DE THI HKII TV 2 16 -17

đề thi Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2186       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
d6yt0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/6/2017 4:24:05 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
2186
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra HK2 Môn Tiếng Việt 2: TT Chủ ðề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng  TN TL TN TL TN TL TN TL  1 Ðọc hiểu vãn bản Số câu 2  2  1  1 6  ,xem chi tiết và tải về Đề thi DE THI HKII TV 2 16 -17, Đề Thi Tập Đọc 2 , Đề thi DE THI HKII TV 2 16 -17, docx, 1 trang, 0.02 M, Tập đọc 2 chia sẽ bởi Cảnh Võ Minh đã có 2186 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-HKII-TV-2-16-17.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra HK2 Môn Tiếng Việt 2:
TT

Chủ ðề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4

TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1
Ðọc hiểu vãn bản
Số câu

2


21


1

6Câu số

1(0,5)
2(0,5)


3(0,5) 4(0,5)5(1)


6 (1)
4 ðiểm

2
Kiến thức tiếng Việt
Số câu

1


113Câu số
 7
(0,5)

 8
(0,5)


 9
(1)


2 ðiểm

Tổng số câu
3
(1,5 )

3
(1,5 )


2
(2 )

1
(1)
9
(6 )


PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CÙ LAO DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II, 2016 - 2017
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2B MÔN: TIẾNG VIỆT 2
Thời gian: 30 phút
- Họ và tên học sinh:..................................................................................
- Lớp: 2..............
- Ngày kiểm tra: ...../...../2017
ÐiêÒm
Nhận xét của giáo viên


Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên
Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc sống thật là tươi vui, đầm ấm.
Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu.
Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát quá, cố chạy trở lại hồ. Nhưng đã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. Muông thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ.
Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá sấu tạo thành hồ. Còn những dấu vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông suối.
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Già làng Voi tức giận điều gì?
A: Cá Sấu đến phá cuộc sống của buôn làng.
B: Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng.
C: Cá Sấu đến uống nước ở hồ nước.
D: Cá Sấu đến sống ở hồ nước.
Câu 2: Theo dân làng, sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có?
A: Do dấu chân của người dân ở đó.
B: Do dấu chân già làng Voi và vết kéo gỗ tạo thành.
C: Do dấu chân Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành.
D: Do dấu chân dân làng và chân muông thú tạo thành.
Câu 3 : Qua cuộc chiến thắng với cá sấu đã nói lên điều gì ?
Sức mạnh của già làng Voi .
Sức mạnh của dân làng .
Sức mạnh của muông thú .
Tinh thần đoàn kết của người dân ở Tây Nguyên .
Câu 4: Ngày xưa ở Tây Nguyên sông hồ như thế nào ?
. Chỉ có hồ .
Ít sông hồ .
Không có sông hồ
Nhiều sông hồ .
Câu 5: Câu chuyện này kể về điều gì?Câu 6: Nhân vật già làng Voi và muông thú hợp sức lại để chiến thắng Cá Sấu trong câu chuyện thể hiện tinh thần gì của người dân ở Tây Nguyên?Câu 7: Điền dấu phẩy( , ) vào chỗ thích hợp trong câu sau.
Muông thú các nơi cùng kéo gỗ lát đường băng qua bãi lầy đến bên hồ trợ giúp.
Câu 8: Câu: “Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ” thuộc kiểu câu gì?
A: Ai làm gi ? C: Ai thế nào ?
B: Ai là gì ? D: Ai ở đâu ?
Câu 9: Kể tên một số loài thú sống hoang dã. PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CÙ LAO DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II, 2016 - 2017
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2B MÔN: TIẾNG VIỆT 2

 


Ma trận câu hỏi đ kiểm tra HK2 Môn Tiếng Việt 2:

 

 

 

TT

 

 

Ch ðề

Mức 1

Mức 2

Mc 3

Mc 4

 

 

Tng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Ðc hiểu vãn bản

Số câu

 

2

 

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

6

Câu s

 

1(0,5)

2(0,5)

 

 

3(0,5) 4(0,5)

 

 

 

5(1)

 

 

6 (1)

4 ðiểm

2

Kiến thức tiếng Việt

Số câu

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3

Câu s

       7

(0,5)

 

       8

(0,5)

 

 

      9

(1)

 

 

2 ðiểm

Tng s câu

3

(1,5 )

 

3

(1,5 )

 

 

2

(2 )

 

1

(1)

9

(6 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CÙ LAO DUNG    KIỂM TRA HỌC KỲ II, 2016 - 2017

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2B              MÔN: TIẾNG VIỆT 2 

                                Thời gian: 30 phút

- Họ và tên học sinh:..................................................................................

- Lớp: 2..............

- Ngày kiểm tra: ...../...../2017 

 

ÐiêÒm

 

Nhận xét của giáo viên

 

Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên

   Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc sống thật là tươi vui, đầm ấm.

   Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu.

  Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát quá, cố chạy trở lại hồ. Nhưng đã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. Muông thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ.

   Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá sấu tạo thành hồ. Còn những dấu vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông suối.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Già làng Voi tức giận điều gì?

A: Cá Sấu đến phá cuộc sống của buôn làng.

B: Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng.

C: Cá Sấu đến uống nước ở hồ nước.

D: Cá Sấu đến sống ở hồ nước.

Câu 2: Theo dân làng, sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có?

A: Do dấu chân của người dân ở đó.


B: Do dấu chân già làng Voi và vết kéo gỗ tạo thành.

C: Do dấu chân Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành.

D: Do dấu chân dân làng và chân muông thú tạo thành.

Câu 3 : Qua cuộc chiến thắng với cá sấu đã nói lên điều gì ?

 1. Sức mạnh của già làng Voi .
 2. Sức mạnh của dân làng .
 3. Sức mạnh của muông thú .
 4. Tinh thần đoàn kết của người dân ở Tây Nguyên .

Câu 4: Ngày xưa ở Tây Nguyên sông hồ như thế nào ?

 1. . Chỉ có hồ .
 2. Ít sông hồ .
 3.  Không có sông hồ
 4. Nhiều sông hồ .

Câu 5: Câu chuyện này kể về điều gì?

 

 

Câu 6: Nhân vật già làng Voi muông thú hợp sức lại để chiến thắng Sấu trong câu chuyện thể hiện tinh thần của người dân ở Tây Nguyên?

 

 

Câu 7: Điền dấu phẩy( , ) vào chỗ thích hợp trong câu sau.

Muông thú các nơi cùng kéo gỗ lát đường băng qua bãi lầy đến bên hồ trợ giúp.

Câu 8: Câu: “Cá Sấu đến, chiếm luôn cái hồ” thuộc kiểu câu gì?

A: Ai làm gi ?                                       C: Ai thế nào ?

B: Ai là ?                                           D: Ai ở đâu ?

Câu 9: Kể tên một số loài thú sống hoang dã.

 

 

 


 

  PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CÙ LAO DUNG    KIỂM TRA HỌC KỲ II, 2016 - 2017

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2B              MÔN: TIẾNG VIỆT 2 

                                Thời gian: 40 phút

- Họ và tên học sinh:..................................................................................

- Lớp: 2..............

- Ngày kiểm tra: ...../...../2017 

ÐiêÒm

 

Nhận xét của giáo viên

 

B/ KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

I. Viết chính tả: ( 4 điểm)

Chính tả (Nghe – viết): Bài: Ai ngoan sẽ được thưởng (SGK tiếng việt 2, tập 2, trang 102).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Tập làm văn: ( 6 điểm)

      Hãy viết một đoạn từ 3 đến 5 câu về ảnh Bác Hồ theo gợi ý sau:

a)     Ảnh Bác được treo ở đâu?

b)    Trông Bác như thế nào (râu tóc, vầng trán, đôi mắt,...)?

c)     Em muốn hứa với Bác điều gì ?           

                                                     Bài làm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I . Kiểm tra KN nghe, nói, đọc thành tiếng: GV kiểm tra HS đọc trong các tiết ôn tập  cuối HK2.

- Viết tên bài tập đọc kết hợp với câu hỏi tương ứng của đoạn đọc cho HS bốc thăm .

- Học sinh đọc một đoạn văn tốc độ khoảng 50 tiếng/1 phút trong các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 35.

 

II.Đọc hiểu (6 điểm )

Đáp án và biểu điểm

Câu 1: B    (0, 5 đ)

Câu 2: C    (0, 5 đ)

Câu 3: D    (o, 5 đ)

Câu 4: A    (0, 5 đ)

Câu 5: (1 đ) Nêu được cuộc chiến giữa Già làng Voi và Cá Sấu đã làm lên sự tích sông hồ ở Tây Nguyên.

Câu 6: (1 đ) Nêu được ý nghĩa của câu chuyện : Tác giả mượn các loài vật để nói lên tinh thần đoàn kết của người dân Tây Nguyên.

Câu 7:        (0, 5 đ) Điền dấu phấy vào sau từ lát đường, băng qua bãi lầy

Câu 8:  A    (0, 5 đ)

Câu 9: (1 đ) Kể được một số loài thú sống hoang dã.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về DE THI HKII TV 2 16 -17
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN