Đề Thi Ngữ Văn 9:Đề Thi Học Kì 1 Ngữ Văn 9 Theo Khung Ma Trận Mới

đề thi Ngữ văn Ngữ văn 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
rq7w0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-22 19:06:35
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 9 HKI I/ XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ - Đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh sau khi học xong chương trình Ngữ văn 9 học kì 1: - Nắm vững kiến thức ở các nội dung Đọc – hiểu, Tiến

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 9 HKI
 
 I/ XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ
-         Đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh sau khi học xong chương trình Ngữ văn 9 học kì 1:
-         Nắm vững kiến thức ở các nội dung Đọc – hiểu, Tiếng Việt, Tập làm văn.
-         Khả năng vận dụng kiến thức Đọc – hiểu, Tiếng Việt, Làm văn vào việc tiếp nhận văn bản và tạo lập  văn bản.
-         Hình thức đánh giá: Tự luận
II/ XÁC ĐỊNH CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN ĐẠT
          KIẾN THỨC
-         Nhận biết được tác giả, tác phẩm.
-         Chỉ ra được biện pháp tu từ tiêu biểu và giá trị của biện pháp tu từ đó.
-         Xác định được nội dung của đoạn thơ. Vận dụng được những hiểu biết của bản thân về thiên nhiên, đất nước, con người bằng một đoạn văn.
-         Nhận ra được lỗi vi phạm các phương châm hội thoại trong quá trình giao tiếp.
-         Nắm được cách viết một bài văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận, đối thoại, độc thoại,…
2.  KĨ NĂNG
-         Học sinh có kĩ năng Đọc – hiểu văn bản nghệ thuật, biết nhận diện tác giả, tác phẩm, các biện pháp tu từ và hiểu được nội dung của đoạn thơ.
-         Biết viết đoạn văn nghị luận xã hội có kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không sai lỗi chính tả, lỗi dùng từ, ngữ pháp.
-         Học sinh có kĩ năng làm một bài văn tự sự chuyển từ một tác phẩm trữ tình. Bố cục rõ  ràng, kết hợp với yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận, đối thoại, độc thoại,…
-         Văn viết trong sáng, lưu loát, giàu hình ảnh, cảm xúc, không mắc lỗi hành văn.
 
III/  LẬP BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC.
MA TRẬN TỔNG ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2017
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 9
 
Nội dung
Mức độ cần đạt
Tổng số
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
I. Đọc hiểu
 
Câu 1
- Ngữ liệu: văn bản nhật dụng, văn bản nghệ thuật .
- Tiêu chí lựa chọn ngữ
 
- Nhận diện:
Tác giả, tác phẩm
- Chỉ ra chi tiết/ hình ảnh/ biện
 
- Nêu chủ đề/ nội dung chính của đoạn thơ.
 
- Hiểu được / giá trị biện
 
 
 
 
 

 
liệu:
+ 01 đoạn thơ.
+ Độ dài 28 - 34 chữ.
+Tương đương với văn bản HS đã được học chính thức trong chương trình lớp 9 HK I. Liên quan đến các tác phẩm như::
- Chị em Thúy Kiều
- Kiều ở lầu Ngưng Bích
- Mã Giám Sinh mua Kiều
- Thúy Kiều báo ân báo oán
 - Lục Vân Tiên gặp nạn
- Đồng chí
- Bài thơ về tiểu đội xe không kính
- Đoàn thuyền đánh cá
- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
- Bếp lửa
- Ánh trăng
Câu 2:
 - Ngữ liệu: thành ngữ, tục ngữ, đoạn hội thoại.
- Tiêu chí lựa chọn: liên qua đến các kiến thức sau:
+ Các phương châm hội thoại
+ Xưng hô trong hội thoại
+ Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
+ Sự phát triển của từ
pháp tu từ,... nổi bật trong đoạn thơ.
 
pháp tu từ,... trong đoạn thơ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Hiểu được những vi phạm hay tuân thủ của phương châm hội thoại trong giao tiếp.
- Hiểu được và biết cách chuyển đổi cách dẫn trực tiếp, gián tiếp.
- Hiểu được các cách phát triển từ vựng .
- Hiểu được và giải thích được các thuật ngữ
- Hiểu được các cách
 
 
 

 
vựng
+ Thuật ngữ
+ Trau dồi vốn từ
 
 
trau dồi vốn từ để làm phong phú vốn từ của bản thân.
 
 
 
 
Tổng
Số câu
2
2
 
 
4
Số điểm
1
2
 
 
3
Tỉ lệ
10%
20%
 
 
30%
II. Tập làm văn
Câu 1:
- Trình bày suy nghĩ về vấn đề đặt ra trong đoạn thơ đọc hiểu ở phần I.1
 
 
- Nhận xét/ suy nghĩ của học sinh về một vấn đề đặt ra trong đoạn trích (thơ, văn xuôi) bằng  một đoạn văn.
 
 
 
Câu 2:
Văn bản tự sự
Dựa vào tác phẩm trữ tình, kể thành một câu chuyện.
Liên quan đến các tác phẩm như:
- Đồng chí
- Bài thơ về tiểu đội xe không kính
- Đoàn thuyền đánh cá
- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
- Bếp lửa
- Ánh trăng
 
 
 
 
 
Viết một bài văn tự sự
 
Tổng
Số câu
 
 
1
1
2
Số điểm
 
 
2
5
7
Tỉ lệ
 
 
20%
50%
70%
Tổng cộng
Số câu
2
2
1
1
6
Số điểm
1
2
2
5
10
Tỉ lệ
10%
20%
20%
50%
100%

 
 
                                                        KHUNG MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2017
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 9 HK I
Nội dung
Mức độ cần đạt
Tổng số
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
I. Đọc hiểu
 
Câu 1
- Ngữ liệu: Đoạn thơ đã học trong chương trình lớp 9 HK I.
- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu:
+ 01 đoạn thơ
+ Độ dài 28 - 34 chữ.
 
Câu 2
- Ngữ liệu: thành ngữ
- Tiêu chí lựa chọn:
2 thành ngữ liên quan đến các phương châm hội thoại.
 
 
- Nhận diện tác giả, tác phẩm
- Chỉ ra biện pháp tu từ,... nổi bật trong đoạn thơ.
 
 
Hiểu được nội dung của đoạn thơ. Tác dụng của biện pháp tu từ.
 
 
 
 
 
 
 
- Hiểu được ý nghĩa, xác định được mỗi thành ngữ liên quan đến phương châm hội thoại nào trong giao tiếp.
 
 
 
 
Tổng
Số câu
2
2
 
 
4
Số điểm
1
2
 
 
3
Tỉ lệ
10%
20%
 
 
30%
II. Tập làm văn
 
Câu 1:
Trình bày suy nghĩ về vấn đề đặt ra trong đoạn thơ đọc hiểu ở phần I.1.
 
 
Viết một đoạn văn
 
 
 
Câu 2:
 
 
 
 
 

 
- Văn tự sự: từ văn bản trữ tình đã học trong chương trình ngữ văn 9 học kì 1, chuyển thành một câu chuyện kể. Liên quan đến các tác phẩm:
- Đồng chí
- Bài thơ về tiểu đội xe không kính
- Đoàn thuyền đánh cá
- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
- Bếp lửa
- Ánh trăng
 
 
 
 
 
Viết một bài văn
 
Tổng
Số câu
 
 
1
1
2
Số điểm
 
 
2
5
7
Tỉ lệ
 
 
20%
50%
70%
Tổng cộng
Số câu
2
2
1
1
6
Số điểm
1
2
2
5
10
Tỉ lệ
10%
20%
20%
50%
100%
 
IV/ THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA DỰA TRÊN MA TRÂN.
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀU BÀNG
             TRƯỜNG THCS LAI UYÊN
 
ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 9
NĂM HỌC 2017 -2018
THỜI GIAN: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
I. ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm)
Câu 1.( 2 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời những câu hỏi bên dưới:
Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
                                             (Ngữ văn 9 - tập I)
a.   Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai?
Xác định biện pháp tu từ em cho là hay nhất và giá trị của biện pháp tu từ đó.
Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên.
        Câu 2. (1 điểm) Giải thích nghĩa các thành ngữ sau và cho biết mỗi thành ngữ liên quan đến phương châm hội thoại nào:
                     - Ông nói sấm, bà nói chớp
                    - Đi thưa, về trình
   II. LÀM VĂN: (7,0 điểm)
           Câu 1. ( 2 điểm)
       Từ nội dung của đoạn thơ ở phần I.1, em hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tình bà cháu.  ( Từ 10 đến 12 dòng )
          Câu 2. ( 5 điểm)
       Em hãy đóng vai người lính chuyển  bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu thành một câu chuyện kể.
 
-         HẾT -
 
 
 
 
 


V/ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀU BÀNG
             TRƯỜNG THCS LAI UYÊN
 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN NGỮ VĂN (9)
(Bản hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
A. Hướng dẫn chung
- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.
- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Tổ bộ môn của trường.
- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm).
             B. Đề và hướng dẫn chấm:
Phần
                                                     Hướng dẫn chấm
Điểm
 
I. ĐỌC- HIỂU  ( 3,0 điểm)
I
1a
Tác giả: Bằng Việt
Tác phẩm: Bếp lửa
0.25
0.25
1b
- Biện pháp tu từ tiêu biểu nhất được sử dụng trong đoạn thơ: điệp từ, câu hỏi tu từ, ẩn dụ. (Chọn một biện pháp)
- Tác dụng của biện pháp nghệ thuật vừa nêu
0.25
 
0.25
1c
Nội dung chính của đoạn thơ: Người cháu giờ đã đi xa, đến những phương trời rộng mở với đầy đủ tiện nghi (khói trăm tàu, lửa trăm nhà) nhưng vẫn không lúc nào thôi thương nhớ về bà, về bếp lửa của bà, thương nhớ vế quê hương đất nước .
1.0
2
Học sinh xác định được nghĩa của từng thành ngữ và mỗi thành ngữ liên quan đến phương châm hội thoại:
-          Ông nói sấm, bà nói chớp: mỗi người nói một đề tài không liên quan với nhau
-> phương châm quan hệ
-          Đi thưa, về trình: phải biết thưa gửi người lớn khi đi, khi về thì phải trình -> phương châm lịch sự
 
 
0.5
 
0.5

 
II. LÀM VĂN  ( 7,0 điểm)
II
1
 Từ nội dung của đoạn thơ ở phần 1.I, em hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tình bà cháu.  ( Từ 10 đến 12 dòng )
2.0
a. Đúng hình thức đoạn văn.(mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn)
0.25
b. Xác định đúng nội dung trình bày trong đoạn văn.
0.25
c. Triển khai nội dung đoạn văn hợp lý. Có thể theo các ý sau:
- Tình bà cháu là một thứ tình cảm vô cùng gần gũi, thiêng liêng đối với mỗi người.
- Tình cảm của bà đối với cháu: bà dạy dỗ, quan tâm, thương yêu, nhắc nhở,....(dẫn chứng)
- Tình cảm của cháu đối với bà: biết ơn, thương yêu, kính trọng bà, ...
- Nêu nhận thức và hành động của bản thân.
1.0
d. Sáng tạo, cách diễn đạt độc đáo , có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
0.25
e. Chính tả: Đảm bảo những quy tắc về chính tả, dùng từ, đặt câu
0.25
2
 Em hãy đóng vai người lính  chuyển  bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu thành một câu chuyện kể.
5.0
a. HS chọn ngôi kể phù hợp: ngôi kể thứ nhất
 Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài.
Mở bài: giới thiệu được vài nét về tình đồng chí và những kỉ niệm của người lính về tình đồng chí.
Thân bài: triển khai diễn biến của câu chuyện
Kết bài: kết thúc câu chuyện và rút ra bài học.
0.5
b.  Xác định đúng nội dung câu chuyện: câu chuyện của người lính về cơ sở hình thành của tình đồng chí, những biểu hiện cao đẹp của tình đồng chí và biểu tượng đẹp về tình đồng chí.
0.5
c.  Triển khai hợp lí nội dung trình tự của câu chuyện; kết hợp tốt các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận, đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm.
- Xác định đúng ngôi kể chuyện: Ngôi thứ nhất
3.0
Học sinh có thể trình bày các chi tiết theo nhiều cách nhưng về cơ bản, cần đảm bảo những ý cơ bản sau:
1. Cơ sở của tình đồng chí:
- Giới thiệu về làng quê của người lính: nghèo khó, xuất thân từ nông dân.
- Cùng chung lí tưởng, cùng chung nhiệm vụ chiến đấu chống giặc ngoại xâm nên họ đã gặp nhau trong hàng ngũ cách mạng và trở thành đồng chí, tri kỉ của nhau.
2. Những biểu hiện cao đẹp của tình đồng chí:
- Họ sẵn sàng gác lại tình cảm riêng: gia đình, quê hương,... vì nghĩa lớn.
- Mặc dù dứt khoát ra đi nhưng trong lòng người lính vẫn không nguôi thương nhớ về gia đình, nhớ về quê nhà.
 

 
 
- Họ cùng nhau trải qua những khó khăn, gian khổ của cuộc đời người lính: sốt rét rừng, thiếu thốn vật chất, thuốc men, thời tiết khắc nghiệt,...
- Tình đồng chí, đồng đội giúp người lính vượt qua mọi khó khăn.
3. Biểu tượng đẹp của tình đồng chí:
- Đêm đông, giữa cảnh rừng hoang sương muối, người lính đứng phục kích trong tư thế chủ động, họ luôn sát cánh bên nhau trong một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt.
- Trong khung cảnh đó, người lính còn có thêm một người bạn nữa, đó là trăng. Trên trời, vầng trăng tròn đang tỏa sáng, người lính cảm nhận như trăng treo đầu súng. Hình ảnh đầu súng trăng treo mang nhiều ý nghĩa, hài hòa bổ sung cho nhau, trở thảnh biểu tượng đẹp của tình đồng chí.
- Suy nghĩ về người lính trong thời kì kháng chiến và liên hệ, rút ra bài học cho bản thân.
 
d. Sáng tạo: trong cách kể chuyện, kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận, đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm. Lời kể mạch lạc, trong sáng
0.5
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, chuẩn ngữ pháp của câu, ngữ nghĩa của từ
0.5
 
 
Tổng điểm
10.0
 
 
Lưu ý chung
1. Đây là đáp án mở, thang điểm không quy định chi tiết đối với từng ý nhỏ, chỉ nêu mức điểm của các phần nội dung lớn nhất thiết phải có.
2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.
3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Chấp nhận bài viết không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải hợp lý.
4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ kể chung chung, sắp xếp ý lộn xộn.
5. Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và chính tả.
 
.......HẾT.......
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NGỮ VĂN 9 THEO KHUNG MA TRẬN MỚI
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngHK_I___LOP_9.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

đề thi TIẾP THEO

đề thi MỚI ĐĂNG

đề thi XEM NHIỀU