phân bố của sinh vật.

- Sóng thần. Nguyên nhân gây ra sóng thần

Hoặc

- Thủy triều. Nguyên nhân sinh ra thủy triều.

- Trình bày  nhân tố : Đá mẹ, khí hậu ảnh hưởng tới sự hình thành đất.

Hoặc

- Trình bày nhân tố: Sinh vật ảnh hưởng tới sự phá triển và phân bố sinh vật.

 

 

 

 

40% = 4 điểm

2 điểm

2 điểm

 

  Biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh, quy luật địa đới và phi địa đới của lớp vỏ địa lí

 

- Trình bày biểu hiện của quy luật

 thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

    Hoặc

- Trình bày biểu hiện của quy phi địa đới

 

 

20%= 2 điểm

2 điểm

 

 

 

Phân bố dân cư và đô thị hóa

 

 

 

- Tính mật độ dân số

- Vẽ biểu đồ tròn và nhận xét

40% = 4 điểm

 

 

4 điểm

Tổng số điểm:10 

Tổng số câu: 4

4 điểm

2 điểm

4 điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi HK1_Địa 10_1314
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự