ĐỀ THI HKI-2018

đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       9      0
Ngày đăng 2017-12-01 16:46:38 Tác giả Sắc Nguyễn Quốc loại .doc kích thước 1.01 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Sở Giáo dục & Đào tạo ĐỀ THI HỌCKÌ I Môn : Toán - Thời gian : 90 phút Câu 1: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào? A. B. và C. D. và Câu 2: Giá trị cực tiểu của hàm số là A. B. C. D. Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên ? A. B. C. D. Câu 4: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là A. B. C. D. Câu 5: Hàm số đồng biến trên khoảng nào? A. B. C. D. Câu 6: Đồ thị trên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số được liệt kê dưới đây? A. B. C. D. Câu 7: Đồ thị của hàm số nào trong các

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

Sở Giáo dục & Đào tạo                                                          ĐỀ THI HỌCKÌ  I
                                                         Môn : Toán  -  Thời gian : 90 phút
Câu 1: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
A.  B. và
C.  D. và
Câu 2: Giá trị cực tiểu của hàm số là
A.  B.  C.  D.
Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất   của hàm số trên ?
A.  B.  C.  D.
Câu 4: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là
A.  B.  C.  D.
Câu 5: Hàm số đồng biến trên khoảng nào?
A.  B.  C.  D.
Câu 6:
  

 
 
 
 
 
 
 
Đồ thị trên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số được liệt kê dưới đây?
 
A.  B.
C.  D.
Câu 7: Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây đi qua điểm ?
A.  B.
C.  D.
Câu 8: Hình trên là đồ thị của một hàm số trong các hàm số sau đây?
A.  B.  C.  D.
                                                Trang 1/6 - Mã đề thi 03


 

Câu 9: Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là
A.  B.  C.  D.
Câu 10: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có hai cực trị?
A.  B.  C.  D.
Câu 11: Cho hàm số . Với giá trị thực nào của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  bằng ?
A.  B.  C.  D.
Câu 12: Với giá trị thực nào của tham số m để đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang?
A.  B.  C.  D.
Câu 13:
 
   
Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ trên. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng và .
C. Các điểm cực trị của hàm số là , và .
D. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.
Câu 14: Đồ thị của một hàm số nào trong các hàm số sau đây  không cắt trục hoành?
A.  B.
C.  D.
Câu 15: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Đồ thị hàm số đi qua điểm
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng
C. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng
Câu 16: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có ba nghiệm phân biệt ?
A.  B. Không có giá trị  C.  D.
                                                Trang 1/6 - Mã đề thi 03


 

Câu 17: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt?
A.  B. Không có giá trị  C.  D.
Câu 18: Cho hai hàm số và . Gọi lần lượt là giao điểm của hai đồ thị hàm số đã cho. Tìm tọa độ của hai điểm ?
A.  B.
C.  D.
Câu 19: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng ?
A.  B.  C.  D.
Câu 20: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có hai điểm cực trị thỏa ?
A.  B.  C.  D.
Câu 21: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số luôn qua điểm
C. Hàm số đống biến trên .
D. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm tiệm cận dứng.
Câu 22: Đạo hàm của hàm số là
A. . B.  C. . D. .
Câu 23: Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Hàm số ( ) đồng biến trên R.
B. Hàm số ( ) đồng biến trên
C. Đồ thị hàm số ( ) luôn đi qua điểm
D. Hàm số ( ) nghịch biến trên
Câu 24: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn ?
A.  B.  C.  D.
Câu 25: Cho dương và . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.  B.
                                                Trang 1/6 - Mã đề thi 03


 

C.  D.
Câu 26: Biểu thức (a > 0). Viết biểu thức được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.
A.  B.  C.  D.
Câu 27: Giá trị của biểu thức là
A.  B.  C.  D.
Câu 28:
    
Hình trên, đồ thị của ba hàm số , , ( là ba số dương khác 1 cho trước) được vẽ trong cùng mặt phẳng tọa độ. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.  B.  C.  D.
Câu 29: Tập xác định của hàm số là
A.  B.  C.  D.
Câu 30: Tìm tập nghiệm của phương trình  ?
A.  B.  C.  D.
Câu 31: Nghiệm của phương trình  là
A.  B.  C.  D.
Câu 32: Tìm tập nghiệm của phương trình  ?
A.  B.  C.  D.
Câu 33: Phương trình có hai nghiệm . Tìm giá trị của biểu thức ?
A.  B.  C.  D.
Câu 34: Cho phương trình . Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Phương trình có hai nghiệm trái dấu. B. Phương trình vô nghiệm.
C. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. D. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt.
Câu 35: Cho và . Biểu diễn  theo a và b.
A.  B.
                                                Trang 1/6 - Mã đề thi 03


 

C.  D.
Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên bằng . Tính thể tích khối lăng trụ ?
A.  B.  C.  D.
Câu 37: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , và . Tính thể tích của khối chóp ?
A.  B.  C.  D.
Câu 38: Cho tứ diện có đôi một vuông góc và . Tính thể tích khối tứ diện ?
A.  B.  C.  D.
Câu 39: Cho hình chóp có thể tích , mặt bên là tam giác đều cạnh . Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng ?
A.  B.  C.  D.
Câu 40: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh ; cạnh bên bằng 4a. Tính thể tích của khối lăng trụ ?
A.  B.  C.  D.
Câu 41: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh , góc hợp bởi và mặt phẳng bằng . Thể tích của khối lăng trụ ?
A.  B.  C.  D.
Câu 42: Cho hình lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh . Hình chiếu vuông góc của lên mặt phẳng là trung điểm của cạnh , góc giữa đường thẳng và mặt đáy  bằng .  Tính thể tích của khối lăng trụ ?
A.         B.    C.        D.
Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, và góc giữa   và bằng . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD ?
A.  B.  C.  D.
Câu 44: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại , , góc hợp bởi và mặt phẳng bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ ?
                                                Trang 1/6 - Mã đề thi 03


 

A.  B.  C.  D.
Câu 45: Thể  tích khối trụ có chiều cao 3m và đường kính của đường tròn đáy 1m là
A.  B.  C.  D.
Câu 46: Một hình nón có bán kính đường tròn đáy là , đường sinh bằng . Tính diện tích xung quanh của hình nón ?
A.  B.  C.  D.
Câu 47: Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là và chiều cao bằng . Tính thể tích  của khối trụ ?
A.  B.  C.  D.
Câu 48: Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy bằng r. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.  B.  C.  D.
Câu 49: Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại   và , biết . Cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy và . Khoảng cách từ đến mặt phẳng bằng . Tính thể tích của khối chóp ?
A.  B.  C.  D.
Câu 50:
   
Cơ sở sản xuất bồn cá cảnh cần sản xuất bồn cá hình hộp chữ nhật(không nắp đậy) bằng kính có thể tích , đáy là hình chữ nhật chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chủ cơ sở cần tính kích thước của bồn cá để ít tốn nguyên liệu nhất. Anh (chị)  hãy giúp chủ cơ sở trên tính toán và cho biết chiều cao của bồn là bao nhiêu (làm tròn số đến hàng phần chục)?
A.  0,6m. B.   0,5m. C.   0,4m. D.   0,7m.
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 
                                                Trang 1/6 - Mã đề thi 03


Nguồn:Sắc Nguyễn Quốc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI HKI-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_THI_HKI_20181.doc[1.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
qxhx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-01 16:46:38
Loại file
doc
Dung lượng
1.01 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
9
đề thi ĐỀ THI HKI-2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • ĐỀ THI HKI-2018
  Giải tích 12
  ĐỀ THI HKI-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017

  Xem: 1

 • DE THI HKI 2018
  Tập đọc 5
  DE THI HKI 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 2

 • DE THI HKI 2018
  Toán học 5
  DE THI HKI 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 1

 • ĐỀ THI HKI 2018
  Giải tích 12
  ĐỀ THI HKI 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2017

  Xem: 1

 • ĐỀ THI HKI 2017-2018
  Tin học 5
  ĐỀ THI HKI 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 60

 • ĐỀ THI HKI 2017-2018
  Tin học 4
  ĐỀ THI HKI 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 67

 • de thi toan HKI 2017-2018
  Đề thi
  de thi toan HKI 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 0

 • DE THI CUOI HKI 2017 - 2018
  Toán học 5
  DE THI CUOI HKI 2017 - 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 80

 • ĐỀ THI HKI-2018-2019
  ĐS-GT 11 Nâng cao
  ĐỀ THI HKI-2018-2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2019

  Xem: 0

 • Đề thi giữa HKI 2018-2019
  Vật lý 12
  Đề thi giữa HKI 2018-2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2018

  Xem: 0