Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

đề thi Toán học 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 987       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
4crx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/12/2017 3:53:47 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.43 M
Lần xem
1
Lần tải
987
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT ............. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG TH ................... MÔN: TOÁN - LỚP 1. Thời gian: 40 phút Họ và tên HS: ...................................................,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22, Đề Thi Toán Học 1 , Đề thi Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22, doc, 1 trang, 0.43 M, Toán học 1 chia sẽ bởi Violet Hỗ Trợ Thư Viện đã có 987 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-1-mon-Toan-lop-1-co-dap-an-nam-2017-2018-theo-Thong-tu-22.doc[0.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT ............. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG TH ................... MÔN: TOÁN - LỚP 1.
Thời gian: 40 phút

Họ và tên HS: ................................................................................................... Lớp: 1......
Điểm
Lời nhận xét của thầy cô giáo
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


Câu 1: Số?


Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống
a.
1

3
4

6


9
10


.
10


7

5

3
2

0


Câu 3:=

 3 + 4 ( 5 5 + 3 ( 8
? 6 - 2 ( 5 2 + 6 ( 9 - 2


Câu 4 Số ?
9 = ... + 4 5 = ... + 2
10 = 7 + ... 8 = 0 + ....
Câu 5: Tính

0


10


2


8

+


-


+


-5


 4


8


4


2 + 3 + 5 = ... 7 - 0 - 2 = ...

Câu 6: Viết phép tính thích hợp

a.b.


Câu 7: Ở hình bên có:

a. Có ........ hình vuông
b. Có ...... hình tam giác
Câu 8: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:


=
7ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN TOÁN – LỚP 1
Câu
Nôi dung
Điểm

1
(1điểm)
 10, 7, 6, 4
 Điền đúng mỗi số được 0,25 điểm.

2
(1điểm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0


a. Điền đúng dãy số được 0,5 điểm.
. Điền đúng dãy số được 0,5 điểm.

3
(2điểm)

3 + 4 5 5 + 3 8
6 - 2 5 2 + 6 9 - 2

Đúng mỗi dấu phép tính được 0,5 điểm

4
(1điểm)
 9 = 5 + 4 5 = 3 + 2
10 = 7 + 3 8 = 0 + 8
Đúng mỗi số được 0,25 điểm

5
(2điểm)
 a.
0


10


 2


8

+


-


+


-5


 4


 8


4


5


 6


10


4


b. 2 + 3 + 5 = 10 7 – 0 – 2 = 5
a.(1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm.
.(1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

6
(1điểm)
3
+
6
=
910
-
4
=
6

a.
.

Viết đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

7
(1điểm)

a. Có 2 hình vuông.
. Có 4 hình tam giác.
Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm

8
(1điểm)

Điền số và dấu bất kì để có kết quả bằng 7 được 1 điểm


Ma trận ra đề toán lớp1:
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
 Tổng

1. Số học :
- Đếm, viết số thích hợp vào ô trống.
- Viết được dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại (sắp xếp theo thứ tự).
- Làm tính cộng, trừ, điền số, so sánh các số trong phạm vi 10.
Số câu


 


PHÒNG GD&ĐT .............             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TH ...................                                       MÔN: TOÁN -  LỚP 1.

                                                                        Thời gian: 40 phút

 

           Họ và tên HS: ................................................................................................... Lớp: 1......

Điểm

Lời nhận xét của thầy cô giáo

 

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

 

 Câu 1: Số?

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Viết  số thích hợp vào ô trống

a.

 

1

 

3

4

 

6

 

 

9

10

 

b.

10

 

 

7

 

5

 

3

2

 

0

 

Câu 3:                               

>

<

=

                 3 + 4    5                 5 + 3    8                                   

?               6 - 2    5                2 + 6   9 - 2      

 

 

Câu 4   Số   ?               

                             9 = ... +  4                            5 = ... +  2                                 

                            10 =  7 + ...                           8 = 0 + ....                                 

 

Câu 5:    Tính

 

 

0

 

 

10

 

 

2

 

 

8

+

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

5

 

 

  4

 

 

8

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                        2 + 3 + 5 =  ...                       7 - 0 - 2 =  ...                           

 

 

Câu 6:   Viết phép tính thích hợp

                                

        a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        b.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7:   Ở hình bên có: 

 

     

            a. Có ........ hình vuông

          b. Có ...... hình tam giác

 

 

 

 

          Câu 8:   Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

 

 

 

 

=

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN TOÁN – LỚP 1

 

Câu

Nôi dung

Điểm

1

(1điểm)

   10,  7,  6,  4

Điền đúng mỗi số được 0,25 điểm.

2

(1điểm)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

a. Điền đúng dãy số được 0,5 điểm.

b. Điền đúng dãy số được 0,5 điểm.

3

(2điểm)

 

3 + 4  5                         5 + 3        8            

 

6 - 2        5                       2 + 6       9 - 2

 

 

Đúng mỗi dấu phép tính được 0,5 điểm

4

(1điểm)

       9 = 5 + 4                             5 = 3 +  2                                 

     10 =  7 + 3                            8 = 0 + 8

Đúng mỗi số được 0,25 điểm

5

(2điểm)

a.    

 

0

 

 

10

 

 

  2

 

 

8

+

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

5

 

 

  4

 

 

  8

 

 

4

 

5

 

 

  6

 

 

10

 

 

4

 

b. 2 + 3 + 5 = 10                     7 – 0 – 2 =  5

a.(1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm.

b.(1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

6

(1điểm)

3

+

6

=

9

 

 

 

 

 

10

-

4

=

6

a.

 

b.

 

Viết đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

 

 

7

(1điểm)

 

a. Có 2 hình vuông.

b. Có 4 hình tam giác.

Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm

 

8

(1điểm)

 

 

Điền số và dấu bất kì để có kết quả bằng 7 được 1 điểm

 

 

 

 

 


 

 

Ma trận ra đề toán lớp1:

 

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

  Tổng

1. Số học :

- Đếm, viết số thích hợp vào ô trống.

- Viết được dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại (sắp xếp theo thứ tự).

- Làm tính cộng, trừ, điền số, so sánh các số trong phạm vi 10.

Số câu

2(câu1,2)

1(câu 5)

2(câu 3, 4)

 

5

Số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

 

7 điểm

2. Hình học:

- Nhận diện và đếm hình.

Số câu

 

1(câu 7)

 

 

1

Số điểm

 

1 điểm

 

 

1 điểm

3. Giải toán:

-Nhìn vào mô hình viết phép tính thích hợp bằng một phép tính cộng, trừ.

- Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng.

Số câu

 

1(câu 6)

 

1(câu 8)

2

Số điểm

 

1 điểm

 

1 điểm

2 điểm

 

 

                               

                                                                                

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN