CHÚ Ý: đề thi học kì 1 lớp 1 là tài liệu/ bài giảng/ giáo án được chia sẽ trên các trang mạng lưu trữ chúng tôi sưu tầm tìm kiếm lại,hoặc các thành viên chia sẽ cho các bạn với mục đích học tập,nâng cao trí thức, chung tôi không thu phí hay bất cứ điền gì,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật hay thông báo dùm cho chúng tôi Download tài liệu miễn phí, bài giảng miễn phí, giáo án miễn phí, Tải tài liệu luận văn,bài tập, đề thi, giáo trình, bài giảng,luận văn, mẫu,tài liệu, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí !,Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu học tập tham khảo Tải tài liệu luận văn, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí ! .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,tài liệu PDF bài giảng PDF, giáo án PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được. Download

đề thi học kì 1 lớp 1 đề thi Tiếng Anh 7 Thí �?i�?m

Đăng ngày 2/25/2017 4:54:49 PM | Thể loại: Tiếng Anh 7 Thí �?i�?m | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

Name: ……………………………………..THE FIRST SEMESTER TEST FOR GRADE 1 Class: …………………….School year: 2016 -2017 Reading and writing Listening speaking Total  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10                Question 1: circle ///// Question 2: Trace the right number / / / / ///////..

Bình luận

Nội dung


Name: ……………………………………..THE FIRST SEMESTER TEST FOR GRADE 1
Class: ……………………. School year: 2016 -2017
Reading and writing
Listening
speaking
Total

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10Question 1: circle
/////

Question 2: Trace the right number

/

/

/

/


///////Question 3: Read and Match
//////
Question 4: Colour
/

/
Tên: ……………………………………………………………..
Lớp:………………

Question 5: Listen and tick
1//


2//

3 //


4 //

5 //


6 //


Question 6: Listen and number
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/

6
/

Question 7: Listen and circle
1 //
2 //

3 //
4 //

5 //
6 //


Question 8: Listen and draw.
1 /
Two flowers and one butterfly

2/
One hand

3/
Five pencils

4 ///
Two bins

5 /
Three balls

6 /
Five rubber

Question 9: listen and color.
1

2

3

4

5
Sponsor Documents