Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 

Name: ……………………………………..THE FIRST SEMESTER TEST FOR GRADE 1

Class: …………………….                      School year: 2016 -2017

Reading and writing

Listening

speaking

Total

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1: circle

                    

 

 

 

 

 

Question 2: Trace the right number

 

     

 

                                                              

 

                                                        

 

 

E:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNGE:\count and colour\10.PNG

 

 

 

 

 

 

 

Question 3: Read and Match

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Question 4: Colour  

 


 

Tên: ……………………………………………………………..

Lớp:………………

 

Question 5: Listen and tick

1                   

 

 

2        

3                 

 

 

4                    

5                

 

 

6                            

 

Question 6: Listen and number

1

2

3

4

5

 

6

 

 

 

Question 7: Listen and circle

1                             

2                      

3                              

4                                   

5                           

6                            

 

Question 8: Listen and draw.

1

 1. Two flowers and one butterfly

2              

 1. One hand

3

 1. Five pencils

4         

 1. Two bins

5             

 1. Three balls

6                        

 1. Five rubber

 

 

Question 9: listen and color.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

đề thi học kì 1 lớp 1

Đăng ngày 2/25/2017 4:54:49 PM | Thể loại: Tiếng Anh 7 Thí �?i�?m | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi đề thi học kì 1 lớp 1, Tiếng Anh 7 Thí �?i�?m. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả tài liệu đề thi học kì 1 lớp 1 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện đề thi học kì 1 lớp 1 trong chủ đề Tiếng Anh 7 Thí �?i�?m được chia sẽ bởi bạn Dung Phan Thị Phương tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Tiếng Anh 7 Thí �?i�?m , có tổng cộng 1 page, thuộc file .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiếng Anh L�?p 3 tu�?i Tư li�?u ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Name: ……………………………………,còn cho biết thêm THE FIRST SEMESTER TEST FOR GRADE 1 Class: ……………………, bên cạnh đó School year: 2016 -2017 Reading and writing Listening speaking Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10        Question 1: circle ///// Question 2: Trace the right number / / / / /////// Question 3: Read and Match ////// Question 4: Colour / / Tên: ……………………………………………………………, bên cạnh đó Lớp:……………… Question 5: Listen and tick 1// 2// 3 // 4 // 

https://nslide.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-1-lop-1.wf6r0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 7 Thí �?i�?mName: ……………………………………..THE FIRST SEMESTER TEST FOR GRADE 1
Class: ……………………. School year: 2016 -2017
Reading and writing
Listening
speaking
Total

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10Question 1: circle
/////

Question 2: Trace the right number

/

/

/

/


///////Question 3: Read and Match
//////
Question 4: Colour
/

/
Tên: ……………………………………………………………..
Lớp:………………

Question 5: Listen and tick
1//


2//

3 //


4 //

5 //


6 //


Question 6: Listen and number
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/

6
/

Question 7: Listen and circle
1 //
2 //

3 //
4 //

5 //
6 //


Question 8: Listen and draw.
1 /
Two flowers and one butterfly

2/
One hand

3/
Five pencils

4 ///
Two bins

5 /
Three balls

6 /
Five rubber

Question 9: listen and color.
1

2

3

4

5
Sponsor Documents