Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đăng ngày 12/12/2017 3:53:47 PM | Thể loại: Toán học 1 | Chia sẽ bởi: Violet Hỗ Trợ Thư Viện | Lần tải: 987 | Lần xem: 55 | Page: 1 | Kích thước: 0.43 M | Loại file: doc

 


PHÒNG GD&ĐT .............             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TH ...................                                       MÔN: TOÁN -  LỚP 1.

                                                                        Thời gian: 40 phút

 

           Họ và tên HS: ................................................................................................... Lớp: 1......

Điểm

Lời nhận xét của thầy cô giáo

 

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

 

 Câu 1: Số?

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Viết  số thích hợp vào ô trống

a.

 

1

 

3

4

 

6

 

 

9

10

 

b.

10

 

 

7

 

5

 

3

2

 

0

 

Câu 3:                               

>

<

=

                 3 + 4    5                 5 + 3    8                                   

?               6 - 2    5                2 + 6   9 - 2      

 

 

Câu 4   Số   ?               

                             9 = ... +  4                            5 = ... +  2                                 

                            10 =  7 + ...                           8 = 0 + ....                                 

 

Câu 5:    Tính

 

 

0

 

 

10

 

 

2

 

 

8

+

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

5

 

 

  4

 

 

8

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                        2 + 3 + 5 =  ...                       7 - 0 - 2 =  ...                           

 

 

Câu 6:   Viết phép tính thích hợp

                                

        a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        b.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7:   Ở hình bên có: 

 

     

            a. Có ........ hình vuông

          b. Có ...... hình tam giác

 

 

 

 

          Câu 8:   Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

 

 

 

 

=

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN TOÁN – LỚP 1

 

Câu

Nôi dung

Điểm

1

(1điểm)

   10,  7,  6,  4

Điền đúng mỗi số được 0,25 điểm.

2

(1điểm)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

a. Điền đúng dãy số được 0,5 điểm.

b. Điền đúng dãy số được 0,5 điểm.

3

(2điểm)

 

3 + 4  5                         5 + 3        8            

 

6 - 2        5                       2 + 6       9 - 2

 

 

Đúng mỗi dấu phép tính được 0,5 điểm

4

(1điểm)

       9 = 5 + 4                             5 = 3 +  2                                 

     10 =  7 + 3                            8 = 0 + 8

Đúng mỗi số được 0,25 điểm

5

(2điểm)

a.    

 

0

 

 

10

 

 

  2

 

 

8

+

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

5

 

 

  4

 

 

  8

 

 

4

 

5

 

 

  6

 

 

10

 

 

4

 

b. 2 + 3 + 5 = 10                     7 – 0 – 2 =  5

a.(1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm.

b.(1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

6

(1điểm)

3

+

6

=

9

 

 

 

 

 

10

-

4

=

6

a.

 

b.

 

Viết đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

 

 

7

(1điểm)

 

a. Có 2 hình vuông.

b. Có 4 hình tam giác.

Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm

 

8

(1điểm)

 

 

Điền số và dấu bất kì để có kết quả bằng 7 được 1 điểm

 

 

 

 

 


 

 

Ma trận ra đề toán lớp1:

 

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

  Tổng

1. Số học :

- Đếm, viết số thích hợp vào ô trống.

- Viết được dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại (sắp xếp theo thứ tự).

- Làm tính cộng, trừ, điền số, so sánh các số trong phạm vi 10.

Số câu

2(câu1,2)

1(câu 5)

2(câu 3, 4)

 

5

Số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

 

7 điểm

2. Hình học:

- Nhận diện và đếm hình.

Số câu

 

1(câu 7)

 

 

1

Số điểm

 

1 điểm

 

 

1 điểm

3. Giải toán:

-Nhìn vào mô hình viết phép tính thích hợp bằng một phép tính cộng, trừ.

- Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng.

Số câu

 

1(câu 6)

 

1(câu 8)

2

Số điểm

 

1 điểm

 

1 điểm

2 điểm

 

 

                               

                                                                                

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc