Đề thi HKI lớp 12

đề thi Tin học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 124       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
rung0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/9/2015 5:41:09 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
124
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4 MÔN TIN HỌC 12 – ĐỀ 1 Họ và Tên ………………………………………… Lớp:…………… A/ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM: Học sinh điền đáp án đúng vào câu tư,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi HKI lớp 12, Đề Thi Tin Học 12 , Đề thi Đề thi HKI lớp 12, doc, 1 trang, 0.05 M, Tin học 12 chia sẽ bởi Cương Phạm đã có 124 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-HKI-lop-12.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4 MÔN TIN HỌC 12 – ĐỀ 1
Họ và Tên ………………………………………… Lớp:……………
A/ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM:
Học sinh điền đáp án đúng vào câu tương ứng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bảng DÁNHSACHTHI gồm các trường STT, Họ tên, SBD, Phòng thi; nên chọn trường nào làm khoá chính?
A. Phòng thi B. SBD C. Họ tên D. STT


Em hãy cho biết, trong quá trình tạo Biểu mẫu, muốn chọn 1 trường đưa vào biểu mẫu nhấn nút lệnh nào?
A. B. C. D. 


Dữ liệu của CSDL được lưu ở:
A. Biểu mẫu B. Bảng C. Mẫu hỏi D. Báo cáo


Khi đang làm việc với cấu trúc bảng, muốn lưu cấu trúc vào đĩa, ta thực hiện :
A. View – Save B. File – Save C. Format – Save D.Tools – Save


Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường nhập số điện thoại nên chọn loại nào
A. Date/Time B.Text C. Autonumber D. Number


 Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), nên chọn loại nào
Number Date/time Cu
ency Text


Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định tên trường, ta gõ tên trường tại cột :
A. File Name B. Field Name C. Name Field D. Name


Lệnh Create form in Desingn view dùng để tạo:
A. Tạo biểu mẫu B. Tạo cơ sở dữ liệu C. Tạo bảng D. Tạo cấu trúc bảng


Phần đuôi của tên tập tin trong Access là
A. XLS B. DOC C. TEXT D. MDB


B/ TỰ LUẬN:
Câu 1 : Đề xuất kiểu dữ liệu cho các trường và chọn khóa chính cho các bảng- Tạo mối quan hệ .
Nx kho : SOHD; NGAY; LOAIHD;.
Dm kho : MAKHO; TENKHO; DIACHI;
Dm hanghoa : MAHH; TENHH; DONGIA;
CT nhapxuat : SOHD;MAHH;MAKHO; SOLUONG;
Câu 2 : Tạo Query thực hiện những yêu cầu sau
Tính thành tiền cho các hàng hóa đã xuất bán, gồm các thông tin sau : SOHD; MAHH; MAKHO; SOLUONG; THANHTIEN với thanhtien tính theo công thức : THANHTIEN=SOLUONG * DONGIA;
Câu 3 : Nêu khái niệm bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi? Các chế độ làm việc với các đối tượng?

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG               ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

           TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4                        MÔN TIN HỌC 12 – ĐỀ 1

 

      Họ và Tên …………………………………………              Lớp:……………

A/ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM:

Học sinh điền đáp án đúng vào câu tương ứng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.               

Bảng DÁNHSACHTHI gồm các trường STT, Họ tên, SBD, Phòng thi; nên chọn trường nào làm khoá chính?

A. Phòng thi               B. SBD                    C. Họ tên                    D. STT

 1.               

Em hãy cho biết, trong quá trình tạo Biểu mẫu, muốn chọn 1 trường đưa vào biểu mẫu nhấn nút lệnh nào?

A.                             B.                               C.                                 D.   

 1.               

Dữ liệu của CSDL được lưu ở:

A. Biểu mẫu    B. Bảng                    C. MÉu hái                   D. B¸o c¸o

 1.               

Khi ®ang lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, muèn l­u cÊu tróc vµo ®Üa, ta thùc hiÖn :

A. View – Save B. File – Save                      C. Format – Save               D.Tools – Save

 1.               

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường nhập số điện thoại nên chọn loại nào

A. Date/Time                    B.Text                            C. Autonumber                   D. Number 

 1.               

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), nên chọn loại nào 

A  Number        B  Date/time                   C  Currency       D  Text 

 1.               

Khi lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, ®Ó x¸c ®Þnh tªn tr­êng, ta gâ tªn tr­êng t¹i cét :

A. File Name             B. Field Name                    C. Name Field                   D. Name

 1.               

LÖnh Create form in Desingn view dïng ®Ó t¹o:

A. T¹o biÓu mÉu   B. T¹o c¬ së d÷ liÖu           C. T¹o b¶ng     D. T¹o cÊu tróc b¶ng

 1.               

Phần đuôi của tên tập tin trong Access là

A. XLS                        B. DOC                                C. TEXT                          D. MDB

 

B/ TỰ LUẬN:

Câu 1 : Đề xuất kiểu dữ liệu cho các trường và chọn khóa chính cho các bảng- Tạo mối quan hệ .

-          Nx kho : SOHD; NGAY; LOAIHD;.

-          Dm kho : MAKHO; TENKHO; DIACHI;

-          Dm hanghoa : MAHH; TENHH; DONGIA;

-          CT nhapxuat : SOHD;MAHH;MAKHO; SOLUONG;

  Câu 2 : Tạo Query thực hiện những yêu cầu sau

Tính thành tiền cho các hàng hóa đã xuất bán, gồm các thông tin sau : SOHD; MAHH; MAKHO; SOLUONG; THANHTIEN với thanhtien tính theo công thức : THANHTIEN=SOLUONG * DONGIA;

  Câu 3 : Nêu khái niệm bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi? Các chế độ làm việc với các đối tượng?

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi HKI lớp 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU