ĐỀ THI HKI LỊCH SỬ 10

Đăng ngày 11/23/2017 6:28:46 PM | Thể loại: Lịch sử 10 | Chia sẽ bởi: thế Cứ như | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO          KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

              CHÂU THÀNH                                             Môn: Lịch ̉

     Trường THPT Châu Thành 1                        Năm học: 2017 – 2018

                ĐỀ ĐỀ XUẤT                 Thời gian: 45 phút (Không ̉ thời gian phát đề)

 

ĐỀ 1.

Câu I. (2 điểm)

 1. Trình bày ̣ xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thủy.
 2. Theo anh/chị, bầy người nguyên thủy đã tạo nên tác động như thế nào đến ̣ nhiên?

Câu II.  (2 điểm)

 1. Thị tộc là gì? ̣ tộc là gì?
 2. Điền vào khoảng trống của các câu sau:
 1. Cách nay …………, tìm được đồng đỏ ở ……………………………………….
 2. Cách nay …………, tìm được sắt ở …………………………………………….
 3. Cách nay ………...., tìm được …………….. ở nhiều nơi trên Trái Đất.
 4. hữu xuất hiện khi có người…………………………………………………...

Câu III. (2 điểm)

 1. Trình bày ̣ phân chia giai cấp ở xã hội phương Đông.
 2. Các nền văn hóa ̉ đại phương Đông là gì? ̉ ngắn gọn 1 nền văn hóa.

Câu IV. (2 điểm)

 1. ̣ hình thành thị quốc Địa Trung Hải và đặc điểm của chúng.
 2. So sánh điểm khác nhau ̀ điều kiện ̣ nhiên và đặc điểm của thị quốc Địa Trung Hải với phương Đông.

Câu V. (2 điểm)

   Anh/chị hãy trình bày những suy nghĩ của mình ̀ Trung Quốc thời phong kiến.

 

ĐỀ 2

Câu I. (3 điểm)

 1. Nêu tên các thời đại đã học ở Trung Quốc thời phong kiến.
 2. Trình bày hiểu biết của anh/chị ̀ thời Đường ở Trung Quốc.
 3. Văn hóa Trung Quốc phát triển ở mấy phương diện? ̉ tên.

Câu II. (2 điểm)

 1. Vương triều Mô-gôn hình thành và phát triển như thế nào ở Ấn Độ?
 2. Anh/chị hãy ̉ tên ít nhất 2 tác phẩm văn học Ấn Độ mà anh/chị biết.

Câu III. (3 điểm)

 1. Cuộc sống của bầy người nguyên thủy và tác động của bầy người nguyên thủy đến đời sống ̣ nhiên.
 2. Có giả thuyết cho rằng: “Vượn ̉ không phải là ̉ tiên của con người, mà con người đã được một đấng tối cao nào đó tạo ra và cho phát triển tới ngày nay.” Theo anh/chị quan điểm trên có đúng hay không? Vì sao?

Câu IV. (2 điểm)

 1. Tại sao ̀ khi kỹ thuật, kinh ́ phát triển, con người lại có ̣ phân chia giàu nghèo, giai cấp?
 2. Tại sao, thị quốc Địa Trung Hải không chấp nhận việc có vua, quyền lực lại tập trung hết vào tay Hội đồng 500,...?
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi ĐỀ THI HKI LỊCH SỬ 10, Lịch sử 10. . nslide trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện ĐỀ THI HKI LỊCH SỬ 10 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện ĐỀ THI HKI LỊCH SỬ 10 thuộc chuyên mục Lịch sử 10 được giới thiệu bởi bạn thế Cứ như tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào chủ đề Lịch sử 10 , có 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Lịch sử Lịch sử 10 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I CHÂU THÀNH Môn: Lịchsử Trường THPT ChâuThành 1 Nămhọc: 2017 – 2018 ĐỀ ĐỀ XUẤT Thờigian: 45 phút(Khôngkể thờigianphátđề) ĐỀ 1, kế tiếp là Câu I,còn cho biết thêm (2điểm) Trìnhbàysự xuấthiệnloàingườivà đờisốngbầyngườinguyênthủy, cho biết thêm Theo anh/chị, bầyngườinguyênthủyđã tạonêntácđộngnhưthế nàođếntự nhiên? Câu II, kế tiếp là (2 điểm) Thị tộc là gì? Bộ tộc là gì? Điềnvàokhoảngtrốngcủacáccâusau: Cách nay …………, tìmđượcđồngđỏ ở ………………………………………, kế tiếp là Cách nay …………, tìmđượcsắt ở ……………………………………………, bên cạnh đó Cách nay ………, bên cạnh đó ,tìmđươ https://nslide.com/de-thi/de-thi-hki-lich-su-10.028w0q.html