Đề thi học kì 1

đề thi Địa lí Địa lí 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-18 20:47:16 Tác giả Trang Trần loại .doc kích thước 0.11 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN : ĐỊA LÝ 9 Năm học 2016-2017 Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Địa lý dân cư C1,2,3,4 C5 Số câu Số điểm: Tỉ lệ: % 4 1 10% 1 0,25 2,5% 5 1,25 12,5 Địa lý kinh tế C6,7 C21 Dựa vào bảng số liệu hoặc hình, lược đồ trong SGK trả lời câu hỏi Số câu Số điểm: Tỉ lệ: % 2 0,5 5% 1 2 20% 3 2,5 25% Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ C8,9 C10 Số câu Số điểm: Tỉ lệ: % 2 0,5 5% 1 0,2

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                                                                         MÔN : ĐỊA LÝ 9
                                                                      Năm học 2016-2017
      Cấp độ
 
 
 
 
 
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 
Địa lý dân cư
C1,2,3,4
 
C5
 
 
 
 
 
 
Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ:    %
4
1
10%
 
1
0,25
2,5%
 
 
 
 
 
5
1,25
12,5
Địa lý kinh tế
C6,7
 
 
C21
Dựa vào bảng số liệu hoặc hình, lược đồ trong SGK trả lời câu hỏi
 
 
 
 
 
Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ:    %
2
0,5
5%
 
 
1
2
20%
 
 
 
 
3
2,5
25%
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
C8,9
 
C10
 
 
 
 
 
 
Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ:    %
2
0,5
5%
 
1
0,25
2,5%
 
 
 
 
 
3
0,75
7,5%
Vùng Đồng bằng sông Hồng
C11,12
 
C13
 
 
 
 
 
 
Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ:    %
2
0,5
5%
 
1
0,25
2,5%
 
 
 
 
 
3
0,75
7,5%
Vùng Bắc Trung Bộ
C14,15
 
C16
 
 
 
 
 
 

Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ:    %
2
0,5
5%
 
1
0,25
2,5%
 
 
 
 
 
3
0,75
7,5%
Vùng DHNTB
C17,18
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ:    %
2
0,5
5%
 
 
 
 
 
 
 
2
0,5
5%
Vùng Tây Nguyên
C19,20
 
 
 
 
C22
Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ, rút ra nhận xét và giải thích
 
 
 
Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ:    %
2
0,5
5%
 
 
 
 
1
3
30%
 
 
3
3,5
35%
 
Tổng
 
Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ:    %
          16
4
40%
            5
4
40%
                         1
2
20%
    22
10
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN
THCS HÙNG CƯỜNG
 
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Địa lí - Lớp 9
Thời gian 45 phút
 
                           PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.
Câu 1. Nước ta có cơ cấu dân số trẻ với số dân xếp vị trí thứ:
      A.  14 trên thế giới và 5 trong khu vực Đông Nam Á.
      B.  24 trên thế giới và 3 trong khu vực Đông Nam Á.
      C.  14 trên thế giới và thu 3 trong khu vực Đông Nam Á.
      D.  13 trên thế giới và thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.
Câu 2: Dân cư nước ta tập trung đông đúc nhất ở các vùng:
            Đồng bằng                                                                C. Miền núi
            Trung du                                                                   D. Cao nguyên
Câu 3. Năm 2003, lao động chưa qua đào tạo nước ta chiếm:
      A. 78,8%                      B. 21,2%
      C. 24,2%                      D. 78%
Câu 4: Hiện tượng “bùng nổ dân số” ở nước ta diễn ra trong thời gian:
            Từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX đến những năm cuối thế kỉ XX
            Từ cuối những năm 60 của thế kỉ XX đến những năm cuối thế kỉ XX
            Từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX đến những năm đầu thế kỉ XXI
            Từ cuối thế kỉ XX đến đầu thế kỉ XXI.
Câu 5: Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta hiện nay vì:
A.   Chất lượng lao động không được nâng cao
B.    Chủ yếu lao động tập trung ở thành thị
     C.  Nguồn lao động dồi dào, trình độ thấp trong khi điều kiện nền kinh tế chưa phát triển
     D. Mức thu nhập của người lao động thấp
Câu 6: Điều kiện tự nhiên nào sau đây đã gây nên tính thất thường trong hoạt động sản xuất nông nghịêp  ở nước ta?
A.               Đất                                                                            C. Nguồn nước
B.                Khí hậu                                                                     D. Sinh vật
Câu 7. Cơ cấu ngành dịch vụ nước ta khá đa dạng bao gồm:
A.               Dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ sản xuất
B.                Dịch vụ công cộng và dịch vụ tiêu dùng
C.                Dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng
D.               Dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng
 

Câu 8. Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng chuyên canh cây:
      A.  Chè      B. Cà phê
      C.  Cao su     D. Hồ tiêu
 Câu 9: Thế mạnh kinh tế ở tiểu vùng Đông Bắc là gì?
            Phát triển thủy điện                                               C. Chăn nuôi gia súc
            Khai thác khoáng sản                                            D. Trồng cây lương thực
Câu 10: Về mùa đông khu vực Đông Bắc lạnh hơn Tây Bắc là do:
      A. Tây Bắc được che chắn bởi dãy Hoàng Liên Sơn.   
      B. Tây Bắc xa khối không khí lạnh hơn.
      C. Đông Bắc ít thực vật hơn . 
      D. Đông Bắc có các dãy núi cánh cung mở ra ở phía Bắc, đón gió mùa đông bắc.
Câu 11: Tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của  vùng Đồng bằng sông Hồng là:
            Khoáng sản                                                            C. Đất phù sa
            Rừng                                                                      D. Thủy sản
Câu 12: Những tỉnh nào của Đồng bằng sông Hồng giáp biển?
            Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình
            Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình
            Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội
            Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình
Câu 13: Năng suất lúa ở Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước là do:
            Diện tích lớn nhất                                                   C. Sử dụng nhiều phân bón
            Dân số đông nhất                                                    D. Trình độ thâm canh cao
Câu 14: Di sản văn hóa thế giới nào sau đây không thuộc Bắc Trung Bộ?
            Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng                    C. Nhã nhạc cung đình Huế
            Phố cổ Hội An                                                              D. Cố đô Huế
Câu 15: Đâu là trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ?
            Thanh Hóa                                 C. Vinh
            Quảng Trị                                         D. Huế
Câu 16: Tại sao du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ?
      A. Nhiều di sản văn hoá, di tích lịch sử.
      B. Nhiều bãi biển đẹp, nhiều vườn quốc gia.
      C. Kinh tế phát triển.
      D. Đội ngũ phục vụ tốt.
Câu 17: Tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giáp với nước Lào?
            Khánh Hòa                                         C. Quảng Ngãi
            Đà Nẵng                                                        D. Quy Nhơn                                              
Câu 18: Vườn quốc gia Núi Chúa là điểm du lịch nổi tiếng của vùng nào?
A.               Trung du miền núi phía Bắc    B. Đồng bằng sông Hồng
B.                Bắc Trung Bộ                                         D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 19: Loại đất có giá trị nhất đối với phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên là:
            Đất xám phù sa cổ                                          C. Đất badan
            Đất phù sa                                                       D. Đất feralit trên đá vôi
Câu 20: Trung tâm du lịch sinh thái lớn nhất của vùng Tây Nguyên là:
            Buôn Ma Thuột                                              C. Đà Lạt
            KonTum                                                         D. Plây ku.
Phần II. Tự luận (5 điểm)
Câu 21(2 điểm): Cho bảng số liệu sau:
Rừng sản xuất
Rừng phòng hộ
Rừng đặc dụng
Tổng cộng
4733,0
5397,5
1442,5
11573,0
Dựa vào bảng số liệu, hãy trả lời câu hỏi:
a/ Cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta?
b/ Việc trồng rừng đem lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta vừa khai thác vừa phải bảo vệ rừng?
Câu 22 (3điểm):
Cho bảng số liệu: Tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước (%)
                                                                                                        (Cả nước = 100%)
Năm
1995
1998
2001
Diện tích
79,0
79,3
85,1
Sản lượng
85,7
88,9
90,6
a/ Vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước và nhận xét. b/ Vì sao cây cà phê được trồng nhiều ở vùng này?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Phần I. Trắc nghiệm:
* Khoanh tròn đáp án đúng: mỗi câu đúng cho 0,25 điểm ( 20 câu = 5 điểm)
C 1
C 2
C 3
C 4
C5
C 6
C 7
C 8
C 9
C10
C
A
B
A
C
B
D
A
B
AD
C11
C12
C 13
C 14
C 15
C 16
C 17
C18
C 19
C20
C
D
D
B
ACD
AB
B
D
C
C
Phần II. Tự luận
Câu 21 (2 điểm):  Cần đảm bảo những ý cơ bản sau:
a/ Cơ cấu các loại rừng ở nước ta gồm: rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (0,5 điểm)
b/ Lợi ích của việc trồng rừng: (1 điểm)
-                     Về kinh tế: Cung cấp gỗ,củi cho dân sinh, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, cho dược liệu
-                     Về xã hội: Ổn định đời sống của đồng bào dân tộc ít người
-                     Về môi trường tự nhiên:
+ Góp phần nâng cao độ che phủ rừng, giảm diện tích đất trống, đồi núi trọc, hạn chế xói mòn đất, giữ mực nước ngầm, điều hòa khí hậu, hạn chế lũ lụt, bảo vệ môi trường.
+ Bảo tồn nguồn gen, các hệ sinh thái tự nhiên.
-                     Chúng ta vừa khai thác rừng vừa phải bảo vệ rừng vì rừng nước ta đang cạn kiệt dần, và nếu khai thác mà không bảo vệ rừng thì rừng sẽ suy giảm rất nhanh, không những phá vỡ cân bằng sinh thái mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của các ngành kinh tế khác.
Câu 22 (3 điểm)
-                     Học sinh vẽ biểu đồ cột như H29.1 Sgk. Đảm bảo chính xác, khoa học, có tên biểu đồ, chú giải (1 điêm)
-                     Nhận xét: (1 điểm)
+ Tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước tăng (dẫn chứng)
+ So với cả nước, cây cà phê ở Tây Nguyên chiếm 85,1% diện tích và 90,6% sản lượng (2001).
Như vậy, phần lớn diệc tích và sản lượng cây cà phê của nước ta tập trung ở Tây Nguyên
-                     Giải thích: (1 điểm)
+ Tây Nguyên có điều kiện tự nhiên thích hợp để  phát triển cây cà phê (đất badan màu mỡ, địa hình là các cao nguyên xếp tầng, khí hậu cận xích đạo…)
+ Phát triển cây cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao cho vùng
+ Thị trường tiêu thụ cà phê trong và ngoài nước ngày càng mở rộng
+ Phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên vừa có ý nghĩa xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế ở các vùng sâu, xa phát triển, giải quyết việc làm vừa được gắn liền với vấn đề định cnah định cư và bảo vệ môi trường.
 
 

Nguồn:Trang Trần

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngde_dia_9_ki_1__trang.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
9ph50q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-18 20:47:16
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi học kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2013

  Xem: 9

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2013

  Xem: 0

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Ngoại ngữ 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngoại ngữ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 5

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 7

 • Đề thi học kì văn 8 - Học kì 1
  Ngữ văn 8
  Đề thi học kì văn 8 - Học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Ngoại ngữ 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngoại ngữ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 7