đề thi học kì 1 lớp 1

Đăng ngày 2/25/2017 4:54:49 PM | Thể loại: First Friend 1 | Chia sẽ bởi: Dung Phan Thị Phương | Lần tải: 9 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

 

Name: ……………………………………..THE FIRST SEMESTER TEST FOR GRADE 1

Class: …………………….                      School year: 2016 -2017

Reading and writing

Listening

speaking

Total

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1: circle

                    

 

 

 

 

 

Question 2: Trace the right number

 

     

 

                                                              

 

                                                        

 

 

E:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNG

 

 

 

 

 

 

 

Question 3: Read and Match

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Question 4: Colour  

 


 

Tên: ……………………………………………………………..

Lớp:………………

 

Question 5: Listen and tick

1                   

 

 

2        

3                 

 

 

4                    

5                

 

 

6                            

 

Question 6: Listen and number

1

2

3

4

5

 

6

 

 

 

Question 7: Listen and circle

1                             

2                      

3                              

4                                   

5                           

6                            

 

Question 8: Listen and draw.

1

 1. Two flowers and one butterfly

2              

 1. One hand

3

 1. Five pencils

4         

 1. Two bins

5             

 1. Three balls

6                        

 1. Five rubber

 

 

Question 9: listen and color.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi đề thi học kì 1 lớp 1, First Friend 1. . nslide giới thiệu đến đọc giả đề thi đề thi học kì 1 lớp 1 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện đề thi học kì 1 lớp 1 thuộc chủ đề First Friend 1 được giới thiệu bởi thành viên Dung Phan Thị Phương đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào chuyên mục First Friend 1 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng thể loại còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 1 Tiếng Anh 1 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Name: ……………………………………, kế tiếp là THE FIRST SEMESTER TEST FOR GRADE 1 Class: ……………………, bên cạnh đó School year: 2016 -2017 Reading and writing Listening speaking Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10        Question 1: circle ///// Question 2: Trace the right number / / / / /////// Question 3: Read and Match ////// Question 4: Colour / / Tên: ……………………………………………………………, bên cạnh đó Lớp:……………… Question 5: Listen and tick 1// 2// 3 // 4 // 5 // 6 // https://nslide.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-1-lop-1.wf6r0q.html