Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Có bảng ma trận đề thi

Đăng ngày 12/12/2017 4:01:37 PM | Thể loại: Lịch sử 5 | Chia sẽ bởi: Violet Hỗ Trợ Thư Viện | Lần tải: 299 | Lần xem: 56 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


Đim

Nhn xét

PHIU KIM TRA CUI HC K I

NĂM HC 2017-2018

Môn: Lch S & Địa lí  - Lp 5

Thi gian: 40 phút

 

 

 

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................

 

H và tên : …………………………………………………………………………………. Lp 5a1.

 

Lch s

 Khoanh vào ch cái đặt trước câu tr li đúng

Câu 1. (1 đim) Ai là người ly danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cn vương? M1

A. Phan Bi Châu

B. Quang Trung

C.  Trương Định

D. Tôn Tht Thuyết

Câu 2. (1 đim)  Năm 1947 thc dân Pháp m cuc tn công lên căn c Vit Bc nhm mc đích gì? M2

A. Tiêu dit cơ quan đầu não kháng  chiến và b đội ch lc ca ta, mau chóng kết thúc chiến tranh.

B.    Mau chóng kết  thúc chiến tranh.

C.    Khai thác khoáng sn.

D.   Phát trin nông- lâm nghip.

Câu 4. (2 đim) Sau cách mng tháng 8 nhân dân ta đã làm gì để chng li gic đói và gic dt. 

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4. (1 đim)  Cui bn Tuyên ngôn độc lp Bác H thay mt nhân dân khng định điu gì ?

M2

 

 

 

 

 


 

Địa lí

Khoanh vào ch cái đặt trước câu tr li đúng

Câu 5. (1 đim)  Phn đát lin ca nước ta giáp vi nhng nước nào? M1

A. Lào, Trung Quc, Cam Pu Chia

B.Thái Lan, Trung Quc, Cam Pu Chia

C. Thái Lan, Trung Quc, Lào

D.  Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia

Câu 6: (1 đim) Ngành sn xut chính trong nông nghip nước ta là: M1

A. Trng lúa

B.Trng rng

C. Chăn nuôi

D. Nuôi trng và đánh bt thy sn

Câu 7. (2đim) Vì sao các ngành công nghip dt may, chế biến lương thc thc phm ca nước ta li tp trung nhiu vùng đồng băng và ven bin? M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 8.  (1 đim)    Tnh Bc Giang có nhng địa đim du lch nào ? M4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

HƯỚNG DN ĐÁNH GIÁ– CHO ĐIM

MÔN : LCH S - ĐỊA LÝ     LP 5A1

Lch s : (5 đ)

Câu 1:  ( 1đ) Ý-D

Câu 2: 1 đim. Ý-A

Câu 3: (2đ

- Khu hiu không mt tc đất b hoang, Tc đát tc vàng. Nhng đon đê v được đắp li, nông dân hăng hái tham gia sn xut...

   - Phong trào xóa nn mù ch được phát động khp nơi, các lp hc bình dân được m...

Câu 4: (1đ)

   - Nước Vit Nam có quyn hưởng t do và độc lp, và s tht đã tr thành mt nước t do độc lp. Toàn th dân tc Vit nam quyết đem tt c tinh thn và lc lượng, tính mng và ca ci để gi vng quyn t do độc lp y.

 

Địa lí:  ( 5 đim)

Câu 5: (1 đim ) Khoanh vào A

Câu 6: (1 đim ) Khoanh vào A

Câu 7: (2 đim) 

    - Vì vùng đồng băng và ven bin là nơi có nhiu lao động, ngun nguyên liu phong phú, dân cư đông đúc,.....

Câu 6: (1 đim )

- Hc sinh nêu được t 3 địa đim tr nên cho (1đim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1 - MA TRN

Mch ni dung

S câu
và s
đim

Mc 1

Mc 2

Mc 3

Mc 4

Tng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1. Hơn 80 năm chng thc dân Pháp xâm lược và đô h (1858 1945).

S câu

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

S đim

1,0

 

 

1,0

 

 

 

 

1,0

1,0

2.  Bo v chính quyn non tr, trường kì kháng chiến chng thc dân Pháp (1945-1954).

S câu

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

S đim

 

 

1,0

 

 

2,0

 

 

1,0

2,0

3. Vit Nam

S câu

2

 

 

1

 

 

 

1

2

2

S đim

2,0

 

 

2,0

 

 

 

1,0

2,0

3,0

4. Châu Á

S câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S đim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng

S câu

3

 

1

2

 

1

 

1

4

4

S đim

3,0

 

1,0

3,0

 

2,0

 

1,0

4,0

6,0

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc