PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 QUẬN TÂN PHÚ Năm học 2019 – 2020

 Môn ToánLớp 8

 Thời gian làm bài : 90 phút

 (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 : (1,75 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

 1. 3xy2 + 6x2y
 2. a3 + 2a2 – 4a – 8
 3. 4x2 – 4y2 + 4x + 1

Bài 2 : (3,25 điểm) Thực hiện các phép tính :

 1. (3 – 2a)(a + 1) + a(2a – 1)
 2. + (với x 0; x 3)
 3. + (với x 2, x 2)
 4. (x3 + 4x2 + 6x + 4) : (x + 2)

Bài 3 : (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A AB = 12cm, BC = 20cm. Gọi D trung điểm của AB, E trung điểm của BC.

 1. Tính độ dài của AC DE.
 2. Gọi F điểm đối xứng của E qua D. Chứn gminh tứ giác AFEC hình bình hành tứ giác AFBE hình thoi.
 3. CF cắt AE AB lần lượt tại M K. DM cắt AC tại N. Chứng minh MDF = MNC tứ giác ADEN hình chữ nhật.
 4. Tính độ dài BK.

Bài 4 : (1,0 điểm) Nhân dịp cuối năm, một cửa hàng cần thanh một hàng (cùng loại sản phẩm) với giá bán 2 400 000 đồng. Lần đầu cửa hàng giảm 10% so với giá bán thì bán được 12 sản phẩm, lần sau cửa hàng giảm thêm 5% nữa (so với giá đã giảm lần đầu) thì bán được thêm 20 sản phẩm.

 1. Hỏi sau hai lần giảm giá thì một sản phẩm được bán với giá bao nhiêu tiền?
 2. Sau khi bán hết 32 sản phẩm thì cửa hàng lãi được 9360000 đồng. Hỏi giá vốn của một sản phẩm tron g hàng cần thanh bao nhiêu tiền?

Bài 5 : (0,5 điểm) Mặt cắt của một công trình thiết kế như hình bên, hai đỉnh của công trình hai góc vuông, hai mái nhà giao nhau tại L tạo thành một góc vuông. Biết rằng chiều dài các mái lần lượt từ trái sang phải như sau : KM = KL = 10m, LN = 20m, NP = 30m. Tính chiều dài đoạn MP trong hình.

E:\IMG_5134.JPG